Českotřebovský deník  183/2017 (4/7) 
V úterý 4.7. podvečer se v sále hostince U Sitařů v Kozlově konala vernisáž výstavy Jak bývalo v Kozlově. Více ZDE
 
Čtvrtek 6. července - setkání u památníku Mistra Jana Husa v Javorce

Připomenutí významu Mistra Jana Husa pro český národ se bude konat ve čtvrtek 6. července v 9 hodin v památníku V. J. Husa v Javorce. V projevem vystoupí ředitelka Městského muzea Mgr. Jana Voleská.
 
Nohejbalový turnaj ve Svitu  za účasti dvou českotřebovských družstev

Dne 23.6.2017 odjeli reprezentovat Českou Třebovou na nohejbalovém turnaji v partnerském městě Svit (jako tradičně) hráči ze Svinné, podruhé se zúčastnilo turnaje také družstvo Městské policie Česká Třebová.  Turnaj se konal v rámci „Dnů mesta Svit.“ Vlastní turnaj se konal v místním sportovním areálu, kde na hřišti a v tělocvičně měřilo své síly celkem 9 družstev. Finále se pak hrálo na venkovním hřišti. Tým  českotřebovské městské policie se  umístil se na čtvrtém místě. Borcům, kteří jsou v tomto sportu mistři, vždy nestačili, v zápasech však byli rovnocennými soupeři. Chlapci ze Svitu nás hostili tradičním kotlíkovým guláškem a specialitami na grilu.  Turnaj i setkání našich měst proběhly v milé a přátelské atmosféře. 
 
Plánuje se odveta

Družstvo Městské policie bylo pozváno na nohejbalový turnaj do Svinné, který se bude konat dne 26.8.2017. Městská policie Česká Třebová bude pořádat nohejbalový turnaj dne 8.9.2017, na který budou pozváni jak tým ze Svinné, tak i tým z partnerského města Svit, na kterých opětovně změříme síly.
 
Slavnostní otevření nově opravených mostů 

Slavnostní otevření opravených mostů na Orlickoústecku se bude konat 11. července. Jedná se o most ev. č. 311-020 v Jablonném nad Orlicí a most ev. č. 312-006 v Pastvinách. Otevření mostů se za účasti náměstka hejtmana Pardubického kraje Michala Kortyše uskuteční  v úterý 11. července 2017 v 9.30 hodin u mostu v Jablonném nad Orlicí  (N 50°1.19747', E 16°35.19212')  a v 11.00 hodin u mostu v Pastvinách  (N 50°5.62755', E 16°33.69448').
 
Úspěšní manažeři tří krajů se sešli v Litomyšli

V zámecké jízdárně v Litomyšli se na konci června uskutečnilo setkání oceněných manažerů tří krajů. Manažeři Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje, kteří byli finalisty nebo oceněnými v soutěži Manažer roku 2016, se sešli na zámku v Litomyšli v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Akci pod záštitou všech tří hejtmanů pořádalo Centrum andragogiky ve spolupráci s Českou manažerskou asociací a jejím ČMA Regionálním klubem Severovýchodní Čechy s finanční podporou Pardubického kraje a dalších sponzorů.
Světově proslulý hudební festival Smetanova Litomyšl tvořil skvělou kulisu pro akci Setkání oceněných manažerů Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje v soutěži Manažer roku. Vzdali jsme hold a poděkovali jsme osmi úspěšným, kteří se umístili v Praze na Žofíně,“ uvedla radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová, která předala ocenění manažerům z Pardubického kraje.
Možná by někoho mohlo napadnout, že manažer pracuje ve prospěch sebe a ve prospěch své firmy a nepotřebuje být oslavován. Ale toto by byl pohled jen velmi povrchní. Manažer řídí firmu a poskytuje práci dalším lidem. Tito lidé poté mají jistotu, že mohou přijít do práce, kde to funguje jako dobře namazaný stroj,“ řekla Hana Štěpánová. „Zaměstnanec nemusí řešit věci, které řeší manažer. Ten často pracuje i dlouho do noci a o víkendech. Jeho zaměstnanci často netuší, že má i bezesné noci, pokud řeší něco zásadního ohledně firmy,“ dodala radní Štěpánová, která všem manažerům popřála další skvělé výsledky a naší zemí hodně takových výrazných, pracovitých a nepřehlédnutelných lidí. „Od řídících orgánů země si pak můžeme přát, aby si těchto lidí více vážily a více je podporovaly,“ uzavřela Hana Štěpánová.
Bc. Karolína Frýdová
 
Bezpečné léto v Pardubickém kraji 

I letos chce Pardubický kraj přispět ke zvýšení bezpečnosti na silnicích, a proto opět na začátku prázdnin zahájil kampaň Bezpečné léto s podtitulem Řiďte tak, aby nikdo nikomu nechyběl. Jejím cílem je upozornit řidiče na rizika a podnítit v nich ohleduplnou a bezpečnou jízdu. „Tuto akci opakujeme už několikátý rok. Důvodem je neutěšená dopravní situace v našem kraji na zcela nevyhovujících silnicích z hlediska kapacity. Proto chce Pardubický kraj upozornit na to, že řidiči se mají chovat ohleduplně a slušně, zvláště na páteřních komunikacích a přehledných úsecích, kde paradoxně dochází k největšímu počtu a k nejzávažnějším dopravním nehodám,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Není to pouze silnice 1/35, ale i silnice 1/43 ze Svitav na Brno a další komunikace. A protože uplynulé kampaně považujeme za úspěšné, rozhodli jsme se i letos pokračovat s hlavním mottem Řiďte tak, aby nikdo nikomu nechyběl,“ dodal Martin Netolický.
Kraj se snaží zlepšovat situaci na svých silnicích nejen s pomocí billboardů a emotivních rádiových spotů. Nechal také například na 600 kilometrech silnic II. a III. tříd nově namalovat vodorovné značení, které je klíčovým prvkem bezpečnosti silniční dopravy. Zajistil také instalaci vodorovného dopravního značení pro bezpečný odstup a i nadále prověřuje možnost vybudování střídavých třípruhů na silnici I/35.
Kromě vodorovného i svislého značení připravuje kraj například instalaci bezpečnostních prvků a dopravního značení v obci Dolní Morava, která je stále navštěvovanějším turistickým místem. V letošním roce je v plánu také projekt, který bude monitorovat padání kamení na vozovku, nejdříve v oblasti skalního masivu v Brandýse nad Orlicí, později případně na dalších místech v kraji.
 
Nechcete na zkušenou do Francie ? 

S francouzským regionem Centre-Val de Loire spolupracuje Pardubický kraj dlouhodobě, a to například v oblasti technologických inovací nebo sociálního podnikání. Nyní se náš kraj zapojil také do projektu, který nabízí třem mladým lidem dlouhodobou stáž ve Francii.  „Pardubický kraj se zapojil do projektu mezinárodní mobility, který je podpořen ze strany francouzské vlády a regionu Centre-Val de Loire. Cílem projektu je výměnný pobyt mladých lidí spojený s dobrovolnickou službou v partnerských regionech v délce osmi měsíců,“ řekl radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Pardubický kraj tak v současné době hledá tři mladé lidi ve věku od 18 do 25 let, kteří mají chuť od letošního října do května příštího roku vycestovat do Francie. Dobrovolníkům, kteří pro stáž ve Francii potřebují základní znalost angličtiny, bude zajištěno ubytování, stravné, doprava a kapesné ve výši pětiset eur měsíčně.
Francouzský region Centre-Val de Loire, který se nachází zhruba uprostřed země a jehož hlavním městem je Orléans, je partnerem našeho kraje již několik let. Společně jsme jednali například o založení Energeticko-technického inovačního klastru Pardubického kraje. Významnou oblastí spolupráce je také sociální podnikání. Partneři z Centre-Val de Loire Pardubickému kraji pomáhají svými dlouholetými zkušenostmi, aby i tady tento společensky odpovědný byznys zdomácněl a našel ukotvení.
Více informací o dobrovolnické stáži v partnerském regionu poskytne Kateřina Budínská, a to na adrese katerina.budinska@pardubickykraj.cz nebo na telefonním čísle 466 026 692.
 
Hledá se řešení dopravních problémů v okolí Pardubické nemocnice 

Dopravní dostupnost a zlepšení možnosti parkování. Nad těmito dvěma problémy, které trápí Pardubickou nemocnici, se v úterý dopoledne sešli zástupci Pardubického kraje a města Pardubic. Dopravní situace týkající se nemocničního areálu je dlouhodobě velmi nepřehledná a složitá. Také počet parkovacích míst pro veřejnost již zdaleka neodpovídá potřebám 21. století. Proto je i v souvislosti s plánovanými investicemi kraje a úpravám areálu Tesly Kyjevská nutné celou oblast vyřešit a koordinovat další postup.
„Dopravní situace v okolí nemocnice je dlouhodobě silně nepřehledná a kolizní, což může potvrdit každý návštěvník, který přijíždí automobilem. Veřejnost se může do nemocnice dostat pouze po sjezdu z ulice Kyjevská spodní vrátnicí, což je komunikace s nízkou kapacitou. Její napojení na nadjezd je také velmi špatné a vznikají zde velké problémy,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „Pardubický kraj v minulosti převedl na pardubický magistrát areál bývalé Tesly pod podmínkou vyřešení dopravního napojení nemocnice. Proto se musíme při probíhajícím soutěžním dialogu pro výběr investora v tomto areálu, který připravuje město, bavit také o tom, jak bude vyřešena právě dopravní obslužnost a možnost parkování pro pacienty a personál. Chceme zlepšení podmínek, které jsou z našeho pohledu pro obslužnost nemocnice nezbytné,“ uvedl Netolický.
Až tisíc parkovacích míst. Variant řešení je několik
Velkým problémem, se kterým se setkávají návštěvníci nemocnice, je nedostatek parkovacích míst. „Zpracovaný plán rozvoje nemocnice počítá s vybudováním 950 parkovacích míst. Jednou variantou je parkovací dům s návazností na ulici Kyjevská, který by mohl zároveň sloužit jako hluková bariéra. Jeho předpokládaná kapacita je 250 – 300 míst. Další parkovací dům by mohl vzniknout v severozápadní části areálu na místě dnešního parkování pro veřejnost s kapacitou kolem 300 míst,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. „Počítáme s tím, že by se mohlo jednat o případ sdruženého financování projektu ze strany kraje a investora, který bude realizovat přestavbu areálu v Kyjevské ulici,“ dodal náměstek Kortyš.
Nadjezd s propojením na rychlodráhu? Město připravuje záměr rekonstrukce
Město Pardubice má připravený záměr na rekonstrukci nadjezdu a jeho propojení s rychlodráhou. „Podle informací od zástupců města není možné nadjezd rekonstruovat po etapách, ale jako celek v rámci jedné stavební sezony. Na financování rekonstrukce chce město žádat o dotace. Pro nás je důležité, aby byl nadjezd dimenzován tak, aby byl co nejpohodlnější pro průjezd sanitních vozů, jelikož se jedná o velmi frekventovanou oblast a nemůžeme riskovat, že nevhodným vyřešením bude vznikat problém pro naše záchranáře,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro investice, majetek a kulturu Roman Línek. Samostatná rekonstrukce nadjezdu by mohla stát okolo 30 milionů korun.
Rozvoj Kyjevské nesmí konkurovat nemocnici
Kraj trvá také na tom, aby služby v areálu bývalé Tesly nekonkurovaly nemocnici. „Nemůžeme si dovolit ztrácet výkony našich nemocnic. Je ve společném zájmu pacientů i kraje, aby rozsah zdravotnických služeb krajských nemocnic zůstal zachován, případně byl dále rozšiřován. V sousedním developerském projektu je možné uvažovat pouze o službách navazujících, které nejsou přímou konkurencí, ale spíše doplněním služeb,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „I v případě potřebných parkovacích kapacit bude z pohledu uživatelů vhodné uvážit raději jeden či dva parkovací domy přímo u areálu nemocnice, než vzdálenější odstavná místa v sousedství, dodal radní Ladislav Valtr.
 
Turistické centrum v "Litomyšli na náměstí již slouží veřejnosti

Začátek léta přinesl obyvatelům Litomyšle i turistům novinku, která jim má usnadnit život. Od prvního července slouží veřejnosti nové turistické centrum umístěné v budově staré radnice na Smetanově náměstí. V centru lidé najdou služby, kterých v Litomyšli není dostatek.
Jedná se například o úschovnu zavazadel a kol, sprchu, přebalovací pult, nové sociální zařízení a informační kiosek. Vstup je řešen bezbariérově, takže ho mohou využívat všichni občané. Centrum je ve strategicky významné lokalitě a bude návštěvníkům rovněž sloužit jako další informační uzel, v němž mohou zjistit otvírací doby kulturních institucí či odjezdy autobusů. „Výstavbou tohoto centra jsme odmazali další symbolický dluh vůči občanům. Rodiče se v něm mohou v klidu a čistotě postarat o malé děti, cyklisté si tam mohou odložit kola, případně se po náročném výletu osprchovat, turisté si mají kde odložit těžká zavazadla a v neposlední řadě je pozitivní, že máme v centru města nové bezbariérové toalety,“ prohlásil starosta Radomil Kašpar.
S výstavbou turistického centra se začalo v roce 2016. Opravy historicky cenné budovy  a pořízení nového vybavení stály dohromady 5, 6 milionu korun. V rámci původního projektu za 4,4 milionu se opravila budova, další prostředky se využily na nákup vybavení a rekonstrukci vnitřních prostor. Město Litomyšl získalo pro účely vybudování turistického centra na Smetanově náměstí dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši dva miliony korun. Otevření centra se záměrně naplánovalo na začátek turistické sezony a město Litomyšl bude v nadcházejících týdnech od veřejnosti zjišťovat podněty týkající se připomínek veřejnosti a tipy lidí pro to, aby zařízení splnilo očekávání a požadavky obyvatel.
Radniční dvorek bude zařazen do letošního ročníku kulturního projektu Litomyšlské dvorky, který se bude konat v polovině září.
 
Hrady a zámky v létě

Červenec a srpen, pomyslný vrchol turistické sezóny na hradech a zámcích, přináší pro návštěvníky prodlouženou návštěvní dobu a také rozšířenou nabídku pro dětské návštěvníky. Nastávající státní svátky (a víkend) využijí kasteláni objektů k pořádání zajímavých akcí -  od zpřístupnění sklepení na Hrádku u Nechanic, kostýmované prohlídky na Hrubém Rohozci, rytíře na Bezdězu, zpřístupněnou věž na Lemberku, koncerty na Opočně a Kuksu, prohlídky půd na Náchodě, festival řemeslníků na Kunětické hoře, stavebně-technické prohlídky Slatiňan až po křest knížky o obrech a trpaslících na Sychrově.
Bez jediného zavíracího dne je v červenci a srpnu zámek Sychrov a hrad Trosky v Libereckém kraji, zámky v Ratibořicích, Náchodě a hospitál Kuks v kraji Královéhradeckém. Na Bezdězu je prodloužená návštěvní doba o prázdninových sobotách až do půl šesté. Na hradě Trosky je každé prázdninové pondělí večerní kulturní program od 19 do 22 hodin, každý čtvrtek potom od 19 do 22 hodin možnost navštívit Trosky s nočním výhledem bez doprovodného kulturního programu.