Českotřebovský deník 90/2017 (30/3) 
Poděkování
do Eko Bi

Ráda bych touto cestou poděkovala firmě Ekobi. Skupina pracovníků pod vedením pana Lachmana ná provedla celkovou úpravu zahrady. Moc děkujeme. Také za prořezání stromů a keřů.
Nyní máme školní zahradu krásně připravenou na jaro a společně s dětmi si jí můžeme užívat….
 
 
Děkuje:
 
Irena Brůnová,
ředitelka
MŠ U Koupaliště
 

Žáby sem, žáby tam

Je tu jaro. Nic zvláštního , řeknete si, nic, co bychom nečekali, neviděli, necítili. Nestačím odpovídat na otázky vnoučat, kdy už pojedem do Přívrata na žabičky. Svěřují se ve škole spolužákům a paní učitelce. Rázem by s nimi chtěla půlka třídy. Takže netrpělivě čekáme na email, že už to začalo. Ale to už vystupujeme u lesa a dostáváme vesty a kyblíky. První žabky končí v kyblíku a ještě zapsat pod číslo  stanoviště  počet a druh obojživelníka a už pokračujeme v cestě. Je krásné sobotní ráno, v lese koncert ptáků, mlhavý opar nad rybníkem a  všude kolem vůně jara.  Trochu nám vadí množství odpadků kolem zábran u silnice a na okraji lesa. Slibujeme si, že příště se vybavíme i pytlem a  kromě žab sebereme i odpadky. Pak zbývá skokany ještě vypustit u rybníka a už se hlásíme na další víkend z obavy, aby se na nás dostalo. Vnučka ještě promlouvá k žábě, kterou má v dlani a přeje si ženicha a hodně bohatého jako v té reklamě v televizi. Ještě pohled na labuť, která proplouvá vznešeně po hladině rybníka a opouštíme Miroslavovo království. Vnučky pečlivě hlídají silnici a jsou spokojené, že nevidí přejeté žáby.
Tak po roce opět výzva těm, kteří by se chtěli podílet na této akci. Navštivte webové stránky ČSOP Podorlicko a tam naleznete vše , co potřebujete. Určitě nebudete litovat a bude vás hřát dobrý pocit, že jste aspoň trochu pomohli přírodě tam, kde je to potřeba.
P.S. Dnes , ve středu, bylo přeneseno 1200 obojživelníků!  Hana Dušková
Když se dva neumí domluvit, třetí... (Z dopisu Jarmily Venclíkové)

Tak by mohl znít název mého příspěvku k situaci "objížďky" kolem rybníku Hvězda - nechápu, proč se ti dva ( Netolický a Zedník) dopředu neuměli domluvit a nyní shazují vinu jeden na druhého. Může mi někdo vysvětlit, proč oprava silnice pod tunely začala v říjnu 2016? Chtěla bych vidět stavební deník, kolik práce příslušná firma vykonala práce od začátku stavby do února 2017? Tady došlo k absolutní nesynchronizaci projektu,  kdy lidé třeba méně inteligentní by logicky nezačali stavět na podzim. S tím souvisí nutnost jízdy kamiónů po náhradní trase - kdyby tam chudáci řidiči nemuseli jezdit v letošní kruté zimě, asi by se silnice nezačala propadat. Neboli město a kraj se neuměly domluvit na společném postupu a nyní žádají po společnosti Metrans a.s. finanční pomoc. Více ZDE
 
Problémy a udržení malých prodejen v obcích

Tomuto tématu se postupně dostává zvýšené pozornosti jak na státní, tak regionální úrovni. Pardubický kraj však již od roku 2009 jako jediný region pravidelně vyhlašuje dotační titul na podporu provozu obchodů a pojízdných prodejen. Ty jsou mnohdy méně využívané, ale pro místní obyvatele zároveň nepostradatelné. V letošním roce kraj rozděluje 1 687 200 korun s tím, že jednání zastupitelstva budou předloženy navržené dotace pro 44 obcí.
„Problém malých prodejen, kterým se až nyní zabývá vláda a ostatní regiony, v našem kraji jako jediní v republice řešíme již od roku 2008. Záleží nám totiž na rozvoji obcí, tedy i na udržení základních potřeb jejich občanů. Díky těmto prostředkům se v malých vesničkách daří udržet v činnosti prodejny se základními druhy potravin,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Podpora ze strany kraje se každým rokem zvyšuje. V roce 2014 jsme schválili dotace ve výši 1 473 000 korun, v roce 2016 1 620 000 korun a pro letošek je částka ještě o 67 tisíc vyšší. Zároveň s tím posilujeme také celý Program obnovy venkova, jehož je podpora prodejen součástí. V letošním roce máme na tento program vyčleněnou rekordní částku 60,5 milionů korun, zatímco například v roce 2014 to byla částka 37 milionů korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši 50 % nákladů v běžném roce, maximálně ve výši 100 tisíc korun. Uznatelnými náklady jsou například elektrická energie, otop, voda, ale také vybavení prodejny klimatizací, mrazícím či chladicím zařízením. Finanční prostředky jsou vždy poskytovány zpětně podle skutečných nákladů prodejny v předcházejícím roce. „Nejedná se o podporu žádného velkého řetězce. Záleží na tom, jak mají obce prodejny pronajaté. Většinou jsou v jejich majetku a zaměstnávají prodavačku nebo prodejnu pronajímají soukromníkovi. Příspěvek je také určen pro zásobování pojízdnou prodejnou,“ vysvětlil radní pro oblast zemědělství, životního prostředí a venkova Václav Kroutil.
 
Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve

Rada Pardubického kraje na svém jednání schválila podporu ve výši 100 tisíc korun pro oblastní spolky Českého červeného kříže v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí na podporu projektů bezpříspěvkového dárcovství krve.
„Všechny čtyři oblastní spolky Českého červeného kříže jsou ze strany Pardubického kraje finančně podporovány pravidelně od roku 2004. Každý ze spolků obdrží 25 tisíc korun na projekty spojené s bezpříspěvkovým dárcovstvím krve,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Kromě toho také každý rok pomáháme organizovat a oceňovat dárce krve, kteří dosáhnout 120 bezplatných odběrů a mají tak nárok na Zlaté kříže II. stupně,“ dodal Valtr.
Český červený kříž působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Jednou z hlavních činností Českého červeného kříže je již od roku 1961 rozvoj a oceňování bezpříspěvkového dárcovství krve a morální oceňování mnohonásobných bezpříspěvkových dárců krve.
 
Podpora začínajících včelařů pokračuje

Pardubický kraj stejně jako v minulém roce finančně podpoří včelaře, kteří s činností teprve začínají. Zájem o dotaci je vysoký, úředníci krajského úřadu zaevidovali celkem 84 žádostí ze všech koutů regionu, nejvíce zájemců bylo z okresu Pardubice. Jeden včelař mohl žádat maximálně o 12 tisíc korun.
„Tato dotace slouží jako podpůrný systém pro začínající včelaře, jehož cílem je rozšíření včelařské základy a zvýšení počtu včelstev na území našeho regionu. Zlepšují se tím také opylovací služby včelstev na kulturních i planě rostoucích květinách,“ řekl radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil s tím, že komise doporučila podpořit 82 přijatých žádostí. „Mezi úspěšně žadatele rozdělíme 984 tisíc korun. Vedlejším a pozitivním efektem je skutečnost, že se ke včelařině dostávají mladí lidé, nejmladšímu žadateli je 24 let,“ informoval radní.