Českotřebovský deník 110/2017 (19/4)
Městská policie Česká Třebová slavila 25 let existence

Ve středu 19. dubna 2017 se v obřadní síni  v přízemí českotřebovské radnice konalo slavnostní setkání strážníků Městské policie  s vedením města Česká Třebová při příležitosti pětadvacátého výročí založení jednotky Městské policie v České Třebové, tehdy jedné z prvních městských policií v regionu.  Bylo spojeno s poděkováním strážníkům  za jejich nelehkou službu  ve prospěch občanů města.  Děkoval jak starosta města Jaroslav Zedník, také místostarosta Dobromil Keprt, který je vedením města vzhledem k městské policii již dva roky pověřenou osobou. "Ve své funkci mám s výkonem služby městské policie ty nejlepší zkušenosti. Ukázalo se, že zřízení městské policie již na začátku 90. let bylo velmi prozíravé a užitečné. Během posledních let se základní kádr našich policistů ustálil a je to znát. Se všemi strážníky vycházím dobře a ze své pozice se hlavně snažím vyjít jim vstříc v uspokojování materiálních potřeb a někdy i osobních problémů, řekl Dobromil Keprt.  Poděkování směrem ke strážníkům, tak i k vedení města též vyslovil velitel městské policie Petr Vencl. Starosta města pak ocenil dva strážníky, kteří v  jednotce českotřebovské městské policie slouží nepřetržitě pětadvacet let:  Petra Baláže (zástupce velitele) a Petra Zárubu. Velitel městské policie také ocenil vynikající spolupráci s tajemnicí Ing. Věrou Pirklovou. Slavnost je také zaznamenána  v pamětní knize města, kam se všichni  členové jednotky městské policie se podepsali a  na památku slavnostního jednání byla také pořízena společná fotografie   Více ve zvláštním příspěvku ZDE   (mm)


 

10. Bleší trh „U malířů“                                             

Nákup, výkup, prodej a výměna  starožitností a sběratelských potřeb
Sklo                                                                - Porcelán
Obrazy                                                            - Popelníky
Pohlednice                                                     - Známky
Fotografie                                                      - Šperky
Knihy  a časopisy                                          - Sběratelství
Potřeby pro domácnost                                 - Ostatní
KDE?   Malířství  K a K ulice Na Splavě 61, Česká Třebová
KDY?   pátek 26. 5. 2017 9.00-17.00 hodin  sobota 27. 5. 2017  9.00 - 15.00hodin

Vstup ZDARMA!!!

Kontaktní osoba: Pavel Kohoutek tel. 603 503 421

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA v MŠ Habrmanova pro děti i rodiče


Na předvelikonoční úterní dubnové odpoledne jsme do mateřské školy Habrmanova pozvaly rodiče, aby si vyrobili se svými dětmi originální velikonoční dekorace.

Stolečky zaplněné výtvarným materiálem a pracovními pomůckami podnítily fantazii a chuť tvořit. Vyfouknutá vajíčka se pod rukama zručných výtvarníků proměnila v pestré kraslice, roztomilá kuřátka a veselé zajíčky. I nejmladší děti odvážně realizovaly své nápady, malovaly, dokreslovaly, stříhaly a lepily pod dohledem svých maminek. Starší děti pracovaly zcela samostatně.

Děkujeme babičce i všem maminkám za návštěvu i za krásnou tvůrčí atmosféru a těšíme se na další společné školkovo – rodičovské akce. 

P. učitelky J. Faltysová a D. Kašparová


Akce Zlaté Studánky v květnu 2017

Čtvrtek 11. května:  DEN ZEMĚ 2017
10. ročník ekoinformací, soutěží, rukodělných dílniček, nápadů a inspirací, s programem místních základních škol a dalších organizací. Setkáme se v parku Javorka od 9 do 15 hodin.
 
Sobota 13. května:  NAUČNÁ STEZKA OUCMANICE
Sraz v 9:55 na nádraží, odjezd do Brandýsa nad Orlicí, zde návštěva přírodního bludiště a poté si projdeme naučnou stezku do Oucmanic a do Brandýsa n. Orlicí, zde možná návštěva cukrárny, občerstvení, oběd. Účastníkům hradíme společnou cestu vlakem. Návrat 13:59, 15:59 nebo 17:05 hod. Na akci je nutné se přihlásit do 10. 5.
 
Moravská Třebová má "Energetického starostu"

Letošní novinkou výzkumu "Město pro byznys" bylo udělení cena Energetický starosta. Cena Energetický starosta roku uděluje společnost Amper Holding za mimořádné osobní angažmá v oblasti hospodaření s energií nad rámec zákonných povinností a s přínosem pro spravovanou obec. Cílem je podpořit projekty na rozvoj odpovědného hospodaření s energií a přispívat k modernizaci a zlepšování životního prostředí obcí. Energetickým starostou roku 2016 se stal Miloš Izák z Moravské Třebové. Město Moravská Třebová se pod vedením starosty Izáka věnuje energetickým otázkám dlouhodobě a systematicky. Jeho dva projekty EPC (úsporná opatření jsou financována z dosažených úspor) ušetří ročně celkem zhruba 4,5 mil. Kč. Úspory budou městu přicházet po dobu deseti let, a to mezi roky 2015 a 2024. Úsporná opatření přitom nejsou projektována jen pro budovy typu základní školy nebo objekt sociálních služeb, jak je tomu při využití metody EPC ve městech obvyklé, ale i pro moravskotřebovský zámek. Ve městě je též v dalších objektech, které „nepatří“ do projektu EPC, zaváděn energetický management s důrazem na monitoring provozu a spotřeb energie instalovaných zařízení, jeho vyhodnocení a optimalizaci provozních parametrů, vše v rámci služby centrálního dispečinku. Další projekty pro zvyšování energetické efektivity jsou plánovány v blízké budoucnosti.
Celkové pořadí – Město pro byznys 2016 pro celou ČR

1.       Pelhřimov
2.       Humpolec
3.       Jihlava
4.       Benešov
5.       Vizovice
6.       Třinec
7.       Jindřichův Hradec
8.       Nová Paka
9.       Písek
10.   Šternberk
11.   Pardubice
12.   Hranice
13.   Frenštát pod Radhoštěm
14.   Hodonín
15.   Nové Město nad Metují
Pelhřimov, Humpolec, Jihlava. To jsou města, která se dostala na letošní stupně vítězů v celorepublikovém výzkumu Město pro byznys. Výzkum již devátým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města Prahy. Ocenění je dobrou vizitkou pro radnice, jejich hospodaření a přístup k podnikatelům.
Pelhřimov se na první místo vyhoupl především díky vysokému podílu podnikatelů, nízké úrovni dlouhodobé nezaměstnanosti, nízkým nákladům na dluhovou službu a také úspěšnému čerpání dotací z Evropské unie. Zasloužené první místo podtrhují také vysoké kapitálové výdaje, jejichž výše potvrzuje výborné hospodaření radnice a snahu neustále investovat do dalšího rozvoje města a podnikatelského prostředí. Radnice však nevyčnívá pouze v ekonomických údajích. Podnikatelé ocení také nízko nastavené poplatky včetně koeficientu daně z nemovitosti.
Humpolec, dlouhodobě nejlepší místo pro podnikání, který se stal vítězem výzkumu v roce 2008, 2013 a 2015, získal popáté v historii výzkumu Město pro byznys pomyslné stříbro. Město tradičně patří k lokalitám s vysokým podílem podnikatelů, firem a velkých zaměstnavatelů. Stejně tak může nabídnout dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, protože nabízí vysoký podíl učňů a studentů v odborném vzdělávání.
Třetí Jihlava získala body především v části hodnocené jako přístup radnice, konkrétně v kritériích, která se týkají hospodaření a finanční stability města. Je úspěšná především v čerpání dotací EU a také má vysoký podíl výdajů radnice na investice. Mezi silné stránky v oblasti podnikatelského prostředí patří zejména nejvyšší podíl právnických osob v kraji, druhý největší přírůstek obyvatel a třetí nejvyšší podíl studentů a učňů odborných škol.
Nejlepší reprezentant Pardubického kraje byl na 11. místě.  Kde asi je mezi 205 hodnocenými městy Česká Třebová? (V rámci Pardubického kraje byla  třetí od konce, třinácté město z 15 sídel ORP.)
 
Startují registrace dvanáctého ročníku nejúspěšnější soutěže pro živnostníky a podnikatele

Neskutečné množství podnikatelských ale i životních příběhů a především ukázka píle, odhodlanosti a touhy po úspěchu, to už neodmyslitelně patří k podnikatelským soutěžím Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku 2017. Právě v těchto dnech startují registrace, které budou probíhat do 30. června 2017. Jednoduchá cesta, jak ukázat svůj potenciál a propagovat vlastní podnikání je pro všechny firmy a živnostníky otevřena.
Do soutěže se mohou přihlásit malé a střední firmy působící v České republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle právních předpisů. V roce 2016 tak učinilo rekordních 6 716 podnikatelů a živnostníků.
V roce 2016 se v Pardubickém kraji přihlásilo 221 firem a 213 živnostníků. Mezi firmami loni v Pardubickém kraji zvítězila společnost Fortell, která se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou tvářecích nástrojů na lisování kovů a vstřikovacích forem na plasty. Mezi živnostníky uspěla interiérová designérka Hana Matějková.
Krajská kola budou letos opět výjimečnou možností přilákat regionální klientelu, udělat si představu o místním podnikatelském prostředí, rozvíjet své podnikání a propojovat myšlenky. Proběhnou od 14. září 2017 do 22. října 2017. Nejlepší z každého kraje postoupí do celorepublikového finále, v němž bude udělena cena Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku 2017. Vítězné firmy a živnostníci ze všech krajů se zde budou začátkem listopadu osobně prezentovat před odbornou porotou. Vyhlášení proběhne v prosinci 2017 v Praze na Žofíně. Na slavnostním galavečeru budou oceněni také celorepublikoví vítězové doprovodných kategorií Vodafone Odpovědná firma roku a Nejlepší Start up roku.

Prezentace pardubické elektrotechnické průmyslovky

V úterý 18. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 hodin se v Sále Jana Kašpara v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje na Komenského náměstí v Pardubicích (bývalá Reálka) uskutečnla prezentační akce Střední průmyslové školy elektrotechnické a VOŠ Pardubice.
Představeny zde byly projekty realizované ve spolupráci s jinými školami a institucemi. Prostředky a metody digitálního vzdělávání zde bude prezentovat společnost Atos IT solutions and services.
Návštěvníci se seznámili s výsledky práce žáků školy v rámci volnočasových aktivit a maturitních projektů, s výsledky spolupráce školy se Základní školou Závodu míru v Pardubicích, t.j. s projektem „Interaktivní zábavná prohlídka ZOO“ a se závěry z analýzy vzorků medu) či s aktivitami realizovanými ve spolupráci se Speciální mateřskou školou, základní školou a praktickou školou Pardubice. Zajímavé byly také ukázky výsledků spolupráce s Včelařským odborným učilištěm v Nasavrkách či novinky ve vývoji rehabilitačních pomůcek pro pacienty Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži - Košumberku.
Akce se konala pod záštitou členů Rady Pardubického kraje Bohumila Bernáška, zodpovědného za školství, a Václava Kroutila, zodpovědného za životní prostředí, zemědělství a venkov.
 
ZŠ praktická Česká Třebová přijme na DPP pro období květen a červen 2017 učitelku do přípravné třídy + tělesná výchova a přírodopis. Požadavek: vzdělání dle zákona č.563/2004 ( učitelství pro MŠ, ZŠ, ZŠ spec. pedagogika). Pokud bude otevřena přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky ve školním roce 2017/2018 je výhled na uzavření pracovního poměru na dobu určitou. Nabídky zasílejte na email: zspr.ceskatrebova@seznam.cz, v předmětu uvádějte : PT.