Setkání s Janem Balabánem - naposledy                              


LITERÁRNÍ VEČER BLANKY KOSTŘICOVÉ:
ROZLOUČENÍ S JANEM BALABÁNEM
Velmi příjemný literární večer v městské knihovně. Byl uveden jako poslední českotřebovské připomenutí tohoto významného současného českého prozaika, velmi blízkého přítele Blanky Kostřicové, od jehož úmrtí letos v dubnu uplyne již sedm let. Jenže nikdy nevíte zda je opravu "poslední"....
Bylo to vlastně inscenované čtení, které stálo za pořízení zvukového záznamu. Oba protagonisté večera - Blanka Kostřicová a Bedřich Ducháček v dvojroli Jana Balabána a v druhé části pak i redaktora Josefa  Mlejnka se zhostili svých úloh na výbornou a zcela splnili očekávání. Na večeru nejdříve  zazněl příspěvek Blanky Kostřicové do sborníku „Honzo, ahoj. Setkání s Janem Balabánem“ (vydaného již roku 2011 k nedožitým Balabánovým padesátinám). Byla to vlastně koláž dopisů obou prozaiků, v nichž se objevují úvahy o záležitostech literárních i obecně lidských, dojmy z návštěv Jana Balabána v České Třebové, také vyměněných sms zpráv. Znali se od začátku svých společných studií v roce 1980 a velmi dobře si rozuměli, i když třeba i řadu let komunikovali třeba jen na dálku. Příspěvek již uveden v českotřebovské knihovně a pak i v klubu Modrý trpaslík nedlouho po vzniku, tedy v roce 2011. Protože se mají veškerá literární čtení  opakovat alespoň dvakrát, konalo se nyní znovu - sedm jet po odchodu ostravského spisovatele.
Ve druhé části večera byl pak opět společně prezentován obsáhlejší rozhovor, který s Blankou Kostřicovou vedl básník, překladatel, redaktor a divadelní kritik Josef Mlejnek a byl pak uveden v kulturní revui Kontexty. Rozhovor se natáčel v České Třebové a Josef Mlejnek ho nazval: „Kudy šel Jan Balabán. Rozhovor s Blankou Kostřicovou nejen o Janu Balabánovi“. Pod oním „nejen“ se skrývá např. hovor o rodičích českotřebovské autorky, o její cestě literatuře, o studiích, o jejím pohledu na současnou českou literaturu – jíž se soustavně literárně-kriticky věnuje, atd.   Částečně můžeme nahlédnout na stránky jmenované kulturní revue na následných obrázcích, ze kterých se možná dá i něco přečíst....

K tématu večera se rozproudila zajímavá diskuze, literární večer tedy neskončil s poledním přečteným odstavcem z vybrané předlohy, ale pokračoval, v tom je  druhý smysl literárních večerů, konaných v příjemném prostředí naší městské knihovny. Byl dostatečný časový prostor k diskuzi na tématem, ale i nad dalším pokračováním literárních večerů. Na podzim letošního roku Blanka Kostřicová připravuje hned dva večery, přitom ten druhý, setkání se spisovatelkou Terezou Boučkovou, již má i pevně stanovený termín na 30. říjen 2017. Tereza Boučková (*1957) je česká  spisovatelka, a publicistka. Je nejmladší ze tří dětí spisovatele Pavla Kohouta a jeho druhé ženy Anny Kohoutové, asistentky režie. Bratr Ondřej, malíř a scénograf, žije v Rakousku a sestra ve Švýcarsku.

Blanka Kostřicová pracuje s perspektivou.  Přesvědčili jsme se o tom i proto, že  má již tematicky připravena další setkání s  literaturou i na rok 2018, rok "výroční", zakončený osmičkou, pro který má už nyní vybraná témata a svoje hosty, opět počítá se spoluprací již osvědčeného Bedřicha Ducháčka ...  Literární večery v městské knihovna mají  tedy budoucnost....  (mm)

Českotřebovský deník 101/2017