Českotřebovský deník 284/2017 (19/10)
Swingový koncert
a dárek ke Dni seniorů

Velký sál Kulturního centra zaplnili ve čtvrtek 19. října členové a příznivci českotřebovské organizace Svaru důchodců České republiky, aby oslavili Den seniorů. Pozvali si k tomu své hosty z obdobné organizace v partnerském městě Olawa. Ti opět rádi přijeli do České Třebové, společně s českotřebovskými protějšky měli i další zajímavý program. Jak v České Třebové, tak i v Olawě je Velký swingový orchestr Kulturního centra  velkým pojmem, jeho koncerty jsou velmi úspěšné jak u nás, tak i polském partnerském městě.  Proto byla volba pro  zajištění programu oslav Dne seniorů zcela jasná, swing to vyhrál na celé čáře.  V úvodu koncertu byli posluchači svědky milé události, spolu s kytičkou předal starosta města Jaroslav Zedník  pro místní organizaci  potřebný dárek - počítač (notebook), který potřebují pro zajištění činnosti českotřebovské organizace jako sůl. Dárek převzala předsedkyně místní organizace Svazu důchodců paní Miloslava Kroftová.  Současně přislíbil, že je záměrem města vybudovat pro činnost tohoto spolku klubové prostory, kde by měl tento spolek své "doma" a mohl také lépe rozvíjet i svou klubovou práci.
Potom již začal pod taktovkou Milana Špičáka krásný koncert swingových melodií, orchestrální skladby s vynikajícími  sólovými party střídaly  písničky v podání Ivy Kolářová a také Zuzany Kupkové, jejímž  hlavním úkolem bylo celý koncert pro seniory moderovat.  Svého úkolu se zhostila i tentokrát na výbornou.
Den seniorů připadá na první den měsíce října. Mezinárodní den seniorů je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit s čím se musí potýkat senioři, jedná se o mnoho překážek a schody do obchodního domu jsou v některých případech tím nejmenším. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří.DSen seniorů  je také poděkováním za práci a svátek hodný oslavy. Ve skutečnosti se slaví v různých městech v různých termínech tak, jak je to výhodné podle kulturního kalendáře.  V České Třebové byl pro oslavu Dne seniorů využit dohodnutý termín návštěvy Klubu seniorů z Olawy.  Jejich návštěvu zase Třebováci brzy oplatí.   Více ZDE
 
Pokácená značka na Moravské ulici

Jistě nespadla vlivem větru nebo nárazem automobilu, ale jistě srážkou s vandalem a to tedy srážkou úmyslnou. Rozum nad tímto činěním ovšem zůstává stát. Podobně nad sprejovými výtvory na zastávkách a budovách.   Znehodnocuje se tak práce jiných....
 
Volný sociální byt na Semanínské ulici

Město Česká Třebová podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny  vyhlašuje k pronájmu 1 volný byt č. 6 o velikosti 1+0 na Semanínské ulici v čp. 2089 v České Třebové:
Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději v pondělí 20.11.2017.
 
Slavnostní předání automobilu pro Sociální služby - stacionář

Předání se uskuteční v úterý 24. října odpoledne u Domova pro seniory v České Třebové - Bezděkově.
 
Úmrtí.

Další smutná zpráva přišla z Pardubic. Zde ve věku 79 let zemřel českotřebovský rodák Jaroslav Fiala (nar. 1938)
 
Inspirace z Olomouce

Na olomouckém náměstí v prostru před orlojem Karla Svolinského  je čilý život, ruch, také tržiště. Mezi jinými mě zaujal model městské památkové zóny, odlitý z bronzu, který na podstavci odolává nejen vlivům počasí, ale také jistě i vandalům a přitom názorně bez potřeby užívat obrazovky, elektroniku či digitalizaci, ukazuje rozsah a centra města Olomouc, tedy především jeho památkové zóny (rezervace), umožňuje dobrou prostorovou orientaci srozumitelnou všem.. Myslím, že by stálo za úvahu  pokusit se vytvořit obdobný model městské památkové zóny českotřebovské. V prostoru před radnicí se jedná o dobře hlídaný prostor (před služebnou městské policie),  bylo by zde  místo pro zastavení návštěvníků, ale jistě i nás Třebováků.  Model naší městské památkové zóny by se zde jistě dobře vyjímal.... (mm)

 

Odborná konference Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí

Závislost a její podoby II.
Dne 4. 10. 2017 se v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí konala již IX. odborná konference pod názvem „Závislost a její podoby II.“ – Prevence a aktuální trendy řešení.  Pořadatelem konference byla Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí.
Pozvání přijal a konference se zúčastnil zástupce sociálního odboru a krajský protidrogový koordinátor Pardubického kraje Mgr. Jan Homuta.  Účastníci bedlivě sledovali prezentace obohacené zajímavými kazuistikami přednesené všemi přednášejícími, kteří zasvěceně hovořili o problematice závislosti v celé šíři, o její prevenci a o jejím řešení v rámci působnosti ambulantních zařízení, odborných center a terénních služeb. Podnětné příspěvky obohatily posluchače o informace z oblasti prevence a řešení závislostí v protialkoholní záchytné stanici, práce sociálního kurátora, z oblasti druhů závislostí v prostředí vězeňském a oblasti léčby, zejména aktuálních trendů. Všemi příspěvky prolínala zejména důležitost a nezbytnost prevence závislostí jako narůstajícího celospolečenského problému posledních let.
V první přednášce vedoucí centra Laxus Pardubice (pobočka pracoviště ve Svitavách) Mgr. Kateřina Kábelová seznámila přítomné se specifiky práce, ambulantním provozem centra a možnostmi prevence závislostí. Následoval neméně zajímavý příspěvek terénního pracovníka Martina Zahálky z SKP Pardubice o tom, jak snižovat rizika braní drog v terénu a také o nabídce kontaktních center pro drogové závislé osoby. Další přednáška zdravotní sestry Dufkové Romany poukázala na problematiku společensky tolerované drogy, kterou je alkohol, včetně zajímavé kazuistiky z prostředí protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích.
Přednášející lic. Salášek Tomáš, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, manažer prevence kriminality z Městského úřadu Vysoké Mýto, přiblížil ve svém příspěvku práci sociálního kurátora. Na konkrétní kazuistice poukázal na úskalí koordinace všech činitelů v rámci prevence různých druhů závislostí a nezbytnosti role rodiny. V dalším příspěvku se po roce účastníci opět setkali s Mgr. Plocovou Monikou, ředitelkou sanatoria Moniky Plocové a terapeutem ing. Bohmem Tomášem. Oba hosté všem přítomným přiblížili prezentací osobního příběhu náročný boj se závislostmi a pokračovali uvedením různých způsobů léčby závislostí, zejména aktuálních trendů v řešení závislostí. Celá konference byla zakončena neméně zajímavou prezentací Mgr. et Bc. Radomíry Karešové, vrchní všeobecné sestry z Věznice Odolov o závislostech nejen na drogách ve vězeňském prostředí, ale také konstatováním zajímavé souvislosti mezi závislostmi a potřebou zkrášlovat své tělo u klientů této služby. Mezi přednášky, které vyvolaly velmi živou diskuzi, patřily následující: specifika práce na protialkoholní stanici, o práci sociálního kurátora, prevence a aktuální trendy řešení závislostí a činnost sanatoria Mgr. Plocové M. a souvislost mezi závislostmi a tetováním.
Program konference
měl u přítomných velký ohlas a předpokládá se pokračování jubilejního X. ročníku na podzim roku 2018.
Za organizační tým Mgr. Leona Červinková a Mgr. Vlasta Beranová                                                                  
 
ZO ČSOP Zlatá studánka – Ekocentrum  Červenka připravila pro veřejnost v listopadu 2017:

Čtvrtek 16.11.2017 od 17hod.: ŠICÍ DÍLNA – BEZ OBALU
Přijďte si ušít pytlíky a obaly na ovoce, zeleninu, chleba, pečivo, svačinu…..
Potřeby: látka (husté plátno – bavlna, len nebo směs, příp. starší prostěradlo, utěrky apod.) 2x70cm nebo jakákoliv metráž, záclony, šňůrky, pásek, šicí potřeby (nitě, špendlíky apod.), brýle a psací potřeby. Šicí stroje budou k dispozici. Vstupné dobrovolné. Přihlášky: tel. 737 306 148 A. Mistrová nebo e-mail: mistrova.a@seznam.cz
 
Pardubický kraj vytvoří metodiku pro poskytování individuálních dotací

Pardubický kraj připravuje od roku 2018 změny v poskytování individuálních dotací, které jsou udělovány v průběhu celého roku mimo stanovené grantové tituly. Jako teprve druhý kraj v České republice chce tímto krokem zamezit například debatám o oprávněnosti prodlužování termínů při realizaci dotace či jejich účelnosti. Jedná se například o dotace v oblasti krizového řízení, sportu, cestovního ruchu, školství, sociálních věcí či zemědělství a životního prostředí.
„Bohužel nám začíná být vyčítáno, že se snažíme vycházet vstříc žadatelům v případě prodloužení plnění dotace i přesto, že se jedná o zcela objektivní důvody spojené například s klimatickými nebo technologickými podmínkami. Nechováme se totiž jako jiné auditní orgány, které nařizují vrácení dotace, odvod nebo penále. Nechceme být však napadáni, že poskytujeme peníze, které dlouho leží na účtu žadatele po dobu, kdy není plněno. Vždy totiž finance poskytujeme předem ihned po podpisu smlouvy,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že se jedná například i o dotace na podporu spolků, zájmových sdružení či zlepšování infrastruktury cestovního ruchu „V případě individuálních žádostí mimo programové dotace chceme přijmout závaznou metodiku pro žadatele, která bude předložena na prosincovém jednání krajského zastupitelstva. Chceme totiž, aby všichni, kteří kraj o finanční příspěvek žádají, více dbali na přípravu projektu a zamezilo se nutnosti řešit prodloužení realizace, byť mohou být důvody jakkoliv objektivní,“ sdělil hejtman Netolický. „Podobnou metodiku má podle našich informací v současné době pouze Jihomoravský kraj, takže je patrné, že se nejedná o obvyklé řešení, avšak jednoznačně k němu chceme přistoupit tak, aby podle metodiky mohlo být postupováno již od příštího roku,“ dodal hejtman Netolický.
Přehled poskytovaných dotací z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2017 je možné nalézt již nyní přehledně na jednom místě na oficiálních internetových stránkách Pardubického kraje na: www.pardubickykraj.cz/individualni-dotace-pk Ostatní seznamy krajských dotačních titulů jsou k dispozici na: https://www.pardubickykraj.cz/krajske-programy-a-dotace
Tabulky dle jednotlivých odborů Krajského úřadu Pardubického kraje budou postupně aktualizovány dle dokončení jednotlivých schvalovacích procesů.
 
Ve Svitavách otevřela společnost Schaeffler nový závod za 2,5 miliardy

Německá rodinná firma Schaeffler má pobočky v 50 zemích světa. Nyní navázala na své působení v Lanškrouně a otevřela svůj 75. závod. Umístěn je v nové průmyslové zóně ve Svitavách a měl by zaměstnat postupně až tisícovku lidí. Mohutná investice v hodnotě 2,5 miliardy získala investiční pobídku státu, ale pomoc poskytlo i město Svitavy a v neposlední řadě také Pardubický kraj. Slavnostní pásku proto přestřihl spolu s dalšími hosty hejtman Martin Netolický. Slavnostního zahájení se zúčastnili také 1. náměstek hejtmana Roman Línek a radní pro školství Bohumil Bernášek.
„Město Svitavy vytvořilo podmínky pro vznik průmyslové zóny a hledalo investory, kteří by pomohli snížit tehdy více než 12procentní nezaměstnanost v regionu. Starosta David Šimek se obrátil s některými problémy na mě a mým prostřednictvím i na předsedu vlády, který tehdy do kraje zavítal. Problém spočíval v poplatku za vynětí ze zemědělského půdního fondu, který tehdy činil 70 milionů korun. Díky této iniciativě se podařilo změnit legislativu a zachránit tak investici za 2,5 miliardy korun,“ řekl Martin Netolický a popřál firmě, aby i při nynější nízké nezaměstnanosti na Svitavsku sehnala dostatek kvalitních pracovníků a zaměstnancům zase dobré pracovní podmínky.
Firma Schaeffler vyrábí díly pro automobilní a strojírenský průmysl a hlavní výrobky svitavského závodu jsou určené k termomanagementu motorů, a to jak spalovacích, tak elektromotorů. Proto by podnikání neměl ohrozit ani možný budoucí přesun automobilek k motorům na baterie. Firma se rozhodla také spolupracovat se Středním odborným učilištěm ve Svitavách, kde je mimo jiné i vyhledávaný obor plastikář. Díky jejímu vstupu na místní trh práce se také zvýšila konkurence a zvedají se platy v okolních firmách. Z dotačního titulu Pardubického kraje vznikla u závodu nová zastávka autobusů.
 
Poradíme si s navýšením platů a mezd.
Dotace pro venkov omezovat nebudeme, řekl hejtman starostům.

Ve čtvrtek 19/10 dopoledne se v Chrudimi uskutečnilo již XIII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje, které organizuje společnost Regionservis. Samosprávu Pardubického kraje na této tradiční akci zastupoval hejtman Martin Netolický. Ten více jak stovku starostů seznámil s průběhem příprav krajského rozpočtu na rok 2018, vyhlašovanými programovými dotacemi či problematikou financování rekonstrukcí silnic nižších tříd.
„Je na nás kladen velký rozpočtový tlak kvůli navyšování platů a mezd, což je dopad předvolebních slibů. Pro náš kraj tyto nárůsty znamenají okolo 100 milionů korun. Náš kraj si však i s tímto poradí, protože nechceme, aby se výdaje vyvolané centrální úrovní projevily v regionu. Podaří se nám zachovat všechny grantové programy na stejné úrovni, jako tomu je v letošním roce s tím, že u Programu obnovy venkova navýšíme celkovou částku na 63 milionů korun. Chceme i nadále pokračovat v podpoře pojízdných a venkovských prodejen, budování veřejných prostranství či opravách kostelíků a veřejných budov,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Ten se také zmínil o investicích do oblasti dopravní infrastruktury. „Vzhledem ke konzervativnímu nastavení rozpočtu předpokládáme znovu zlepšené inkaso daní, které budeme chtít opět vrátit do regionu pomocí investic například do silniční sítě, která je v našem kraji podinvestována částkou 13 miliard korun. V době, kdy mám každý týden jednání se starosty ohledně rekonstrukcí silnic, nám stát říká, že již nedostaneme finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z něj náš kraj v minulých třech letech získal 700 milionů korun. Budeme tak svědky každoročního opravování silnic první třídy a chátrání komunikací nižších tříd,“ sdělil hejtman Netolický přítomným starostům.
 
Dotační program pro podporu začínajících lékařů vyhodnocen

Do konce září mohli zájemci podávat žádosti do dotačního programu, který má za cíl podporovat začínající lékaře, kteří se připravují na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. V tomto týdnu proto na Krajském úřadě proto jednala výběrová komise, aby žádosti vyhodnotila.
V letošním roce jsme dotační program pro začínající praktiky upravili tak, aby byl atraktivnější. Díky tomu, že jsme podporu oproti minulému roku navýšili o 12 tisíc korun, může školitel začínajícímu lékaři přidat na mzdě nebo mu uhradit různá školení či stáže v nemocnicích,“ informoval o novinkách radní pro zdravotnictví a zároveň předseda výběrové komise Ladislav Valtr. „Populace praktických lékařů se dostatečně neobnovuje, jsem proto rád, že programem můžeme školitelům a rezidentům pomoci a usnadnit jim tak cestu za kariérou samostatného praktického lékaře,“ uvedl radní Valtr a dodal: „Stejně jako v celé republice je i v našem kraji personální situace nepříznivá. Vnímám tedy, že je potřeba zdravotníky i dále více podporovat a motivovat k působnosti právě na území Pardubického kraje.“
Podpora bude vybraným žadatelům poskytnuta formou neinvestiční programové dotace. Výše poskytnuté podpory na jeden projekt je 60 tisíc korun na období od 1. ledna do 31. prosince 2018. Programovou dotaci lze poskytnout na jedno takzvané rezidenční místo,“ vysvětlila radní a členka výběrové komise Hana Štěpánová zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
Než absolvent získá způsobilost pro samostatný výkon práce praktického lékaře, musí projít vzdělávacím cyklem. Toto vzdělávání probíhá formou rezidenčních míst, která vypisuje, schvaluje a financuje ministerstvo zdravotnictví. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele zdravotních služeb, který vypíše výběrové řízení a vybere si absolventa - rezidenta, kterého bude školit. Rezident se pak stává jeho zaměstnancem. „Dotace od ministerstva zdravotnictví je však určena pouze na částečnou úhradu nákladů souvisejících se specializačním vzděláváním zdravotnických pracovníků. Protože jsme si vědomi potřebnosti a významnosti vzdělávání lékařů, chceme stávající lékaře i absolventy motivovat dotací z rozpočtu kraje,“ vysvětlil důvody vyhlášení dotačního programu radní Valtr.