Českotřebovský deník 347/2017 (20/12)
Městské krematorium: měření emisí provedeno

Na základě objednávky města Česká Třebová provedla odborná lanškrounská firma měření čtyř hlavních druhů emisí při provozu krematoria. Poprvé v říjnu před opravou vyzdívek a podruhé v listopadu po provedení opravy. Výsledky jsou obsaženy v protokolu o měření a budou zveřejněny společně s ekonomikou provozu v lednu  2018. "Se starostou města jsme domluveni tak, že po projednání zprávy v radě města bude v měsíci lednu svoláno k problematice provozu městského krematoria  veřejné jednání, kde budou s připravenými dokumenty občané seznámeni," řekl vedoucí odboru majetku Ing. Jiří Smrčka. Stručně lze podle Ing. Smrčky interpretovat výsledky měření tak, že před opravou vyzdívky zařízení emisní limity splňovalo, po opravě se naměřené hodnoty ještě podstatně zlepšily až na polovinu povolených limitů. Je to však složitější, protože  něco jiného jsou naměřené průměrné hodnoty a něco jiného pak hodnoty okamžité, což je třeba rozlišit. Proces spalování má několik fází a množství exhalací se přitom průběžně mění. Vizuálně lze kontrolovat především množství pevných částic, což je jedna ze čtyř naměřených veličin. Podle množství emisí pevných částic lze pak zařízení zařadit jako zdroj znečištění a přirovnat jej např. k jiným zdrojům emisí, tedy např. kotelnám s určitým výkonem. To by mělo být v podané zprávě sděleno. Další tři měřené veličiny jsou neviditelné, ale vlastně důležitější, mají na zdraví větší vliv.  Měření prokázalo, že spalovací zařízení vyhovuje. Do dalších podrobností se nechci pouštět, nechám to odborníkům, kteří sestavují závěrečnou zprávu. Objednaná měření stála město 30 tisíc korun. (mm) 
Čtěte další článek: Městské krematorium - jakou má budoucnost?  Viz samostatný článek ZDE
Děti z MŠ Vinohrady rozdávaly radost v domově pro seniory 

Dne 13.12.2017 navštívily děti ze třídy Berušek domov pro seniory v Bezděkově. Přišly potěšit a pobavit obyvatele domova s nacvičeným pásmem "Šikovní čertíci". Připravili jsme si pekelné písničky, tanečky a říkanky. Do dění jsme aktivně zapojili i obecenstvo. Rozdali jsme jednoduché rytmické nástroje a zazpívali jsme si i s doprovodem koledu Pásli ovce valaši a pak jsme pro velký zájem na přání přidali ještě další písničky, které každý zná - Pec nám spadla, Skákal pes a Prší prší. Na památku a pro štěstí děti babičkám a dědečkům rozdaly vyrobené andělíčky. Děti si zase za odměnu vysloužily čokoládku a spokojenost byla na všech stranách. Vystoupení se vydařilo, dokonce jsme byli požádáni o další vystoupení v průběhu roku.
Marcela Jansová, MŠ Vinohrady
Poděkování strážníkům městské policie
Za velkou ochotu, vstřicnost, profesionalitu  a důslednost při výkonu služby bych chtěla poděkovat strážníků českotřebovské Městské policie, kteří dokázali, že jsou ti praví, kteří dovedou chránit majetek občanů našeho města a veřejný pořádek. Měla jsem možnost se o tom přesvědčit v listopadu t.r. ve dvou případech a musím napsat jenom superlativy. V prvním případě mi neznámý zloděj ukradl zamknuté kolo u domu na Parníku. Nahlásila jsem to telefonicky městské policii i s jeho popisem kola, moc šancí mi nedávali. Přesto dokázala hlídka MP svou všímavostí  najít opuštěné "přemístěné" kolo připravené zřejmě tak, a by se dalo v noci odvést. Každý by si toho nevšiml. V druhém případě  hlídka městské policie pomohla vrátit odcizený fotoaparát ve vnitřních prostorách benzínky u Korada důsledným rozborem záznamů kamery vypátrala a poznala zloděje, který byl usvědčen a který se přiznal. V obou případech mi byly zcizené věci vráceny zpátky. Moje poděkování patří jmenovitě strážníkům Josefovi Harudovi, Marianu Hejlovi, Romanu Klimešovi a Miroslavu Pekovi.  
Pavlína Heingeová
Pardubické letiště je pro celý kraj 
Pardubické letiště ušlo dlouhou cestu.  Za podpory města a armády vznikla v 90. letech společnost EBA, provozující civilní část pardubického letiště, a v jejím čele stál celých 12 let Pharm.Dr. Jiří Skalický (TOP 09), který se podílel i na přípravě projektu nyní dokončované odbavovací haly.  Pardubické letiště patří mezi páteřní letiště ČR se smíšeným armádním a civilním provozem a podtrhuje význam Pardubic jako důležité dopravní křižovatky. Významnou výhodou našeho letiště je právě jeho podpora ze strany Armády ČR a ministerstva obrany, díky které má letiště kvalitní zázemí a jeho provoz je ekonomicky racionální. Nejúspěšnějším obdobím společnosti EBA byl rok 2013. Tehdy prošlo letištěm 185 tisíc cestujících a společnost vydělala téměř 30 milionů korun. Tento vzestup byl způsoben čistě ruskou klientelou, což pochopitelně nebyla dlouhodobě udržitelná strategie. Letiště na sebe ale velmi pozitivně upozornilo a získalo důvěru a finance pro rozvoj - především tedy stavbu nového terminálu, vyžadovaného dalšími, západními leteckými společnostmi. „Dnešní orientace letiště na východní i západní, případně jižní destinace a vhodná kombinace osobní a nákladní přepravy se jeví jako perspektivní a dlouhodobě udržitelné, bez závislosti na jednom partnerovi. Stavba nového terminálu za 256 mil. Kč pomalu končí a zhotovitel ji po částech předává investorovi. "Nutno podotknout, že bez podpory ministerstva obrany a města Pardubice, které hrálo vždy klíčovou roli při rozvoji letiště, by společnost EBA ani nevznikla,“ hodnotí Jiří Skalický. Škoda že se také zapomnělo na to, jak velkou roli hrál v přípravě a realizaci nového letištního terminálu Pardubický kraj, o jehož úloze se nikde nelze v tiskových zprávách TOP09 dočíst. Vždyť důležitá byla i schopnost brzdit nekritické záměry, které by znamenaly další desítky milionů navíc a extrémní zadlužení.  S dostavbou terminálu se otevře zcela nová kapitola letecké přepravy v kraji, to je nesporné, letiště není jen pro Pardubice, ale celý region, jde o to, aby bylo zajištěno jeho dostatečné využití. (re)
 
V kraji se natáčely dvě pohádky a Jan Palach 

Destinační společnost Východní Čechy má ve svém portfoliu také filmovou kancelář, která pomáhá filmařům s výběrem lokací k natáčení v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. V následujících týdnech se budeme moci podívat na dvě pohádky, které se natáčely na Chrudimsku v letošním roce, v létě pak bude mít premiéru film Jan Palach.
„Mnoho filmařů si oblíbilo skanzen Veselý kopec u Hlinska. Letos se tu natáčely záběry pro vánoční pohádku Nejlepší přítel,“ informuje radní pro cestovní ruch René Živný. Režisérem byl Karel Janák a příběh o lásce, štěstí a přátelství bude vysílat Česká televize o prvním svátku vánočním - 25. prosince 2017 ve 20 hodin.
Další pohádka je filmová a režisér Zdeněk Troška ji natáčel také u Hlinska. Dostala název Čertoviny a velká část vznikala v červnu 2017 přímo v Pekle Čertovina. Pohádky jde do kin 4. ledna. (foto z natáčení)
V příštím roce - 21. srpna 2018, v den padesátiletého výročí invaze, se můžeme těšit na premiéru filmu Jan Palach, jehož část byla natáčena na pardubickém Pernštýnském náměstí v červenci 2017. To se na pár dní proměnilo ve Václavské náměstí, kde nechyběl tank, obrněné transportéry, a také více než 300 komparzistů, kteří hráli civilisty. Režisérem filmu je Robert Sedláček.
Olympiáda dětí a mládeže s podporou ústecké umprumky

Olympiáda dětí a mládeže pomalu klepe na pomyslné zimní dveře. Hostitelem prestižní akce je tentokrát Pardubický kraj, a to v termínu 28. ledna – 2. února příštího roku. Do v pořadí už osmého ročníku zimní olympiády se velmi výrazně zapojila také Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí. Právě v jejích ateliérech se totiž zrodila grafická „tvář“ celého podniku.
Sportovní zápolení mladých sportovců nemá pouze symbolický význam. Potvrzují to i slova předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. „Většina současných olympioniků zažila své první velké závody právě na Olympiádě dětí a mládeže. Jsem přesvědčen, že na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže objevíme ne jednotky, ale desítky těch, kdo v budoucnu budou bojovat o nominace na zimní olympijské hry,“ říká mimo jiné. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický je stejného názoru. „Jedná se o akci, která rok od roku získává na významu, a to nejen díky kvalitním sportovním výkonům, ale také kvůli většímu přibližování se skutečným olympijským hrám. Velké pozitivum vidím v tom, že se mladí sportovci identifikují se svým mateřským krajem a jsou hrdí, že jej mohou reprezentovat,“ uvádí ve svém prohlášení.
Klokanice Bibi  SŠUP Ústí nad Orlicí je jedinou střední školou svého druhu v kraji a nabídku, aby se na grafickém ztvárnění akce podílela, její pedagogové a žáci přijali. Vznikl tak celý set speciálně určený pro olympiádu. „Navrhli jsme logo a vizuální styl olympiády, studenti a pedagogové vytvořili návrhy diplomů, medailí a pohárů. Kromě toho bude naše škola, konkrétně ateliér Užité fotografie,  spolupracovat na fotodokumentaci jednotlivých soutěží,“ vypočítává aktivity školy její ředitel Zdeněk Salinger.  Z dílen, kde se praktickým dovednostem učí žákyně a žáci oboru Design oděvů, „vyskočil“ také maskot letošní olympiáda – klokanice Bibi. „Již se objevila na propagačních akcích, vytvořili jsme také její grafickou podobu pro jednotlivé disciplíny,“ doplňuje vedoucí uměleckých oborů školy Jaroslav Habrman.
Kraj vypsal dvě výběrová řízení na ředitele zdravotnických zařízení

Rada Pardubického kraje vyhlásila výběrová řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice následné péče Moravská Třebová a na ředitele/ředitelku Dětského centra Veská.
„V Moravské Třebové dosavadní pan ředitel Alois Hloušek na funkci rezignoval a paní ředitelce Markétě Tauberové ve Veské končí pětileté období, po kterém musíme podle pravidel vypisovat nové výběrové řízení, do kterého se samozřejmě může znovu přihlásit,“ uvedl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. Ten poděkoval řediteli Nemocnice následné péče v Moravské Třebové za dlouholetou práci pro nemocnici, kde Alois Hloušek působil od roku 1994.
Zájemci na oba tyto posty mohou podat přihlášku do výběrového řízení prostřednictvím webových stránek Pardubického kraje, a to pro příspěvkovou organizaci Nemocnice následné péče Moravská Třebová do 19. 1. 2018 do 12:00 hodin a pro příspěvkovou organizaci Dětské centrum Veská do 23. 2. 2018 rovněž do 12:00 hodin.