Tříkrálová sbírka v České Třebové a na Českotřebovsku vyvrcholila v sobotu podvečer  tradičním Tříkrálovým koncertem, na kterém vystoupily dva českotřebovské pěvecké sbory. Po úvodním slově  Otce Miloš Kolovratníka, paní Markové z Charity a starosty města Jaroslava Zedníka, kteří především děkovali za podporu Tříkrálové sbírky, nastoupil od vchodu kostela mezi posluchačí pěvecký sbor českotřebovského gymnázia  vedený  sbormistryní Mgr. Kamilou Pavlíkovou z Ústí nad Orlicí , aby posluchačům představil svůj speciální Tříkrálový program. Tento početný pěvecký sbor jsme měli možnost slyšet na již před měsícem na předvánoční akci Česko zpívá koledy na Starém náměstí. Nyní představilo jiný velmi kvalitní program, který přítomní posluchači ocenili . V druhé části koncertu pak vystoupil tradiční hostitel  - pěvecký sbor Bendl. Do svého programu zařadil tyto písně: Jubilate Deo, V půlnoční hodinu, Anděl Páně zvěstuje, Tui sunt coeli, Swing low, sweet chariot, U Betléma dnes Maria, Panis angelicus a Staročeský chorál.  V závěrečné části koncertu pak oba sbory zazpívaly společně chorál Narodil se Kristus Pán. Potom už přišli Tři králové.... 
Zájem českotřebovské veřejnosti o letošní Tříkrálový koncert hodnotím přece jen možná o něco menší než v minulých letech, přece jenom zůstala řada kostelních lavic zcela prázdných, jiné byly jen méně obsazené. Podporu akci svou přítomností vyjádřilo  kompletní vedení našeho města a nechyběl ani hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 
Podívejme se ještě na to, jaký byl Tříkrálový koncert 2016 - ZDE