Českotřebovský deník 349/2017 (22/12)
Úspěšní evropští medailisté přijati starostou města

V České Třebové našlo své zázemí nové sportovní odvětví - brazilské jiu-jitsu, předtím působící v Třebovici.  Od začátku listopadu trénuje v nově zařízeném tréninkovém centru  prostorách dřívější třídírny balíků České pošty u nádraží a Českou Třebovou reprezentuje oddíl DSC GYM, který se věnuje bojovým uměním, především Brazilskému jiu-jitsu. Již v červnu  vystoupili na Týdnu sportu, kde sklidili velký aplaus. DSC GYM není žádným nováčkem a v České republice se řadí k absolutní špičce. Důkazem jsou cenné kovy, které oddíl přivezl z turnajů u nás i v zahraničí. První prosincový víkend se v Ostravě konalo Mistrovství Evropy 2017 v Brazilském jiu jitsu, ze kterého se třebovští sportovci vrátili s mnoha cennými kovy.  Úpěšné sportovce přijal na českotřebovské radnici starosta Jaroslav Zedník a místostarosta Dobromil Keprt.  Fotografoval Milan Michalski.
Titul Mistra Evropy získal David Sedlák, druhou zlatou medaili a titul Mistra Evropy v Brazilském jiu jitsu si přivezl Tadeáš Smejkal,  vicemistrem Evropy se stal Jan Broulík a bronzovou medaili vybojoval juniorský zápasník Radim Křepela. Výborná je i čtvrtá příčka Pavla Lemera.

Úsekové měření rychlosti a úloha městské policie

Od června 2017 je v obci Třebovice v provozním režimu úsekové měření rychlosti, které má působit motoristy, projíždějící touto obcí , aby dbali dopravních omezení. Měření je neúprosné, pokuty za překročení rychlosti poměrně citelné. Po bouřlivějším začátku se situace stabilizovala, řada motoristů si dává pozor, ale zdaleka ne všichni. Píše se o tom, že to přináší práci úředníkům odboru dopravy, kde bylo třeba posílit jejich řady a zřídit nové kanceláře. Celé měření  však nemůže probíhat bez účasti městské policie, proto instalované zařízení v Třebovici  přidalo další práci také českotřebovské městské policii. Jak vyhodnocování zaznamenaných přestupků probíhá, jsem se zeptal zástupce velitele městské policie Petra Baláže. Více ZDE
Zimní Zákaz stání na silnici do Svinné

Na silnici III/35850 dojde k umístění nových svislých dopravních značek (SDZ) pro místní úpravu provozu na pozemních komunikacích: 1 SDZ B 29 (zákaz stání) s E 13 (dodatková tabulka s textem: PLATÍ OD 1.11. DO 31.3.) za křižovatku se silnicí II/358 ve směru do Svinné 2 SDZ B 29 (zákaz stání) s E 13 (dodatková tabulka s textem: PLATÍ OD 1.11. DO 31.3.) cca 400 m před křižovatku se silnicí II/358 ve směru od Svinné. Opatření obecné povahy vydal MěÚ Litomyšl. Na této silnici v zimě často aprkují vozidla lyžařů využívajících lyžařské hřebenové stopy.  Podnět pro vydání tohoto opatření podal MěÚ Česká Třebová, silnice se nachází již mimo katastr města na území  pověřeného úřadu Litomyšl.
Trampské muzeum - kdo tahá za nitky (ohlas) 

K napsání mě vede diskuze na prosincovém zastupitelstvu a podivný postup vedení města, které chtělo vložit do rozpočtového provizória částku 900 tisíc korun na projektovou dokumentaci trampského muzea ač nebyl projekt ani představen, ani schválen. Naštěstí to neprošlo, bylo by to porušení principů. A dle mého názoru také vyhazováním peněz....

Plně s Vámi souhlasím ohledně vyhazování peněz za projekty nebo studie, které se nejenom nerealizují, ale některé již při vzniku "myšlenky" jsou úplně zbytečné. Během "minutky" mne napadlo hned několik:  Zážitková věž na Pekláku, "velkolepá" úprava Nového náměstí nebo park Benátky. Snad každé volební období se provádí a také platí nové, lepší studie opravy koupaliště. Zrovna nedávno se opět  diskutovala poslední verze - BIOkoupaliště se zimním provozem pro otužilce s kterými asi nyní probíhá diskuse jak bylo avizováno. Pro zajímavost by nebylo od věci zjistit částku, která se utratila bez užitku za tyto nerealizované akce za poslední "desetiletku" - možná by za to byla již opravená větší část zdevastovaného koupaliště. Jsem si jistý, že nikdo z vedení města si nedává projektovat úpravy svého domu nebo bytu, jen tak pro zajímavost aby viděl, jak by mohl jeho příbytek vypadat a ještě k tomu opakovaně, aby utratil nějakou tu "zbytečnou korunu". Jarda Koníček

Vystoupení Bendla a KOJKu  v Heřmanově Městci 

V sobotu 16. prosince  jsme byli v zaplněném českotřebovském kostele svědkem brilantního provedení Křičkovy Jitřní mše pastorální a Rybovy České mše vánoční, kde účinkoval také pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec. Jeho vystoupení pak další den v neděli 17. prosince oplatil českotřebovský pěvecký sbor Bendl  a Komorní orchestr Jaroslava Kociana v Heřmanově Městci v tamní sokolovně. Poprvé v Heřmanově Městci zazněla„Valašská jitřní mše pastorální“ od Jaroslava Křičky. Dílo, které vzniklo ve válečném roce 1941, nese místy znaky stísněnosti a naopak v některých částech naděje související s protektorátní dobou. Dílo si získalo záhy obrovskou popularitu i pro svůj lidový český text Františka Táborského. Valašskou jitřní uvedl Komorní orchestr Jaroslava Kociana, pěvecký sbor Vlastislav společně s hostujícím PS Salvátor z Chrudimi pod taktovkou Jany Mimrové. Vrcholem letošního Vánočního koncertu bylo uvedení „Missi brevis pastoralis“ (mše pro sóla, smíšený sbor, varhany, orchestr, tympány a zvony) Jiřího Pavlici. Tato významná postava české hudební scény je známá hlavně coby umělecký vedoucí souboru Hradišťan. Jako ukázku z jeho skladatelských počinů na poli klasické hudby uvedly Missu brevis pastoralis spojené sbory Vlastislav a Bendl Česká Třebová společně se sólisty a Komorním orchestrem Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí pod taktovkou Bohuslava Mimry.
Nová magnetická rezonance pro Pardubickou nemocnici 

Pardubický kraj připravuje v krajské nemocnici přístavbu radiodiagnostického oddělení pro umístění nové magnetické rezonance 3T. Radní nyní schválili zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na zadavatele stavby.
„Rádi bychom předali staveniště firmě, která zvítězí ve výběrovém řízení, na začátku dubna 2018. V závěru roku bude potřeba už umístit a začít zprovozňovat nový přístroj tak, aby vše bylo hotové do začátku února 2019, tedy za 11 měsíců,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.
Přístavba bude dvoupodlažní, nad magnetickou rezonanci vznikne seminární místnost a zázemí pro zdravotnický personál. „Kapacita současného přístroje pro potřeby Nemocnice Pardubického kraje nedostačuje, proto také přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví podpořila nákup nového. Nemocnice by na něj měla získat evropskou dotaci a investice by se měla do čtyř let vrátit,“ řekl Ladislav Valtr, radní Pardubického kraje pro zdravotnictví.
 
Vánoční přání dětí z dětských domovů budou splněná

Vánoce, děti a dárky patří neodmyslitelně k sobě a jinak tomu samozřejmě není ani v dětských domovech. Předvánoční návštěvu v těchto zařízeních, které zřizuje Pardubický kraj, včera zakončil radní pro školství Bohumil Bernášek v Poličce, Moravské Třebové a Dolní Čermné.
Polička
V současné době máme v našem domově spíše malé děti, takže mezi přáními se objevovaly především hračky, panenky, kočárky, auta, ale také výtvarné potřeby nebo kopačky a dresy, protože rády sportují. Ty starší děti tíhnou samozřejmě k elektronice nebo k oblečení a kosmetice,“ řekla ředitelka Dětského domova v Poličce Miroslava Přiklopilová a dodala, že většinu dárků domovu pořizují sponzoři.  „V letošním roce jsme využili nabídky společnosti Tango, manažeři na vozíčcích, kteří realizují projekt Daruj hračku. Tradičně spolupracujeme také s litomyšlskou kavárnou Chocco Caffé , kde mají strom přání, a každoročně každému dítěti přinese nějakou drobnost i pan starosta,“ doplnila Miroslava Přiklopilová s tím, že na nedostatek sponzorů si stěžovat nemohou. Dětský domov, který se stará o 19 dětí, dětem k Vánocům pořídil trampolíny, brusle nebo kola.
Moravská Třebová
Společný Štědrý den se všemi dětmi i vychovatelkami oslavíme ve čtvrtek 21. prosince. Máme takovou tradici, že nejstarší dítě, které v příštím roce domov opustí, má tu výsadu rozdávat u stromečku dárky všem ostatním,“ popsala Irena Mazánková, ředitelka Dětského domova v Moravské Třebové, kde ze 14 dětí zůstane na svátky asi 6.
Vánoční dárky máme hlavně od organizace Dejme dětem šanci, která má už několik let něco jako internetový vánoční strom, kam si děti píšou dopis Ježíškovi. Přání, které si děti napsaly, jim plnili i nakupující v Obchodním centru Novodvorská a účastnili jsme se také akce Českého rozhlasu Daruj hračku. Všechna přání dětí tak budou splněná,“ řekla ředitelka.
Dolní Čermná
Děti by si určitě nejvíce přály rodinu a být doma, ale to se jim mnohdy bohužel splnit nemůže a některé z nich zůstávají každý rok v dětském domově,“ řekla ředitelka Dětského domova v Dolní Čermné Iva Nesvadbová a pokračovala: „Co se však týká hmotných dárků, přály si například značkové oblečení nebo kosmetiku, ale máme zde i vysokoškolačky, které už myslí na praktické dárky, takže mezi přáními se objevila i vrtačka nebo mikrovlnka.“ Domovu v Dolní Čermné, kde žije 43 dětí, s vánočními dárky pomohla organizace Dejme dětem šanci, občanské sdružení Vespojení nebo Český červený kříž.
 
K propagaci cestovního ruchu  u nás a v Tyrolsku

Sdílení zkušeností v oblasti destinačního managementu a spolupráce českých a rakouských místních akčních skupin při propagaci cestovního ruchu. Hlavní téma setkání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, předsedy zastupitelského výboru pro sport a cestovní ruch Dušana Salfického se zástupci Národní sítě Místních akčních skupin v čele s Radimem Sršněm a představiteli tyrolských turistických oblastí a místních akčních skupin ve Spolkové zemi Tyrolsko, která je dlouhodobě vedle oblasti Salzburku nejnavštěvovanější lokalitou mezi českými turisty.
„Destinační management v oblasti Tyrolska je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni, a proto jsem rád, že máme možnost seznámit se s tím, jak zdejší destinační společnosti, resorty, ale i soukromníci pracují s turisty, protože některé prvky můžeme aplikovat i u nás. Čeští ubytovatelé si pozvolna zvykají na zajištění služeb pro turisty, protože je velmi znát přerušení v období minulého režimu. Naším cílem je ukázat, jak lze propagaci zlepšovat na příkladu nedaleké země, pro kterou je turistický ruch, přestože není přímořská, velmi důležitý. Například v Tyrolsku činí příjmy z cestovního ruchu až jednu čtvrtinu ekonomiky. Samozřejmé je, že finanční prostředky, které zde jsou investovány do reklamy, jsou ve většině případů mnohonásobně větší, než si mohou dovolit české resorty. Například lyžařské středisko Saalbach – Hinterglam investuje do marketingu téměř 90 milionů korun ročně,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj je připraven pomoci zprostředkovat kontakty a příklady dobré praxe také pro místní akční skupiny v regionu, jelikož cílený marketing je dlouhodobě jednou z vyhledávaných cest.
Důležitý pro nalákání turistů je propracovaný systém, který je schopný nabídnout každé národnosti přesně to, co co návštěvníci z té či oné země požadují. „Počty českých turistů každoročně rostou. Z celkového počtu 11,5 milionu návštěvníků v této spolkové zemi bylo v loňském roce 176 tisíc českých turistů, kteří zde v průměru tráví více jak čtyři dny, jelikož počet přenocování se pohybuje na hranici 750 tisíc z celkových 47 milionů přenocování,“ sdělil Netolický, s tím, že čtvrtina českých turistů, kteří míří do Rakouska, navštíví právě Tyrolsko, které je jednou z oblastí, kam turisté míří jak v zimě, tak v létě.
Detailnost analýzy, kterou v rámci setkání prezentoval zástupce jedné z místních akčních skupin Stefan Niedermoser překvapila také předsedu zastupitelského výboru pro sport a cestovní ruch Dušana Salfického. „Každá země je zpracována do naprostého detailu včetně zájmových oblastí. Jsou definované cílové skupiny, na které touroperátoři v dané zemi cílí. Přesně vědí, jaký druh balíčku mohou nabízet a propagovat například v České republice, protože ten se liší od Polska či Německa. Způsob propagace regionu v Německu a v Čechách se proto velmi odlišuje, což je umožněno právě dokonalou znalostí specifik každého z potenciálních trhů. Finance na propagaci jsou poté vynakládány velmi účelně,“ uvedl Dušan Salfický, který se zajímal také o fungování a financování samotné destinační společnosti Tyrolska, pro kterou pracuje okolo 80 zaměstnanců.
Aplikace pro drobné ubytovatele pomůže přilákat turisty i do českých hor
Jedním z projektů, který v současné době připravují české místní akční skupiny se svými rakouskými protějšky je tvorba webové stránky a mobilní aplikace, která umožní drobným ubytovatelům prezentovat své služby široké veřejnosti. „Aplikace v současné době již na rakouské straně funguje, ale záměrem je její rozšíření například na nabídku skipasů, wellness služeb a dalších aktivit, které si bude moci turista mířící do dané oblasti skrze tuto aplikaci naplánovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jedná se o službu, podobnou serveru booking.com, avšak za poplatek okolo 70 eur ročně, což je částka, která je pro malé ubytovatele velmi přívětivá. Součástí projektu je samozřejmě také nezbytná propagace nejen na české, ale také na rakouské straně,“ doplnil předseda výboru pro sport a cestovní ruch Dušan Salfický.
Zástupci kraje se seznámili také s investičními projekty, na kterých místní akční skupiny v Tyrolsku spolupracují. „Řada z těchto projektů je z mého pohledu snadno přenositelná do našeho prostředí. Jedná se například o různé typy informačních systémů, dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola či informační centra. Zajímavým projektem je dobrovolné zavázání se provozovatelů restaurací k tomu, že budou při přípravě jídel využívat v určitém poměru lokální a národní produkty. Místní gastronomie je dnes turistickým lákadlem v různých koutech světa, a proto bychom měli ve větší míře na toto také v našich podmínkách dbát,“ doplnil hejtman Martin Netolický.