15. Mykologické dny byly mezinárodní                                
Po deseti letech přijeli do České Třebové opět skupina deseti italských mykologů z Agrate Brianza, aby utužili trvající spolupráci. Užili si bohužel deštivé dny. K podzimu ale patří a museli s tím počítat. Déšť se proto i částečně podepsal na úpravě programu jejich českotřebovského pobytu. Přijeli ve čtvrtek večer vlakem z Prahy,  byli ubytováni na internátě. Možná jsme pro ně mohli připravit i lepší úroveň ubytování, ale byli spokojeni. Pečlivě se o  ně starali především členové ZO ČSOP Podorlicko, hodně pomáhala místostarostka Jaromíra Záčková. Ekocentrum bylo dobrým zázemím pro jejich pobyt, cítili se tu jako doma.  V sobotu a v neděli nebylo možné na internátě zajistit snídaně, vše bylo tedy opět zajištěno v ne tak vzdáleném ekocentru. Z instalované výstavy hub byli skutečně nadšeni, letos zde byla možnost prezentovat skutečně vzácné druhy. Takovou raritou, které dosud nebyla vystavena, byl hřib královský a také další vzácný druh hřib Fechtnerův, ale velký úspěch sklidila třeba i skutečně velmi rozsáhlá expozice věnovaná hvězdovkám, ale i dalším druhům hub. Velmi prohlížený byl velký exemplář jedovatého hřibu satan, nebo nejedlého hřibu medotrpkého, na českotřebovské výstavě však poměrně častého. Zájem o výstavu hub tradičně dobrý také ze strany veřejnosti, dobře využita byla i mykologická poradna Martina Mičky, houbový guláš Jiřího Grunda a jeho spolupracovníků jako vždy neměl chybu. Do práce v ekocentru se zapojila většina členů organizace ČSOP.

Nebývale vysokou úroveň měla přednáška Mgr. Jana Borovičky z Geologického ústavu ČSAV na téma "Arsen v houbách". Byla postupně tlumočena přednášejícím také do angličtiny a dále potom prof. G. Simoninim také do italštiny, takže si účastníci přednášky v nabitém přednáškovém sále ekocentra připadali jak na světovém kongresu mykologů.  Přes vysokou odbornost a specializované téma  přednášky přiblížila perfektně zpracovaná počítačová prezentace téma veřejnosti dostatečně srozumitelně. Ukazuje se totiž, že se problémem Arsen v houbách (a případně i přítomností dalších prvků - např. kadmia) mnoho lidí na světě nezabývá. Na příkladu  hřibovité houby modračky, doporučované Smotlachovým atlasem jako jedné z 50 nejlepších hub ukázal, že může obsahovat významné množství  arsenu, většinou sice v organicky vázané méně nebezpečné formě, která má však podle řady autorů karcinogenní účinky. Arsen  je všudypřítomný prvek, který se spalováním uhlí dostává do ovzduší a následně do půdy, podle předložené geologické mapy České republiky např. koncentrace arsenu v půdě díky imisím stoupá v severních Čechách i ve Středočeském kraji, v u nás je nižší.  Výzkum však ukázal, že množství arsenu v houbách nezávisí na koncentraci tohoto prvku v půdě, ale spíše na vlastnostech houby. Na přednášce byly prezentovány (většinou nejedlé) druhy hub, ve kterých je arsen přítomen v různých formách ve větším množství. Neplatí to naštěstí pro houby hřibovité, až na zmíněnou "modračku".   Zajímavé bylo např. zjištění, že vyšší hodnoty As jsou také u některých podzemních hub, např. jelenek, hojně vyhrabávaných černou zvěří. Mimo As obsahují významné hodnoty cesia, což je prvek radioaktivní. V některých vzorcích ulovené černé zvěře (např. na Šumavě), byly zjištěny takové dávky, že maso z divočáků nebylo poživatelné.

Další mykologická přednáška se konala v sobotu podvečer v režii italských mykologů. Byla také tlumočena tentokráte obráceně do češtiny. Prof. Giampaolo Simonini se zaměřil na hřibovité houby. Italská výprava se posívala také do okolí našeho města. Počasí vše omezilo. V pátek si prohlédli naše město a posílali se i do Srnovského údolí, v sobotu byl pro ně připraven výlet do Toulovcových maštalí, v neděli, kdy bylo počasí nejproblematičtější, byla připravena  prohlídka okolí Semanína a památek v Semaníně s posezením na zdejší faře. Podvečer je pak již čekal odjezd do Prahy, kde měli zajištěn poslední nocleh v Česku tak, aby dobře stihli letadlo do Milána. Pro zajištění pobytu italské výpravy se členové ČSOP snažili udělat opravdu maximum, jediné co nedokázali, bylo "poručit větru a dešti"..... (mm)

Mykologické dny ve fotografiích                           Další fotografie z výstavy a její instalace najdete ZDE      

Výstava hub


Přednáška Mgr. Jana Borovičky "Arzén a houby"


Přednáškový sál i s instalovanou výstavou fotografií  se během několika minut přeměnil na prostor pro večerní společenské setkání českotřebovských ochránců přírody italských mykologů....