Českotřebovský deník  57/2017 (28/2)
Pohled na rotundu zcela volný, zmizel i smrk v soukromé zahradě.
Dominantou návrší zůstává přestavěný sirotčinec s nevkusnými lodžiemi

Aktéry byli pracovníci firmy Zelená radost z Přívratu. Na to, aby zmizel statný vzrostlý smrk, bránící při příchodu od města pohledu na rotundu sv.  Kateřiny potřebovali tři hodiny. Českotřebovský deník byl opět na akci připraven a  tak mohu díky Vojtěšce Vohralíkové, které při dění kolem sv. Kateřiny  opravdu nic neujde, poskytnout nejen snímky z kácení stromu, ale také opět porovnání dřívějšího a současného stavu. Nutné konstatovat, že se pohled na "Kostelíček" opravdu otevřel  a na rotundu je nyní při příchodu od města dobře vidět. Současně ovšem vynikla jako dominanta návrší rekonstruovaná stavba bývalého sirotčince čp. 254.  To zvýšení hřebene by se jistě dalo odpustit, jistě je pro využití objektu důležité, ovšem vystupující lodžie jsou opravdu na této stavbě navíc a nijak schovat nepůjdou.
Jedinou možností na jejich odstranění je uspět při obnově stavebního řízení. Stavební úřad Česká Třebová tuto obnovu řešil, ale zamítl. Proti rozhodnutí však bylo podáno začátkem roku 2017 odvolání, které by měl řešit nadřízený úřad, tedy odbor Krajského úřadu Pardubice. Pokud i zde důvody pro obnovu stavebního řízení nenajdou, nezbude, než se se současným stavem smířit a zvyknout si. Tak jako si zvykáme na zelenou budovu společnosti Rydo s rovnou střechou ve starší zástavbě v blízkosti městské památkové zóny. Dobře, že je nyní na rotundu i sousední rekonstruovanou budovu čp. 254 vidět z oken radnice. Mělo by to připomínat potřebu větší pozornosti a citlivosti při posuzování nových staveb  nebo rekonstrukcí ve starší zástavbě, nutnost vyžádání vizualizací z různých pohledů, v dnešní době pokročilé IT techniky samozřejmou i pro každého studenta architektury. Těžko požadovat, aby se veřejnost vyjadřovala ke zveřejněným stavebním plánům bez hodnocení dopadu stavby na celek. A divím se, že si příslušná komise nenechala takový výkres předložit. I přes snahu města o nápravu, úpravu pohledu na rotundu a její zviditelnění, řada lidí chápe povolení navržené rekonstrukce jako profesionální selhání komise městského architekta.
Připomínám si  pečlivost a připomínkování studie, kterou již před mnoha lety vypracoval městský architekt Ing. Jiří Jandera na dostavbu stále volného prostranství po bývalé prodejně zeleniny "U Novotných" na Tyršově náměstí.  Právě  zde se při posuzování velmi dbalo na to, jaký dům zde postavit, aby nerušil důležitý směr pohledu na kostel sv. Jakuba při příjezdu ze "Skalky" dolů na Tyršovo náměstí. Dům zde žádný nestojí a přesto je  jeho studie řadu let připravena. Možná je lepší současný prázdný prostor než narychlo bez posuzované studie vybudovaná "kostka" vedle Kapounova mlýna, která právě tento pohled velmi ruší.  Jenže to už nebyl městským architektem Třebovák Jiří Jandera. Ten by takovou stavbu nedopustil.  Přemýšlím někdy nad tím, co by říkal rekonstrukci domu u rotundy sv. Kateřiny, zda by ji schvaloval, nebo zamítl. Už se to bohužel nedozvíme... (mm)  Více ZDE
 
Mládežnický hokejový oddíl TJ Lokomotiva hlásí: Vítězný turnaj v Žamberku 


Minihokejisté ročníku nar.2008 se v sobotu zúčastnili turnaje v Žamberku na otevřeném umělém kluzišti. Kluci podali výborný výkon , rozdílem třídy přehráli všechny své soupeře a v turnaji zvítězili. Zároveň jsme měli v týmu nejlepšího střelce turnaje Vojtu Macha s 20 vstřelenými brankami.
Sestava ČT: Kukla – Mach, Sirový, Jebousek, Zahálka, Cartmell, Palán, Altenburger
Výsledky:
TJ Loko Č.Třebová –  SK Žamberk 16:2 (4:1, 5:0, 7:1)
TJ Loko Č.Třebová – HC Rychnov n. K. 13:5 (6:0, 3:2, 4:3)
TJ Loko Č.Třebová – HC Opočno 16:3 (10:1, 5:1, 1:1)
Pořadí:
       1.      TJ Lokomotiva Česká Třebová
       2.      HC Město Rychnov nad Kněžnou
       3.      HC Baroni Opočno
       4.      SK Žamberk
 
Krajská tripartita jednala o explozi v Poličce, dálnici D35 i rozvoji školství

V sále Rady Pardubického kraje se v pondělí odpoledne za účasti zástupců kraje, zaměstnavatelů a odborů uskutečnilo tradiční jednání krajské tripartity. Mezi témata patřila především problematika nezaměstnanosti v regionu, ale také aktuální záležitosti spojené s explozí v Poličce či záležitosti středního školství v regionu.
„V současné době je dobrou zprávou, že se zaměstnanci do areálu Poličských strojíren velmi brzy vrátí, a tak nebude ohroženo téměř 500 pracovních míst, která jsou pro celou oblast nesmírně důležitá,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se tak v souvislosti se čtvrteční explozí dotkl problematiky zaměstnanosti v regionu.
Nezaměstnanost v našem regionu je dlouhodobě pod republikovým průměrem. Jediným regionem, ve kterém je nezaměstnanost vyšší, je Svitavsko s poměrem 5,6 procenta s nejvyššími hodnotami v oblasti Moravské Třebové,“ informoval ředitel pardubické pobočky úřadu práce Petr Klimpl, který také zmínil snahu přivádět pracovníky ze zahraničí. Celkově jich bylo koncem roku 2016 v Pardubickém kraji evidováno přes 14 tisíc s tím, že vyjma zemí EU hrají prim pracovníci z Ukrajiny. Hejtman Netolický navíc připomněl, že nelze očekávat přísun pracovníků ze Slovenska, a to kvůli tomu, že minimální mzda na Slovensku je vyšší než v České republice.
V oblasti dopravy se přítomní seznámili s aktuálním stavem připravenosti stavby dálnice D35 v prvních dvou etapách Opatovice – Časy – Ostrov. Diskutovalo se také o plánovaném navýšení platů řidičů autobusů nebo o avizovaném leteckém spojení Pardubic a londýnského letiště Stansted.
Zástupci odboru školství společně s radním Bohumilem Bernáškem prezentovali demografický vývoj na různých typech škol v Pardubickém kraji. „Je patrný nárůst počtu dětí v mateřských školách. Zatímco v roce 2007 jsme evidovali přes 15,5 tisíce dětí, tak v letošním školním roce je to tři tisíce více. Proti tomu došlo ve stejném období k poklesu žáků na středních školách o šest tisíc z 27 tisíc na 21 tisíc. Výhled roku 2026 nám ukazuje postupný nárůst až na téměř 26,5 tisíce žáků,“ uvedl vedoucí odboru školství Martin Kiss. Bohumil Bernášek připomněl, že se v 1. kole přijímacího řízení na obory s maturitní zkouškou konají jednotné přijímací zkoušky. „Ty se nově konají také na školách různých zřizovatelů, do všech forem studia, do gymnaziálního vzdělávání se sportovní přípravou a do nadstavbového studia,“ upřesnil radní Bernášek. Od příštího roku se v kraji navíc otevřou čtyři nové obory vzdělávání. Patří mezi ně výrobce potravin v Hlinsku, kde se budou zaměřovat na výrobu a zpracování mléka, což odpovídá potřebě zaměstnavatelů z mlékárenského průmyslu, a to nejen Mlékárny Hlinsko. Dalšími obory jsou autolakýrník v Ústí nad Orlicí, klempíř v Žamberku a operátor skladování v Holicích.
 
Přátelská nemocnice má za sebou první rok

Pacienti v pěti nemocnicích Pardubického kraje mohli v uplynulém roce zaznamenat řadu změn, které jim zpříjemňují prostředí, pobyt v nemocnici nebo i komunikaci se zdravotnickým personálem. Napomohl tomu i program Přátelská nemocnice, který byl spuštěn v druhé polovině roku 2015. Na valné hromadě akciové společnosti se radní Pardubického kraje seznámili s  výsledky tohoto programu za loňský rok.
„Zdravotnictví je mimořádná oblast, která vyžaduje jak vynikající odbornou erudici, tak velkou dávku empatie. Často tu dochází ke stresovým situacím, a to jak na straně pacientů, jejich rodin, tak ale i na straně lékařů a dalšího personálu. Proto bylo zadání programu z naší strany především v oblasti etiky, firemní kultury, psychologické pomoci a duchovní podpory. Dále se program zabývá zlepšením prostředí, navigace v nemocnicích, stravováním i možnostmi parkování. Některé věci se daří nastartovat rychle, jiné jsou závislé na financích a další budou aktuální stále,“ konstatoval jeden z duchovních otců programu 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Program přišel do nemocnic v době, kdy se teprve sjednocovaly postupy z jednotlivých pracovišť. Prvním krokem bylo tedy přijetí společného etického kodexu. „Zavedli jsme také jednotný systém hodnocení pracovníků tak, aby byl motivační a také propojený se systémem vzdělávání zaměstnanců,“ uvedl generální ředitel společnosti Tomáš Gotwald. Vzhledem k tomu, že mentorem programu je etik Marek Vácha, rozjely se i semináře pro zdravotníky s tímto tématem, další prošli kurzy prohlubování komunikačních dovedností zdravotnických pracovníků. Do budoucna by měly mít nemocnice i svého ombudsmana.
Specializované aktivity
Nemocnice rozjela také řadu specializovaných aktivit k vyškolení personálu pro neslyšící nebo nevidomé pacienty, preventivní programy pro seniory, monitorování bolesti či ověření spokojenosti dětských pacientů. „Úplnou novinkou jsou takzvané animační programy Východočeské galerie na odděleních, kde pacienti tráví delší čas. Ty mají velmi příznivý ohlas a budou pokračovat i v letošním roce,“ řekla koordinátorka programu Markéta Nemšovská. Vznikla specializovaná linka výživy a byla sjednocena dieta pro matky po porodu.
Pozornosti se dostává i duchovním potřebám
Po vzoru Orlickoústecké nemocnice postupně vznikají i na dalších místech prostory k tichému spočinutí a duchovním rozhovorům. Celkem jich má být kolem patnácti, první budou v Litomyšli a Svitavách. Nemocnice také začala se školením personálu pro paliativní péči potřebnou v poslední etapě života člověka. Velkou pozornost věnuje i vyškolování takzvaných peerů a krizových interventů z řad zdravotníků, kteří mohou pomoci v případě potřeby svým vlastním kolegům. Těch je zatím hlavně v mimopardubických nemocnicích málo.
Zájem kraje pokračuje
„Spokojenost pacientů i lékařů je důležitou součástí našeho zdravotnictví. V krajských nemocnicích pracuje přes čtyři tisíce lidí. Dobrá atmosféra, profesionální přístup, možnost celoživotního vzdělávání i možnost psychologické podpory může hrát roli i při udržení personálu a získávání dalších posil,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Podporu projektu na další čtyři roky potvrdili krajští radní ve svém programovém prohlášení. Souhrnné výsledky budou projednávat na valné hromadě jednou ročně.
 
Setkání pozůstalých rodin pacientů hospicové péče

Jako každý rok, i letos v únoru se uskutečnilo setkání lidí, kteří v loňském roce přišli o svého člena rodiny, a kteří byli v péči hospicového týmu Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Setkání lidí, kteří do svého okolí vysílají obrázek toho, co považují za normální – doma umírá člověk, o kterého pečuje rodina, a je tu i Charita, o níž se mohou profesionálně a lidsky opřít.
Sešli se stateční lidé. Na jedné straně ti, kdo beze slov a nezištně slouží svým nejbližším, jenž odcházejí ze života. Na druhé straně ti, kteří poskytují profesionální péči a podporu tomu, kdo odchází, a rodině, která zůstává.
I letos zazněla z obou stran slova díků. I letos se sdílelo, plakalo, ale i smálo – to když se vzpomínalo na poslední pěkné chvilky v kruhu rodiny…
Smrt je v dnešní společnosti tabu,“ připomněl letohradský kněz Václav Vacek, který má  s vyprovázením umírajících sám bohaté zkušenosti. „umírající i ti, kdo stojí u lůžka, jsou v tu chvíli sami. Důležité je mluvit a nebýt s tím sám. Důležité je i plakat a truchlit…“ „Sestřičky mi daly to, co jsem potřeboval – podporu, pochopení a lidskost,“ řekl jeden z pozůstalých, „staral jsem se rok a půl o manželku, to jsem ještě o Charitě nevěděl, až teď, když mi zemřel syn…“  Vděčnost vyjádřila i paní, která se starala o umírající maminku a přítele na vozíčku: „Nebýt jich, nezvládla bych to.“
Na smrt se připravit nedá“, připomněla vrchní sestra Petra Kaplanová, “ale existuje návod, co si s umírajícím členem rodiny ve vhodné chvíli říct: Odpouštím ti. Odpusť mi. Děkuji ti. Mám tě rád, sbohem…“
Součástí hospicového týmu je také psycholožka, která nabízí podporu pacientům i jejich rodinám, a dále sociální pracovnice, která rodině poskytuje poradenství a pomáhá např. se zajištěním sociálních příspěvků. Domácí hospicová péče je podporována také z výtěžku Tříkrálové sbírky. Iva Marková, www.uo.charita.cz