Českotřebovský deník 135/2017 (15/5)

Volejbalisté z gymnázia zvládli postup do celorepublikového finále 

Studenti českotřebovského gymnázia slavili i tentokráte velké úspěchy a postoupili do celorepublikového finále Sportovní ligy základních škol ve volejbale.
V kvalifikaci porazili v dlouhém a vyrovnaném zápase na 5 setů ZŠ Týnská z Třebíče poměrem 3:2 na sety. Zápas se zpočátku pro naše studenty nevyvíjel dobře a naše družstvo prohrávalo již 0:2, pak ale svým bojovým duchem a vynikajícími individuálními výkony několika hráčů zvrátilo vývoj utkání. 
Vyzvednout je třeba týmového ducha družstva, ve kterém se uplatnili všichni hráči, i když rozdíly v jejich dovednostech byly velké.  Petr Kolář
 
Krásné videomedailonky z předávání Cen města

Stalo se tradicí, dodržovanou již od roku 2005, že před předáním každé ceny města nebo ceny starosty je promítnut krátký několikaminutový medailonek, který oceněného jednotlivce nebo skupinu představí veřejnosti.  Tyto záznamy pak získají na DVD také jednotliví ocenění "na památku". Veřejnost je může ovšem shlédnout jen na Slavnostním večeru v sále při vyhlášení, potom už nikdy. Je to škoda.  Nebyl by přece velký problém tyto medailonky umístit na server youtube a odkazy zveřejnit např. na webu města nebo i zde, potom by se o oceněných dověděla daleko více i veřejnost bez omezení. Také práce spojená s jejich přípravou by se takto "zaplatila". Věřím, že by nebyla překážkou žádná autorská práva.  Připomínám např. krátký medailonek z loňského roku, na kterém byla představena naše družební obec Horní "Lhota u Opavy. Mluvili jsme o tom i letos se starostou horní Lhoty Ing. Jaroslavem Bergerem při jeho letošní návštěvě. "Dokonce připravujeme i pokračování, další snímek o Horní Lhotě v současnosti," řekl také přítomný místostarosta Vavrečka.  Kdyby byl takovýto medailonek nebo snímek přístupný na webové stránce, získalo by daleko více obyvatel města informace o tom, jaká ta Horní Lhota vlastně je.,. A takových příkladů by bylo jistě více. (mm) 
 
Jaký bude další osud "hotelového domu" čp. 1906 ?

Tento objekt postavily Československé dráhy na začátku 80. let jako nocležny pro vlakové čety. Navíc zde byly také byty pro zaměstnance ČSD, své pracoviště zde měla také Kabelová televize. České dráhy se postupně zbavovaly svého později již nepotřebného majetku a nabízely i tento objekt k prodeji. bylo dost pravděpodobné, že v případě, že nebude mít město Česká Třebová o objekt, postavený v centru města zájem, získá dům  pro své účely jiný movitější developer a zřídí zde např. ubytovnu pro sociálně nepřizpůsobivé obyvatele, které se k nám do centra města soustředí třeba z jiných problémových regionů. Na základě tohoto zjištění reagovalo zastupitelstvo města usnesením o odkoupení devítipodlažního objektu městskou společností TEZA pomocí dvacetimilionového úvěru, město navíc v roce 2012 posílilo základní jmění společnosti o 2 miliony korun. Tento úvěr se nyní postupně splácí, ale dům zatím městu žádný užitek nenese a navíc dům na Novém náměstí žádnou ozdobu městu nedělá. Plánů na využití a přestavbu objektu bylo několik, zatím se ukázalo, že jde o nereálné záměry. Tím posledním bylo např. využití dolních pater domu pro českotřebovské pracoviště Úřadu práce, které má nyní nedostatek vlastních prostor. Po delší době  hledání shody se ukázalo, že by se Úřad práce do hotelového domu rád přestěhoval, ovšem za podmínky, že město rekonstrukci zaplatí a teprve po té bude MPSV investici splácet ve svém nájmu  a to ještě s nemalým omezením. Tato varianta byla tedy nyní vedením města Česká Třebová opuštěna. "Jednáme o využití pro bytové účely, i na byty lze získat dotace, řekl starosta Jaroslav Zedník. "Zatím máme jasno v tom, že by bylo možné využít dotaci na nová okna a fasádu domu v hodnotě tak 7 - 8 mil. Kč, což není dostatečné. Zajišťujeme ještě další dotaci na rekonstrukci vnitřních prostor objektu, kde by měly být menší byty byty typu DPS pro seniory a také startovací byty pro mladé rodiny. V dotačním programu MMR jsou pro tento účel prostředky prostředky.  Dotace by však zřejmě nebyla na všechny byty v domě, část bytů s větší velikostí 2+1 a 3+1 by byla potom upravena bez dotace z prostředků města. Nyní jednáme s ministerstvem o tom, zda lze použít na jeden a ten stejný objekt dvě dotace, z nichž každá je určena  na jiný účel," dodal starosta. Se zajištěním dotací a dalším využití pomáhá senátor Radko Martínek. Informace byly podány na tiskové konferenci dne 15.5., žádné termíny nepadly. 
Některé další texty k problému hotelový dům Česká Třebová ZDE
 
Investiční dotace na víceúčelové hřiště v Borku nebyla přiznána

V rámci prevence kriminality požádalo město  začátkem roku o  dotaci na víceúčelové hřiště v Borku v hodnotě cca 400 tis. Kč. Mimo atrakcí pro děti zde jsou plánované  také workoutové a posilovací prvky  pro dospělé  a starší mládež. Spoluúčast města byla 50%. Dotace nebyla přiznána. O tom, zda se bude dětské hřiště realizovat i za této situace, nebylo dosud rozhodnuto.

 

 
Základní škola praktická má problémy se snižujícím počtem žáků

Nová legislativa, která zavádí prakticky všechny prvňáčky bez velkého ohledu na jejich zdravotní stav a duševní rozvoj do základních škol se podepisuje na počtech žáků základních škol praktických. ZŠ praktická Česká Třebová sídlí v Borku na náměstí 17. listopadu ve vlastní budově a zřizována Pardubickým krajem. V tomto školním roce školu navštěvuje pouze 22 žáků.  Vzdělávací programy speciálně upravené pro ZŠ praktické byly zrušeny a tak musí vedení školy stanovit pro každého žáka této školy jeho vlastní individuální vzdělávací plán. Bez takového plánu se zde žáci nemohou vzdělávat. Více ZDE
 
Agrate Bianza roste, v počtu obyvatel dohání Českou Třebovou

Zatímco při posledním oficiálním sčítání lidu mělo město Agrate Brianza 14770 obyvatel, tak nyní se k 31. 12. 2016 tento počet zvýšil o 12 osob.  demografický vývoj města je tedy opačný než v případě České Třebové, kde počet obyvatel trvale klesá a k 31. 12. 2016 činil  15 580, nepočítaje v to dalších cca 150 občanů cizinců s dlouhodobým pobytem v našem městě. Agrate Brianza má ovšem pro svůj vývoj jiné podmínky, především se nachází ve snadno realizovatelné dojížďkové vzdálenosti od velkoměsta Milano.
 
Krátce z jednání rady Pardubického kraje

Ředitel litomyšlského muzea zůstává stejný
Radní Pardubického kraje po výběrovém řízení potvrdili ve funkci po pěti letech dosavadního ředitele Regionálního muzea v Litomyšli René Klimeše. Muzeum prošlo v minulých letech generální rekonstrukcí a moderním způsobem rozvíjí popularizační a výchovnou činnost. Patří k němu i Rodný byt Bedřicha Smetana v zámeckém pivovaru a od minulého roku také Museum Josefa Váchala, takzvané Portmoneum.
 
Profesionálním souborům navýšil kraj příspěvky
Významné příspěvky na činnost odsouhlasili radní Východočeskému divadlu a Komorní filharmonii Pardubice. „Plníme tak Programové prohlášení nové Rady Pardubického kraje. Po projednání s Městem Pardubice jsme se dohodli na recipročním navýšení příspěvků těch kulturních institucí, které mají celokrajské působení, a město Pardubice navýší příspěvek na městskou funkci Krajské knihovny,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Východočeské divadlo, které každoročně uskuteční přibližně 25 představení v Pardubickém kraji mimo Město Pardubice, dostane od kraje příspěvek ve výši 4 650 000 korun. Komorní filharmonie získá na regionální činnost souboru a na koncertní činnost úzce spjatou s regionem 3 850 000 korun. Nově kraj podpoří také třetí profesionální soubor - Barocco sempre giovane, a to částkou 300 tisíc korun. Mladí hudebníci, kteří ho v Pardubicích založili, z něj za poslední roky vybudovali respektované těleso s úspěchy na mezinárodní i české scéně. Soubor má svou abonentní řadu a svými vystoupeními na zámcích v kraji přispívá také k propagaci památkových objektů.
 
Do bývalé Apatyky se přesune tvůrčí ateliér galerie
Východočeská galerie v Pardubicích má bohatý vzdělávací program pro děti, kterým ročně projde skoro 5 tisíc lidí, od těch nejmenších, až po středoškoláky. Ze stísněného tvůrčího ateliéru v Domě U Jonáše se nyní muzejní pedagožky s dětmi budou moci přesunout do sousedního historického domu. „Dosud neuspokojivý stav prostor pro vzdělávací programy vyřešíme pronájmem 1. patra domu, který s Domem U Jonáše sousedí, a kde donedávna sídlila kavárna Apatyka. Prostory bude možné v nadzemním podlaží propojit průchodem a získat tak zázemí jak pracovní, tak technické a hygienické, které v Domě U Jonáše chybí. Galerie požádala o spolupráci ateliér vedený architektem Bohuslavem Horákem na SUŠP v Ústí nad Orlicí. Jejich studenti rozpracují návrhy interiéru tvůrčí dílny,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se starostou Heřmanova Městce Josefem Kozlem a oblastním ředitelem Správy železniční dopravní cesty Vladimírem Filipem. Hlavním tématem jednání bylo plánované vybudování přestupního terminálu ve městě, a především návaznost autobusové zastávky na vlakové nástupiště dle připravené studie. Další projednávanou záležitostí byla problematika takzvané Ostřešanské spojky, která by propojila krajské město a sousední Chrudim, což by cestujícím oproti současnému stavu výrazně zjednodušilo cestování.
 
I v Heřmanově Městci bude možný přestup vlak - autobus

Pro Heřmanův Městec znamená přesunutí stávajícího autobusového nádraží z centra města velký posun směrem k oživení náměstí, které bude nově možné využívat pro řadu dalších aktivit. Díky vymístění linkových autobusů by mohlo vzniknout důstojné centrum, které si město zaslouží,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který toto jednání svolal na základě své poslední návštěvy Heřmanova Městce. „Městem připravená studie nabízí možnost propojení, které je výborným řešením pro pohyb cestujících, kteří vystoupí z autobusu a mohou se ihned přesunout na vlak a opačně. Heřmanův Městec se zařadí mezi první města v našem kraji, kde něco obdobného bude možné,“ sdělil hejtman Netolický.
V současné době máme zpracovanou studii, vizualizaci řešení a již brzy budeme mít dokončenou projektovou dokumentaci. Pokud vše půjde podle předpokladů, tak by již koncem letošního roku mohly začít demoliční práce a v roce 2018 samotné stavební práce na výstavbě terminálu. Samozřejmě bude nyní důležité připravit jízdní řády tak, aby bylo možné potenciál tohoto řešení maximálně využít. Pro Heřmanův Městec je výsledek dnešního jednání jednoznačně dobrou zprávou,“ uvedl starosta Heřmanova Městce Josef Kozel. Ten také naznačil, že by město mělo v budoucnu zájem o výpravčí budovu, která je již v dnešní době minimálně využitá.
 
Ostřešanská spojka je pro hejtmana nadále důležitá
Pro rozvoj dopravy v okolí krajského města je podle hejtmana důležité, aby byla vybudována takzvaná Ostřešanská spojka, která umožní jednodušší propojení směrem od Hradce Králové přes Pardubice na Chrudim. „Současné řešení s úvratí do Rosic celou cestu jednoznačně zpomaluje,“ uvedl hejtman Netolický. V současné době Správa železniční a dopravní cesty vytváří přípravnou dokumentaci s různými variantami řešení včetně návrhu trasování. „Po letech diskusí a různých idejí se nyní podle informací SŽDC posouváme blíže k realizaci. Bez Ostřešanské spojky navíc nebude možné napojit společnost Foxconn na hlavní železniční koridor,“ dodal Martin Netolický.
 
Železniční muzeum v Rosicích by mělo dál sloužit návštěvníkům
Hejtman v rámci diskuse projednával také možnost zachování Železničního muzea v Rosicích a jeho případný další rozvoj. „Rádi bychom podepsali memorandum o vzájemné spolupráci mezi krajem, provozovatelem muzea a SŽDC. Pokud to dovolí provozní možnosti trati, tak bych byl rád, aby železniční muzeum mohlo zůstat na svém místě a nadále se rozvíjet. Jedná se o zajímavou expozici, která má potenciál se i nadále rozrůstat. V našem kraji je řada železničních nadšenců, a proto se jim snažíme vytvářet dobré podmínky pro jejich aktivity,“ uvedl hejtman Netolický.
 
Pardubice: pocta uměleckého rodu Vokolkových

Od úterý do středy se do Pardubic sjede řada odborníků na historii, literaturu a výtvarné umění, aby se zúčastnili akcí k poctě uměleckého rodu Vokolkových (mimopardubičtí odborníci vystupují na středeční konferenci od 14 do 16:30 hodin).  Budou tady i potomci bratrů Vokolkových, zejména spisovatel a výtvarník Václav Vokolek a znamenitý archeolog Vít Vokolek. Nabízíme vám proto příležitost si někoho z nich vyzpovídat, málokdy se takto najednou u nás v kraji sejdou.
 
Následující akce:
Úterý 16. 5. v 16 hodin – Východočeské muzeum: vernisáž výstavy Lis tří bratří
Úterý 16. 5. v 18 hodin – Vzpomínková bohoslužba za rodinu Vokolkovu, celebruje 95 letý blízký přítel rodiny Vladimír Benedikt Holota – kostel sv. Jana Křtitele (u br. Veverkových)
Středa 17. 5. od 9:45  celý den – Rytířské sály Zámku Pardubice – odborná konference (program v příloze), podrobné info o přednášejících  podá doc. Ivo Říha – tel. 774 851 631
Středa 17. 5. – od 16 hodin  Vokolkovská tradice pro děti ve VČM – výroba razítek
Středa 17. 5. – od 19 hodin – galerie Art space NOV, vernisáž výstavy Václava Vokolka.
Vokolkovým je věnována i nová webová stránka: www.vokolkovi.cz