Sněhuláček má problémy III. díl

Restaurace U Sněhuláčka je u dolní stanice lanovky v Čenkovicích. Její nájemce Jan Zezula se obrátil na Českotřebovský zpravodaj s problémy, které  řeší s majitelem objektu, Skiklubem Česká Třebová. O tom bylo napsáno v předchozích číslech Českotřebovského zpravodaje a také na webových stránkách ZDE.
Vedení Skiklubu, z.s., které na článek reagovalo, s textem nesouhlasí a požaduje veřejnou omluvu na stránkách Českotřebovského zpravodaje, zveřejněnou informaci považuje za jednostrannou a tedy zkreslenou.  
V článku šlo především o možnost využívat prodejní stánek s občerstvením, který byl po dobu stavby lanovky umístěn až za nástupní trasou k lanovce a nyní je přemístěn těsně k budově  na upravenou terasu, avšak nefunguje, nemá přívod elektřiny (viz obrázek).
Při jednání se zástupci SKI klubu a ověření skutečností jsem zjistil, že nové umístění stánku nevyhovuje bezpečnostním a požárním předpisům. Pan Zezula si podle stanoviska výboru Skiklubu také doposud nezajistil potřebné stavební povolení k provozování stánku, o které musí požádat OÚ Výprachtice (před přesunem ovšem žádné povolení nepotřeboval). Jan Zezula se hájí tím, že výbor Skiklubu v roce 2013 s přesunem stánku na původní místo blíže k  restauraci písemně souhlasil. Na původním místě je však nově vybudovaný pohyblivý přibližovací pás  k lanovce, proto pro stánek využil upravenou plochu terasy u budovy, jejíž spoluužívání má v nájemní smlouvě ošetřeno. Terasu vybavil stolovým zařízením, které zůstane i po skončení nájmu v majetku Skiklubu a rozšiřuje možnosti pro návštěvníky areálu Skiparku Čenkovice.  
Ze stanoviska Skiklubu je zřejmé, že má se svým nájemcem také některé další problémy, týkající se  plnění nájemní smlouvy. Jde např. o opožděné placení dlužných částek za spotřebované energie, placení spotřebované vody apod. Bližší popis by vyžadoval nájemní smlouvu publikovat. Jde o problémy, které ve zveřejněném textu nebyly uvedeny.
Je třeba ovšem zmínit, že řada problémů vznikla díky tomu, že  během doby nájmu došlo ve Skiklubu k velkým změnám, ve Skiklubu se dříve moc nerozlišovalo, co patří občanskému sdružení a jeho "dceři", tedy "eseróčku" (vzniklo před lety kvůli registraci k DPH). Je zřejmé, že dodnes mezi starým a novým vedením Skiklubu existují nevyřešené spory.
Dceřiná společnost Skiklub s.r.o. byla prodána nové společnosti Skipark Čenkovice, např. včetně zmíněného pronajatého stánku, čímž mohl být naopak pan Zezula poškozen. Stánek se mu sice podařilo výhodně zpět odkoupit, ale stejně ho provozovat nemůže, podle stanoviska vedení Skiklubu jeho chybou.  Milan Mikolecký