Českotřebovský deník 150/2015                                             
Běh na Kozlovský kopec vyhrál Radek Hübl, Filip Záveský druhý

Na start závodu se postavilo v neděli 28. června 143 závodníků a závodnic  (a také dva psi).  Doběhli všichni.  Počasí velmi přáílo, po nočním dešti bylo příjemné ovzduší, nahoře na Kopci foukalo.  Závod měl spoustu povzbuzujících diváků a počet doprovod, nahoře na kopci nebylo skoro ani kam zaparkovat. Navíc se na Chatě Maxe Švabinského konala nějaká dobře navštívená akce, takže zde bylo opravdu živo. proti dřívějším dobám se termín závodu posunul z července dopředu na červnové datum, loni byl dokonce již v polovině měsíce. Zdá se, že to závodu prospělo,  je to zřejmé z vysoké účasti závodníků. Dříve závod na Kozlovský kopec těžil  z termínové spolupráce se závodem Mladkov - Suchý vrch,  který se nyní běží v jiném termínu. ukazuje se, že to našemu závodu na Kozlovský kopec neublížilo. Možná chybí pár závodníků z velkých dálek, ale ti byli nahrazeni dalšími. Na kvalitě to neubralo, Běh na Kozlovský kopec dál zůstává jako jeden z nejkratších stále zařazen v seriálu Českého poháru Maratónstav, jistě také díky vynikající organizátorské práci ČTBK Iscarex.  Startovalo se opět u budovy VDA, která se poprvé představila v novém kabátě, těsně před závodem odváželi pracovníci stavební firmy poslední lešení, byť se jednalo o nedělní dopoledne.  Vlastní závod proběhl podle papírových předpokladů. roli favorita splnil orlickoústecký závodník Radek Hübl, který zvítězil s poměrně slušným náskokem před Záveským (Iscarex), mezi ženami přiběhla do cíle první Michaela Stránská (na fotografiích). Více v samostatném článku ZDE.
 
 
Mezinárodní rychlíky CE jedoucí směr Bratislava - Budapest opět nemají v r. 2016 v České Třebové stavět

Lze to vyčíst z návrhu nového železničního jízdního řádu, který byl zveřejněn např. na webu Pardubického kraje. Takže  doba, kdy u nás stavěly všechny EC vlaky trvala dva roky a poté  se vše zase postupně vrací zpátky. Čí je to zásluha  se lze jen dohadovat, jsem přesvědčen o tom, že se bude mluvit např.  o objednávce dopravce, resp. o úřednících ministerstva dopravy. Domnívám se však, že na základě předchozích zkušeností se jedná jen a jen o osobní zájem některých jednotlivců. Vlaková doprava se tím nezrychlí a naopak vzniknou problémy se zajištěním dopravní obslužnosti velkého rajónu, v podstatě východní poloviny Pardubického kraje. Pojedeme -li do Bratislavy, budeme muset přestupovat v Brně, pokud se tam ovšem předtím v předstihu dostaneme v rozumné době, může to znamenat třeba ztrátu i dvou hodin času. EC Vlaky směr Vídeň podle nového jízdního řádu v České Třebové zastavovat budou, setjeně jako obdobné typy rychlíků jedoucích na Olomouc, Ostravu a Žilinu.   Otázky co s tím je irelevantní, zřejmě s úrovně České Třebové nebudeme mít sílu na této výše uvedené skutečnosti nic měnit. Snad z úrovně Pardubického kraje.
 
Most přes Třebovku v Benátkách bude rekonstruován

Uzávěrka mostu má začít 7. července, po tuto dobu bude možné přejet do Benátek pouze z druhé strany Husovou ulicí od Kauflandu. Cyklostezka vede přes park na Zámostí a  bude tedy  průjezdná, podobně cesta pro pěší. Všichni, kdo chodí od Kostelíčka nakupovat do Diskontu to tedy budou mít nyní delší.  Cesta parkem na Zámostí stále vede přes soukromé pozemky, které zatím čekají na vykoupení městem. To současně brzdí realizaci jakýchkoliv úprav parku a jeho vybavení novým mobiliářem. je zde pouze jediná lavička a ještě ne v nejlepším stavu.  Jiný delší způsob odjezdu do města budou také muset volit obyvatelé sídliště rodinných domků Kateřinská, kteří využívali jednosměrnou (bezejmennou) cestu dolů k mostu a na Chmelnici.  Dolů přijet mohou, ale dál musí doprava přes celé Benátky.  Z Kateřinské tedy budou muset jezdit lépe přes ulici U starého hřbitova do bývalého lomu a odtud na ulici Lidickou. Přes léto bude postaven nový most, potom se vše opět zjednoduší.  Ten starý je nutné opravit, podle znaleckého posudku je jeho "zdravotní stav" velmi špatný a most vyžaduje nutnou rekonstrukci.
 

  • VDA v novém kabátě  
  • Trvalo to rok, něž byly provedeny  všechny práce spojené s se zateplením a výměnou oken budovy, která měla jasně zřetelný dvojí původ.  Jednak se jedná o Habrmanovu školu práce z třicátých let, budovu, jejíž průčelí zdobil akademický sochař František Formánek a jednak o panelovou přístavbu z osmdesátých let. Budova se prostřednictvím " výměnného obchodu mezi městem a Pardubickým krajem dostala do majetku kraje celá a díky tomu mohla absolvovat omlazovací kůru, která je nyní na prahu letních prázdnin dokončena.  Celý uplynulý školní rok znamenal tedy pro VDA určitá provizória, dokonce se na čas také přestěhovala ředitelna školy do druhého areálu na Skalce.  Nyní si budeme zvykat na novou fasádu školy, řešení lze považovat za zdařilé. Dokončení se však proti uzavřené smlouvě poněkud (asi o 14 dnů) protáhlo a to bude znamenat pro dodavatele   nutnost zaplatit penále, které bylo napočítáno na 50 tis. Kč/den. Jistě i proto se  poslední úpravy, úklid lešení a okolí provádělo i dnes v neděli 28. června. Jde o velkou budovua její nový plášť se projeví i v úpravnosti města.  Je to současně ukázka, že Pardubický kraj o své školní budovy dobře pečuje. Vypadá to dokonce tak, že by se proces zateplování neměl  vyhnout ani budově gymnázia. Je sice kulturní památkou, ale nový program Zelená úsporám to již také umožňuje.  "Každý milion, který získáme na dotacích je  investiční úsporou, proto Pardubický kraj realizuje modernizaci školních budov ve svém vlastnictví plánovitě", řekl  k modernizaci školy hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Přímo naproti budově VDA je Základní škola Habrmanova, jejíž budova  na sobě nese velké stopy času a užívání, a která by také nový kabát potřebovala. Zatím se však provádí každý rok pouze část prací a na takové stavební investice dotace nezískáme.  Letos se má provádět již šestá etapa prací a jistě nebude poslední.  Zateplování se státní dotací zatím město realizuje pouze u MŠ Vinohrady.
  •