Sinletrack glacensis výběrem neprošel -

připravuje se Singletrack Glacensis II.                                 


Díky neúplné dokumentaci předložené polským předkladatelem žádosti (Gmina Bardo) nebyl projekt Sigletrack Glacensis v rámci loni vypsané výzvy ani hodnocen.  Zahrnoval aktivity v 8 polských lokalitách a ve třech na české straně - oblast Chocně, Region Orlicko-Třebovsko a Moravská Třebová.  Žádost podaná ke konci května 2016 byla nepodařená a to vinou polského předkladatele. 
Co tím a jak dál - to bylo obsahem česko-polského jednání, které se konalo 31. ledna 2017 v Ústí nad Orlicí.
Zástupci české strany především odmítli jakýkoliv finanční podíl na výdajích spojených s podáním nepodařeného projektu ve kterém chyběly podstatné části tak, že se nedal ani doplnit a musel být z hodnocení vůbec vyřazen. Bylo však konstatováno, že jde o životaschopný projekt, který stojí za to dokončit, vylepšit a prosadit v rámci již vyhlášené II. letošní výzvy s termínem dokončení do 30. června 2017 a úplnou uzávěrkou dodatků k do září 2017. Jedinou možností  jak na projekt získat dotaci je využit česko-polskou spolupráci.
Proto projekt Singletrack glacensis neopouštíme, ale prochází transformací  na Singletrack Glacensis II. Bude se na něm podílet menší počet partnerů - z polské strany místo osmi zůstanou tři z oblastí bližší česko-polské hranici. Také z české strany se má počet účastníků projektu snížit na dva až tři, zřejmě se nebude podílet Moravská Třebová, která má k polským hranicím nejdále a kde se těžko hledají česko-polské vztahy.
Předkladatelem nové žádosti bude spolehlivější partner, kterému velmi záleží na výsledku. Z české strany to bude Region Orlicko - Třebovsko, pro který vše zpracovává  (a pohlídá) firma OHGS z polské strany zřejmě Bystrzyca Klodska, která má fungující úzké partnerské  vztahy s městem Ústí nad Orlicí. A právě starosta Ústí Petr Hájek je předsedou svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko. Bylo konstatováno, že rozpracovaný projekt bude dále využit, všechny náklady na jeho pořízení budou i nadále uznatelnými náklady pro nové podání projektu Singletrack Glacensis II. Do předložení žádosti bude   projekt dále obohacen zejména o užší přeshraniční spolupráci, kde se rozšiřují i aktivity blíže česko-polské hranice (uvádí se projekt Zdobnice) a více bude zdůrazněno využití vybudovaných singletracků pro vzájemnou cykloturistiku, včetně  konkrétních akcí.
Rozšíření projektu  pro ROT provede opět OHGS Ústí nad Orlicí, po finanční stránce se mají na dofinancování podílet partneři ROT, tedy města Česká Třebová a Ústí nad Orlicí  1 : 1 v mimořádném příspěvku pro ROT, který by neměl převýšit 80 tis. Kč. v Návrhu rozpočtu města však bylo pro tento účel uvedeno 200 tis. Kč a město Ústí nad Orlicí nemá ve svém již 13. 2. schváleném rozpočtu na rok 2017 žádný  mimořádný příspěvek uveden, vyplyne tedy zřejmě až z některé změny rozpočtu.
Již v I. kole se všichni, kteří se projektem a jeho prosazením přesvědčili , že konkurence je velká a nově upravený projekt, který znovu prostřednictvím ROT předkládáme nemusí ani v druhém kole uspět.  Je těžké předbíhat, rozhodně to je třeba zkusit, již se pro úspěch záměru udělalo dost práce a popsalo hodně papíru, stálo to také dost peněz. Jedinou možností, jak je dostat zpět, je uspět v grantovém řízení. Musíme si věřit a připravit co nejkvalitnější projekt.  (mm)
 
O přípravě chváleného mezinárodního projektu psal v květnu 2016 též  časopis Všudybyl  - najdete ZDE
 
Co psal Orlický deník v prosinci 2015

Česko-polský projekt Singletrack Glacensis je zpečetěn, ve čtvrtek dohodu o spolupráci podepsala tři česká města, svazek měst a obcí a osm polských gmin.
Budou propojeny
„V jedenácti lokalitách česko – polského příhraničí jsou v první fázi projektu plánovány okruhy singletracků různé obtížnosti, nabízející vyžití širokému spektru návštěvníků, od amatérů a rodin s dětmi po zkušené a náročné bikery. Areály budou vzájemně propojeny do sítě cyklotrasami a hlavně marketingově propagovány pod jedním webem a jednou značkou," říká koordinátorka projektu za českou stranu Renata Šedová s tím, že předpokládají, že v další fázi se zapojí se svými singletracky i další lokality, v Česku například Deštné v Orlických horách. „Systém bude svým rozsahem a pestrostí jedinečný svého druhu," dodala. Vedoucím partnerem projektu je zkušená Gmina Bardo
„Vzali jsme na sebe úlohu vedoucího partnera a jsme si vědomi, jak těžké je obstát v konkurenci desítek projektů. Snad hodnotitelé rozpoznají, že tento síťový projekt má ambici opravdu naše příhraničí změnit a pozvednout, jako se tomu stalo například v Jizerských horách," řekl ke své hlavní roli burmistr Krzysztof Żegański.
Právě jejich horská Gmina Bardo je podle jeho slov svou geografickou polohou tak trochu odloučená od světa a na rozvoj cestovního ruchu se orientuje dlouhodobě. Místní obyvatelé v něm nacházejí zdroj příjmů a zaměstnání. „Vedle klasické turistiky jsme přesvědčeni, že singletracky k nám přivedou další skupinu návštěvníků, kteří naplní naše rekreační zařízení," sdělil Krzysztof Żegański.
Z celé republiky
V České Třebové se Bike resort OrlickoTřebovsko připravuje již od loňska. Areál Peklák bude spolu s Andrlovým chlumem v Ústí nad Orlicí hlavním nástupním místem. „Jsme přesvědčeni, že za nabídkou našich 40 kilometrů singletracků a 25 kilometrů MTB tras a za dalšími desítkami kilometrů u blízkých partnerů v Chocni a Moravské Třebové budou jezdit bikeři z celé České republiky. Až si všechno sjedou u nás, přesunou se kousek do Polska a plni zážitků pojedou domů, aby se zas vrátili. Vezmou sebou i rodiny a zkusí také naše in-line stezky, bazény a další sportoviště. Pro náš svazek obcí je to prioritní projekt desetiletí po úspěšných cyklostezkách let 2007 – 2010," popsal starosta České Třebové Jaroslav Zedník.
Inovace
Běžného občana možná napadne, co vlastně MTB trasy znamenají. Zkratka znamená anglicky mountain bike a volně přeložit se dá jako náročnější trasy nevhodné pro silniční kola. Koordinátor za polskou stranu Marek Janikowski vidí projekt jako hodně inovativní. „Chceme zachytit nejnovější trend elektrokol a osadit na patnácti místech napájecí stanice E-bike poháněné solární energií. V rámci propagačních akcí Bike maratonů plánujeme také nevšední Akademii skoků, kdy si v bezpečných podmínkách můžete zkusit roli akrobata na biku," vykreslil s nadšením.
Do tří let
Více než 200 kilometrů singletracků a desítky MTB tras, vybavení nástupních míst, značení pod jednotným logem, společný web a promo akce budou v první fázi projektu stát téměř 5 miliónů eur.
Konec letošního roku a příští rok jsou věnovány náročné projektové přípravě. „Projekt by měl být podán v žádosti o dotaci v březnu příštího roku, do té doby je vytvořen harmonogram kroků, které musí partneři udělat, aby se toto všechno stihlo," řekla nedávno Deníku Renata Šedová.
Právě podpis smlouvy byl jedním z důležitých kroků nezbytných pro podání žádosti. V příznivém případě získání dotací se bude stavět v roce 2017 a produkt s promoakcemi bude uveden na trh v roce 2018.