Českotřebovský deník 183/2016 (17/7) 
Školní jídelny v červenci mimo provoz 

Do České Třebové má přijet v závěru července velká skupina turistů z Litoměřic, ubytovat se v internátě na Skalce a odtud podnikat výlety do okolí, také poznávat naše město.  Obracejí se na mně s požadavkem na zajištění stravování  v některé školní jídelně, ale zatím mají smůlu. Na Skalce přímo v objektu internátu je dovolená, stejně jako v "zelené" školní jídelně - až do 5. srpna. Na ZŠ Nádražní jsem se také snažil zjistit, zda se zde vaří, ale nenašel jsem zde ani jakoukoliv tabulku s informací, jen dělníky pracující na výměně oken. Zdá se to samozřejmé, kdy jindy si vybrat ve školní  jídelně dovolenou než o prázdninách. Někdo to chápe jinak:  pokud jídelny lákají  další strávníky z veřejnosti a z organizací či firem, což pomáhá ekonomice stravování, existuje tu určitá odpovědnost zajistit obdobné stravování nějak střídavě i v průběhu prázdnin. Jídelny však mají různé provozovatele, proto se mohou jen těžko dohodnout. Je to ovšem současně příležitost pro jiné stravovací provozy, aby přišly s nabídkami. Doporučil jsem Národní dům, doufám že se domluví a budou spokojeni.  (mm)

 

Připomínka narozenin města ve stínu vášní


Připomenutí stavu bádání o historii České Třebové asi bude pouhým (marným?) pokusem oživit pokračování kdysi plodné diskuse. (Více ZDE) Ve hře odborníků historiků je vlastně jen p. Dr. Šmeral, pokud jde o Mgr. Gilara, mám dojem, jestli se (nepublikováním) neleknul vlastního závěru z r. 2013. Prof. Musil už svůj názor na kolonizaci českotřebovského údolí názor sotva změní. Zatím nikdo nový, od nich respektovaný na obzoru není, pokud k identitě pana Ctibora přispěje Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Pokud jde o aktivity U Kostelíčka, asi je opravdu „papírově“ vše v pořádku a jak připomínáte v červencovém ČTZ, mimo památkovou zónu  je  takový postup možný.  Připomenu ještě usnesení rady města č. 714/2016:  "Rada města souhlasí se stavbou „Zahradní úpravy u domku na ul. U Kostelíčka 254 v České Třebové“, která sousedí s pozemkem ppč. 538/3 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti Římskokatolické farnosti – děkanství Česká Třebová, Klácelova 1, Česká Třebová ze dne 17.06.2016." Sotva kdo si udělá představu, o čem že byla řeč. A pokud to takto bylo i v začátcích… Na druhou stranu je trpká pravda i to, že kdo o rotundě neví, sám ji za / mezi stromy sotva objeví....
Je pozdě bycha honiti – vy musíte trpělivě nenaléhat, já si snad mohu dovolit to trochu odlehčit. Miloslav Renčín.
 
Chráněné bydlení pro klienty z ústavů vzniklo i v Žamberku

Domov pod hradem Žampach od poloviny loňského roku postupně navyšoval kapacitu služby chráněné bydlení o nové byty ve městě Letohrad a Žamberk. Za necelý rok tak počet uživatelů této sociální služby vzrostl ze sedmi na současných sedmnáct.  Na službu chráněné bydlení pro další klienty ze Žampachu se tento týden vydal podívat i radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje Pavel Šotola.
Chráněné bydlení je určeno především zdravotně postiženým osobám s nižším stupněm závislosti na pomoci a podpoře. Nyní má Domov pod hradem Žampach tuto službu v celkem v osmi bytech, z toho ve třech ve městě Žamberk. „Z návštěvy bylo patrné, jak přechod z ústavní formy péče do samostatného bydlení s potřebnou podporou sociální služby lidem prospívá, pozitivně se projevuje na kvalitě jejich života, vede ke zvýšené soběstačnosti a k rozvoji osobnosti,“ uvedl Šotola.
„Vážíme si spolupráce s městy Letohrad a Žamberk a zejména toho, jak obyvatelé měst přijali naší novou sociální službu a její zdravotně postižené uživatele. Pro všechny uživatele služeb se podařilo zajistit zde anebo v blízkém okolí nezbytné pracovní uplatnění,“ řekl ředitel žampašského domova Luděk  Grätz.
Domov pod hradem Žampach je také provozovatelem obchůdku, který se nachází proti nádraží v Letohradě. Zákazníci tu najdou mnoho výrobků a mohou se i podívat, jak vznikají pod rukama hendikepovaných lidí a rovnou si je i koupit. „Opravdu tu dělají krásné věci, ani já jsem neodolal vystavené nabídce,“ ocenil práci této dílny Pavel Šotola.
Do roku 2018 by měl Domov navýšit počet uživatelů ve službě chráněné bydlení na 25, což by představovalo asi čtvrtinu z celkové kapacity jejich pobytových služeb. „Připravujeme výstavbu dvou dvojdomků, tedy čtyř domácností, v  lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradu,“ doplnil podrobnosti Pavel Šotola.
Do konce tohoto roku chce Domov pod hradem Žampach ještě připravit a zahájit službu Sociálně terapeutické dílny v kapacitě šest míst. Jedná se o ambulantní službu určenou pro zdravotně postižené, kteří nemohou najít uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Podstatou této služby je podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
 
Tvrz Orlice:
Zveme Vás na koncert
Magdalény
22. 7. 2016 od 19:30.

Budeme mít k dispozici cca 250 míst k sezení a neomezenou kapacitu pro všechny tance chtivé návštěvníky.
 
Čeká vás večer plný hudby, tance a dobré nálady.
 
Grilované speciality, čepované pivo
a mnoho dalšího
pro Vás připravuje tým Tvrze Orlice.
 
Prohlídkové okruhy
budou přístupné až do 19:00
(poslední prohlídka začíná v 18:00).