Českotřebovský deník 326/2017 (29/12)

Fotografie Roman Roun. Více ZDE

Stručně:

Byla zahájena distribuce Čt. Zpravodaje na prosinec. Do 16 hodin byly výtisky ve všech prodejnách i ve všech okolních obcích mimo Dlouhou Třebovou a Ústí nad Orlicí.  30/11 je poslední listopadový den, proto bude distribuce pokračovat do schránek předplatitelů.

Setkání s podnikateli. V obřadní síni českotřebovské radnice se konalo další výroční setkání vedení města Česká Třebová s pozvanými podnikateli a živnostníky. Účast byla vysoká. Po vystoupení starosty se rozvinula poměrně široká diskuze, která pokračovala potom v sousedním hotelu Bravo.   Setkání sponzorovala firma Josef Škrkoň-Techplast, a.s. Podrobnosti ve zvláštním příspěvku.

Obec Rybník je opět průjezdná, změnilo se vedení autobusové linky, není třeba velká objížďka. Společně s otevřenými "tunely" to další krok ke konsolidaci dopravních poměrů v regionu. Uzavřena zůstává poškozená objížďková trasa Semanín - Zádulka - Opatov.

Incident v českotřebovské CHL.
V zápase č. 128 (HC Třebovice – HC QANTO Bystřec) došlo k fyzickému napadení rozhodčího. Hráč Voříšek Jiří z týmu HC Třebovice na základě rozhodnutí vedení CHL byl uděleno trest stop do konce právě probíhajícího ročníku CHL. Zápas byl předčasně ukončen a je kontumován ve prospěch HC QANTO Bystřec. 
Dále přišel na vedení CHL podnět k prošetření události ze zápasu č. 135 (HC TYPOS Česká Třebová – HC CZLOKO) ze strany hráče HC CZLOKA Pavla Šimka. Hráč podal k posouzení situace video záznam, vedení CHL celou situaci prověří a v nejbližší možné době vydá stanovisko.
Nově byl vytvořen dodatek k pravidlům, kde je stanoven systém pokut za vyšší tresty a přestupky v zápasech CHL. Dodatek je platný od 1. 12. 2017. Bohužel není možné nadále tolerovat chování některých hráčů. Musíme si uvědomit, že převážná většina má druhý den pracovní a rodinné povinnosti a navíc jde o bezkontaktní hru.  je smutné že jsou rozhodčí napadáni. Díky tomu se  může stát, že některé zápasy nebude mít kdo pískat. Nemůžeme se potom divit, že se nikdo do soudcování zápasů nehrne....

Žáci ZUŠ koncertovali ve Žluťáku

Desetičlenný smyčcový soubor žáků ZUŠ pod vedením Jitky Novákově posílený  R. Mikuleckou (akordeon) vystoupil v úterý odpoledne ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou na setkání členů ZO Svazu postižených civilizačními chorobami.  Na úvod schůze přednesl asi dvacetiminutový program. Součásti  vystoupení byla i recitace Představení se líbilo, bylo současně prvním veřejným vystoupením  tohoto smyčcového souboru. Tradice vystupovat při různých příležitostech v Domě s pečovatelskou službou zůstane zachována i pro další období, pro  žáky ZUŠ to je příležitost jak nacvičit vyřejné vystoupení před veřejností a získat potřebné sebevědomí včetně uspokojení z podaného výkonu.
 

S TĚCHONÍNEM SE POČÍTÁ.

(Z facebooku Martina Netolického)

Již dvě skupiny aktivních záloh z celé republiky se zúčastnilo taktického cvičení v Centru biologické ochrany v Těchoníně na Králicku.

Zařízení, které chtělo v rámci úspor před čtyřmi lety zrušit či výrazně omezit resortní ministerstvo obrany, dnes slouží svému účelu, tedy několikadenní karanténě po příjezdu ze zahraničních misí a v těchto dnech také výcviku, na kterém jsou účastníci proškoleni v autentických podmínkách s využíváním špičkové techniky a ale způsobem ošetření pacienta s vysoce nakažlivou chorobou. Naštěstí CBO Těchonín v náročné zkoušce obstálo a o jeho nezastupitelné roli pro ČR, ale také pro spojence v NATO již nikdo nepochybuje. Zatím

Jak zatraktivnit žákům technické obory? Pět krajů si vyměňovalo zkušenosti

 (Nejen) Pardubický kraj jako inspirace pro ostatní. To byl podtitul setkání, které se uskutečnilo na krajském úřadě a jehož cílem bylo předat si zkušenosti s pořádáním osvětových, informačních, motivačních a vzdělávacích akcí pro žáky, studenty a jejich rodiče. Setkání uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR a Krajská hospodářská komora Pardubického kraje.
Zkušenosti si vyměňovali zástupci Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Královéhradeckého kraje i Kraje Vysočina. „Pardubický kraj, stejně jako ostatní kraje, trápí malý zájem žáků  základních škol o studium technických a přírodovědných oborů. Velmi proto vítám iniciativu Svazu průmyslu a dopravy ČR a Krajské hospodářské komory a jsem rád, že si s dalšími kraji můžeme vyměnit zkušenosti s tím, jak na žáky působit a jak zejména učební obory zatraktivnit“ zahájil setkání radní pro školství Bohumil Bernášek.
Hledáme nejlepšího mladého chemika
Za Pardubický kraj pak byly představeny tři příklady dobré praxe. Jednou z nich je soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika. Do ní se od svého zrodu v roce 2006 zapojilo již více než 48 tisíc žáků základních škol, všech 14 krajů České republiky, 154 škol a 62 partnerů. „U myšlenky zorganizovat chemickou soutěž hrál roli fakt, že neustále klesá zájem o studium technických oborů a získávání mladých odborníků je složité, ale i to, že chemický průmysl má na Pardubicku dlouholetou tradici,“ uvedl Jan Ptáček, ředitel Střední průmyslové školy chemické Pardubice, která soutěž pořádá. „V probíhajícím ročníku se regionálního kola účastní na šest tisíc žáků základních škol. V příštím roce bychom chtěli soutěž posunout k mezinárodní účasti,“ dodal Jan Ptáček.
AMAVET
Příkladem dobré praxe je i Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, který představil předseda Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET Stanislav Medřický. Cílem festivalu je napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky, podněcovat co nejvíce talentovaných starších žáků základních škol a středoškoláků a umožňovat jim další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách. „V tomto školním roce začínáme jedenáctý ročník. Při vzniku projektu jsme nechtěli, aby se jednalo jen o další školní aktivitu, ale o akci, která bude propojená s praxí,“ řekl Stanislav Medřický s tím, že do projektu se podařilo zaangažovat pardubickou univerzitu i firmy.
TECHNOhrátky
V prezentaci úspěšných aktivit Pardubického kraje nemohl chybět ani projekt TECHNOhrátky, který má za cíl zatraktivnit žákům základních škol technické středoškolské obory a řemesla. „Aby odborné školy mohly připravovat kvalifikované zaměstnance, kterých je nedostatek, bylo potřeba žáky nějakým způsobem oslovit a vymyslet takovou aktivitu, která bude akční, hravá a atraktivní a zapojí celé kolektivy,“ řekl Vladimír Zemánek. „Chtěli jsme, aby TECHNOhrátky měly další návaznost a pro žáky neskončily jen návštěvou dané školy. Proto pro ně připravujeme také bulletiny, které si mohou odnést a kde najdou profily úspěšných studentů, rozhovory a další informace,“ uvedl Vladimír Zemánek. Ten dodal, že za dobu trvání se uskutečnilo už 61 TECHNOhrátek, do kterých se zapojilo 102 škol s téměř 8 500 žáky.
Olomoucký kraj pak prezentoval své Burzy práce a vzdělávání, Moravskoslezský kraj projekt Živá knihovna povolání, Kraj Vysočina aktivitu Postav si svoje auto! a Královéhradecký kraj představil Prezentace středních škol a zaměstnavatelů.
 
pátek 16.února 2018 ve 20 hodin
Diskoples - 1.FC Rejlov pořádá jubilejní 20. diskoples - sál VOŠ a SŠT Skalka Č. Třebová
K tanci a poslechu hraje DJ Otto Šabart.  Vstupné - 175Kč.
Předprodej: Restaurant Bohemia, tel.: 608 884 671 a Knihkupectví Paseka, tel.: 465 534 551
Losování velké tomboly - 1.cena : LED HD 32“ televizor. Srdečně zvou pořadatelé.

Páté narozeniny Plesu pro Tebe ve velkém stylu

Ústí n. O. – Předloni se stěhoval charitativní Ples pro Tebe do prostor Kulturního domu Ústí nad Orlicí a bylo to stěhování více než vydařené. V roce 2016 zaznamenal 4. ročník kromě vysoké návštěvnosti také rekordní výtěžek bezmála 60 tisíc korun, který putoval prostřednictvím Papežských misijních děl na dobročinné aktivity v Bangladéši. Letos se cílovou destinací stala Tanzanie a v sobotu 25. listopadu bezmála tři sta návštěvníků ukázalo, že jim na vzdělávání dětí v této chudé africké zemi záleží.

Poprvé s Big Bandem Lanškroun

S nápadem uspořádat misijní ples přišly mladé rodiny ze zdejší římskokatolické farnosti, která ve spolupráci s Papežskými misijními díly připravila již pátý ročník akce. Podporu plesu poskytla také orlickoústecká radnice a její příspěvková organizace Klubcentrum.

Pro návštěvníky byl i tentokrát připraven bohatý program s výrazně „lanškrounskou příchutí“. Celý večer totiž hudebně doprovodil Big Band Lanškroun pod taktovkou Josefa Pilného, v rytmu swingu se neslo také předtančení skupiny Swingberry, jejíž členové nabídli zájemcům praktickou taneční lekci přímo v rámci plesu. „Podařilo se nám prodat přes dvě stě padesát lístků, s organizátory a orchestrem přesáhl počet návštěvníků tři sta. Výtěžek plesu nemáme ještě sečtený, ale měl by rozhodně přesáhnout 55 tisíc,“ uvedla za pořadatele Dominika Javůrková. Jak dále doplnila, v rámci misijního plesu mohli návštěvníci využít nejen tradiční občerstvení, ale také čajovnu s cukrárnou, nechyběl ani oblíbený fotokoutek. Výtěžek z všech doprovodných aktivit byl opět určen na podporu vybraného projektu v Tanzánii. Tuto africkou zemi přiblížila týdenní výstava na zdejším Mírovém náměstí, přímo v rámci plesu pak o Tanzánii přednášel fotograf Martin Rýznar.

„Nastupující generace na tom není tak špatně“

Slavnostní zahájení akce, která si již získala pevné místo mezi kulturními událostmi ve městě, se neslo ve znamení slov díků. Za obětavou práci poděkovala ústeckým farníkům oblastní ředitelka Papežských misijních děl Bronislava Halbrštátová a také děkan zdejší farnosti Vladislav Brokeš. Za vedení města pak pozdravil přítomné Michal Kokula. „Jsem rád, že se v současné době našlo hodně mladých lidí, kteří svou účastí podpořili Ples pro Tebe. Není úplně samozřejmostí, že mladí myslí na ty, kteří se mají diametrálně odlišně než my. Naplňuje mě to nadějí, že nastupující generace na tom není tak špatně,“ hodnotil pozitivně ústecký místostarosta.

Aukce i tentokrát zabodovala

Loni se v rámci Plesu pro Tebe konala premiérově dražba obrazů, fotografií, knih a dalších předmětů, které věnovali oslovení umělci. Více jak šestitisícový výtěžek ponoukl pořadatele aukci zopakovat. „Tentokrát mohli zájemci zakoupit například obrazy malířů Jana Diviše a Evy Hnykové, svícen uměleckého Kováře Františka Bečky či knihy publicisty Miloše Doležala věnované památce kněze Josefa Toufara. Tahákem večera se pak stala dražba posledního CD a LP skupiny Chinaski s podpisy všem členů, za kterou nový majitel zaplatil bezmála šest tisíc korun,“ zmínil zajímavost jeden z pořadatelů Josef Javůrek. Pozitivně hodnotil akci také ředitel zdejšího Klubcentra v Ústí nad Orlicí Karel Pokorný, který nechyběl mezi návštěvníky plesu. „Jsem rád, že se po loňské premiéře podařilo i letos připravit dobročinnou aukci a že se setkala s velkým zájmem. Pět položek bylo vydraženo za bezmála čtrnáct tisíc korun, což je více jak dvojnásobek oproti loňsku Největší dík patří těm, kdo věci věnovali, a samozřejmě všem, kdo se do aukce zapojili a přispěli tak k jejímu výbornému výsledku,“ uvedl krátce po skončení sobotního večera a doplnil: „Především si cením úrovně, kterou tyto plesy mají a stále si ji drží. Skvělá atmosféra, výborný orchestr, příjemný doprovodný program, servis pro návštěvníky na vysoké úrovni. A za tím vším stojí mladí lidé, což mi připadne úžasné.“

Foto: David Hordějčuk, Matouš Gorun