Českotřebovský deník 148/2017 (29/5)
Vychází
Českotřebovský zpravodaj
červen 2017

Distribuce červnového vydání Čt zpravodaje bude provedena v úterý 30/5 a ve středu 31.5.
Z obsahu červnového vydání:
Úvodník Karla Kubišty: Mrtvé město
Modernizace železničního uzlu Česká Třebová  (rozhovor s Ing. Daliborem Zeleným)
Předány Ceny města Kohout 2016
a ceny starosty města  -
Základní škola praktická má nedostatek žáků.
Přesto se zde vyučovat bude
Jak to dopadlo s přestavbou domku u rotundy
Nová elektrická lokomotiva z CZ LOKO
jezdí v barvách IDS CARGO
Ukončení Univerzity 3. věku
konec programu 12 klíčů s velkým
poděkováním Anetě Unzeitigové
Zpravodajství z gymnázia
Tělocvična na Skalce - kontrolní den
Děti ZŠ Nádražní v Domově pro seniory
Loučení s předškoláky na MŠ U koupaliště
Zábavné italské vaření
Vydařený rybářský víkend na Pařezáku
Soutěž ve střelbě žáků ZŠ
Zprávy z regionu - kontrolní den na stavbě tunelů
Ocenění Pardubického kraje
Dopisy - názory - stanoviska
Veškeré kvaltování jen pro hovado dobré jest
Skauti: Velká výprava do Svitu
Program RC ROSA
Informace DDM Kamarád
Mineralogická olympiáda
Českotřebovské kalendárium na červen
Rok 1942 po 75 letech - Krásné životní jubileum Boženy Ivanové
Příběh komorné - Zamyšlení na červen  - Noc kostelů
Cena města pro Zdeňka Vrbu (rozhovor) - Ocenění pro Vlastu Kreuzové
Cena matek - Program KC - program Měst. muzea - program městské knihovny - Festival Kohoutek
Ohlédnutí za festivalem A. Bennewitze
Taneční škola  -  Výstava Jak bývalo v Kozlově - Miloš Knor se Třebovákům líbil
Úspěchy na soutěžích smyčcových nástrojů
K výstavě  skupiny Maxmilián
Velká cena města v cyklomaratonu - Chystá se 20. ročník Memoriálu M.J.- Husa - rozhovor s Markem Trejtnarem
41. ročník Putování za Třebovským kohoutem
Hokejbalistky opět vicemistryně republiky
Č. Třebová etapovým městem cykloakce "Na kole dětem"
Společenská kronika.....  a řada dalších článků.

Stručné zprávy:

Dnes 29/5 bylo předávání staveniště MŠ u Koupaliště . Budou probíhat práce spojené se zateplováním objektu, výměnou oken a výměnou systému vytápění.  Práce jsou z velké části dotovány.
 
Výběrové řízení na dodavatele stavby tenisové haly v Husově ulici bude  organizováno znovu, budou poněkud změněny zadávací podmínky.  Ze záměru nyní vypadne vybavení haly tribunou pro diváky, která bude podle potřeby dobudována dodatečně. Tím by se měla hodnota stavby snížit. S cenami získanými po otevírání obálek nebyla rada města spokojena. Existuje předpoklad, že po dokončení s hala na svůj provoz nejen vydělá, ale že z úspor bude možné dodatečně halu vybavit právě o tribunu
 
Připravuje se také výběrové řízení na dodavatele akce zateplení  budov ZŠ Habrmanova včetně jídelny. Bude to velká náročná akce v hodnotě 34 mil. Kč, dotace  na akci činí cca 15 mil. Kč. Akce bude probíhat z největší části v příštím roce.
 
Exkurze na biokoupališti  ve Švýcarsku. 
V uplynulém týdnu se na pozvání  provozovatele biokoupaliště  na švýcarsko-německé hranici uskutečnila exkurze pracovníků města Česká Třebová, Exkurze se zúčastnil starosta Jaroslav zedník, vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl, vedoucí odboru životního prostředí Ing. Ivana Vrbická a jednatel  Eko Bi Zdeněk Řehák. Tamní biokoupaliště je již v provozu (zatím se studenou vodou 20°C,  má zajímavou a velmi účinnou technologii čištění a ohřevu vody, během roku je v provozu od května do září. Vstup je za úplatu, celodenní vstupné zde stojí 6 švýcarských franků, ale jsou i časově omezené vstupy. Školy mají vstup zdarma.

Rekonstrukce průtahu města  začne nejdéle během tří týdnů. Je připraven harmonogram na koordinaci prací tak, aby byly práce na chodnících, veřejném osvětlení a na úpravě  povrchu silnice I/14 v souladu. Během příštího týdne bude dodavateli předáno staveniště.

Svěcení studánky v Psí kuchyni 

Ve středu 7. června 2017 se uskuteční plánovaná akce Svěcení Studánky v Psí kuchyni. Moc rádi se s Vámi potkáme, vezměte klidně i své kamarády, příbuzné, případně něco na zapití/zakousnutí.
Stručný harmonogram:
16:30               Sraz - Česká Třebová, hala vlakového nádraží
16:42               Odjezd osobního vlaku Os 4761
16:47               Příjezd do stanice Semanín
Sraz s motorizovanými účastníky (parkování u nádraží - vzhledem ke zvýšenému provozu není možnost parkování "v zatáčce")
Společný odchod po zelené ke Studánce V Psí kuchyni –
cca 2,7 km (směr Psí kuchyně – rozc.)
17:45               Příchod na místo, Obřad svěcení studánky,
                        Rozjímání nad krásami lesa
18:15               Odchod na nádraží
19:10               Odjezd vlaku směr Česká Třebová
19:15               Příjezd do České Třebové
Jako alternativu k odjezdu David Smyčka nabízí možnost odjezdu z místa jeho mnohomístným vozidlem - dle Vašeho zájmu.
Pochopitelně je možnost se na místo dopravit i individuálně (kolmo, koloběžně a pod.). Volejte 608731830
 
Nový dotační program na podporu nestátních neziskových organizací

Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání schválila nový dotační program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících tradic na období 2017–2020. Celkově bude ročně mezi žadatele rozdělováno 500 tisíc korun. „Vyhlášením tohoto dotačního programu zavádíme systém a nastavujeme podmínky v poskytování dotací spolkům, nadacím, nadačním fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem, které působí v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících tradic,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Celý proces bude přehlednější, protože do současné doby chodily jednotlivé žádosti průběžně a bylo velmi obtížné porovnat jejich parametry. Žádosti bude posuzovat výbor zastupitelstva pro IZS a předkládat svá doporučení samosprávě kraje,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Každoročně předpokládáme vyčleněnou částku v hodnotě 500 tisíc korun s tím, že pro letošní rok bude poskytnuta částka 250 tisíc korun, jelikož je program vyhlašován pro druhé pololetí,“ dodal Netolický. Dotace bude sloužit jako podpora hasičům, obcím a dalším složkám, které pořádají požární soutěže, vzdělávací a výchovné aktivity, různé výroční akce či publikují v oblasti požární ochrany a prevence.
 
Třebováci mají opět zastoupení v centrálních orgánech KDU-ČSL

Tento víkend se v Praze konal sjezd KDU-ČSL, který mimo jiné odsouhlasil spojení lidovců a starostů do jednoho volebního seskupení pro nadcházející volby. Z českotřebovské organizace se sjezdu zúčastnil Jiří Vencl. Sjezd byl volební. Do širšího celostátního vedení se z Pardubického kraje dostal MUDr. Vít Ulrych jako člen celostátního výboru a Jiří Vencl jako člen ústřední revizní komise. Petr Šilar jako předseda senátorského klubu je z titulu své funkce členem v předsednictva KDU-ČSL

Koupím chatu v oblasti Srnov. cena dohodou.  Tel 737 947 466

Ve středu 31.5. pořádá Strana zelených Pardubice v areálu Automatických mlýnů Zelenou besedu o participaci veřejnosti. 

"K výběru tématu nás inspirovalo mimo jiné dění kolem Relaxačního centra Lonkovka. Více méně přínosný záměr vzbudil odpor části veřejnosti zejména proto, že jí byl představen jako hotová věc. Kdyby se na počátku město nebo investor (městská společnost SmP) zeptali lidí, co na tomto místě oceňují a jaké od něj mají očekávání, projekt by byl přijat výrazně lépe, byť by třeba vypadal velmi podobně."
"Pro letošní pokračování cyklu Zelených besed jsme také vybrali novou lokaci, a to Automatické mlýny. Jsme rádi, že areál má nového majitele, který má zájem o jeho oživení. Využívání existujících staveb a areálů novým způsobem je nám velmi blízké a chceme být u toho."