Českotřebovský deník 97/2017 (6/4)      

Krajské kolo soutěže ZUŠ - smyčcové nástroje naplnilo českotřebovské Kulturní centrum


Hrálo se po celý den,  v Kulturním centru zněly smyčcové nástroje ráno od osmi hodin do večera ve velkém i v malém sále, zasedaly dvě poroty, které  musely zhodnotit 94 soutěžících ! Přijeli k nám do České Třebové z celého Pardubického kraje, také se svými rodiči. Mnoho těch menších hudebníků si s sebou nezapomnělo vzít ani své plyšáky, někdy i hodně velké. Byly zde samozřejmě nejčastější houslisté, ale také violisté a violoncellisté, zvláštní skupinu tvořily  pak hráči na  kontrabas a také koncertantní obsazení (housle, ale i violoncella)

Myslím, že se touto soutěží Česká Třebová prezentovala velmi dobře. Kulturní centrum bylo pro soutěž tohoto krajského formátu jako stvořené. Neuvěřitelné množství práce vykonali všichni pedagogové českotřebovské zušky, kterým patří velké uznání za to, že tento celodenní maratón (ovšem po dlouhodobé organizační přípravě) dobře zvládli. A tak není divu, že se ve čtvrtek 6. dubna v českotřebovské základní umělecké škole nevyučovalo,  učitelé opravdu měli spoustu starostí..... Více ZDE 

 

Velikonoční sleva 13% na veškerý sortiment

v knihkupectví Paseka v  pátek 7.4.2017


Nakupujte za internetové ceny bez platby poštovného

NA www.knihkupectvi-paseka.cz 

 

Mapování orchidejí a sekání orchidejové louky

I v roce 2016 ZO ČSOP Podorlicko zpracovala zprávu o mapování orchidejí na Českotřebovsku, stejně jako v předchozích 10 - 20 letech. Zaměřili jsme se na další cenné lokality, které se nestihly v r. 2015 zmonitorovat. Celkem jsme tak navštívili  a překontrolovali 25 lokalit z okolí České Třebové, Kozlova, Semanína, Rybníka, Přívratu, Skuhrova a Opatova. Terénní výzkum orchidejových lokalit probíhal od května do srpna 2016, věnovali se mu manželé Polákovi a Grundovi.
Na jaře provedly městské lesy prořezávku zarostlé jaseniny ve Skuhrově s hojným výskytem vstavače mužského (v r. 2016 – 620 ks). O lokalitu pod silnicí před začátkem obce s výskytem vstavače mužského (v r. 2016 – 96 ks) a vemeníku dvoulistého (v r. 2016 – 3 ks) se stará naše organizace. Tato lokalita s přilehlá louka u jaseniny byla našimi členy pokosena v srpnu 2016. Potěšující je alespoň ta okolnost, že některé ze sledovaných lokalit jsou již zařazeny mezi maloplošná chráněná území a mají zpracovaný management území. Jedná se o lokality na Střelnici v Semaníně s lučními biotopy s výskytem prstnatcemájového (v r. 2016 – 2700 ks), vemeníku dvoulistého, jsou zahrnuty do přírodní rezervace Psí kuchyně. 2 lokality čekají na vyhlášení maloplošného chráněného území:
a) PP Semanínský sad – lokalita starého ovocného sadu v Semaníně s vemeníkem zelenavým (v r. 2016 – 150 ks), vemeníkem dvoulistým a bradáčkem vejčitým
b) PR Za horama – lokalita rašelinné louky pod vlekem v Přívratě s prstnatcem májovým (v r. 2016 – 2300 ks), kruštíkem bahenním a bradáčkem vejčitým.  Jana Poláková
 
Hana Štěpánová: Česko-polská Hřebenovka má šanci

Rada Pardubického kraje letos na jaře schválila zapojení Pardubického kraje do projektu s názvem Česko-polská Hřebenovka východní část. Tento projekt bude podán do žádostí o dotace z EU v létě 2017.
Projekt zahrnuje více než 500 km dlouhou trasu od Sněžky po Praděd a jsou na něj potřeba tři miliony eur. Financování celého projektu je z 85 procent z evropských dotací, deset procent ze spoluúčasti všech partnerů a pět procent ze státního rozpočtu.
Náklady Pardubického kraje se předpokládají ve výši tři miliony korun. Očekávaná realizace je naplánována na období let 2018 – 2020.
Výsledkem projektu by měla být výstavba deseti rozhleden, z toho čtyři v České republice a šest v Polsku, postavení mostu přes Divokou Orlici a zprovoznění dvou nových turistických informačních center na české straně. Patří k tomu i vyznačení trasy Hřebenovky v terénu a její propagace.
Projekt má celkem 18 partnerů. Vedoucím je Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis. Pardubický kraj je partnerem marketingové části. Ta bude obnášet zajištění publicity v celostátních médiích za celý projekt. Dalším úkolem  Pardubického kraje bude například zajištění zhotovení a osazení směrovek a tabulek na 53kilometrové trase, propagační akce a dodání dat do webového a mapového portálu.
Předpokládám, že se tím rozšíří nabídka pro turisty a zvýší se opětovně atraktivita našeho kraje a sousedních krajů v rámci spolupráce. Vznikne krásná trasa k túrám a k procházkám a česko-polské pohraničí bude ještě lákavějším místem pro lidi z celé naší země i ze zahraničí.    Radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová
 
PRODÁM TÚJE ZERAV ZÁPADNÍ
Velikost 100 - 120 cm v kontejneru - cena 100 Kč
Velikost 60 - 80 cm ze záhonu - cena 50 Kč.
Petr Mašek, Rybník 159 telefon 731 386 787 - Volejte po 15. hodině !

 

K ROZHLEDNĚ PO DVAADVACÁTÉ


Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil na neděli 14. května 22. ročník jarní cykloakce „K rozhledně Andrlův chlum“. Start je od 8,00 do 10,00 hodin z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí, cíl všech tras je u rozhledny na Andrlově chlumu do 20 hodin. Nejkratší osmikilometrová trasa je vypsána pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější účastníky je vhodná i cílová jízda. K rozhledně dojedou po vlastní ose a svoji trasu doloží několika razítky. Nejdelší trasa 175 kilometrů je určena zkušeným cykloturistům, vede z Ústí nad Orlicí do České Třebové, Litomyšle, dále přes Choceň, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Slatinu nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Albrechtice, Borohrádek, Dobříkov, Sruby, Jehnědí, Sloupnici do cíle k rozhledně.
Ostatní cyklotrasy 45 – 60 – 80 – 120 – 140 kilometrů jsou od nejdelší odvozeny. P
ro obzvlášť otrlé jedince bude v cíli připraven výstup po 183 schodech na čtyřiatřicet metrů vysokou vyhlídkovou plošinu, ze které lze shlédnout čtvrtinu „Království českého“ s překrásnými partiemi Krkonoš, Orlických hor a Jeseníků. Výška Andrlova chlumu je 559 metrů nad mořem. Každý účastník obdrží vkusně řešený diplom.
Akce se doposud zúčastnilo 15 633 turistů.   
Pozor – mládež do 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Dodržuj zákon 361/2000 o pozemních komunikacích! Akce je pořádána za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí.
Na Vaší účast se těší pořadatelé z KČT Ústí nad Orlicí
Foto rozhledna v roce 2004, nyní je zde jiné parkoviště....