Českotřebovský deník 108/2015 (13/5)                                  

Na jaře svět celičký, vítá první včeličky

Včeličky se nám staly vítanými obyvateli naší školní zahrady, protože je naše školka obklopena rozkvetlými zahradami a blízkým lesem, kde v tomto období všechno kvete.
Byli jsme rádi, když nám rodina Danečka Maška, který navštěvuje naší MŠ (tatínek je včelařem a mistrem ve svém oboru) nabídla, že nám všem přiblíží, jak to chodí v úlu. Děti zjistily, že bez včel by nebylo ovoce, zemědělci by neměli úrodu a krajina by radikálně změnila svůj ráz. Dále se děti dozvěděly z čeho se skládá včelstvo, jakou úlohu mají včelí dělnice, královna a trubci, a mnoho dalších poznatků ze života včel.n K poutavému vyprávění, kterého se ujala paní Mašková mohly děti názorně sledovat dění v úlu.
Ještě jednou velký dík rodině Maškových i jejich dceři Kamilce. Po sklenici pravého včelího medu, který děti měly možnost ochutnat, se jen zaprášilo. Kolektiv učitelek a dětí Mateřské školy U Koupaliště Česká Třebová
PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych touto cestou poděkovat Městské  policii Česká Třebová za příkladnou všímavost, rozhled a pečlivost při své práci. V sobotu 9.5. zajistili klíče a zavřeli garáž mého tchána, kterou jsem nedopatřením nechal otevřenou. Vyhledali majitele garáže, kterého kontaktovali a informovali o vzniklé situaci. Klíče mu pak v pořádku předali. Ještě jednou děkuji a přeji Městské policii Česká Třebová ať se jí i nadále její práce daří.  S pozdravem Mgr. Ivo Šumbera.
 

Dnes místo zpěvu ptáků  byl v Podbranské ulici slyšet zvuk motorové pily

Ze vzrostlých a nádherných stromů zbyly bonsaje. Ještě že nerozumíme řeči ptáků, kteří měli na stromech svá útočiště. Bylo by to nepublikovatelné. A tak místo zpěvu ptáků uslyšíme zvuky aut a stavebních strojů, vyjíždějících z vozového parku RYDA.  Že stromy produkovaly kyslík ?  Koho to zajímá ?  Doufám, že zůstane jen u těch bonsají a stromy se nezlikvidují úplně. Navečer kosák na stromě naštěstí již vyzpěvoval, ale byly to samé nadávky. Smutno je mi, jak se chováme ke stromům ve městě, kde je zeleň tak  důležitá. Snad se někdo ozve kdo rozumně vysvětlí, proč se musejí mnohé stromy likvidovat a proč proběhl ořez až teď, v květnu.
Cituji:
Většinu stromů je vhodné ořezávat v zimě, někdy (jasan) může být vhodnější ořez v pozdním létě.
•Stromy (hlavně jasan) někdy obrážejí až druhým rokem. Zachovejte klid.
Veřejnosti je třeba zásah i jeho důvody pečlivě vysvětlit.
Že by to byl havarijní zásah? Nebo vadí větve vedení vysokého el. napětí ?
Připomeňme že případnou pokutu neplatí ten, kdo zásah objednal, ale ten kdo držel v ruce pilu...  VV

Pozvánka CYKLO GLACENSIS 2015

Region Orlicko - Třebovsko připravuje na dny 15. a 16. května ve spolupráci se Sdružením obcí Orlicko, mikroregiony Vysokomýtsko, Lanškrounsko, městy Choceň a Náchod, DSO Regionem Orlické hory a s okresem kladským 14. ročník mezinárodní cyklistické akce Cyklo Glacensis 2015. Tato akce zahajuje cykloturistickou sezónu v česko-polském příhraničí a koná se s finanční podporou zúčastněných regionů a Pardubického a Královéhradeckého kraje.
„Orlicko se v posledních letech stalo rájem cyklistů a česko-polské pohraničí ožívá čilým turistickým ruchem v zimě i v létě. CYKLO GLACENSIS je jednou z tradičních akcí, která pomáhá při propagaci tohoto regionu a za to bych rád jejím organizátorům poděkoval,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
CYKLO GLACENSIS se opakovaně koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka. Ten letos pojede úsek ze Štítů přes Červenou Vodu a Králíky do Dolní Moravy. „Dobře si pamatuji osobní zážitky z prvních ročníků. Pro netrénované cyklisty jde o docela náročný terén a důležité je také to, jak vyjde počasí,“ zavzpomínal Roman Línek a dodal: „Tady ale nejde o to, kdo dojede první, ale o to, aby příznivci cykloturistiky a občané z obou stran východočesko-polského pohraničí prožili příjemný společný čas. Chceme upozornit na to, jak je tu krásně, a že kromě Divoké Orlice nás dnes s polskými sousedy již nic nedělí.“
Akce se zúčastní 18 týmů startujících v pátek 15. 5. 2015 z osmnácti různých míst pořádajících českých a polských regionů - z českých měst se startuje z Ústí nad Orlicí, České Třebové, Brandýsa nad Orlicí, Chocně, Žamberka, Králík, Lanškrouna, Vysokého Mýta, Náchoda a Bačetína. V každém týmu pojede deset cyklistů a po různých trasách dojedou do cíle v Dolní Moravě. Každý účastník získá na památku tričko a štítek na kolo s logem Cyklo Glacensis 2015.
Akci od prvního ročníku podporuje také Královéhradecký kraj. „V oblasti cykloturistiky má Královéhradecký kraj obrovský potenciál, který se dlouhodobě snažíme využít. Podporujeme výstavbu cyklostezek i navazující infrastruktury v místech, kam se soustřeďuje turistický ruch. Kraj také přispívá na vydávání cyklomap a hradí provoz cyklobusů, jež občanům i návštěvníkům usnadňují poznávání přírodních i kulturních skvostů našeho regionu. Zároveň se však snažíme motivovat veřejnost, aby kola více využívala jako standardního dopravního prostředku k cestám do práce, za vzděláním i za zábavou,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.
V cíli na chatě Terezce jsou pro účastníky připraveny sportovní hry na motivy Her bez katastru a večerní společenský program, je zajištěno ubytování a stravování. Každý cyklista se účastní na vlastním kole a na vlastní zodpovědnost. Návrat je individuální v průběhu soboty - neděle. Pořadatel a organizátor Region Orlicko-Třebovsko srdečně zve.