Českotřebovský deník 6/2016 (7/1.)                                        
Kdy a kam s předškolákem k zápisu? Rodičům poradí Školský portál

Pardubice (7. 1. 2016) – Kompletní informace ohledně zápisů do prvních tříd základních škol naleznou rodiče budoucích prvňáků na Školském portálu Pardubického kraje na adrese www.klickevzdelani.cz/zapis. Tento přehled je svým rozsahem mezi obdobnými portály unikátní.
„Školský portál Pardubického kraje jako jediný uvádí termíny zápisů do prvních tříd všech 253 základních škol, které se nacházejí na území kraje. Takto kompletní přehled je v  celonárodním měřítku jedinečný,“ řekl vedoucí odboru školství a kultury Pardubického kraje Martin Kiss. „Na některých školách se budoucí prvňáci při zápisu potkají s pohádkovými postavami, jako je Ája a Maxipes Fík, nebo mohou prožít lesní dobrodružství,“ dodal Martin Kiss.
Zápisy do prvních tříd základních škol se v Pardubickém kraji konají od 15. ledna do 15. února 2016 v průběhu jednoho nebo více dní. Odhaduje se, že v Pardubickém kraji bude pro školní rok 2016-2017 poprvé u zápisu méně než 6 000 dětí. Údaj vychází z počtu vykázaných předškoláků ke dni 30. září 2015, kterých bylo celkem 6 429, někteří se však zápisu zúčastnili už loni.
Databáze Termíny zápisů do ZŠ obsahuje kompletní údaje o všech 253 základních školách v Pardubickém kraji, které jsou seřazeny abecedně podle obcí s rozšířenou působností, dále podle PSČ a názvu obce, ve které se nachází. V levém sloupci je možné rozkliknout detailní informace o jednotlivých školách.
Ukázka z tabulky pro ORP Česká Třebová byla uvedena ve včerejším Českotřebovském deníku 5/2016 ZDE. Je to užitečná informace, které by rodiče měli věnovat pozornost. Už proto, že vyhláška o zápisu zveřejněná Městem Česká Třebová se zabývá jen zápisem do těch škol, které Město Česká Třebová zřizuje. Mimo to je ještě další možnost zápisu do soukromé ZŠ Na rovině Pod Jelenicí 657  (jedná se o pobočku stejnojmenné školy v Chrudimi, vyučující podle zásad pedagogiky Montesori a do ZŠ praktické na Náměstí 17. listopadu v Borku, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj. I tyto školy poskytují rovnocenné základní vzdělání.

 

Vánoce 2015 v MŠ Habrmanova

Děti ve všech třídách si ustrojily stromečky, napekly cukroví, vyráběly vánoční ozdoby, dárky a přání pro rodiče i pro paní učitelky, uklizečky a kuchařky. Také jsme navštěvovali výstavu betlémů v Městském muzeu. Na závěr proběhly ve třídách vánoční besídky pro rodiče a příbuzné. Kde děti předvedly pásmo  básní, písní, cvičení, tanečků a pohybových kreací, které se naučily v průběhu školní docházky. Někteří si vyrobili dárečky s rodiči a ochutnali domácí cukroví.

Výroční zpráva za rok 2015 vydaná v souladu s § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok, tj. rok 2015, z oblasti poskytování informací:
a) počet podaných žádostí o informace 20
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, 0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, 0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0
 
Zemřela prof. Olga Prágrová

Na sklonku roku 2015 zemřela ve věku 89 let v Ústí nad Orlicí Olga Prágrová, učitelka angličtiny, ruštiny a hudební výchovy, dlouholetá předsedkyně orlickoústeckého Kruhu přátel hudby. Byla absolventkou českotřebovského gymnázia, vyučovala v Ústí nad Orlicí, také v Litomyšli a na SZŠ Ústí nad Orlicí až do konce devadesátých let. Pohřeb zesnulé se koná 8. ledna v obřadní síni v Ústí nad Orlicí.
 
Reaguji na článek Kabelová televize a ČT z 6.1.2016.

Všimla jsem si, že ve zprávách je věnován prostor i Lanškrounu, ale člověk  může porovnat, jak to vedou i v jiném městě.  Zaujala mě vloni  zpráva m.j. o lavičkách, které byly v Lanškrounu umístněny na náměstí a ty původní jsou na hřbitově. Jedná se skutečně o lavičky, tj. s opěradly a ne pryčny, které si někdo  ve Třebové tak oblíbil, že je cpe kde se dá. I na hřbitov. Nevím, jestli to ve Třebové někdo s někým konzultuje jako v La, každopádně ohled na starší lidi nikdo nebere. Na pryčnách se opravdu špatně sedí.
Přikládám informaci TS La. (14.3.2015 Technické služby Lanškroun)
S nastávajícím jarem byly zahájeny práce na instalaci nových laviček.
Tyto lavičky byly ve výběrovém řízení nakoupeny na konci loňského roku.
Výběr designu byl konzultován s městským architektem a zástupci odboru investic.
Změnou je to, že jsou pevně fixovány k zemi a tak je bude možno využít po celý rok.
Jakmile budou namontovány lavičky po obvodu náměstí, bude se pokračovat v instalaci nových odpadkových košů a stojanů na kola v podobném designu, aby doplnily ucelený vzhled mobiliáře v centru města.
Stávající lavičky a koše budou využity v jiných částech města včetně městského pohřebiště.  VV
 
Dan Bárta s Alicí bude v Ústí nad Orlicí slavit

Skupina ALICE s DANEM BÁRTOU pojede začátkem roku 2016 exkluzivní turné k 25. výročí od svého vzniku, a to v původní sestavě!!!A jednou ze zastávek bude 5.února právě Ústí nad Orlicí.A vy máte máte jedinečnou příležitost tuto výjmečnou show k významnému výročí vidět doma na Orlickoústecku.
Do širokého povědomí se kapela ALICE zapsala již po necelém roku existence, kdy v roce 1991 vyjela se skupinou Lucie na koncertní turné „In The Sky“. Debut „Yeah!“ produkoval David Koller, poté následovala alba „Ústa hromů“ a „Alice“. Všechny tři desky se staly klíčovými nahrávkami tuzemského rocku. Ke konci devadesátých let se cesty zakladatele kapely Jiřího Mikeše Milého a Dana Bárty z důvodu rozdílného hudebního směřování rozcházejí. Dan Bárta se např. stává neodmyslitelnou součástí J.A.R. a později zakládá vlastní jazzově laděný projekt Illustratosphere.
Koncert v Ústí nad Orlicí nabídne nejen skvělé vystoupení ALICE v čele s fenomenálním zpěvákem Danem Bártou,jakým bezesporu je.Ale také uvodní 30 minutový dokument o této ikoně 90 let.V samém závěru vystoupí českotřebovská kapela NIL,během jejichž koncertu vylosují pořadatelé výherce smartphonu a dalších cen ze slosovatelných vstupenek,které si návštěvníci zakoupili v předprodeji. Vstupenky zakoupíte v infocentrech Ústí n/O., Č.Třebová, Litomyšl (+ bar Garaž),V.Mýto, Choceň, Žamberk.
Více info: http://www.rockisnotdead.cz , https://www.facebook.com/events/510210049126063/
 
Línek: Uvítáme podněty zdravotně znevýhodněných

Pardubice (7. 1. 2015) – V Centru integračních aktivit Kosatec se sešla pracovní skupina pro osoby se zdravotním znevýhodněním v Pardubicích spolu s představiteli Pardubického kraje a Nemocnice Pardubického kraje. Šlo především o propojení vzájemných aktivit na pomezí zdravotnictví a sociálních věcí.
„Informoval jsem členy této skupiny o krajských projektech na transformaci péče o ohrožené děti, o grantech pro zajištění nových praktických lékařů v kraji i o projektu Přátelská nemocnice. Zejména do posledně jmenovaného uvítáme všechny podněty od zdravotně znevýhodněných občanů nebo zadavatelů či poskytovatelů služeb pro ně,“ řekl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví. V této souvislosti nabízí například Tyflocentrum odborné školení zdravotnického personálu, který se stará o nevidomé, nebo Česká abilympijská asociace zážitkové semináře pro sestry ošetřující vozíčkáře či špatně pohyblivé pacienty.
Ředitelka ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje Lucie Mlatečková představila zapojení dobrovolníků v jednotlivých nemocnicích akutní péče i možnosti rozvoje další spolupráce. Poukázala i na výhody spojení nemocnic do jedné společnosti. Například praxe studentů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se nyní jednoduše mohou rozložit do jednotlivých nemocnic po celém kraji s ohledem na další uplatnění absolventů oborů.