Českotřebovský deník 317/2017 (20/11)
Odhalení pomníku Gustavu Habrmanovi se účastnili i příslušníci rodiny

V pátek 17. listopadu se konalo slavnostní odhalení památníku našemu významnému rodákovi Gustavu Habrmanovi. Na Splavě blízko místa, kde stála jeho rodná chaloupka. Slavnostního aktu se zúčastnil poměrně velký počet českotřebovských občanů. Nechyběli zde ani zástupci rodiny Gustava Habrmana. Zde je třeba především jmenovat PhDr. Daniela Ebela, restaurátora působícího na Chrudimsku (Bylany) (v brýlích s baretem), který je vnukem našeho slavného rodáka a přijel na slavnostní odhalení památníku svému dědečkovi. Profesí je restaurátor dřeva a podílel se na  desítkách restaurátorských prací historických interiérů významných objektů, jako např. Hospital Kuks, piaristický chrám v Litomyšli nebo např. Galerie Mánes v Praze. Druhým už více vzdáleným příbuzným Gustava Habrmana je Českotřebovák Lumír Habrman (s kloboukem), který patři do sourozenecké větve rodiny. Na fotografiích Martina Šebely se setkali nejen spolu, ale také s ředitelkou městského muzea Mgr. Janou Voleskou. Stejně jako nás, tak i příslušníky rodiny těší nejen péče města o památku Gustava Habrmana, ale také skutečnost, že náš významný rodák byl zařazen mezi osobnosti, které tvoří tzv. "Tvář Pardubického kraje".
Ohlédnutí za celodenním
"pršení" v Hliníkách 

V sobotu 11.11.2017 se již od ranních hodin kouřilo z komína spolkové chaty v Hliníkách a to nevěstilo nic špatného, naopak - očekávalo se celodenní "pršení".
S počasím to však mělo společného jen to, že paní Jana Mazalová musela zatopit, aby bylo v chatě příjemně a útulno.
Konal se zde již 8. ročník turnaje v karetní hře "Prší", který je určen pro dívky a ženy od 18ti let.
Jako každý ročník, i letos začínala prezentace od 9. hodiny ranní a pořadatelé měli co dělat, aby stíhali nadšené účastnice turnaje zaregistrovat. Letos se jich sešlo celkem 36, což je jedna z největších účastí všech ročníků. VÍCE ZDE  
 

 Jabkancová pouť 2017 

57. ročník Jabkancové pouti je minulostí a my děkujeme všem návštěvníkům, Třebovákům i přespolním, za to, že opět přišli a podpořili nás. Fronty na jabkance byly opravdu dlouhé. Pekli jsme tradičně z 1tuny brambor, přesto se jabkance nedostaly na všechny. Rádi bychom poděkovali sponzorům, vedení města Česká Třebová, firmě Eko-Bi za vzorný úklid okolí kostelíčka a chalupy, Městské policii a všem, kteří se  podíleli na vaření, pečení, prodeji i zábavě na pódiu. Děkujeme! 
Za Spolek od sv. Kateřiny  Jitka Hanzlíčková

Čertovská sleva v knihkupectví Paseka                                       

5.12. nakupujte za internetové ceny přímo na prodejně                                                                  
nebo na www.knihkupectvi-paseka.cz  Sleva 13% na veškerý sortiment                                       
Novinky firmy ALBI - Kouzelné čtení, párty a karetní hry,                                                    
dárkové taštičky, blahopřání a dárkové předměty Na Vaši návštěvu se těší čertice                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knihkupectví Paseka Česká Třebová  Hýblova 51, Česká Třebová 56002  tel.777797300                       

 
Vedení města se setká se školními parlamenty českotřebovských základních škol

Setkání se uskuteční ve středu 22. listopadu v 15 hodin v přednáškovém sále městského muzea, naváže na loňská setkání, která se konala  v zasedací místnosti na třebovské radnici postupně s jednotlivými parlamenty škol. Od loňska se složení parlamentů obměnilo a to může znamenat nové aktivity a nové nápady.
 
Vánoční strom pro českotřebovské náměstí bude ze Semanína

Jedná se o dar obce Semanín. Strom rostl těsně v blízkosti budovy tamní mateřské školy a překážel by při záměru jejího rozšíření. Dar zprostředkovala starostka obce Semanín JUDr. Chalupová. Darem získalo město Česká Třebová vánoční stromy i v minulých letech. Slavnostní rozsvícení se bude konat na Starém náměstí v neděli 3. prosince podvečer od 16:30 hodin. Program pro slavnost zajišťuje Kulturní centrum. Akci zahájí svátečními slovy starosta města Jaroslav Zedník, poté zazpívá dětský soubor Kajetánek. Po slavnosti bude možnost navštívit nedaleké městské muzeum, kde se od 17 hodin  koná vernisáž tradiční předvánoční výstavy betlémů
 
Vedení města se setká s českotřebovskými podnikateli. 

Setkání se koná pravidel jednou ročně zpravidla před koncem roku. Letošní setkání se uskuteční 29. listopadu v 16:30 v obřadní sini českotřebovské radnice.
 
Kraj a město se mohou doplnit při oživení kulturních památek a zařízení

Pardubice - Spolupráce ve využití evropských programů v areálu Zámku a Gočárových mlýnů, ale také při rekonstrukci pardubického Domu hudby. Na tom se domluvili radní Pardubického kraje a města Pardubice na společném jednání rad a prospěch by z toho měli mít jak obyvatelé, tak i návštěvníci krajského města.
Některé významné rekonstrukce v Pardubicích souvisejí s památkovými, kulturními a školskými zařízeními, které vlastní Pardubický kraj. Jedná se zejména o Východočeské muzeum a Východočeskou galerii, které sídlí na Zámku Pardubice, Krajskou knihovnu, která bude mít nové interaktivní centrum na Příhrádku a také Dům hudby. O situaci informoval 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek radní města Pardubice. „Využíváme toho, že právě na tyto projekty je nyní možné čerpat peníze z Evropské unie. Prioritní je pro nás projekt na Zámku Pardubice, který by měl být prezentován především jako pernštejnská rezidence. S tím souvisí i výstavba muzejního depozitáře a renovace budovy v Ohrazenicích pro archeologický depozitář, které nám uvolní prostory na Zámku. Zároveň hledáme místo pro Východočeskou galerii v Gočárových mlýnech a budeme předkládat návrh na odkoupení jejich části. Začalo se pracovat také na renovaci tří domů na Příhrádku a připravujeme úpravy společenských částí Domu hudby. Na všech těchto místech sousedíme s majetkem a infrastrukturou města Pardubice a jsme rádi, že se můžeme domluvit na projektech, které na sebe budou navazovat.“
Náměstkyně primátora Pardubic Helena Dvořáčková představila plány na rekonstrukci veřejných prostranství před Domem hudby a v jeho okolí. „Zadali jsme zpracování územní studie této oblasti, na kterou budou navazovat další projekční práce. Rádi bychom tento prostor upravili ve stejné době, kdy se uskuteční zateplení a úprava společenských prostor Domu hudby,“ uvedla.
Kraj připravuje řešení neratovské aleje u Lázní Bohdaneč

Nezpevněná krajnice, nedostatečná šířka vozovky a stromy, které mohou ohrozit řidiče i chodce. Tak vypadá v současné době silnice se stromořadím vedoucí do obce Neratov u Lázní Bohdaneč. Pardubický kraj proto chystá zadání studie, jejímž výstupem bude souhrnný pohled na tuto lokalitu.
Projekt týkající se takzvané neratovské aleje, který necháme zpracovat a pro který v tuto chvíli připravujeme zadávací dokumentaci, bude mít dvě části, a to dopravní a vegetační,“ informoval náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. Ten vysvětlil, že část dopravní posoudí stavebně technický stav silnice a navrhne opatření k zajištění bezpečnosti silničního provozu. Vegetační část se pak bude zabývat vyhodnocením stromů po obou stranách silnice, případně i na břehu Opatovického kanálu vedoucího podél silnice, ale i detailním průzkumem rostlinstva a živočišstva.
Z dopravního hlediska je třeba provést opravu silnice III. třídy v délce zhruba 1,6 kilometru, která je v nevyhovujícím stavu. Na mnoha místech je tato komunikace úzká, krajnice se rozpadá. Navíc jsou v její bezprostřední blízkosti stromy, které ohrožují bezpečný provoz. Jsme si však vědomi toho, že se jedná o staré stromy, které jsou útočištěm ohrožených druhů,“ uvedl Michal Kortyš. 
V okolí silnice se nachází dřeviny, v nichž se, případně v jejich okolí, vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Proto chceme rekonstrukci silnice řešit v širších souvislostech a ve vegetační části studie tak nebude chybět dendrologické posouzení či fytopatologický a biologický průzkum,“ řekl ekolog Správy a údržby silnic Pardubického kraje František Weisbauer. Studie tak bude řešit jak novou koncepci silnice a uspořádání dopravy, tak život kolem známé aleje.
Po silnici jezdí auta, autobusy i cyklisté. V blízkosti se navíc nachází restaurace, takže se zde pohybuje také velké množství chodců. Může být jen otázkou času, než špatný stav silnice nebo ulomená větev povedou k nehodě, proto chceme situaci začít řešit,“ dodal Michal Kortyš s tím, že studie by měla být hotová do konce příštího roku.