Českotřebovský deník 282/2017 (17/10)
Optimalizace průjezdního profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové dokončena a slavnostně předána za účasti  zástupců lidosprávy i zhotovitelů. Stalo se dnes 17. října po 13. hodině, i když silnice v podjezdech již byla od pondělí v běžném provozu. Je to dílo na které můžeme být právem hrdi,  investice má smysl, zajistí bezproblémovou dopravu do a z průmyslové oblasti za nádražím  napojenou přímo na silnici I. třídy I/14.  Hned po otevření bylo možné počítat kamiony s kontejnery, které projížděly kolem hostů slavnostního předání investice. Všichni na vlastní oči viděli, že počet transportovaných těžkých vozidel není vymyšlený, ale reálný a investice, byť velmi složitá měla opravdu smysl. Stavba nebyla vůbec jednoduchá, stavbařům se do cesty postavilo mnoho překážek. "Jediné co se nestalo, že se ty mosty nepropadly," řekl v projevu na slavnosti ředitel SÚS Pardubického kraje Miroslav Němec. "To bychom tu ale  nestáli  s nůžkami u slavnostní pásky, ale seděli v malé místnosti a dívali se zamřížovaným okénkem na malý dvorek...", dodal. V případě problému se statikou mostů hrozilo přerušení železniční dopravy na hlavním tahu České republiky s nedozírnými následky. Bylo těžké krátce vypočítávat všechny problémy, které bylo třeba při stavbě řešit. Už jen proto, že se na ní podíleli čtyři investoři a bylo třeba jejich zájmy skloubit a zajistit v pravý čas i navýšení financování.
Dokončená stavba udělala na mnohé z návštěvníků velký dojem a opravdu si zaslouží pozornost veřejnosti. Celkem stála 118 milionů korun, podílel se na ni Pardubický kraj 42 miliony, dále Státní fond dopravní infrastruktury 41 milionovou dotací, dále SŽDC a další. Pro Pardubický kraj stavba vlastně neskončila, neboť jeho úkolem je nyní z gruntu opravit  zdevastovanou objížďkovou trasu Semanín - Třebovice - Opatov. Její oprava již prakticky začala, úsek je od pondělí uzavřen a provádí se rekonstrukce železničního přejezdu.  Pardubický kraj má pro letošní rok opravu na cca 1,8 km této trasy právě od přejezdu směrem k rybníku Hvězda. Celkem má však objížďka délku 6,5 km. Zbytek se opraví v příštím roce sdruženou investici Pardubického kraje a dalších investorů, mezi kterými by mělo být také město Česká Třebová.  Více ZDE

František Bečka dokončuje ocelovou sochu sv. Prokopa, patrona obce Dlouhá Třebová

Socha sv. Prokopa jako poustevníka v nadživotní velikosti dnes byla v kovárně Bečky dokončena po stránce kompletnosti. Nyní bude putovat do jiné dílny v Hradci Králové pro zajištění antikorozivní povrchové úpravy a následovat budou dokončovací úpravy a práce. Ve finále bude mít socha patinu mědi.  Odhalení této sochy je již dnes naplánováno na pátek 10. listopadu v 18 hodin (za umělého osvětlení). Socha bude umístěna na prostranství před kostelem sv. Prokopa v Dlouhé Třebové. Mám samozřejmě k dispozici i fotografie, nejsou ale uvolněny ke zveřejnění, dílo se stane veřejným až při instalaci na místě a po odhalení. Už to dlouho trvat nebude. Obec Dlouhá Třebová  ocelovou sochu svého patrona pořizuje s pomocí dotace.  (mm)


Školství v Pardubickém kraji má na příští rok peníze zajištěny

Na pravidelné poradě ředitelů středních škol, konzervatoře, základních škol speciálních a dalších školských zařízení Pardubického kraje v kongresovém centru Jezerka na Seči se tento týden hovořilo především o plánované reformě financování regionálního školství. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický pak seznámil přítomné ředitele s přípravou rozpočtu Pardubického kraje a s možnostmi investic do školských zařízení.
„Školství v kraji má v rozpočtu zajištěné prostředky na příští rok. Nedochází k žádným restrikcím, naopak, snažíme se co nejvíce investovat s maximálním využitím evropských fondů,“ uvedl Martin Netolický a pokračoval: „Investiční činnost provádíme i z vlastních zdrojů. Část bude v příštím roce dokončena a předpokládáme, že v první polovině příštího roku bychom finance pro školy ještě navýšili z přebytku daní. Existuje totiž celá řada investic, které nemohou být spolufinancovány z evropských fondů. Samospráva kraje bude rozpočet schvalovat 6. listopadu v radě a potom na prosincovém zasedání  zastupitelstva. Neočekáváme žádné dramatické změny, protože při předběžném projednávání návrhu rozpočtu byli přítomni i zástupci opozičních stran.  Myslím, že situace ve školství je v současné době poměrně klidná a je to vidět i na celkové atmosféře na poradě škol.“
Hejtman zároveň potvrdil, že kraj bude pokračovat ve stipendijních programech u podporovaných oborů. „Zájem o zdravotnické školy by mohly probudit takzvané ZDRAVOhrátky, pro zemědělské školy jsou v rozpočtu vyčleněny prostředky pro nákup vozidel na přepravu žáků do spolupracujících firem a bude pokračovat  podpora technických oborů. Další školy, a to zejména historické budovy gymnázií v kraji, čekají výměny oken a zateplení střech. Vzhledem k tomu, že se procento příspěvku z evropských fondů na zateplení stále snižuje, bude v některých případech jednodušší udělat úpravy z vlastních zdrojů a bez vedlejších nákladů, pokud se nezmění podmínky Operačního programu Životní prostředí,“ řekl hejtman.
„Těší mě, že v rámci předvolebních průzkumů hodnotí lidé úroveň a dostupnost školství v Pardubickém kraji velmi pozitivně, za to patří dík i vám a vašim školským zařízením. Jsem přesvědčený, že Pardubický kraj zajišťuje dostatek finančních prostředků na provoz a rozvoj středních škol a doufám,  že budeme mít nadále prostor a klid k naší společné práci,“ řekl přítomným radní Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek.
Reformu financování regionálního školství plánuje Ministerstvo školství a mládeže od ledna 2019. Finance pro jednotlivé školy už nebudou závislé jen na počtu žáků, měla by se snížit administrativní náročnost a ředitelé škol by měli dostat větší volnost v rámci daných limitů organizovat výuku a odměňování učitelů.
Kromě ekonomických a statistických témat se účastníci věnovali také informatice nebo zkušenostem s jednotnými přijímacími zkouškami a maturitami. Seznámili se i s výsledky sociologického průzkumu   generace What, která do dospělého světa vstoupí v období nových sociálních, technologických i klimatických změn a bude se tomu muset umět přizpůsobit. I na to by ji škola měla připravit.


Babí léto na Slovensku

Již třináctý rok pokračuje spolupráce mezi orlickoústeckou „umprumkou“ a partnerskou školou v Prešově. Každoročně tak skupina mladých umělců a jejich pedagogů odjíždí na Slovensko, kde ve vybrané lokalitě absolvuje týdenní malířský plenér. Ten letošní se konal v rozmezí 9. – 14. října a jeho dějištěm byl Červený Kláštor. na severovýchodě Slovenska, těsně u polských hranic, ty zde tvoří řeka Dunajec, která se prodírá pohořím Pieniny. Z toho už možná vyplývá, že je to ideální místo pro krajinářské plenéry,“ okomentoval výběr lokality Jaroslav Habrman, vedoucí uměleckých oborů SŠUP, který i letos vedl ústeckou výpravu. Ta čítala dvaadvacet žáků převážně třetích a čtvrtých ročníků. Proti zasněženému loňsku letos česko-slovenskému plenéru přálo počasí. Podmínky pro tvorbu byly tak celý týden téměř ideální. „Jeden den jsme si dokonce užili i pravé babí léto. Počasí nám vyšlo, což je pro plenér naprosto zásadní,“ uvedl dále Jaroslav Habrman z pedagogického sboru SŠUP.
Přístup studentů k plenéru je podle slov Jaroslava Habrmana dlouhodobě bezproblémový. Výsledky jsou tím pádem velmi dobré, některé i vynikající,“ pochvaloval si úroveň prací vedoucí uměleckých oborů Jaroslav Habrman Úroveň výtvarných prací obou partnerských škol posoudí nejprve Prešovští. Na Slovensku je společná výstava naplánována na únor příštího roku. Poté by se expozice měla stěhovat do Ústí nad Orlicí. Foto: Jaroslav Habrman
 
 
Vězni z Pardubic - jaké mají pracovní uplatnění? 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil pardubickou věznici, kde jednal s jejím ředitelem Josefem Pšeničkou o chodu tohoto zařízení pro více jak 850 vězňů, jejich pracovním uplatnění a přípravách na návrat do běžného života. Zároveň si prohlédl celý areál včetně pracovní zóny a terapeutických dílen, ve kterých vězni vyrábějí dřevěné či plyšové hračky nebo malují.
Pardubická věznice je po Mírově, Pankráci a ženské věznici ve Světlé nad Sázavou již čtvrtou, kterou jsem v poslední navštívil, jelikož se chci detailně seznámit s fungováním českého vězeňského systému v souvislosti s návrhem vytvořit v Králíkách vězeňské zařízení pro ženy Věznice, ve které je dnes přes 800 vězňů, je na svém místě již od roku 1891 a dnes se nachází de facto uprostřed bytové zástavby, což je stejné jako v případě věznice na Pankráci nebo ve Světlé nad Sázavou,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se mimo jiné zajímal o spolupráci zařízení se společností Nemocnice Pardubického kraje. „Každá hospitalizace vězně v běžném zdravotnickém zařízení představuje zátěž vzhledem k nutnosti dodržet všechna bezpečnostní opatření. Například infekční případy nejsou vůbec řešeny v běžných nemocnicích, ale vězni jsou převáženi do Vězeňské  nemocnice Brno. Jsem rád, že si pan ředitel spolupráci s našimi zdravotnickými zařízeními pochvaluje,“ řekl hejtman Netolický.
Ten s ředitelem věznice Josefem Pšeničkou a jeho 1. zástupcem Michalem Neubauerem hovořil také o pracovním uplatnění vězňů. Záměrem vedení věznice je zřídit v jedné z hal přímo v areálu věznice další pracoviště pro odsouzené. „Společnost zabývající se sesazováním dýhy a výrobou dýhovaného nábytku zainvestuje do úprav jedné z hal. Tím by se zaměstnalo dalších minimálně 30 vězňů ve dvousměnném provozu. V současné době ve výkonu trestu pracuje 57 procent všech odsouzených,“ uvedl hejtman Netolický s tím, že Věznice Pardubice například zajišťuje šití oblečení pro potřeby celé Vězeňské služby ČR. „Důležité je, že se díky spolupráci s řadou firem daří vězně po jejich propuštění začleňovat do běžné společnosti. Pokud se firmě vězeň osvědčí, může získat práci včetně ubytování i po opuštění zdí věznice. Dobrou zkušenost s vězni má i náš Zámek Pardubice, kde vězni například pomáhali s úklidem zámeckých valů,“ dodal hejtman, který si prohlédl také výrobky terapeutické dílny, mezi které patří dřevěné hračky, keramické výrobky či obrazy.