Českotřebovský deník 238/2016  (16/9)
Přijel pan prezident a Třebová o tom v podstatě nevěděla 

Ve velkém sále Národního domu se konalo 16/9 dopoledne setkání prezidenta republiky s pozvanými zástupci Českých drah, SŽDC, odborníky z oblasti železniční dopravy. Nebylo to jednání s veřejností, to jsme si užili při poslední návštěvě prezidenta Miloše  Zemana před dvěma lety v září  2014.  Jednalo se otevřeně o palčivých problémech železniční i silniční doparvy, a speciálně o problémech  národního dopravce, kterými jsou České dráhy.   I proto nebyl moderátorem setkání tiskový mluvčí prezidenta, ale odborník ze železnice Jaromír Dušek, nyní v roli vicehejtmana Pardubického kraje.Foto Luboš Kozel.   Více ZDE
 
Zítra 17. 9. 2016 začíná 11. ročník CHL

Hraje 26 týmů ve třech soutěžích: I. II. a III. liga, rozpis zápasů najdete ZDE
Úprava pravidel: Nově tzv. "hybridní zakázané uvolnění" – nové pravidlo, které bude uplatňováno v CHL poprvé. Rozhodčí dostali informace k jednotnému posuzování. Vyhození puku ve vlastním obranném pásmu na lavici hráčů a dotek stropu nebude posuzováno jako zdržování hry popsané prostory budou posuzovány jako součást hrací plochy.
Vzhledem k malému množství ochotných časoměřičů může v letošním ročníku nastat varianta obsazení lavice časoměřičů jednou osobou, v tomto případě si potrestaný hráč zavírá dvířka trestné lavice sám, za řádné uzavření dvířek zodpovídá hráč. Rozhodčí budou dvířka kontrolovat.·Uvádím znázornění hracího systému – postupy a sestupy po jednotlivých částech CHL.

Autorské čtení – Blanka Kostřicová: Lyžařské povídky (s komentářem Jana Balabána)
Další díl cyklu druhých čtení, na nichž českotřebovská prozaička podruhé představuje ty svoje knihy, z nichž už ve zdejší knihovně jednou četla. Čtení je doplněno – tentokrát naposled – komentářem blízkého přítele Blanky Kostřicové, prozaika Jana Balabána, který nedlouho poté, co se vyjádřil k Lyžařským povídkám, náhle zemřel. Stručný Balabánův text přečte Bedřich Ducháček.
Autorské čtení se koná v pondělí 10. října v 19.00 v čítárně Městské knihovny.
PRODÁM  vzrostlé sazenice rychlerostoucího japonského topolu
vhodné pro pěstování na rychlou dřevní hmotu nebo na živý plot.
Cena 20 Kč na sazenici.  Petr Mašek Rybník 159  Telefon 731 386 787

Bezpečnostní služba příjme nové zaměstnance na pozici strážný/á pro lokalitu Česká Třebová.
Nabízíme možnost ubytování, zálohy na mzdu. Nástup možný ihned. Telefon 724 596 551 email: asistentka@discr.cz

Nemocnice může v brzké budoucnosti pořídit přístroj na PET/CT vyšetření

V krátké budoucnosti nastane další posun v péči o onkologicky nemocné v Nemocnici Pardubického kraje. Přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví ČR tento týden schválila záměr pořídit přístroj na PET/CT vyšetření, který bude primárně určen pro pacienty s nádorovým onemocněním v rámci Komplexního onkologického centra Pardubického kraje.
„Pořízení tohoto přístroje a možnost provádět PET/CT vyšetření přinese další zvýšení kvality v péči o pacienty s onkologickým onemocněním, jejichž počet neustále roste. Velice přesné vyšetření má pochopitelně pozitivní vliv na úspěšný průběh léčby. Je to vynikající zpráva pro zhruba sedm set tisíc obyvatel Pardubického kraje i sousedních regionů, které jsou spádovým územím Komplexního onkologického centra,“ uvedl první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
Přístroj pro PET/CT vyšetření by mohl být pořízen přibližně za dva roky. Jeho hodnota se pohybuje kolem 60 milionů korun. „Je to technologie, která je nezbytná pro činnost Komplexního onkologického centra a dalších navazujících oborů. V Nemocnici Pardubického kraje dosud není stejně jako oddělení nukleární medicíny, kam toto vyšetření spadá. Pořízení tohoto přístroje potvrzuje rozvoj naší společnosti a snahu o zkvalitňování poskytované zdravotní péče,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.
PET/CT je vyšetření, které spojuje dvě diagnostické metody  - pozitronovou emisní tomografii (PET) a počítačovou tomografii (CT). Na přístroji jsou umístěny dva prstence těsně za sebou, jimiž pacient na lůžku projede. Zjištěné údaje lze pomocí počítače zkombinovat a výsledkem je obraz s velkou výpovědní hodnotou.
„Toto vyšetření je jednou z nejpřesnějších diagnostických metod současné medicíny a může pomoci k důkladnější diagnostice onemocnění,“ uvedl Leoš Ungermann, primář radiodiagnostického oddělení Pardubické nemocnice.
Pozitronová emisní tomografie zobrazuje různé tkáně na základě jejich různé schopnosti akumulovat v sobě radioaktivní látku, která je nemocnému podána ve velmi malém množství a není tak pro něho nebezpečná. „Pacientovi je aplikována radioaktivní glukóza. Princip vyšetření spočívá v záchytu záření vysílaného z těla. V kombinaci s CT vyšetřením je pak možné přesně lokalizovat nádory,“ uvedl primář Ungermann a dodal: „PET/CT vyšetření je nejčastěji využívané v onkologii, kde slouží k vyhledání primárního nádoru a metastáz, ale i ke sledování efektu léčby. Využívá ho rovněž neurologie k lokalizaci ložiska v mozku zodpovědného za epilepsii či kardiologie. Dominantní je však onkologie.“
 
Albertinum otevírá novou ambulantní část psychiatrie

Novou ambulantní část psychiatrického oddělení dnes slavnostně otevřel odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku. Sídlí v  zrekonstruované bývalé lékařské vile, která dříve sloužila k ubytování lékařů a zdravotnického personálu ústavu. Na její přebudování v hodnotě 25 milionů korun podstatnou měrou přispěly takzvané Norské fondy, 5 milionů šlo z prostředků kraje a ústavu.
Albertinum je moderní zdravotnické zařízení Pardubického kraje, které našlo své uplatnění a nové specializace i po poklesu případů tuberkulózních onemocnění, pro které bylo původně založeno. K těmto oborům patří i moderní psychiatrie. „Psychiatrické péči jsme v naší zemi hodně dlužni,“ řekl při otevření vily 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví Roman Línek. „V našem kraji už máme zpracovanou koncepci psychiatrické péče a nové oddělení v Žamberku je jedním z bodů, které ji začínají naplňovat. Vytváří možnosti pro bezpečný návrat pacientů po hospitalizaci do běžného života a také prostory pro ambulantní léčbu moderními metodami, přičemž pacienti neztratí kontakt s rodinou a domácím prostředím. Přeji všem tady v Albertinu, aby se tato péče co nejlépe dařila,“ dodal Línek.
Příprava projektu s názvem „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ začala už v polovině roku 2014.  Po přidělení dotace se v srpnu 2015 se stavbaři pustili do přestavby samotné vily, stavební práce trvaly do dubna 2016. Pracoviště bylo postupně zařízeno novým nábytkem a IT technikou s potřebným programovým vybavením pro školený zdravotnický personál i mnoha novými pomůckami pro rehabilitaci, pohybová cvičení či hry.
Rekonstrukcí vznikly terapeutické místnosti pro skupinovou psychoterapii a léčebnou rehabilitaci, cvičná kuchyňka a denní místnost pro nácvik stravovacích návyků, stolování i k posilování fungování v běžném životě, cvičná prádelna a další zařízení. Nechybí tu ani denní stacionář a ambulance psychiatrů a klinických psychologům, učebna a zázemí pro další personál.
„Velkou výzvou pro vedení všech psychiatrických pracovišť na území kraje je v současné době získání a stabilizování dostatku odborníků z oboru psychiatrie,“ podotkl náměstek Línek.
Na slavnostní otevření nově rekonstruovaného objektu navázala psychiatrická konference pro odbornou veřejnost, na sobotu je připraven Den otevřených dveří i pro širokou laickou veřejnost.