Českotřebovský deník  293/2015 (4/12)                                  


Pátek 4.prosince se ve velkém sále Kulturního centra konal další úspěšný koncert velkého swingového orchestru Česká Třebová, dlouho dopředu vyprodaný. Hostem  večera  byl  Jan Smigmator, Dasha a Swinging Q. Jan Smigmator byl také pohotovým moderátorem  koncertu. Na koncertu vystoupil pětadvacetičlenný orchestr s dirigentem Milanem Špičákem, sólisté VSO, Iva Kolářová, Jakub Lustyk a Petr Skalický. Velký zájem o koncert VSO je v České Třebové tradiční přeložení koncertu v loňském roce způsobeném rekonstrukcí sálu (pořízení nových sedaček) bylo vnímáno jako velká ztráta. Loni proto museli příznivci českotřebovského swingového orchestru do Litomyšle. Letos to nebylo potřeba, proto bylo dlouho dopředu vyprodáno. Všichni si z koncertu přinesli velké dojmy a zážitky. Více fotografií ve zvláštním příspěvku ZDE
 
Vyhlášení grantového programu na podporu obnovy fasád  v památkové zóně města

 
V Ústí nad Orlicí staví "Hřiště pro všechny" 

Stavba probíhá v západní části areálu aquaparku na levém břehu řeky Orlice. zahrnuje víceúčelové hřiště o velikosti 31 x 15 metrů, malou horolezeckou stěnu - boulder, venkovní posilovnu s pěti posilovacími stroji, rekonstrukci starých dřevěných šaten na technické a sociální zázemí s půjčovnou sportovních potřeb. hřiště je určeno (nebo bude určeno) pro všechny uživatele bez rozdílu věku, pro jedince i pro školní třídy.  Budoucím provozovatelem je městská společnost TEPVOS. projekt má hodnotu 2,1 mil. Kč a polovinu z této částky dá na tento projekt jako dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z národního programu podpory cestovního ruchu "Cestování dostupné všem". Dokončení hřiště je plánováno na květen roku 2016.
 
Grant na výchovu mladých lékařů využije sedm praktiků

Pardubice (4. 12. 2015) – Hrozící nedostatek praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost se snaží Pardubický kraj řešit od letošního roku vypsáním nového grantu, který by stávajícím praktikům zlepšil podmínky pro poskytování praxe mladým absolventům. Letos se do grantového programu přihlásilo sedm lékařů školitelů.
V Pardubickém kraji jsou dvě třetiny praktických lékařů starší 50 let, dvanácti z nich je dokonce přes 70 let. „Kraje sice nejsou garantem dostupnosti těchto lékařských služeb, ale přemýšleli jsme, jak bychom mohli se školením mladých adeptů napomoci. Do nově vyhlášeného grantu se letos přihlásilo sedm lékařů, kterým Rada Pardubického kraje schválila dotaci 336 tisíc korun z připravených 500 tisíc korun. Zároveň jsme vyhlásili dotační program i na příští rok. Žádosti se budou přijímat od července do září a věřím, že se budou hlásit i další praktici,“ uvedl 1. náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek.
Program „Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje“ je určen na podporu populace praktických lékařů, která stárne a dostatečně se neobnovuje. Podporu jednotlivému projektu lze poskytnout pouze jednou za rok, opakovaně po dobu trvání rezidenčního místa. Cílem je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí. Podpora bude poskytována formou neinvestiční programové dotace, na kterou není právní nárok. Výše poskytnuté podpory na jeden projekt je 48 000 korun na období 12 po sobě jdoucích měsíců od podpisu smlouvy. 
 
Valná hromada regionu Orlicko - Třebovsko se konala v pivovaru v Hylvátech

mimo 22 starostů měst a obcí se jednání zúčastnil i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Českou Třebovou na jednání valné hromady a správní rady svazku obcí zastupuje místostarosta Dobromil Keprt, který je součsně dlouhodobě ve funkci místopředsedy regionu Orlicko-Třebovsko. Fotografie z úvodu jednání pořídil Luboš Kozel.

KONSORCIUM FIREM JDE SPRÁVNOU CESTOU

Skutečnost, že se absolventů strojních oborů nedostává v potřebném množství, je věc známá. Ne tak jasná je ale už cesta k řešení tohoto problému, který začíná bytostně pociťovat čím dál více zaměstnavatelů. Jak ale ukazuje příklad z Letohradu, řešení je možné nalézt všude.
Město Letohrad leží v pomyslném středu severovýchodní části Pardubického kraje. Nejen ve městě samém, ale i v přilehlém regionu Lanškrounska a Ústeckoorlicka sídlí mnohé renomované výrobní společnosti. Jen v blízkém okolí napočítáme přes 20 prosperujících firem s více než 500 zaměstnanci. To vše přináší velkou poptávku po kvalifikované pracovní síle, zejména po uchazečích s technickým vzděláním. Situace na trhu práce je ale patová a odborníků, v době konjunktury dvojnásob ceněných, se dlouhodobě nedostává. Tyto okolnosti stály u zrodu mimořádného projektu, kterému by v jeho počátcích dával šanci na úspěch asi jen málokdo.
Starosta pozval na radnici představitele významných firem
„Vzpomínám si, že mi na podzim roku 2011 zavolal ředitel letohradské průmyslovky pan Prikner s tím, že na jejich strojním učilišti prudce padají počty přihlášek ke studiu. Bylo jasné, že pokud se s tím něco podstatného neudělá, hrozí jednomu z mála regionálních technických učilišť zánik,“ vzpomíná Martin Šlesingr, manažer pro lidské zdroje z jablonské společnosti Isolit-Bravo.  V tuto chvíli se do věci vložil letohradský starosta Petr Fiala a po dohodě s ředitelem školy pozval na radnici představitele významných firem s jasným poselstvím: Buď pro zvýšení počtu studentů společně něco uděláme, nebo se už i tak tristní situace s absolventy ještě zhorší. „Za této situace bylo nutné, aby si firmy, které si na trhu práce obyčejně konkurují, sedly za jeden stůl a jednaly o podpoře důležitého partnera na mapě technického školství našeho regionu,“ dodává personální ředitel společnosti Rieter CZ Richard Bednář.
Přitažlivě představovali studium řemesla
Zástupci firem se rozjeli do základních škol, účastnili se setkání s rodiči, podporovali učební obory mediálně, organizovali exkurze a praxe ve firmách. Představovali studium řemesla a techniky přitažlivou formou jako vklad do budoucnosti, který se zúročí v podobě nabídky slušného a dobře placeného zaměstnání. Dřívější nekompromisní konkurenti v oblasti získávání zaměstnanců se stali spojenci a založili Konsorcium firem pro podporu technického vzdělání. Dobrá věc se podařila, počty přihlášených učňů se podstatně zvýšily a učiliště je už po této stránce z nejhoršího venku. Tím však plány Konsorcia firem, které se mezitím rozrostlo ze šesti zakládajících členů na devět a změnilo název na Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka, zdaleka nekončí.
Výsledek – nárůst přihlášek i nový obor
„Úspěch se zvýšením počtu přihlášek na učilišti nás těší, ale bereme ho jako začátek,“ shrnuje Hynek Vrbický, personální manažer ze společnosti OEZ.  Že to myslí vážně a nejde jen o planá slova,  dokládá vytvoření nového maturitního oboru Strojírenský technik při letohradské průmyslové škole. Hlavním iniciátorem a podporovatelem oboru je samozřejmě Konsorcium. Podobný obor v regionu chybí desítky let a zájemci jej museli dosud hledat v sousedních krajích. To se má od září příštího roku změnit. Obsahovou náplň budou mimo běžných  strojírenských oborů tvořit i novinky přímo z praxe.  Studenti se například naučí pracovat s pokročilými CAD/CAM systémy SolidWorks, Surfcam a Solidcam, které se ve firmách používají k projektování, konstrukci a výrobě strojních součástek a celků. Odbornou praxi v co nejširší míře garantují firmy přímo na svých pracovištích na nejmodernějších strojích.
Cílem nového oboru je nabídnout kvalitní strojní vzdělání podpořené praxí a nabídnout studentům dlouhodobý vztah, završený nástupem do zaměstnání,“ shrnuje vizi nového projektu výkonný ředitel společnosti Forez Martin Pecháček.
Strojírenský technik, trefa do černého
Že se jedná o trefu do černého, potvrzuje i nebývalý zájem veřejnosti o nový obor. Firmy hodlají studium maximálně zpříjemnit. Mimo trvalou odbornou podporu nabízí také velkorysé stipendium, placené brigády a mnoho dalšího. „Nejvíc si ceníme skutečnosti, že se pro dobrou věc podařilo spojit konkurenční firmy, které pro podporu technického vzdělávání vystupují jako jeden celek. Určitě v tomto ohledu můžeme sloužit jako dobrý příklad pro jiné regiony,“ uzavírá starosta Letohradu Petr Fiala. (mš)
Nový obor strojírenský technik garantují: Antikor Letohrad, Autoneum, Isolit-Bravo, Bühler, Forez, Formplast, OEZ, Rieter, ZEZ SILKO