Českotřebovský deník 33/2016 (4/2)                                       
Bourání komínu bývalé uhelné kotelny Středního odborného učiliště železničního na Skalce pokračuje. Snímky ke zveřejnění byly pořízeny během středy 3. února odpoledne, autor RAIL  dal souhlas se zveřejněním, děkujeme.  Z fotografií je vidět postup práce. Na prvním snímku je oddělená část komína se třemi spojenými články na lanech jeřábu, na druhém snímku se díly blíži zemi a na třetí fotografii je vidět  jaký bude jejich další osud - rozbití na betonovou drť a ocelové části takj, aby jejich odvoz ze staveniště nebyl problematický. Snímky byly pořízeny z okna budovy školy, 4. snímek od staveniště.

Jak se tento komín stavěl?

V osmdesátých letech, tedy ne zas tak dávno. Mnozí to pamatují: Výstavbou byl pověřen investiční odbor Správy severozápadní dráhy v Praze. Kotelnu jako hlavní inženýr projektu navrhl Ing. Schneider ze Státního ústavu dopravního projektování (SUDOP) v Brně, komínové těleso vyprojektoval národní podnik Teplotechna Brno. Generálním dodavatelem stavby byl národní podnik Pozemní stavby Pardubice, závod 2 Litomyšl a podíleli se na ní například pánové Josef Schwarzbach, Bohumil Střilek a Lochman, mistrem byl pan Preisler. Technický dozor investora zajišťoval Oldřich Gregar spolu s geodety Ing. Milanem Řezníkem a Václavem Knettigem z Investorského úseku v České Třebové.

 


Upozornění vlastníkům objektů v městské památkové zóně (MPZ) Česká Třebová

V uplynulých letech se velmi rozmohla svévolná obnova objektů spojená s nerespektováním požadavků státní památkové péče, vyjádřených v rozhodnutí (závazném stanovisku) obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Důrazně tímto upozorňujeme, že takovým počínáním je porušován zákon č. 20/1987 – Zákon o státní památkové péči.  V §14, odst. 2 citovaného zákona se uvádí: Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Podle §39, který řeší sankce za přestupky, se praví, že obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 2 000 000,- Kč  fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že dle odst. 1 písm. g) provádí stavbu, stavební změnu nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku.
Pro upřesnění : výše uvedený problém se týká především výměn dožilých dveřních a okenních výplní. Majitelé domů v  MPZ si oblíbili plastové výrobky, které jsou zde osazovány i přes nesouhlas památkářů. V žádném z okolních měst se v historickém centru nevyskytuje tolik plastových výplní jako v České Třebové.
Ing.Michaela Ježková – památková péče
Národní památkový ústav v Pardubicích ocenil městskou památkovou zónu Česká Třebová

Vítězem krajského kola soutěže o cenu Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2015 se stalo Město Letohrad, jenž získalo 288 bodů a postupuje do celostátního klání o titul Historické město roku 2015. Druhé místo obsadila s 220 body Česká Třebová.
Komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Krajského úřadu Pardubického kraje a NPÚ, ÚOP v Pardubicích neměla lehký úkol, neboť do soutěže se přihlásila hned dvě města pyšnící se krásnými památkami i bohatým kulturním a společenským životem. Město Letohrad se zúčastnilo soutěže již v předešlém roce, kdy se umístilo na druhém místě. Není divu, že se nominace opakovala i v roce letošním, Letohrad vytváří cíleně a dlouhodobě podmínky pro zachování a obnovu historického jádra.  Současný stav města přitom sami obyvatelé vnímají jako výsledek práce celé řady odborníků, nadšených laiků a dlouhodobě dobré spolupráce s Národním památkovým ústavem. Druhá nominovaná zóna v České Třebová se bezesporu vyznačuje velice cennými památkami i soubory památkových objektů, jež určují unikátní charakteristiku městského centra. Jeho stav doznal díky Programu regenerace MPR a MPZ v uplynulých letech podstatných změn,ve městě byly realizovány obnovy některých významných památek  a v roce 2015 byla zpracována nová koncepce programu pro léta 2016-2025. Více ZDE

Jak bojujeme s chřipkou v MŠ U Koupaliště


Úmorný únor mrazivý, chřipce se nikdo nediví,  je mně do pláče,  zas na mně skáče!......
Jak zatočit s chřipkou? To naše děti vědí.Nejdůležitější je prevence, hodně ovoce a zeleniny, umývat si ruce, čistit zoubky, chodit ven a otužovat se!  Při hře na lékaře děti učíme: nebát se bílého pláště, správně pojmenovat části svého těla, vyjádřit, kde mě bolí . Také se děti seznamují, jaké jsou zdravotnické pomůcky ( teploměr, fonendoskop, obvazy, …).
A pro chřipku máme vzkaz: „My se chřipky nebojíme, víme, jak s ní zatočíme“.                Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště
 
NOC S ANDERSENEM

Každoroční nocování dětských čtenářů v Městské knihovně.
Určeno pro děti 1. - 5. třída, bližší informace a přihlášky v půjčovně dětského oddělení.
Nutná registrace předem. Přednost mají děti, které se této akce ještě neúčastnily. Uzávěrka přihlášek 29. února
Vstupné 150,- Kč.  Akce se koná 1.4.2016 od 18.00 do 8.30 následujícího dne.
Dotazy můžete též adresovat na: martina.stosova@ceska-trebova.cz
 
Silničáři v Pardubickém kraji prožívají mírnou zimu

Pardubice (4. 2. 2016) – V porovnání s minulými roky je letošní zima pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje zatím klidná. Po teplotně nadprůměrných měsících listopadu a prosinci se chladné počasí ozvalo až v lednu. Za prvních dvacet dnů v roce 2016 tak bylo spotřebováno 2805 tun soli, což je devětkrát více než za celé zimní období do té doby. I tak zbývá dostatek prostředků na běžnou údržbu a investice.
„Mírný průběh zimních podmínek v období konce roku umožnil část finančních prostředků využít na činnosti běžné údržby, které při obvyklém průběhu zimního období není možné z důvodů nízkých teplot vykonávat. Jedná se o opravy povrchů vozovek, dokonce i teplou asfaltovou směsí. Dále byla realizována údržba odvodnění příkopů a krajnic, dopravního značení, silniční vegetace a nestavební údržba mostů,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Výraznější ochlazení a větší intenzitu srážek přinesl až nový rok, SÚS Pardubické kraje tak každý lednový den evidovalo výjezd vozidel zimní údržby. „Prozatím nejnáročnější na údržbu silnic bylo období od 23. do 25. ledna. V sobotu 23. ledna napadlo na území Pardubického kraje až 12 centimetrů sněhu a za tento jediný den bylo za pomoci pluhu upraveno 8200 kilometrů silnic, což je téměř trojnásobek celkové délky silniční sítě II. a III. třídy na území kraje,“ řekl náměstek pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.
Teplotně nadprůměrný konec roku 2015 měl za následek, že ačkoliv bylo více posypových dnů (26) než v roce 2014 (24), tak se spotřeboval výrazně nižší objem posypového materiálu. Silničáři v listopadu a prosinci použili jen 354 tun posypové soli, zatímco vloni za stejné období spotřebovali 1686 tun. Podobné je to i s využitím písku a drti, které kleslo z loňských 5157 tun na letošních 1472 tun.
 
Rozsah zimní údržby:
Kompletní délka silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji        3134 km
 
Rozdělení dle technologie údržby:
chemický posyp                                                                   1373 km        
inertní zdrsňovaní posyp                                                       1408 km
pouze pluhování                                                                    210 km
v zimě neudržováno                                                              143 km