Českotřebovský deník 185/2017 (6/7) 
602 let od tragické smrti Mistra Jana Husa

Česká Třebová má již více než 100 let v Javorce kamenný památník s reliéfem jihočeského akademického sochaře Josefa Kvasničky (*1868 - +1932), který byl postaven v Javorce k 500. výročí upálení Mistra Jana Husa v německé Kostnici. To svědčí o velké cti, která byla této velké osobnosti českých dějin v našem městě postavením památníku (v tehdy ne lehké době) udělena. Takové památníky nemají v každém městě. Přesto měl českotřebovský památník na mále. 90 let po jeho postavení v roce 2005 byl Kvasničkův do mědi tepaný reliéf Mistra Jana ukraden a zničen. Hned další rok byl však obnoven a to díky zachování původního sádrového odlitku v českobratrském evangelickém kostele na Trávníku a spontánní iniciativě, která k tomu vedla. Znovuodhalení  se konalo v neděli 5. listopadu 2006 v 10:30. Tehdy se psalo:

"Po noční vichřici déšť ustal a ustává i silný vítr, jako by příroda věděla, že  má živly poněkud utlumit, aby bylo možné odhalit nově restaurovaný reliéf na Památníku Mistra Jana Husa způsobem slavnostním.  Děj začíná: Pěvecký sbor Bendl zahájil slavnostní program staročeským chorálem, předseda Okrašlovacího spolku Radim Lána vítá všechny účastníky a předává mikrofon starostovi města Jaroslavu Zedníkovi. Ten se zamýšlí nad tím, jak je důležité, že ve městě vznikla iniciativa, která se postavila proti zlodějům a vandalům, která dokázala zničené dílo poměrně rychle nahradit. Poděkoval pak všem, kteří se o znovuodhalení zasloužili: Okrašlovacímu spolku a jeho sponzorům - společnostem Korado a LDM a také Církvi československé husitské. Hlavní část prostředků na obnovu získal Okrašlovací spolek z grantu Nadace Občanského fóra Praha."

Dne 6. července si připomínáme  výročí Mistra Jana Husa každoročně, obvykle společně s farností Církve československé husitské, letos na výročí  církev opomněla. Slavnost se přece jen konala. Projev připomínající Husovo výročí a myšlenky, které zastával, šířil a pro které také zemřel, přednesla ředitelka Městského muzea Mgr. Jana Voleská, s krásným hudebním programem vystoupily sestry Martina a Radka Mikuleckých (housle, akordeon), které přednesly Menuet L. v. Beethovena  a na závěr slavnosti pak Serenádu Josefa Haydna. Slavnosti se zúčastnila řada občanů v našeho města. (mm)


Televizní vysílání 5. července 2017 na ČT1 ze vzácné návštěvy na ZŠ Habrmanova  

Pořad můžete shlédnout na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=OIpArfdiCKM  
 
Situaci na poště 02 je třeba řešit

O poště se obvykle mluví v souvislosti se snahou rušit poštovní pobočky, omezovat provozní dobu, prostě šetřit na úkor poskytovaných služeb. V České Třebové pak čas od času přijde řeč na to, jak bude  hlavní pošta u nádraží rekonstruována. To proto, že v Ústí nad Orlicí se vlastně buduje pošta nová, sice od centra vzdálenější, ale zřejmě proto, aby poskytovala lepší služby, přestože  dosud existuje v centru v domě, který byl ne tak dávno (v osmdesátých letech) právě pro poštu postaven. Také v Litomyšli mají pro poštu  krásně rekonstruovaný (snad až zbytečně velký) dům. Ve Třebové bude mít poštovní budova brzo sto let a tak je její dispozice  jistě zastaralá a potřebuje modernizaci. Můžeme se zatím aspoň těšit, jednou to jistě nastane, ale jak je vidět, tak moc to nespěchá.  Daleko větším a každodenním problémem je omezování počtu otevřených přepážek, takže  zajít si dnes na poštu znamená skutečně velké zdržení a velkou trpělivost. Tu jistě musí mít také pracovnice za přepážkami, když jich tam je tak málo. Práce je stále složitější, poskytované služby  přibývají a tak odbavení jednoho občana zabere často spoustu času a ostatní tam musí stát, pamatovat si jak přišli za sebou a licitovat, které ze dvou otevřených okének bude dřív volné, aby  si vybral dobře.  Myslím, že dozrál čas na razantnější jednání představitelů města s vedením pošty v našem regionu, protože služby, které jsou u nás poskytovány, rozhodně nejsou na úrovni 21. století.  Samostatnou kapitolou jsou pak pobočky ve městě a na Parníku ....
 
Starosta nedodržel slovo

Diváci na českotřebovském cyklomaratonu v neděli 26. června marně čekali na to, až se zde na startu objeví starosta Jaroslav Zedník, přesně tak, jak veřejně slíbil ve svém písemném vyjádření z 26. dubna zveřejněném např. ZDE. Nebyla to tehdy jen odpověď v tísni na dotaz novináře, ale vlastní veřejně sdělené rozhodnutí. Proto  se domnívám, že je třeba vyslovit (také veřejně) jisté politování nad tím, že se Jaroslavu Zedníkovi slib dodržet nepodařilo. Žádné vysvětlení nebylo podáno, snad pouze pořadateli cyklomaratonu. Ve stejném termínu se totiž  konaly (jako každým rokem) Dny města Svit a tam se českotřebovská delegace pravidelně účastní. Podobně na naše květnové udílení cen města přijíždí delegace ze Svitu. A tak se stalo, že partnerské město zřejmě dostalo přednost. O průběhu oslav Dnů města Svit  jsou také dva články na webových stránkách města Svit.( www.svit.sk ) Je zajímavé, že přítomnost českotřebovské delegace zde bohužel není vůbec ani zmíněna (viz ZDE) a o zájezdu delegace města do Svitu nebyla zpráva ani na našem webu města. V pátek 23/6 bylo slavnostní předávání cen města Svitu (a cen primátora), v sobotu potom komunitní festival SVIT.kom a vařil se i kotlíkový guláš. Náš cyklomaraton se jel pak až v neděli. (mm)
 
Gymnázium získá významný evropský grant

Velmi potěšující zprávou je, že žádost českotřebovského gymnázia o dotaci z programu IROP byla úspěšná. nejedná se o maličkost, ale o projekt v rozsahu až 14 milionů korun, v rámci kterého bude provedena komplexní modernizace odborných učeben včetně bezbariérového zpřístupnění a úprav sociálního zařízení, vznikne i nová odborná učebna v exteriéru, tedy na zahradě školy. Podmínkou je převedení pozemku od města na Pardubický kraj a co nejrychlejší zápis do katastru. Převedení pozemku bude provedeno na nejbližším jednání zastupitelstva města.  Do tohoto projektu bylo vybráno jen 5 gymnázií z našeho Pardubického kraje. Českotřebovské gymnázium tedy projde další velkou modernizaci a udrží se na špici v rámci škol gymnazijního typu v našem Pardubickém kraji. Projekt bude realizován v především v příštím roce 2018 tak, aby v roce 2019 škola  již v modernizované podobě mohla oslavit 110 výročí založení školy.  V budově školy budou probíhat i další stavební práce zejména v suterénu školy, opět něco letos, něco v roce příštím a dokončí se výměna oken.
 
Pracovalo se i o svátcích 

Jak můžeme vidět na fotografiích, tak s pomocí velkého autojeřábu pokračovala montáž nové haly firmy Starmon v Hubálkově ulici  i ve svátečních dnech. Již dříve vyrostla železobetonová konstrukce, nyní se provádí opláštění nové haly. Pracovaly ale i další firmy, také včera 5: července.  V Javorce pracovalo např. středisko údržby zeleně Eko Bi,  dláždil se chodník na Tyršově náměstí.

Povodeň 1997 - další fotografie od Matyášů v Podbranské ulici