Českotřebovský deník 121/2017 (29/4)
Hudební festival Bennewitz 2017
byl zakončen dvěma úspěšnými koncerty v České Třebové a v Přívratu.

Oba koncerty se těšily velkému zájmu posluchačů.  Páteční koncert současně připomněl 50. výročí založení Komorního orchestru Jaroslava Kociana a zúčastnili se jej vzácní hosté. Jednak to byla delegace z našeho partnerského města Olawa, ale také příznivci Komorního orchestru Jaroslava Kociana z širokého regionu, z Litomyšle, Ústí nad Orlicí, Letohradu, Brandýsa nad Orlicí... Parkoviště i přilehlé komunikace kolem Kulturního centra byla zcela zaplněna.  Začátek koncertu byl slavnostní. Dlouholetému dirigentovi Komorního orchestru Jaroslava Kociana MgA. Bohuslavu Mimrovi blahopřáli k jubileu, vysokému nasazení výsledkům v práci a ocenění, které KOJK získal starosta města Jaroslav Zedník, předseda kulturní komise  a sbormistr Bendla Mgr. Josef Menšík a  za zakladatele KOJKu Pavel Sedláček z Ústí nad Orlicí.  Program koncertu byl náročný a velmi zajímavý,, byl to vlastně jediný koncert symfonické hudby  na letošním festivalu 2017. Podrobněji ve zvláštním článku.
Také závěrečný festivalový koncert v Přívratu - rodišti Antonína Bennewitze byl velmi vydařený. Pěvecký sbor Bendl zde představil svého hosta - sbor Gaudeamus ze Světlé nad Sázavou, se kterým již spolupracoval v době cca před 10 lety. Zcela zaplněné hlediště U Coufalů v Přívratu vyslechlo jednak oba sbory samostatně a také společné finále: Smetanův sbor z opery Prodaná nevěsta "Proč bychom se netěšili". 
Také ke koncertu v Přívratu více v samostatném článku ZDE(mm)
TÉMĚŘ 9 MILIONŮ DO PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ PARDUBICKÉHO KRAJE 

Biskupice, Přívrat či Vysočina. Ačkoliv jsou tyto obce od sebe vzdáleny desítky kilometrů, mají něco společného. Panují zde v porovnání s jinými oblastmi Pardubického kraje náročnější podmínky pro podnikání. Místním obyvatelům se také hůře shání zaměstnání. Hejtmanství pomáhá tyto rozdíly snižovat prostřednictvím dotačního programu na Podporu realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech.
Krajský úřad zaevidoval v tomto dotačním programu celkem 10 žádostí na 8 811 000 korun. „Rozhodli jsme se na doporučení komise podpořit devět žádostí v plném rozsahu. Projekt pivovaru a restaurace v Králíkách bude ještě prověřen hlouběji a případně v červnu schválen zastupitelstvem,“ uvedla radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová s tím, že o všech podpořených projektech má kompletní přehled.  „Nechtěla jsem je posuzovat jen tak od stolu, tak jsem všechna místa navštívila, prohlédla si je a od místních zjistila podrobnosti. Zároveň jsem prováděla osvětu mezi starosty a vybízela je, aby program využívali.“
Podpořené projekty: příjezdová komunikace ke sběrnému dvoru ve Vendolí, rekonstrukce objektu čp. 163 a rekonstrukce přístupové komunikace do průmyslové zóny ve Studnici, veřejné osvětlení v Přívratu, obecní technické zázemí v Biskupicích, rekonstrukce prodejních prostor v Červené Vodě, rekonstrukce kuchyně v restauraci U Kováře Matěje na Veselém Kopci, rekonstrukce ulice Karlova v Hlinsku a rekonstrukce výrobní haly tamtéž.
Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání. Je určen obcím i podnikatelským subjektům. Projekt musí být umístěn v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Finanční příspěvek (maximální výše je 50 procent celkových nákladů) může být využit na pořízení, rekonstrukci a modernizaci dlouhodobého hmotného majetku.
Lázeňská sezóna v Litomyšli – LÁZNĚ DUCHA.

Státní zámek v Litomyšli se připojuje k zahájení v pořadí už šestého ročníku litomyšlských Lázní ducha. Krásné východočeské historické město plné malebných zákoutí, hudby a gurmánských zážitků totiž působí na lidského ducha podobně blahodárně, jako klasické lázně na jeho tělo. Letošní lázeňská sezona bude zahájena o víkendu 29. a 30. dubna 2017. Kromě mnoha akcí v rámci města jsou návštěvníci srdečně zváni i na litomyšlský renesanční zámek, památku UNESCO. Zde bude těm, kteří budou oblečeni v lázeňském kostýmu, poskytnuto na základní prohlídkovou trasu Reprezentačními sály a divadlem snížené vstupné. Děti do 15 let v kostýmu budou mít prohlídku zcela zdarma. Zámek bude po oba dny otevřen v běžné návštěvní době, tedy od 10 do 16 hodin (poslední prohlídka začíná v 15 hodin). Rezervace pro jednotlivce není nutná. Více informací a aktuální vstupné na www.zamek-litomysl.cz. (www.zamek-litomysl.cz  Foto Martin Šebela

Státní zámek Litomyšl – Rok renesanční šlechty - Vyhlášení 3. ročníku fotografické soutěže pro návštěvníky o volné vstupenky na zámek a drobné dárky – pracovní téma: Všechny barvy renesance. Reprezentační zámek v Litomyšli je svou stavbou učebnicovou ukázkou italské renesance. Jeho podobu však často mění slunce, počasí nebo roční období. Zachycení těchto proměnlivých barev renesančního zámku všem fotografům a odeslání fotografií do soutěže může přinést volné rodinné vstupenky na zámek na rok 2018 a balíčky drobných cen od Národního památkového ústavu. Stačí fotografie od 1. 4. do 31. 10. 2018 odeslat na renesancelitomysl@seznam.cz. Podmínky soutěže budou zveřejněny na webu zámku. (www.zamek-litomysl.cz)
Oslavy 125 let SŠUP pod záštitou prezidenta a hejtmana

Ústí n. O. – 125 let od založení si v letošním školním roce připomíná Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, dříve věhlasná ústecká „textilka“.
Jedno a čtvrt století od chvíle, kdy v bývalém okresním městě začala tradice textilního vzdělávání, připomene série akcí v rozmezí 8. – 10. června. Přípravy jsou nyní v plném proudu.
Nečekaný objev originálu části pohřebního roucha z hrobek českých králů umožnil ústecké škole navázat spolupráci přímo s prezidentskou kanceláří.
Nenápadný brokát o rozměrech dvacet krát třicet centimetrů, který byl s velkou pravděpodobností součástí oděvu Karla IV., už nyní opatruje památkové oddělení Správy Pražského hradu.
„Právě odborná pracovnice oddělení uměleckých sbírek PhDr. Milena Bravermanová přijede ve čtvrtek 8. června do Ústí nad Orlicí a od 17 hodin bude v Malé scéně přednášet právě o tkaninách z královské hrobky v katedrále svatého Víta,“ zmiňuje jeden z bodů oslav Zdeněk Rössler, pro kterého je letošní školní rok ve funkci ředitele SŠUP posledním.
 „Umprumku“ může těšit také skutečnost, že záštitu nad třídenními oslavami převzal přímo prezident České republiky Miloš Zeman. Spolu s ním se záštity ujme také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Kromě tradičních dnů otevřených dveří 9. a 10. června, v rámci kterých budou své aktivity prezentovat všechny obory školy a k dispozici budou návštěvníkům také prezentace z její bohaté historie, se hlavní část připomínky jubilea odehraje přímo v centru města.
„Týdenní městské slavnosti obohatíme tradiční prezentační akcí Umprumka na náměstí ve čtvrtek 9. června, v ten samý den od 16 hodin se uskuteční také zahájení výběrové výstavy v galerii Pod radnicí.
Vystavovat se bude rovněž v Malé scéně a také v Roškotově divadle. Právě zde se uskuteční v pátek 9. června od 16.30 společné setkání žáků, zaměstnanců, absolventů školy a pozvaných hostů,“ doplňuje ředitel SŠUP s tím, že v rámci slavnostního večera se rovněž odehraje křest knihy bývalého dlouholetého pedagoga školy, nyní profesora historie královéhradecké univerzity Františka Musila.
„Jejím tématem je počátek a konec textilní tradice města Ústí nad Orlicí, škola zajišťuje její grafickou úpravu a vydání,“ dodává Zdeněk Rössler a zve všechny zájemce na plejádu akcí, které škola pod jeho vedením chystá.

 
Kraj přispěje obcím na poplachové zařízení

V areálu Poličských strojíren se ke druhému jednání, které svolal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, sešli zástupci společnosti, složek IZS a starostů obcí v okolí areálu, aby řešili záležitosti spojené s únorovou explozí, zabezpečení areálu a následnou komunikaci podniku se zasahujícími složkami. Pardubický kraj si od všech dotčených vyžádal jejich hodnocení celé mimořádné události včetně případných připomínek. Hejtman Netolický nadále prosazuje vytvoření podnikové hasičské jednotky.
„Chtěli jsme znát názory a detailní informace od všech zasahujících složek o průběhu zásahu včetně komunikace se samotným podnikem. Oslovili jsme také starosty okolních obcí, abychom znali způsob jejich informování při mimořádné události ze strany složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Chceme, aby sirény či obecní rozhlas fungovaly automaticky na základě zpráv od hasičů. Starostové musí být také včas informování například pomocí SMS zpráv, ale je nezbytné šířit informaci o případné havárii mezi občany, a to okamžitě po obdržení prvních zpráv,“ sdělil Netolický s tím, že Poličské strojírny nabízí starostům okolních obcí zasílání pravidelných informací ohledně prací v areálu, které mohou znamenat řízené výbuchy tak, aby nedošlo k šíření poplašných zpráv a strachu mezi lidmi.
Obce získají příspěvek modernizaci obecních rozhlasů a sirén
Hejtman na jednání přislíbil finanční příspěvek kraje na zlepšení varovných systémů v obcích, tedy například sirén a obecního rozhlasu s přímým napojením na složky IZS. „Nechceme, aby plné náklady nesly obce, a proto se budeme snažit najít cestu pro spolufinancování ze strany kraje. Prověříme také možné dotační tituly ze strany státu, protože v minulosti Ministerstvo vnitra finanční prostředky na obdobné projekty mělo,“ sdělil Netolický. Přítomní se také dohodli, že hasiči předloží starostům základní informace o tom, co by měl systém obcí zvládat, aby bez problémů komunikoval s operačním střediskem. Následně obce zjistí finanční nákladnost svého projektu.
Profesionální hasiči do obdobného provozu patří, shodují se hejtman a senátor
Hejtman Netolický společně se senátorem Radko Martínkem znovu otevřeli problematiku podnikové profesionální hasičské jednotky. Ta byla se souhlasem HZS Pardubického kraje zrušena na žádost společnosti v roce 2010. „Pardubický kraj tehdy se zrušením jednotky nesouhlasil a rozhodnutí HZS vzal na vědomí, jelikož jinou možnost ani neměl,“ uvedl senátor a tehdejší hejtman kraje Radko Martínek. „Jinak bude v případě problému jednat profesionální hasič, který je v areálu každý den a jinak ostraha firmy nebo jednotka, která s areálem není detailně seznámena,“ dodal senátor Martínek, na kterého navázal hejtman Netolický. „Na příštím jednání bezpečnostní rady kraje dáme doporučení, aby byla JPO IV, tedy profesionální podniková jednotka, znovu v areálu vytvořena, ale nemůžeme to nikomu nařídit,“ sdělil Netolický.
Automatický systém bude společnost zavádět několik měsíců
Společnost začala s automatizací vnitřního systému ohlašování požáru, který při případných obdobných mimořádnostech snižuje riziko selhání lidského faktoru. Vzhledem k velikosti areálu a množství budov se však jedná o horizont několika měsíců.
 
2 slavnosti krajského rozměru v příštím týdnu

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže obcí Pardubického kraje:
O PERNÍKOVOU POPELNICI PARDUBICKÉHO KRAJE 2016
Slavnostní předání ocenění se uskuteční:
- v úterý 2. května 2017 od 9:50 h - Krajský úřad Pardubického kraje - budova reálky

Akce se zúčastní zástupci: Pardubického kraje, Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., kolektivních systémů Asekol a Elektrowin. 

Ocenění Pardubického kraje
Uskuteční se ve Východočeském divadle ve středu 3. května od 17:30 hodin.
Jeho součástí budou medailonky oceněných a kulturní program.