Českotřebovský deník 331/2017 (4/12)
Poznámka k setkání vedení města s českotřebovskými podnikateli
Jednání , které se uskutečnilo 29.11. bylo věcné, ukázalo se, že vedení radnice má mezi podnikateli respekt. Ukázalo se také, že podnikatelé mají o dění ve městě zájem, ale  i to, že nemají čas na získávání nějakých podrobnějších informací. Logicky se to objevilo v diskuzi. Bylo to tedy setkání určitě užitečné a přínosné pro obě strany. Přesto si myslím, že zde něco chybělo.
Předně nebyli pozváni (a proto i nepřišli) někteří zástupci firem a významní podnikatelé, kteří ve městě podnikají a také investují a nebo se k tomu chystají, zatím se asi nedostali do seznamu pozvaných. Je jasné, že prostorové možnosti obřadní síně nejsou nekonečné, ale přece máme i další pěkné a větší prostory. Nevím jak to pro příště zařídit, asi těžko se budou hlásit sami....
Další, co mám ještě na srdci, jsem již zmiňoval při minulých setkáních. Jde mi o vztah založený na tom, že "město podnikatele potřebuje a naopak podnikatelé potřebují město." Jistě má každá firma svoje vlastní záměry. Zpravidla o nich nebude mluvit na širokém fóru.  Jsou ale i zájmy společné. Město má vytvářet pro podnikání co nejlepší podmínky (zajistit dopravní obslužnost, úpravu komunikací či chodníků, pro zaměstnance pak školky, školy, též podmínky pro volný čas)... Na druhé straně by město mohlo od podnikatelů získat ve svém souhrnu slušné sponzorování některých celoměstských akcí nebo i podíl na investicích (když na jejich dotažení už rozpočet města zcela nestačí).
Pomohlo by to urychlit řadu věcí, byli bychom ve městě dál. Zatím to tak není. Město na jedné straně ani  nějaké potřeby, ("kde ho bota tlačí"), nepředkládá, nezmiňuje. Jako by bylo schopné si ve všem poradit samo a když ne, tak za to mohou byrokrati tam "nahoře".  A přitom  současný stav v realizaci chystaných akcí jasně ukazuje, že město nestíhá, že stále jen předkládá nové a nové projekty a slibuje jejich nejasné financování z grantových programů, které jaksi nikdo nevypisuje. Asi by neškodilo, abychom se zaměřili třeba i na menší věci a pokusili se též využít zdejší podnikatelský potenciál. Mohli jsme být dál. Možná budeme i tak, stačí znovu zatnout sekeru a vypůjčit další desetimiliony. Zdá se dokonce, že se k tomu vedení města chystá, již připravuje přijetí nového úvěrového rámce pro další období. Měly by se ovšem označit priority, abychom se nezadlužili pro nepotřebné a odložitelné věci.
Možná to je účel, ponechat volné pole k působení jednotlivců nebo sportovních klubů, kde získají sponzorskou podporu ti nejdravější a ostatní, kteří nedokážou vzít čepici do ruky a přijít s prosíkem, ostrouhají. Připomeňme třeba ne tak dávnou iniciativu  CZ LOKO, která poskytla sponzorské prostředky městu, které je pak pod veřejným dohledem rozdělilo těm co potřebují. A i když se někteří tvářili, že to "tam" mají předjednané, tak stejně vše muselo být pod veřejným dohledem. Přitom spolupráce se v mnoha organizacích města daří jak v oblasti školek nebo oblasti sociální, ale není o tom takový globální přehled.
Nedávno jsme měli příklad, který se dostal i do místního TV vysílání. Manželé Lukeslovi "vybojovali" na řadě firem sponzorské příspěvky na vozidlo, které slouží pro postižené v týdenním stacionáři na Lhotce. Každá firma dala trochu, dohromady to je pěkný kus práce. A takhle by to bylo možné realizovat i v dalších městských projektech. Nedaří se třeba vybudovat dopravní hřiště. Pro tak velké město to je ostuda a nedostatek. Je to jistě dáno megalomanským projektem, který byl vytvořen, aby se pak zjistilo, že není grantový program pro jeho realizaci.  Takže jistě by šlo rozdělit projekt na etapy a začít.  Prostě proto, že to je potřeba a snad by se přidaly i zdejší firmy a podnikatelé, bylo by to přece pro děti svých zaměstnanců. A jistě by se našly i jiné příklady, možná ještě potřebnější.  Jenže nikdo nic ze strany města nechce, nepotřebuje, máme všeho dost a dokážeme si poradit...  (mm)
Otevírací doba o Vánocích v prodejně PONT Česká Třebová v hale vlakového nádraží                        

Prodejna  24.12. 2017  25.12.2017  26.12. 2017
PONT  5 - 15 hodin  8 - 20 hodin  8 - 20 hodin
stánek MINIT zavřeno  zavřeno  zavřeno

V dalších dnech 27. - 29. 12. bude mít prodejna PONT i stánek MINIT běžnou pracovní dobu prodejny, na Silvestra 31.12. bude v prodejně PONT i ve stánku MINIT otevřeno od 8 - 20 hodin  a na Nový rok 1.1. 2018 bude otevřeno od 10 do 18 hodin.


Cyklus přednášek k 500. výročí reformace vyvrcholí přednáškou doc. PhDr. Tomáše Petráčka
Přesah reformace pro dnešek

Pátek 8. prosince 2017 od 17 hodin.
Přednáška navazuje na listopadový cyklus pěti přednášek, pořádaný Českou křesťanskou akademií, místní skupinou v České Třebové, které se konají od vždy ve středu podvečer od 1. do 29. listopadu  2017 v přednáškovém sále Městského muzea Česká Třebová v Klácelově ulici. Poslední šestá přednáška tohoto cyklu se bude konat mimořádně v pátek dne 8. prosince 2017 od 17 hodin. Přednášející  doc. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D. je uznávaným historikem a knězem. Na přednášku zveme veřejnost, vstupné 20 Kč v recepci muzea. 
 

Pozvánka do Malé scény 

5. 12.
úterý
Vítězka mnoha českých i světových hudebních soutěží. Listina mladých umělců. Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v omezeném počtu v předprodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Malá scéna Česká Třebová / Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: 130,- Kč

Pozvání na adventní koncert do Dlouhé Třebové

Schola u sv. Prokopa v Dlouhé Třebové pořádá  27. Adventní  koncert
Neděle 17.12.2017  v 16.00 hodin  v kostele sv. Prokopa
Účinkují:  Schola u sv. Prokopa a Smíšený pěvecký sbor Alou Vivat  Ústí nad Orlicí  Vstupné dobrovolné 

ČEZ plánuje na 14.12. pro ČESKOU TŘEBOVOU přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informoval o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě, které se bude konat dne: 14. 12.2017  od 7:30 do 15:00 hodin 
Blžší  informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky" nebo přímo na odkazu http:.//www.cezdistribuce.cz/cs/prozakazniky/Odstavky.hlml.  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklém nebo s využitím elektronických komunikaci. Přerušeni dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytní nutném rozsahu, a to z důvodu práci spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Takové oznámení je na webových stránkách města. Vypadá to, jako by mělo být dne 14.12. celé město bez elektřiny. Není tomu tak. Při bližším prozkoumání zmíněného webu dostanete následující informaci: 
Plánovaná odstávka pro město  Česká Třebová - konkrétní popis

14.12.2017 (07:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060568829

Zahrnuje tyto lokality v České Třebové
Českých bratří  1048 ,  1049 ,  1197 ,  1198 ,  1203 ,  1204 ,  1237 ,  1514 ,  1942 ,  1943 , 
Jelenice  155 ,  409 ,  E214 , 
Kubelkova  1050 ,  1051 ,  1052 ,  1053 ,  1054 ,  1055 ,  1056 , 
Litomyšlská  107 ,  1329 ,  1330 ,  1331 ,  1546 ,  1548 ,  1578 ,  1579 ,  1590 ,  1600 ,  1603 ,  1604 ,  299 ,  560 ,  561 ,  562 ,  563 ,  564 ,  642 ,  655 ,  82 , 
Na Výšině   1252 ,  1253 ,  1254 ,  1255 ,  1257 ,  1258 ,  1259 ,  1260 , 
Nad Koupalištěm  parc.č. 3028 , 
Rybičkova  1032 ,  1033 ,  1034 ,  1035 ,  1036 ,  1037 ,  1038 ,  1039 , 
Tykačova  1183 ,  1184 ,  1273 ,  1322 ,  1323 ,  1333 , 
U Koupaliště   1246 ,  170 ,  333 ,  422 ,  605 ,  610 ,  815 , 
V. Nejedlého   1176 ,  1177 ,  1199 ,  1200 ,  1241 ,  1291 ,  1292 ,  1335 , 
Kubelkova   1943 , 
Na Výšině  397R , 
14.12.2017 (10:30 - 14:30) - plánovaná odstávka č. 110060570344
Lhotka  
čp. 197 ,  198 ,  199 ,  200 ,  201 ,  202 ,  203
 

pátek 16.února 2018 ve 20 hodin
Diskoples - 1.FC Rejlov pořádá jubilejní 20. diskoples - sál VOŠ a SŠT Skalka Č. Třebová
K tanci a poslechu hraje DJ Otto Šabart.  Vstupné - 175Kč.
Předprodej: Restaurant Bohemia, tel.: 608 884 671 a Knihkupectví Paseka, tel.: 465 534 551
Losování velké tomboly - 1.cena : LED HD 32“ televizor. Srdečně zvou pořadatelé

Jubilejní 50. Lidový ples  bude v sobotu 3. února 2018 v Národním domě      

Peníze na zvýšení mezd učitelům bude vláda požadovat na vládě v plné výši 

V září vláda schválila navýšení platů všech pracovníků ve školství o patnáct procent, a to s platností od 1. listopadu 2017. Krajům však na toto zvýšení od ministerstva školství nedorazily všechny potřebné finance, chybí 1,3 %. Tuto skutečnost proto museli radní Pardubického kraje řešit na svém posledním jednání.
Vedení Pardubického kraje rozhodlo o navýšení prostředků školám na zvýšení platů ze své finanční rezervy. Zároveň ale bude požadovat doplacení chybějících finančních prostředků od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „V našem kraji činí rozdíl mezi účelovou dotací poskytnutou z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a potřebou finančních prostředků na pokrytí navýšení platů zaměstnanců regionálního školství od 1. listopadu do 31. prosince 2017 téměř 1,3 milionu korun,“ informoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Chybějící finanční prostředky by ředitelé škol a školských zařízení museli čerpat z prostředků určených na nenárokové složky platu, k faktickém zvýšení platů by tak nedošlo,“ dodal radní pro školství Bohumil Bernášek.
Na navýšení platů v rámci rozvojového programu „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ chybí všem krajům celkem 25 milionů korun.
Čertovská sleva v knihkupectví Paseka                                       

5.12. nakupujte za internetové ceny přímo na prodejně                                                                  
nebo na www.knihkupectvi-paseka.cz  Sleva 13% na veškerý sortiment                                       
Novinky firmy ALBI - Kouzelné čtení, párty a karetní hry,                                                    
dárkové taštičky, blahopřání a dárkové předměty Na Vaši návštěvu se těší čertice                     

Knihkupectví Paseka Česká Třebová  Hýblova 51, Česká Třebová 56002  tel.777797300                       
 

TEZA, s.r.o. PŘIJME DO HPP   PRACOVNÍKY TĚCHTO PROFESÍ:

insinstalatér, topenář,  zámečník, klempíř, zedník, obkladač.
Možnost zaměstnání důchodců na Dohodu o provedení práce nebo na Dohodu o pracovní činnosti.
Požadujeme:  
•   praxi v oboru, případné vyučení a další doklady o kvalifikaci výhodou
•   ochotu učit se novým věcem
•   zodpovědnost za vykonanou práci, samostatnost a flexibilitu
•   bezúhonnost
•   řidičský průkaz skupiny „B“ (osobní automobil) 
Nabízíme: 
•   zajímavou tvůrčí práci v České Třebové a blízkém okolí
•   zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, 5 týdnů řádné dovolené, pololetní odměny za dobrou práci)
•   zázemí stabilní firmy s historií od r. 1994 
Životopis zasílejte na info@teza-sro.cz, nebo na adresu TEZA, s.r.o.,
 

Ústí nad Orlicí bylo první zastávkou olympijské roadshow v kraji. Do České Třebové nepřijede

První adventní neděle je ve většině měst a obcí tradičně spojena s vánočními akcemi či rozsvěcením stromků. Bylo tomu tak i v Ústí nad Orlicí, kde na Mírovém náměstí prodávaly své výrobky městské neziskové organizace. A jelikož je Ústí nad Orlicí jedním z měst, které jsou do projektu Olympiády dětí a mládeže 2018 (ODM 2018) zapojeny, nechyběla na akci ani Bibi Olympia, klokaní maskot olympiády.
„Je důležité, aby se lidé v lokalitách, kde se olympiáda uskuteční, o této akci dozvěděli a v ideálním případě ji přišli navštívit. Chceme na olympiádu nalákat hlavně děti, a proto u našeho stánku nechybí maskot, který rozdává perníky a rád se se zájemci vyfotí. Jsme velice vděční starostům měst, že nám umožnili se jejich předvánočních akcí zúčastnit,“ řekl René Živný, předseda organizačního výboru ODM 2018 a radní Pardubického kraje.
Ústí nad Orlicí bylo první zastávkou olympijské roadshow. Bibi Olympia dále zavítá také do Chocně (5. 12.), Litomyšle (9. 12.), Letohradu (12. 12.) a ve dnech 20. a 21. 1. 2018 se představí v Paláci Pardubice. Tím doprovodné akce před začátkem Olympiády dětí a mládeže 2018 nekončí. Během prosince a ledna se na některých školách v olympijských městech uskuteční přednášky a podpisové akce se světově známými sportovci.
Olympiáda dětí a mládeže 2018
Zimní Olympiáda dětí a mládeže 2018 se v Pardubickém kraji uskuteční ve dnech 28. ledna až 2. února příštího roku. „Sportoviště Olympiády děti a mládeže 2018 budou rozložena do šesti měst v Pardubickém kraji. Soutěže v biatlonu, běžeckém lyžování a lyžařském orientačním běhu se uskuteční v Letohradu, alpské lyžování na Bukové hoře v Čenkovicích, skicross a snowboarding na Větrném vrchu na Dolní Moravě, hokej v Chocni a v České Třebové, krasobruslení, rychlobruslení, šachy a taneční soutěž v Litomyšli. Více informací o akci najdou zájemci na www.olympic.cz/odm.
 
Zajímavost z výstavy betlémů v městském muzeu



Jaká utkání se budou hrát v CHL v tomto týdnu

sobota 9.12.17 9.00-10.30 152 LOMAX ČESKÁ TŘEBOVÁ   HOSTALEK WERBUNG V
    10.30-12.00 153 BANDITI   HC LUMIUS
    16.30-18.00 156 HC FLYERS Česká Třebová   HC QANTO Bystřec
sobota 9.12.17 18.00-19.30 162 TJ SOKOL ŘETOVÁ   HPS Osík 
    19.30-21.00 158 HC PaPoS   HC ZD Dolní Újezd
    21.00-22.30 159 HC Sokol Lhotka   HC CZLOKO
neděle 10.12.17 8.30-10.00 160 HC Kačeři Kerhartice   HC TYPOS Česká Třebová
    14.30-16.00 163 HC RYDO Česká Třebová   HC KOCOUŘI SKOŘENICE
neděle 10.12.17 16.00-17.30 164 SudNEtřeba   HC Sokol Lhotka
    17.30-19.00 165 PROPLAST Ústí nad Orlicí   LOMAX ČESKÁ TŘEBOVÁ
    20.30-22.00 168 Skala team   ADBA Ústí nad Orlicí