Lávka bude lepší než podchod pod nádražím u Korada     
Velká investiční akce "Modernizace železničního uzlu Česká Třebová" se blíží. V počítačích projektantů státního ústavu dopravního projektování (SUDOP) Praha se již vše blíží do stádia, kdy bude projekt představen veřejnosti. Jeho realizace má začít v 2. polovině roku 2019  a skončit v roce 2022.  Rozsah přestavby uzlu již představil v rozhovoru s redaktorem Českotřebovského zpravodaje Ing. Dalibor Zelený (najdete ZDE).
Jedním z problémů, která jsou řešeny je osud stávajícího nyní nevyhovujícího a nebezpečného podchodu, který vede od administrativní budovy společnosti Korado (bývalé Krbcovy pily) k budově 019 a na Semanínskou ulici. Je to velmi důležitá spojnice města s částí Borek, především do budoucna, kdy se v oblasti za nádražím počítá s dalším nárůstem pracovních příležitostí. Význam této oblasti i přechodu přes nádraží dále poroste.
Problém již byl řešen v roce 2008, kdy byla pro zmíněné dopravní spojení  navržena krytá lávka, později bylo definitivní řešení odsunuto až na dobu přestavby železničního uzlu a zatím byl stávající podchod opatřen silnějším osvětlením a kamerovým systémem, který zajišťuje přece jen větší bezpečnost procházejících občanů. To byla reakce na negativní jevy, které se zde vyskytovaly, bylo zde přece také zaznamenáno fyzické napadení staršího občana.
Nyní, když je modernizace železničního uzlu "na spadnutí", nezbývá než rozhodnout  co bude dál. Projektanti  preferují vybudování kryté lávky, podobný názor má i investor a také vedení města Česká Třebová, které ovšem striktně požaduje doplnění lávky o výtahový systém, který by umožnil bezpečný pohyb invalidním a méně pohyblivým občanů, také maminkám s kočárky. Pokud bude v této věci shoda, bude to jistě vhodnější řešení než  vybudování nového podchodu, který by se musel budovat po malých částech a jeho stavba by trvala snad čtyři roky. Po celou tuto dobu výstavby by  byla trasa do Borku uzavřena musela by se obcházet dlouhou obchůzkou  až kolem Národního domu. To proto, že podchod od Padevětu k CZ LOKO  bude také v přestavbě.
Pokud se zvolí varianta lávka, bude se chodit dosavadním podchodem tak dlouho, jak to bude potřeba, tedy až do vybudování a dokončení nové lávky. Zakrytá lávka tak vlastně nahradí dřívější Herzánův most, který byl v srpnu 1960 zbourán, aby umožnil  rozšíření uzlu realizované v šedesátých letech. Opět zde vznikne architektonický prvek, který  zde chybí, potřebné spojení "za dráhu" tedy do průmyslové a obytné oblasti Borek bude  bezpečnější a na úrovni. Přitom investor jistě také ušetří a zkrátí dobu výstavby. Lávka se dá smontovat z připravených dílů jistě rychleji v krátkých výlukách, třeba i v noci bez podstatného narušení grafikonu na hlavní koridorové trati.  Na obrázcích jsou ofocené návrhy studie lávky z roku 2008, pro současnou modernizaci uzlu zatím nebyla studie zhotovena. I tak si lze udělat určitý názor na to, že se nemusí jednat o šerednou stavbu. Bude ovšem určena jen pro pěší  nebude to Herzánův most (z roku 1925), o kterém už dlouho víme, že jej bourat nebylo potřeba, ale jenom prodloužit. Ten představuji na poslední fotografii "pro pamětníky". 60 let po zbourání dostane s velkou pravděpodobností nástupce, byť jen v podobě zakryté pochozí lávky.
(Poznámka: podobné řešení - tedy lávku přes prostor nádraží směrem k sídlišti Dukla zvolili při přestavbě uzlu Pardubice.)

Herzánův most (1925 - 1960)

 


Vize, spíše fikce,  jak to mohlo dopadnout, kdyby se most neboural, ale dostavěl druhý oblouk ... (Co bychom dnes za to dali)