Českotřebovský deník 177/2017 (27/6)
Seminář pro pamětníky bude mít letní prázdninovou přestávku

Také dnešní podvečerní seminář Martina Šebely, věnovaný části Parníka byl velmi dobře navštívený a to nejen pamětníky, ale přišli zástupci mladší generace.  Seminář Martina Šebely byl opět plně vyčerpávající. Ve své přednášce dokázal, že se vyzná jednak ve stavebním řešení zobrazovaných objektů, zná jejich majitele a jejich osudy, zná i souvislosti v rámci celého města. Dovede popsat přesně provozované živnosti a jejich střídající se majitele i v několika generacích. Je to unikátní přednáška, která se opravdu dobře poslouchá, těžko si představit někoho, kdo to dokázal lépe.
Blahopřeji pracovníkům muzea, dokázali si pro seminář vybrat opravdu nejlepšího znalce historie města v posledních 100 - 120 letech. Na dnešní přednášce Martin Šebela dokázal, že mu je Parník stejně blízká jako samotná Česká Třebová.  Přítomní vysoce ocenili, že neodřekl přednášku ani v době, kdy  utrpěl bolestnou ztrátu v podobě úmrtí svého otce Jana Šebely, který byl Martinovým prvním a nejlepším spolupracovníkem. Nejde totiž jen o samotný hodinový seminář. Ten však vyžaduje přípravu, každý seminář je do jisté míry premiérou, na kterou se je třeba důkladně připravit. Je třeba vybrat, naskenovat a seřadit patřičné fotografie (a je jich mnoho desítek), připravit scénář s komentářem. To zabere mnoho hodin času. A právě přípravu na dnešní seminář "Parník II" měl Martin hodně ztíženou. O to  mu patří větší uznání.

Výstava kaktusů v Ekocentru Podorlicko - nenechte si ujít

Poslední dny června je v ekocentru Podorlicko otevřena tradičně velmi zajímavá výstava kaktusů, sukulentů a bylinek. Instalace byla provedena dnes v úterý 27. června odpoledne a na výstavě  je opravdu  na co se dívat. Své výpěstky zde vystavují čtyři kaktusáři  z našeho regionu: Jiří Grund z České Třebové, Milan Polcr z Městečka Trnávka,  Jiří Mička z Lanškrouna a Jaroslav Fojtů z Damníkova.  Na výstavě najdeme unikátní exempláře z  Latinské Ameriky, především z Mexika, Brazílie, Chile nebo Argentiny, jsou zde vystaveny i zajímavé sukulenty ze Sokotry. Celý článek a fotografie najdete  ZDE 
 
Souvislá výluka na železnici Č. Třebová - Moravská Třebová

Na základě požadavku SŽDC s.o. se bude ve dnech od 17. července 2017 od 10:30 hod. nepřetržitě do 28. července 2017 do 14:30 hod.konat nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Česká Třebová - Moravská Třebová - Dzbel a v úseku Chornice - Velké Opatovice. Po dobu konání výluky budou všechny osobní vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která pojede podle výlukového jízdního řádu. Výlukový jízdní řád najdete ZDE
 
Návrh na vymezení ochranného pásma kolem nemovité kulturní památky rotundy sv. Kateřiny

Návrh je vydán formou veřejné vyhlášky, její text najdete ZDE  Součástí jsou i mapové podklady, které najdete ZDE. Zahrnuje oblast za Podbranskou ulicí, ulicí Chmelnice, celé návrší u Kostelíčka po ulici Lidickou a část Zámostí.  Co vyhlášení ochranného pásma bude znamenat bude vysvětleno na veřejném shromáždění, které se k tomuto účelu bude konat dne 30. srpna 2017 od 14 hodin v malém sále Kulturního centra. probléme dotýká poměrně velkého počtu občanů jejich seznam zabírá 4 strany A4. Správní řízení, jehož cílem má být vymezení ochranného pásma zahájil odbor rozvoje města a investic MěÚ Česká Třebová jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče na návrh Pardubického kraje.
 
Navštivte letní příměstskou školičku: 

Sláva, hurá, léto volá. Máte plán pro vaše děti na léto? Je vaše mateřská školka o prázdninách zavřená? Připravili jsme pro vás letní příměstskou školičku - příměstský tábor v přírodě.
Staneme se průzkumníky a vydáme se po stopách zvířátek, jako obratní indiáni projdeme šamanskou stezkou a odhalíme dávno zapomenutý poklad, navštívíme polární kruh, ucítíme vůni daleké Indie. Společně s Rákosníčkem poodhalíme krásy vodní hladiny a Šípková Růženka nás provede pohádkovým lesem až do voňavé říše bylinek. Zapojíme všechny smysly, pomocí experimentů a pokusů objevíme jednoduché zákonitosti. Navštívíme koně, seznámíme se s canisterapeutickým psem. Naučíme se batikovat tričko, vyrábět svíčky, zacházet s hrnčířskou hlínou, vlastnoručně  vytvoříme recyklovaný papír. Budeme si hrát a dovádět, vyrábět, malovat, vařit, zpívat, pracovat se dřevem… Zkrátka prožijeme léto všemi smysly. Vhodné pro děti od 2,5 do 7 let a sourozence z 1. třídy. Cena za den je 265 Kč (bez jídla). Od pondělí do pátku, od 7:30 do 16:00 hodin.
Více informací na www.letokruh-klub.cz nebo na tel 775 931 488.
 
Od 19. června lze podávat žádosti o dotace na obnovu školní sportovní infrastruktury v malých obcích

 Ministerstvo pro místní rozvoj má pro žadatele připraveno sto milionů korun. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Žádosti o dotace je možné podávat do podprogramu. Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury, v termínu od 19. června do 18. srpna (12 hodin). Více informací o programu naleznete zde.  Školním hřištěm či tělocvičnou je brána stavba (zařízení), jež je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na stavbu využít. Tyto stavby mohou byt využívány také pro další sportovní a společenské aktivity. Dotace není udělována na vybavení těchto zařízení. Maximální výše dotace je až 5 mil. Kč, dolní limit na jednu akci činí 500 tis Kč. Dotace je poskytována do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 
Hrady a zámky o prázdninách mají prodlouženou dobu prohlídek, v Litomyšli omezení

S ohledem na dobu dovolených bude v pondělí 3. července mimořádně otevřeno na zámku v Zákupech a na zámku ve Slatiňanech. Celé prázdniny bude i v pondělí otevřeno na zámku Sychrov, zámku Ratibořice, zámku v Náchodě, na hradě Trosky a v hospitálu Kuks.
Na hradě Bezděz bude každou prázdninovou sobotu otevřeno až do půl šesté.
Noční prohlídky nabídnou také Trosky, a to každé prázdninové pondělí s doprovodným programem, a každý čtvrtek bez doprovodného programu (oba termíny 19 až 22 hodin).
Naopak zavřeno bude 1. a 6. července na zámku v Litomyšli, a to z důvodu probíhajících zkoušek na festival Smetanova Litomyšl. 2. a 7. července zde bude, ze stejných důvodů, zkrácena návštěvní doba – poslední prohlídka bude vycházet ve 14 hodin
 
MMR podpoří 115 miliony korun cestovní ruch v České republice

V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu byly schváleny návrhy dotací pro 96 akcí za více jak 115, 467 mil. Kč. Podpora půjde na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a nově pomůže realizovat marketingové aktivity krajů a destinačních společností.
V rámci pilotní výzvy dotačního programu bylo přijato celkem 128 žádostí (I. podprogram 103 žádostí a II. podprogram 25 žádostí) s celkovým požadavkem dotace více jak 159 mil. Kč (I. podprogram 130,057 mil. Kč a II. podprogram 29,048 mil. Kč). Ministerstvo pro místní rozvoj tak například schválilo návrh dotace ve výši necelých 500 tis. na zkvalitnění zázemí pro běžecký sport a turistiku v Řásné, dále pak 583,5 tis. Kč na vybudování odpočinkového místa, informační tabule a další aktivity spojené s hledáním Telčského pokladu. Sportovci se dočkají také zatraktivnění ski areálu Vaňkův kopec, který bude podpořen částkou 2, 5 mil Kč, ski areálu Kareš, kam poputuje částka 625 tis. Kč, nebo běžeckého lyžování na Kohútce (232 tis). Necelý milion získá projekt na modernizaci lanového parku v Hlubové nad Vltavou.
 
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Podprogram je zaměřen na podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na rozvoj aktivit, které slouží návštěvníkům případně rezidentům v rámci volnočasových aktivit. Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám.
V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.
 
Podprogram je členěn na 3 dotační tituly (DT):
DT č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit, (zde nebyl podán žádný projekt)
DT č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, (48 doporučených projektů pro DT 2 a 3 celkem)
DT č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
Do dotačního titulu č. 2 letos např. úspěšně podalo žádost město Ústí nad Orlicí pro "Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a mají navrženou dotaci v hodnotě 413 tis. Kč), město Náchod na informační a navigační systém v Náchodě (313tis. Kč), další místa dostávala 700 - 900 tisíc |Kč na obnovu či modernizaci lanových parků apod. Celkem bylo dotováno 48 projektů v hodnotě 46,8 mil. Kč