Českotřebovský deník 312/2017 (15/11)
Na Jabkancovou pouť je perfektně uklizeno

Zajímavá přednáška České křesťanské akademie

Cyklus  přednášek k 500. výročí reformace, který pořádá Česká křesťanská akademie, místní skupina Česká Třebová v přednáškovém sále  Městského muzea Česká Třebová pokračoval ve středu 15.11. podvečer přednáškou Mgr. Miloše Kolovratníka na téma Tištěný text v období reformace. byla to přednáška s řadou velmi zajímavých promítaných ukázek dobového tisku, mnohé z nich byly již z počátku 16. století tištěny v nedaleké Litomyšli. Byly to přitom texty tištěné ve vysoké kvalitě, které poměrně rychle reagovaly na protestantské hnutí v Evropě. Přednášející vše dával do souvislostí, bylo vidět jak dobře se v tématu vyzná, pomohl posluchačům občerstvit mnohé dějepisné údaje. Místní skupina české křesťanské akademie dokázala připravit kvalitní  listopadový program, který příští týden 22/11 od 17 hodin pokračuje  další  přednáškou  na téma  Reformace zpívaná. Bude to exkurze do dobového provozu liturgické hudby se živými hudebními ukázkami. přednáší a hrají: Tereza Haiflerová, Mgr. Milan Duspiva

Petrklíč přeje do Nového roku 

Komunitní centrum Petrklíč, z.s. terénní pečovatelská služba a osobní asistence děkuje tímto všem svým pracovníkům za obětavou a mimořádně náročnou práci, kterou odvádějí každý den 7 v týdnu 24 denně. Díky této jedinečné službě pečovatelek a pečovatelů je postaráno o desítky občanů České Třebové a okolí, kteří tak mohou trávit podzim svého života v kruhu rodiny či ve svém domově, na který jsou zvyklí. Našim uživatelům i touto cestou přeje pevné zdraví, radost a pokoj ve vánočním čase a v Novém roce láskyplné a pohodové dny Jsme s vámi rádi a vaše vzpomínky na léta minulá či životní zkušenosti, které předáváte, jsou obohacením pro všechny. S láskou  KC Petrklíč, z.s.
Nabízím výuku či doučování anglického jazyka, informačních technologií i jiných předmětů. Jsem učitelka AJ, mám pedagogické vzdělání a několikaleté zkušenosti.  Místo a cena dohodou.Kontakt:  email:   jekopretina@tiscali.cz
 
Pivnice u pivovaru - U Lenina  124. listopadu od 19:00 do 23:50   Hrají a zpívají Grýni


Pozvánky do ekocentra Podorlicko
ekocentru je nachystána výstava čajových přebalů, kterou připravil Martin Bednář. Vypadá úžasně! Nezapomeňte se v sobotu nebo v neděli přijít podívat. Do 17.11. se také můžete hlásit na Perníkový advent.  Uvádíme také pozvánku na předzimní dílnu

Cyklus dílen nejen pro ženy: 1. Co pro sebe mohu udělat v zimě  (labyrint světa a ráj srdce)     
Čtvrtek  30.listopadu 2017 od 17,30 hodin v prostorách ekocentra Podorlicko v České Třebové.

Pod vedením zkušené lektorky Mgr. Lenky Svobodové zjistíte, které orgány jsou oslabené v zimě, jak oslabení předcházet, jaké jsou vhodné potraviny a cviky, objevíte kouzlo afirmací a zklidnění a další tipy na šťastně prožitou zimu.Cena: 250,-Kč (v ceně jsou materiály dílny a nápoje).  Na dílnu potřebujeme pohodlné oblečení, podložku na cvičení, lehkou svačinku.
Přihlášky na tel. čísle 776 035 864 nebo na e-mail lenka6311@seznam.cz


Přivaděče chce kraj začít stavět už příští rok

Za prvořadou prioritu považuje vedení Pardubického kraje výstavbu přivaděčů k dálnici D35, jejichž je kraj investorem. Pro pravidelné vyhodnocování postupu prací vznikl na kraji Řídící výbor, který tvoří hejtman Martin Netolický a jeho dva náměstci Roman Línek a Michal Kortyš spolu se zástupci Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
„Naším cílem je, aby přivaděče byly skutečně hotové ve stejném období, jako bude hotový úsek D35 Časy – Ostrov. Celkem to jsou stavby za 2,7 miliardy korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Jedná se o osm úseků, a to jak na Pardubicku, tak u Vysokého Mýta, Českých Libchav, Žamberka, Litomyšle a České Třebové. „Podle memoranda mezi vládou a Pardubickým krajem se tyto investice budou financovat z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,“ dodal hejtman.
Přípravné práce jsou v plném proudu
„Už na podzim příštího roku chceme rozjet stavbu tří úseků. Jedná se o propojení D35 a I/35 Rokytno – Býšť za 200 milionů korun, napojení silnice II/322 na D35 – meziúrovňovou křižovatku Dašice za 300 milionů a Litomyšl – Česká Třebová za 190 milionů. V posledním případě je vyjmut úsek mezi Českou Třebovou a Zhoří, který byl již opraven v letech 2015 a 2016. Všechny tyto modernizace by měly být hotové do května 2020,“ informoval Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice.
V současné době byla také zahájena předprojekční příprava modernizace úseků silnice II/312 Choceň – České Libchavy,  II/312 České Libchavy – Žamberk a II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl.
Výkupy pozemků musí zrychlit
Náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš považuje nyní za nejdůležitější úkol zrychlit výkupy potřebných pozemků. „U některých projektů se vyrovnáváme se složitými majetkoprávními vztahy, které mohou výstavbu komunikací přibrzdit. Vyvinuli jsme proto opravdu enormní úsilí, aby se výkup urychlil, v současné době na tom pracuje velký počet lidí.“
Kromě modernizací i nový úsek a přeložka stávající silnice
V rámci projektů přivaděčů k D35 vyroste nový dvanáctikilometrový úsek silnice II/312, v úseku od obce Hemže s napojením  na mimoúrovňovou křižovatku Vysoké Mýto – západ, jehož součástí je i obchvat Chocně a Běstovic. Poslední stavbou je přeložka silnice II/322 v úseku Černá za Bory – Dašice v délce 2,4 kilometrů, která bude současně tvořit obchvat obce Zminný a napojí se na okružní křižovatku Dašice.
Kraj chce využít maximum evropských dotací
Jak se ukázalo i v minulých letech, je dobré mít připraveno více projektů do výzev evropských programů, které se mohou v případě potřeby vzájemně zastoupit nebo doplnit. „Připravili jsme proto nyní i záložní projekty, které čítají rekonstrukce či modernizace 20 stávajících mostů, na které bychom mohli také případně čerpat prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu,“ sdělil Michal Kortyš. Mezi nimi je řada mostů ještě z období 1. republiky (mezi nejstarší patří mosty v Polance z roku 1922 a v Přelouči z roku 1925), ale modernizaci potřebuje také řada mostních objektů ze 40. a 50. let minulého století.
 
Třetí vlna kotlíkových dotací byla bez front. Druhá vlna se stále administruje

Úspěšně za sebou má Pardubický kraj třetí vlnu kotlíkových dotací. Podávání žádostí bylo zahájeno 31. října a z důvodu vyčerpání objemu přidělených finančních prostředků předčasně ukončeno 6. listopadu.
Ve třetí výzvě jsme vyšli z pozitivních zkušeností z ostatních krajů a vlastní podávání žádostí probíhalo poprvé elektronicky s následným doručením listinných žádostí včetně příloh na krajský úřad,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Chtěli jsme se tak vyhnout nedůstojnému čekání ve frontách a zároveň zajistit spravedlivé podmínky,“ dodal hejtman.
Podávání žádostí bylo ukončeno 6. listopadu ve 12 hodin. K tomuto datu jsme přijali 1 028 žádostí v celkové hodnotě zhruba 105 milionů korun,“ uvedla radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová. „Zároveň probíhá dokončování administrace kotlíkových dotací z druhé výzvy. Nyní například se čtyřmi příjemci, kteří dodatečně požádali o změnu typu nového pořizovaného zdroje tepla, bude uzavřen dodatek smlouvy,“ řekla radní Štěpánová a pokračovala: „Vzhledem k tomu, že nedočerpáním schválené výše dotace některými příjemci došlo k uvolnění prostředků, je možné uspokojit dalšího žadatele dle pořadí v zásobníku z druhé výzvy. Po potvrzení zájmu s ním bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.“ Případní neúspěšní žadatelé budou moci předložit žádost o kotlíkovou dotaci do příští výzvy, jejíž vyhlášení Pardubický kraj předpokládá v září příštího roku.
Se silnicí k budoucí průmyslové zóně pomůže ve Svitavách kraj

Radní Pardubického kraje doporučili Zastupitelstvu poskytnout dotaci jeden milion korun městu Svitavy na silnici k budoucí průmyslové zóně. Zatím tam rozšiřuje své prostory kompostárna.
„Město Svitavy nás požádalo o pomoc s výstavbou krátké obslužné komunikace včetně obratiště u nynější komunitní kompostárny. Ta zde plánuje rozšiřovat své plochy. Považujeme to za přínosný projekt a navrhli jsme jim vyhovět,“ řekl hejtman Martin Netolický.
„Zatím ke kompostárně vede jen prašná cesta a vzhledem k tomu, že je v tomto území naplánována výstavba průmyslové zóny, nezůstane zřejmě jen u tohoto využití,“ dodala radní pro regionální rozvoj Hana Štěpánová. Asfaltová silnice bude dlouhá 107 metrů se šířkou 7 metrů a s krajnicemi.
Svitavsko patří v našem kraji mezi pět problémových mikroregionů, které jsou zařazeny do programu na podporu realizace rozvojových projektů.
Dopravní napojení krajské nemocnice má řešení

Pro Pardubický kraj, který je vlastníkem Pardubické nemocnice, je důležitá otázka jejího dopravního napojení a budoucího využití sousedního areálu bývalé Tesly. Na včerejším společném jednání Rady Pardubického kraje a Rady města Pardubice se obě strany dohodly na společných požadavcích na dopravní řešení i podmínkách, které budou vyžadovat po potenciálním investorovi.
V červenci na společném setkání Pardubický kraj sdělil zástupcům města Pardubice své požadavky na parkovací místa a dopravní dostupnost areálu. Zároveň byly upřesněny zadávací podmínky pro výběrové řízení prodeje areálu Tesla Kyjevská. Tyto podmínky následně projednala jak Rada města Pardubice, tak Rada Pardubického kraje.
V našich podmínkách je vybudování odpovídajícího kapacitního napojení nejen areálu Kyjevská, ale i nemocnice. Dalším požadavkem také bylo vybudování zhruba 150 parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice, s tím, že další parkování zajistí kraj,“ informoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Požadujeme také, aby další využití areálu Kyjevská nijak nekonkurovalo provozu nemocnice. Přípustné jsou tedy například obchody, občanská vybavenost, archivy, bytové či rodinné domy a podobně,“ doplnil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Na minulém společném jednání Rad jsme jako kraj městu navrhli, že prověříme, kolik by stála výstavba parkovacího domu přímo v areálu nemocnice, protože kapacita 150 parkovacích míst v budoucím sousedním areálu zdaleka nevyhovuje potřebám Pardubické nemocnice,“ informoval hejtman Martin Netolický a pokračoval: „V mezidobí jsme zadali vypracovat Studii na zlepšení dopravní obslužnosti Nemocnice Pardubice a z ní vyplývá, že případná investice do parkovacího domu by se kraji mohla vrátit poměrně brzo. Zpracováváme ekonomický model, na základě kterého padne definitivní rozhodnutí. Podle předběžné kalkulace by se náklady pohybovaly kolem 90 až 100 milionů korun s návratností 5-6 let a bylo by tam 517 parkovacích míst. Pokusíme se tedy najít způsob, jak tuto záležitost zainvestovat, protože prostory v rámci nemocničního areálu máme k dispozici.“
„Současně jsme kolegy z magistrátu požádali, aby nám v dostatečném předstihu předložili nabídky jednotlivých uchazečů, abychom se s jejich návrhy variant řešení napojení mohli včas seznámit a mohli je dát k obornému posouzení z hlediska potřeb nemocnice,“ uzavřel krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Pronajmeme nebo prodáme drUŽSTEVNÍ BYT 2+1 na Novém Náměstí

Volejte na  603 524 291 NEBO 604 944 573  •  
    Den otevřených dveří v MŠ U Koupaliště

    V prosinci tohoto roku uplyne 35 let od otevření naší mateřské školy. Dostali jsme nádherný dárek v podobě nově zrekonstruované budovy, o který se chceme  podělit s každým, kdo má zájem .
    Den otevřených dveří proběhne dne 8. prosince od 8,00 hod. do 15,00 hodin.
    Všichni jste srdečně zváni! Těší se na Vás kolektiv pracovnic MŠ U Koupaliště