Českotřebovský deník 270/2017 (5/10)

Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek navštívil Českou Třebovou

V rámci návštěvy Pardubického kraje navštívil ve čtvrtek 5. října místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek  také dvě  úspěšně se rozvíjející společnosti v našem regionu. Po dopolední návštěvě ve firmě INA ve Svitavách  přijel do České Třebové, kde poobědval v hotelu Bravo a poté navštívil  firmu IMS - Drašnar. Společně s Pavlem Bělobrádkem přijeli také někteří členové kandidátky KDU-ČSL do nadcházejících parlamentních voleb, především Mgr. Marek Výborný z Heřmanova Městce, MUDr. Vít Ulrych z Pardubic, Ing. Michal Kokula z Ústí nad Orlicí, ale také třeba i David Šimek, starosta města Svitavy. V České Třebové doprovázeli místopředsedu vlády také zástupci KDU ČSL a Koalice pro Českou Třebovou. Více zítra ve zvláštním článku.


Tradiční výstava hub v ekocentru Podorlicko v Podbranské ulici se koná letos již po patnácté. Výstava má vždy tradiční úvod, tedy mykologickou vycházku, kdy je třeba  v našem okolí nasbírat co nejrozmanitější houbařský úlovek, roztřídit, připravit ho pro  výstavu, rozmístit na výstavní plochu, napsat potřebné popisky, pokud možno krasopisně. Letošní podzim je houbařsky příznivý, proto je úlovek z našich lesů a bučin bohatý a pestrý, mnohem pestřejší než v posledních letech, kdy počasí houbám tolik nepřálo.  Českotřebovský mykolog Martin Mička si úrodu hub v letošním roce velmi pochvaluje... Více ZDE
Nekonečná práce s kuřáky

Jak je vidět na fotografiích, tak s kuřáky to je velmi těžké. Jde o nepořádek kolem odpadkového koše umístěného před vlakovým nádražím ma pozemku SŽDC, také zmíněný odpadkový koš, kolem kterého je ten velký nepořádek patří železnici.  První fotografie byly pořízeny včera, Dnes dopoledne se zde uklízelo. Jenže odpoledne už zas vypadal zmíněný odpadkový koš velmi podobně a během zítřka či dalšího dne to bude zase stejné. Úklid je v povinnostech dráhy (SŽDC), nicméně dělá to špatné jméno našemu městu. Tak věřím, že k nějaké dohodě dojde, aby to zde vypadalo jako u lidí. Možná by to chtělo také nějaký jiný popelník.... Vždy všude kolem na terminálu je opravdu uklizeno, opět byla umyta  i skla  zastřešení nad nástupištěm. Chyba tedy není na "naší straně", tedy na straně města.  Kuřáci prostě dělají nepořádek a nejvíce právě poblíž míst, kde je jinak kouření zakázáno a nezbývá než po nich pravidelně uklízet. Stálo by za to také nějak strojově vyčistit plochu zadlážděného parkoviště u pošty 02, kde jsou  v mezerách mezi dlažebními kostkami také tisíce vajglů 
Těžká práce s kuřáky: Horní dvě fotky ze 4/10 podvečer, dolní dva snímky dnes 5/10 3 hodiny po provedeném úklidu....

Nabídka cestovní agentury CAM s.r.o.,
Ústí nad Orlicí, M.R. Štefánika 234,
tel.: 606 748 616  www.ckm-tour.cz

Pojeďte s námi do termálu do Maďarska,
Bukfurdó hotel Répce 3*
termín: 30.11.-3.12.2017 cena Kč 5 190,-/osoba
cena zahrnuje: autobusovou dopravu z ČT, 
3x ubytování s polopenzí /šv.stoly/,
neomezené vstupné do termálních lázní,
zapůjčení županu, pobytovou taxu
 
Zveme vás také do Drážďan
na nákupy v Primarku i s prohlídkou města
dne 17.11.2017 cena Kč 650,-/osoba 
odjezd z ČT v 5,20 od restaurace Beseda
 
 
Modernizace silnice v česko-polském pohraničí

Zlepšení dopravní dostupnosti turisticky zajímavých lokalit v oblasti Králického Sněžníku je dlouhodobě jedním z cílů samosprávy Pardubického kraje. Krajští radní proto posvětili návrh na zahájení zadávacího řízení na výběr společnosti, která zajistí modernizaci silnice III. třídy 04314 od křižovatky se silnicí I/43 přes Dolní Boříkovice do Červené Vody po okružní křižovatku se silnicí I/11. Celková předpokládaná hodnota stavby dle projektové dokumentace činí necelých 67 milionů korun včetně DPH.
„V současné době se jedná o jediný silniční projekt, na který můžeme v současné době uplatnit žádost v programu přeshraniční spolupráce. Zároveň se jedná o jednu z posledních komunikací na Králicku, která neprošla rekonstrukcí. V minulosti jsme totiž byli schopni kombinovat jak vlastní zdroje kraje, tak zdroje z ROPu a bývalého Operačního programu Česko-polská spolupráce,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jedná o téměř šestikilometrový úsek silnice III. třídy číslo 04314 od křižovatky se silnicí I/43 vedoucí přes Dolní Boříkovice do Červené Vody, kde končí u kruhového objezdu, který se napojuje na silnicí I/11. Podle zpracované projektové dokumentace je předpokládaná cena zakázky 67 milionů korun s tím, že podle našich zkušeností může být částka v soutěži výrazným způsobem snížena. Stejně jako u výběrového řízení na rekonstrukci silnice v úseku Pardubice – Staré Hradiště jsme vedle ceny uplatnili časové hledisko, tedy dobu realizace celého díla,“ dodal Netolický s tím, že obdobně bude postupováno i v případě dalších dopravních staveb.
„Součástí modernizace je výměna podložní i obrusné vrstvy vozovky, která bude navýšena o tři až pět centimetrů. Dále dojde k pokládce nového dvouvrstvého krytu, čímž se jednoznačně zlepší kvalita celé komunikace a prodlouží se tak i její životnost, kdy nebude docházet k takovému opotřebení,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš. „Součástí stavby je také modernizace stávajících propustků a dopravní značení. V neposlední řadě upravíme také pět mostních objektů, které se na trase nachází,“ sdělil Michal Kortyš.
Modernizace sinice v Boříkovicích je součástí širšího mezinárodního  projektu,  který připravil Pardubický kraj ve spolupráci s Dolnoslezskou správou silnic a železnic. V Polsku bude v rámci tohoto projektu modernizována silnice  Stronie Śląskie - Czarna Góra- Idzików. „Na financování projektu byla předložena  žádost do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko ve výši přesahující 5,5 milionu euro. Příspěvek českému partnerovi projektu, kterým je Pardubický kraj činí 2,1 miliony euro a na polské straně 3,4 miliony euro,“ uvedla radní Hana Štěpánová.
Zimní údržbu silnic I. třídy zajistí SÚS i ŘSD

Rada Pardubického kraje na svém posledním jednání projednala průběh příprav na zajištění zimní údržby na silnicích první třídy, jelikož území Pardubického kraje je v současné době poslední oblastí v republice, kde nebylo státem, který je vlastníkem dálnic a silnic I. třídy, rozhodnuto o způsobu zajištění zimní údržby. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se proto u ředitele pardubické pobočky ŘSD Bohumila Vebra zajímal o současný stav zajištění silnic první třídy na území kraje. Ten jej ujistil, že od 1. listopadu bude údržba zajištěna.
„Panem ředitelem Vebrem jsme byli ujištěni, že v našem kraji bude od 1. listopadu zajištěna zimní údržba na silnicích I. třídy, na které se budou podílet i krajští silničáři, kteří budou nadále zabezpečovat údržbu na silnicích nižších tříd,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jediné, na čem je potřeba se nyní shodnout, je jednotný systém postupu při kalamitních situacích, kdy je zřejmé, že i když bude na území kraje zajišťovat údržbu více subjektů, velení musím převzít jeden krizový štáb. Ten bude v případě potřeby hodnotit stav údržby v jednotlivých hodinách a případně posilovat techniku tam, kde to bude nejvíce zapotřebí. Musíme zajistit maximální sjízdnost silnic i v těchto mimořádných situacích,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
„Společně s ředitelem naší Správy a údržby silnic Miroslavem Němcem svoláváme na středu 11. října jednání se zástupci integrovaného záchranného systému, kde je budeme informovat o změnách systému zabezpečení hlavně zimní údržby silnic I., II. a III. třídy. Jednoznačně si stanovíme způsob, jakým bude reagováno v případě krizových situací,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
V rámci příprav na nadcházející zimní období má Správa a údržba silnic Pardubického kraje zajištěno plné předzásobení posypovými materiály a dále potřebné technické a organizační úkony. Z celkové aktualizované délky spravované silniční sítě přes 3 123 km je v zimním období udržováno 2 990 kilometrů (96 procent) a ostatních více jak 133 kilometrů je zahrnuto do neudržovaných. „S ohledem na malý dopravní význam bez hromadné linkové přepravy osob a nepříznivé klimatické podmínky v těchto lokalitách, by bylo udržování těchto úseků krajně neefektivní a zbytečně nákladné. Dopravní obslužnost do všech obcí a trvale osídlených osad Pardubického kraje ale zůstává zachována,“ dodal náměstek hejtmana Michal Kortyš.
Pro účel zimní údržby je silniční síť Pardubického kraje rozdělena podle důležitosti na I., II. a III. pořadí s vymezením časových limitů pro včasné zajištění sjízdnosti a neudržované úseky. „Pořadí důležitosti zpravidla odpovídá třídám silnic. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních vozidel ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut,“ sdělil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Na silnicích zařazených do I. pořadí musí být sjízdnost zajištěna do tří hodin od výjezdu posypových vozidel. Pro silnice zařazené do II. pořadí je lhůta šest hodin a pro poslední kategorii 12 hodin. „S ohledem na rozsah okruhů údržby a proměnlivost klimatických podmínek není možné reálně zajistit odstranění sněhu či kluzkosti ihned, proto jsou zákonem stanovené lhůty. Pokud je průběh povětrnosti v takovém rozsahu, že nelze zajistit všemi dostupnými prostředky sjízdnost v uvedených lhůtách, pak je nutné přejít na režim údržby dle kalamitního plánu, což znamená zasedání operačního štábu, stanovení prioritních tras či povolání dostupných záloh,“ dodal Miroslav Němec. 
Mgr. Dominik Barták
 
Kraj začíná spolupracovat se Zakarpatím na úrovni středních škol

Navázat spolupráci v oblasti středního školství a jednat o jejích konkrétních formách se vydala do Zakarpatské oblasti Ukrajiny delegace z Pardubického kraje. U kulatého stolu v Užhorodě se s řediteli několika ukrajinských středních odborných škol sešli krajský radní pro školství Bohumil Bernášek, zastupitel kraje a poslanec Parlamentu ČR Václav Snopek, vedoucí odboru školství Martin Kiss, ředitel Střední průmyslové školy chemické Pardubice Jan Ptáček a ředitelka Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technického Třemošnice Jana Sýkorová. Naše delegace měla pak možnost navštívit některé z užhorodských a mukačevských středních škol.
Téměř před pěti lety navázal Pardubický kraj partnerství se Zakarpatím a za tu dobu se podařilo uskutečnit řadu projektů, které tomuto regionu pomáhají se rozvíjet. „Dosud se jednalo hlavně o technickou pomoc základním a mateřským školám v Zakarpatí. Nyní by náš kraj chtěl navázat spolupráci i mezi středními školami, a to především těmi odbornými. Začali jsme hledat styčné plochy v oblasti pedagogické práce, výměny zkušeností učitelů, odborného výcviku a jeho návaznosti na praxi," řekl radní Bohumil Bernášek.
"Kontakt se může týkat například stáží učitelů nebo studentských výměnných praxí. Partnerské straně jsme také nabídli zvyšování kvalifikace ukrajinských žáků při krátkodobých pobytech u nás, během kterých mohou získat certifikát, a samozřejmě jejich účast na školských soutěžích v Pardubickém kraji," upřesnil radní Bernášek.
Dvě školství, podobné nesnáze
Vedoucí odboru Martin Kiss ředitelům zakarpatských středních škol představil vzdělávání v Pardubickém kraji, ale i nesnáze, se kterými se školství potýká a které jsou podle ukrajinských ředitelů velmi podobné těm jejich. Je to například nerovnoměrný vývoj počtu žáků nebo nesoulad mezi tím, které obory jsou atraktivní pro studenty a po kterých je poptávka na trhu práce. Představeny byly i formy podpory technického vzdělávání. "Každoročně pořádáme projekt TECHNOhrátky, jehož cílem je motivovat žáky k technickému vzdělávání, podporujeme také soutěže jako Řemeslo/Skill nebo Hledáme nejlepšího mladého chemika. Samozřejmostí je podpora spolupráce škol a firem," uvedl Martin Kiss.
"Setkání na Ukrajině bylo pokračováním iniciativy, která vznikla v minulých letech. Nyní však konečně došlo k jednáním a následná spolupráce byla konkretizována," uvedl krajský zastupitel a poslanec Václav Snopek. První a nejbližší společnou aktivitou by tak mohla být účast ukrajinské strany na soutěži v kosmetické a kadeřnické tvorbě. "V nejbližších dnech bude směřovat pozvání pro mukačevskou školu na soutěž Kalibr Cup, která se uskuteční v únoru v Lanškrouně," konkretizoval radní Bernášek.
Projekt umožňující stáže
„Z ukrajinských škol si odvážíme naprosto rozdílné zkušenosti, než od jiných partnerů, kde se děti učí pracovat s nejmodernějšími technologiemi. Na Ukrajině šlo především o poznání toho, že ne všude se mají lidé tak dobře jako u nás," řekl ředitel Jan Ptáček.
Velmi dobře hodnotila nové kontakty i ředitelka školy z Třemošnice Jana Sýkorová: „Podařilo se navázat spolupráci s oborově podobně zaměřenou školou, s jejímž vedením jsme se dohodli na vypracování projektu, který umožní stáž jejich žáků na naší škole."