Českotřebovský deník 137/2017 (17/5)
Jízda pro stacionář

Dne 16. 5. 2017 Sociální služby, město Česká Třebová a České dráhy Pardubického kraje uspořádali tzv. „Jízdu pro stacionář“. Místostarostka ing. Jaromíra Žáčková, ředitel Sociálních služeb Mgr. Josef Jurenka  spolu s ředitelem Regionálního obchodního centra Českých drah v Pardubicích ing. Tomášem Netolickým popřáli při odjezdu všem cestujícím šťastnou cestu.
Vypravený speciální vlak odvezl  klienty stacionáře a českotřebovské seniory na celodenní výlet do Velkých Losin. Zde si prohlédli zámecký park, dostupné bezbariérové přízemí Papíren a někteří se šli vykoupat do nově zbudovaných termálních  lázní.  V odpoledních hodinách všichni spokojeni  s  vydařeným dnem nastoupili zpět do připraveného vlaku domů.  Tímto bychom všichni chtěli poděkovat Sociálním službám,  městu Česká Třebová  a Českým drahám za krásně prožitý den.  MK
Ukončení projektu „12 klíčů“

V pondělí  15.5.2017 byl v Národním domě ukončen, předáním absolventských listů, vzdělávací program pro podporu aktivního a zdravého stárnutí „12 klíčů“. V dnešní době, kdy starší občané jsou pro některé mladé pouze "geronty" a někteří se nestydí zneužít stáří k okrádání seniorů, se najednou objeví  Aneta Unzeitigová,  která  věnuje čas přípravě  bezvadných přednášek  i  v době, kdy končila  vysokou školu, nastupovala do nového zaměstnání a měla práce nad hlavu.  Pro nás ty dva roky přednášek byly víc než zpestřením života a my, co jsme absolvovali už první ročník jsme rádi, že jsme do toho šli. V letošním roce paní Unzeitigová odešla na nové pracoviště do Prahy, přesto s námi absolvovala 11 přednášek až do včerejší závěrečné přednášky o smyslu života.  Chtěli bychom tímto Anetě Unzeitigové a její mamince poděkovat za péči a práci, kterou s námi měly. V neposlední řadě děkujeme Kulturnímu centru za poskytnutí přístřeší  a Oáze zdraví za poskytování občerstvení ve zdravém stylu, což bylo pro mnohé z nás něco nového a velmi inspirativní.      

Za absolventy VV
 Sportovní investiční i neinvestiční dotace ohroženy

Díky zásahu policie na MŠMT vyšlo nařízení ministryně školství Kateřiny Valachové, podle kterého je vyplácení i přidělování dotací z grantových programů MŠMT zastavené. měly by se to týkat již schválených projektů, tedy např. investice do do nového krytého bazénu v Pardubicích, kam MŠMT již schválilo dotaci 20 mil. Kč. Nejde jen o investice do sportovišť, ale také o dotace na některé velké sportovní akce, které jsou již připraveny a mají rozběhnuté financování. je to třeba pardubické mistrovství světa v hokejbalu, Fotbalová akademie apod.  Teď se čekáme, co bude.  Zajímá to samozřejmě i Českou Třebovou, která žádala o dotaci na I. etapu rekonstrukce  atletického stadionu na Skalce, také českotřebovské kuželkáře, kteří počítají s přestavbou sociálního zařízení kuželny a fotbalisty, kteří požádali o dotace na rekonstrukci hřiště a osvětlení s umělou trávou.  Zatím se vše vrací do bodu nula a není zřejmé, zda se budou žádosti o granty znovu přehodnocovat nebo zda bude dokonce potřeba vyhlásit nové grantové výzvy.
 
Jakub Janíček úspěšný v ústředním kole soutěže ZUŠ v Liberci  stejně jako jeho bratr Adam

Na celostátním kole soutěže základních uměleckých škol na smyčcové nástroje v Liberci, která se uskutečnila v závěru minulého týdne na ZUŠ Liberec, velmi dobře  reprezentoval  nejen devítiletý Adam Janíček, který vyhrál I. kategorii  housle, ale také jeho starší bratr Jakub, který hrál na kontrabas.  Jakub  navštěvoval pět roků českotřebovskou zušku na piano, aby nyní přešel na hru na kontrabas. Tento nástroj se na českotřebovské škole neučí, proto Jakub dojíždí na výuku na ZUŠ Karla Malicha Holice k p. učiteli Františku Machačovi. Vedl si velmi dobře, i když na kontrabas hraje teprve prvním rokem, v soutěžil se ukázal jako lepší než mnozí jeho soupeři, kteří hraji na kontrabas již několik roků. V hodnocení III. kategorie do 14 let získal 2. cenu jen těsně za absolutním vítězem kontrabasové soutěže  Filipem Herákem z Prahy. Samozřejmě gratulujeme, pokusím se o Jakubu Janíčkovi a jeho účasti v soutěži získat více informací. ZUŠ Holice poslala do ústředního kola dokonce tři kontrabasisty, aby všichni získali vynikající ocenění. právem byla tato škola na ústředním kole v Liberci oceněna jako nejlepší, zvláštní cenu pro získal jak jeho učitel František Machač, tak i korepetitor Pavel Kupčák.  Adam i Jakub pochází z českotřebovské hudební rodiny Janíčkových,  naši zušku navštěvují nebo navštěvovali všichni tři kluci. Také třetí, nejstarší brácha Honza  hraje na piano ve třídě p. uč. Heleny Němečkové. Všechny tři kluky jsme mohli vidět i s tatínkem jako "předskokany" na loňské Jabkancové pouti 17.11. 2016.  (mm)
 
Krátce

Trampské muzeum. První schůzka na záměrem Trampského muzea v České Třebové se konala za účasti iniciátorů projektu a městského architekta včera 16.5. v Hradci Králové. Na schůzce byl řešen základní záměr pro připravovaný projekt, potřebné plochy interiéru a exteriéru.
 
Kontrolní den na stavbě rekonstrukce tunelů  Korado - Semanínská se konal ve středu 17. 5. Součástí mělo být  prohlídka trasy objížďky Semanín - Hvězda a řešení problému stabilizace tohoto koridoru.  Více ZDE

FEMAD v České Třebové.  Ve dnech 1. - 4. června 2017 se bude v českotřebovském Kulturním centru konat Festival mladého amatérskéhoo divadla. Přijedou k nám soubory z celých Čech.  Více Zde

NA KOLE DĚTEM - aneb - 5. červen bude v České Třebové slavnostní a zajímavý.  Česká Třebová se stane etapovým městem benefiční cyklojízdy pro peloton cyklistů, který přijede z Rychnova nad Kněžnou po trase přes Orlické hory, Ústí n.O. a Litomyšl.  Cyklisté přijedou do České Třebové přes Pazuchu  a Kozlovský kopec, přes dopravní terminál Jana Pernera na Staré náměstí.  V čele pelotonu by měl být spolu s naším starostou Jaroslavem Zedníkem  také populární cyklista na vysokém kole - p. Josef Zimovčák, cyklistický nadšenec a zřizovatel pořadatelského Nadačního fondu "Na kole dětem".  Zde bude již od 15:30  kulturní program na instalovaném jevišti. Na tuto akci přijedou VIP hosté, jejichž jména nebyla dosud všechna potvrzena. V rámci programu bude pořadatelům akce předán symbolický šek s výtěžkem podpory z našeho regionu pro cíl akce - podporu léčby onkologicky nemocných dětí. Město Česká Třebová obdrží na památku odlitý zvon.  Zahrají Medvědi a po dojezdu cyklistů potom skupina Poutníci Česká Třebová. Podrobnosti budou ve zvláštním článku, veřejnost se  může do cyklojízdy zapojit.  Základ pelotonu absolvuje celou cestu z Ústí nad Labem kolem ČR, nocleh je pro ně připraven v ubytovně u krytého bazénu. Další etapa pak startuje další den dopoledne z České Třebové přes Lanškroun, Štíty a Šumperk do Bruntálu. (mm)

Maturity jsou tu

Mít štěstí, vylosovat si tu správnou otázku a úspěšně složit zkoušku dospělosti. To si v těchto dnech přejí studenti posledních ročníků středních škol. Včera totiž začala ústní část letošních maturitních zkoušek. Na některé maturující se přišel podívat krajský radní zodpovědný za oblast školství Bohumil Bernášek. „V Pardubickém kraji skládá v jarním zkušebním období školního roku 2016/2017 maturitní zkoušku přibližně 1 050 žáků gymnázií a 2 300 žáků středních odborných škol. Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem vykoná v Pardubickém kraji v tomto školním roce přibližně 1 600 žáků,“ informoval Bohumil Bernášek.  
Letošní absolventi už mají za sebou písemné zkoušky společné části maturit, nyní musí projít přes ústní část, a to jak společnou, tak profilovou. Nejinak tomu je i na Gymnáziu Dašická v Pardubicích. „Studenti musí před zahájením ústních zkoušek vědět, jak dopadli u těch písemných. Cermat nám už zpřístupnil výsledky didaktických testů a také část výsledků písemných prací z českého i cizího jazyka. Další očekáváme v příštích dnech,“ uvedl ředitel Gymnázia Dašická Luděk Burian. Ten také informoval, že úspěšnost státních písemných zkoušek na jejich škole byla zatím stoprocentní. „Prozatím nemáme žádného žáka, který by neuspěl u společné části. Bohužel máme jednoho studenta, který neuspěl v profilové části u písemné zkoušky z matematiky,“ prozradil Luděk Burian.
Pouze jednu studentku, která neuspěla, v tomto případě u státní písemné maturity, měli také na vedlejším Sportovním gymnáziu Pardubice. „Myslím si, že výsledky maturit jsou zatím solidní. I vzhledem k tomu, že naši studenti jsou sportovci, a mají tak méně času na učení. Žáci jsou v zápřahu od půl osmé od rána do půl šesté, mnozí z nich trénují ještě večer. Příprava do školy je pak opravdu těžší,“ řekl ředitel Radim Novák.
Velkým procentem maturantů, kteří pokračují ve studiu na vysoké škole, se může chlubit i Střední průmyslová škola Chrudim. Zde krajský radní Bohumil Bernášek studenty motivoval k tomu, aby v ústní části zkoušky dospělosti navázali na dobré výsledky státní písemné části. „Mohou mít sebevědomí, protože státní část maturity zvládli velice dobře. Například státní písemnou maturitu z anglického jazyka zvládli všichni napoprvé“ zhodnotil letošní průběh maturit ředitel František Mihulka. „Letos nám končí 47 maturantů, uvidíme, kolik jich projde přes ústní zkoušky,“ uzavřel ředitel.
Nás zajímají jistě i výsledky maturit na českotřebovských středních školách, na gymnázium a VDA i proto, že zde studují  také Českotřebováci a potřebujeme mít srovnání  s ostatními školami.