Českotřebovský deník 73/2015 (3. 4.)                                    
Čtení bible na Starém náměstí, v Domově pro seniory a poprvé i v Borku

Akce byla uspořádána v rámci 7. ročníku Celonárodního čtení bible křesťanskými církvemi v České Třebové ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií. V České Třebové se akce konala potřetí a byla vzorně připravena.   Navzdory ne příliš vhodnému počasí  neměli pořadatelé akce nouzi o účastníky čtení, dobrá účast byla i v ekumenickém velikonočním průvodu.
 
I na Borku se v rámci českotřebovského Čtení Bible připravila nová aktivita. Ve zdejším nízkoprahovém centru pro mládež od 10:00 do 12: 00 probíhalo pásmo čtení biblických textů a také promítání o pozoruhodném slovenském knězi, věnujícímu se naplno - daleko za rámec běžných představ - službě sociálně nejpotřebnějším skupinám, Marianu Kuffovi. Pásmo zajišťovala  mládežnická skupina kolem Petra Kadlece z Cítrkve bratrské. Zdejší čtení bylo věno váno dětem, kteří jsou zvyklé nízkoprahové centrum plně využívat, dospělí jsem najdou cestu spíše výjimečně na některé speciální akce. 
Čtení Bible na Borku probíhalo na Velký pátek souběžně se Čtenim Bible na Starém náměstí, kterého se aktivně zúčastnil i senátor Petr Šilar (KDU-ČVSL) a se Čtením v domově důchodců v Bezděkově. Z těchto akcí jsou výše uvedené fotografie.
Na to pak odpoledne navázalo putování městem se zastaveními například na dopravním terminálu Jana Pernera, u ZUŠ, v domově sociální péče - "Žluťáku", před supermarkety Billa a COOP  a se zakončením v rotundě Svaté Kateřiny. Na zajištění velkopátečních akcí se letos spojily všechny třebovské církve a je zatím nejrozsáhlejší společnou ekumenickou aktivitou zaměřenou na veřejnost.
 Více najdete ZDE
Oprava uzavře silnici mezi Svitavami a Koclířovem

Oprava živičného krytu mezi Svitavami a Koclířovem částečně uzavře silnici I/34. Práce se týkají 4,2 kilometru dlouhého úseku mezi okružní křižovatkou silnic I/43 a I/34 a křižovatkou se silnicí I/35 u Koclířova. Uzavírka bude zahájena 7. dubna a potrvá do 29. srpna.
Ve směru Svitavy – Koclířov bude silniční provoz veden po stávající trase silnice I/34 jednosměrně střídavě v jednom jízdním pruhu, tedy po staveništi s tím, že od křižovatky s ulicí Průmyslová bude umožněn provoz pouze dopravní obsluze. Tranzitní doprava včetně osobních vozidel pojede po objížďce – po silnici I/43 přes Lačnov a dále po silnici I/35.
Mezi okružní křižovatkou a železničním nadjezdem bude umožněn průjezd místním vozidlům (zásobování a zákazníkům) k obchodním centrům a ČSPHM  obousměrně. Ve zbylé části uzavírky bude provoz pouze jednosměrný. Od křižovatky s ulicí Průmyslová směrem na Koclířov bude navíc omezen vjezd všem vozidlům mimo dopravní obsluhy, IZS a autobusů linkové dopravy. Příjezd k firmě LIKO bude možný příčným přejezdem z ulice Olomoucká.
Ve směru Koclířov – Svitavy bude veškerý silniční provoz včetně autobusů linkové dopravy veden po objízdné trase po silnici I/35 a I/43 přes Lačnov. Délka objízdné trasy je asi 8,4 kilometru, prodloužení trasy je tedy cca 4,2 km.
Pro pokládku závěrečné obrusné vrstvy bude povolena v samostatném správním řízení uzavírka úplná (v úseku od železničního nadjezdu po křižovatku s I/35 v Koclířově). Termín úplné uzavírky bude upřesněn podle postupu výstavby, na základě průběžně aktualizovaného harmonogramu prací.
 
Kraj podpoří začínající včelaře 600 tisíci korunami 

Začínající včelaři a včelařky dostanou i letos finanční příspěvek od Pardubického kraje. Rozdělení prostředků z grantového programu s názvem Podpora začínajícím včelařům v Pardubickém kraji pro rok 2015 schválila ve čtvrtek Rada Pardubického kraje. 
„O grantový program na podporu začínajících včelařů je v Pardubickém kraji velký zájem. Zatímco v loňském roce jsme z rozpočtu Pardubického kraje vyčlenili 480 tisíc korun, v letošním roce je to dokonce 600 tisíc korun. Hlavním cílem tohoto grantového programu je rozšíření včelařské základny, zvýšení počtu včelstev na území našeho regionu a tím i zlepšení opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách,“ vysvětlil krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.  
V roce 2015    požádalo o grant 91 žadatelů.  Rada rozhodla podpořit prvních 50 došlých žádostí dle pořadí, v jakém byly doručeny. Grant bude poskytnut jednotlivým příjemcům po předložení vyúčtování skutečně vynaložených finančních prostředků, maximálně však ve výši 12 tisíc korun.   
Nejvíce žádostí bylo z okresu Ústí nad Orlicí – 29, z okresu Pardubice 25, okresu Chrudim 21 a okresu Svitav 16. O grant požádalo 73 mužů a 18 žen. Nejmladšímu žadateli bylo v době podání žádosti 18 let, nejstaršímu 76 let. 
Podat žádost do grantového programu je pro žadatele velmi jednoduché – žadatelé žádají o grant sami za svou osobu, vlastní žádost má rozsah jedné strany A4. Po přiznání grantu podávají žadatelé jednoduché vyúčtování grantu a kopie dokladů na zakoupené úly, včelstva a pomůcky pro včelaření.
 
Hradecká Helicoptershow bude patřit nejen složkám IZS

Hradec Králové – Třetí květnový týden opět promění královéhradecké letiště na show plnou vrtulníků, letounů a automobilů, kterou si užijí tisíce hradečáků i mimohradeckých. Letošní ročník Helicoptershow (15. - 16. května 2015) se vrací ke své původní koncepci s důrazem na spolupráci složek Integrovaného záchranného systému ČR (IZS). Novinkou je spolupráce s organizátory Rally Show, takže i fanoušci rychlých automobilů si přijdou na své.
Sobota přinese v rámci hlavního programu především ukázky vrtulníkové techniky, kdy se představí ti nejlepší piloti světové úrovně. Účast na akci kromě civilních vrtulníků potvrdila i Armáda ČR se svým strojem W3A Sokol. Návštěvníci se mohou také těšit na ukázky akrobatických speciálů reprezentantů České republiky.  „Jako zpestření připravujeme závod akrobatického speciálu a vrtulníku s vozy BMW 320si, AUDI WTT R-DTM, Attack GTR a formulí. V kokpitu vozu z Mistrovství Evropy cestovních vozů (ETCC) bude při závodu Michal Matějovský,“ prozrazuje podrobnosti k programu Daniel Tuček z pořadatelské společnosti DSA.
V rámci doprovodného programu se kromě leteckých modelářů, kteří každoročně představují své umění před hlavním leteckým programem, souběžně představí na různých stanovištích Policie České republiky, hasičské jednotky a sbor dobrovolných hasičů, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, asociace Záchranný kruh, Červený kříž a mnoho dalších.   „Ukázky budou zaměřeny převážně na prevenci, dodržování bezpečnosti a na záchranu lidských životů v různých situacích běžného života. Práci hasičů při vyprošťování osob z havarovaných vozidel budou moci diváci sledovat z bezprostřední blízkosti,“ odtajňuje největší lákadla Daniel Tuček.
Páteční den bude patřit odborné veřejnosti z řad složek IZS, pro které organizátor připravil seminář na aktuální témata.  Přednášet budou zástupci Zdravotnických záchranných služeb, Horské služby či Hasičského sboru. Součástí odborného semináře bude také společné cvičení.
V sobotu bude na letišti ve stejném čase probíhat i Rally Show, s jejímiž organizátory DSA spolupracuje, a návštěvníci tak dostanou za jedno vstupné rovnou dvě akce. Hlavní programy obou akcí budou na sebe navazovat. Není nutné se obávat, že návštěvníci přijdou o ty nejlepší ukázky jednoho programu na úkor druhého. „Program letových ukázek koordinujeme s organizátory Rally Show, aby diváci nepřišli o to nejlepší ani z jedné akce. Právě proto jsme pro návštěvníky hradeckého letiště zajistili turistický vláček, který jim bude zpříjemňovat přesun mezi programy obou akcí, což ocení zejména ti nejmenší,“ uzavírá Daniel Tuček.
Děti do 15ti let i osoby ZTP budou mít vstup na obě akce zdarma. Předprodej vstupenek byl již zahájen prostřednictvím portálu Ticketstream.
 
Moderní půdní byty rozšíří možnosti pečováku

Dva nové byty v Domově s pečovatelskou službou (DPS) v Letohradě  čekají na své klienty. Díky investici za 1,23 milionu korun, na níž  město přispělo třiceti tisíci korunami,  může DPS nabídnout také nově pobytovou odlehčovací službu lidem se sníženou soběstačností. Ocení ji především příbuzní hůře pohyblivých seniorů.
 „Nezateplené půdní prostory v DPS zvyšovaly  provozní náklady na energie. Několik let proto město zvažovalo využití prostoru pro půdní vestavbu bytů, čímž by vyřešilo i zateplení střechy. Podmínkou investičního záměru bylo získání dotace na výstavbu dvou podporovaných bytů od ministerstva,  což se v loňském roce podařilo,“ vysvětluje starosta Petr Fiala důvody, proč se město pustilo do půdní vestavby. 
Výstavbou těchto dvou bytových jednotek se rozšířila nabídka služeb Domu s pečovatelskou službou. „Jeden ze současných bytů nebude po jeho uvolnění  obsazen a bude sloužit pro odlehčovací službu, třeba na  krátkodobé pobyty seniorů,“ nastiňuje radní pro sociální věci Iva Janoušková využití sociálního bydlení pro osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu. „V  přirozeném domácím prostředí o seniory většinou pečují jejich příbuzní.  Odlehčovací služba přichází na řadu v momentě, když si potřebuje rodina odpočinout nebo jet například na dovolenou."
V Domě s pečovatelkou službou je  43 nájemních bytů. Sociální zařízení města poskytuje seniorům takové služby, aby si udrželi co nejdelší dobu nezávislost na pomoci druhých. Objednat si mohou služby dle svého uvážení, například požádat o doprovod k lékaři,  o dovoz oběda nebo o vyprání prádla.