Českotřebovský deník 193/2017 (18/7)
Město připravuje úpravy areálu rotundy sv. Kateřiny

Dnes jsem měl spolu s dalšími zájemci možnost se seznámit se návrhem úprav areálu rotundy sv. Kateřiny, tedy  tzv. Starého hřbitova a také přístupového prostoru. Návrh připravený firmou Garden servis představil starosta Jaroslav Zedník. Předložený návrh je zpracovaný podle mého názoru velmi dobře, po seznámení s připravenou studií jsem odcházel spokojen.  Připravený projekt přináší i některé překvapivé možnosti řešení, které mohou vyřešit kolizi areálu rotundy a nově rekonstruovaného objektu čp. 254 v sousedství. Studie počítá samozřejmě se zachováním skupiny památných stromů, obsahuje cestní síť, vedenou kolem rotundy a zachována je i průchozí trasa od zvonice k velké bráně.  Je opatřená lavičkami s opěradly.  Cesty doplní ji i další štěrkové plochy  např. před instalovanými kamennými reliéfy na západní obvodové zdi areálu. Objekt románské rotundy nebude schován za keři či další zelení, ale bude vystupovat z udržovaného trávníku. U vchodu do areálu od zvonice bude vhodně upravená zasklená informační tabule. Hlavní momenty historie rotundy a starého hřbitova připomene dobře navržená poměrně velká potištěná informační plocha cortenového proti korozi odolného plechu s přírodní patinou (nižší než je na uvedeném ilustračním snímku a není také v přímce vedená). Je výhodně umístěná tak, že odstíní místa, kde by mohly vznikat rušivé vlivy, v našem případě od rekonstruované stavby čp. 254. V tomto úseku právě chybí jinde jednolitá obvodová kamenná zeď.  Pokud by se podařilo zajistit realizaci předložené studie, byl by to velký krok kupředu. Areál rotundy sv. Kateřiny  by byl  citlivě upraven. Vliv zkušeného zahradního architekta byl všemi přítomnými na dnešní "předváděčce" vysoko ceněn.  Je současně třeba přidat, že na projekt úprav tzv. "Starého hřbitova" navazuje ještě návrh úprav vstupního prostranství před vstupem do areálu, tedy před zvonici, který se postupně uvádí v život již v letošním roce. Mnoho stávající zeleně zde zůstane zachováno, úprava bude prováděna soustavě podle připraveného návrhu tak, že skončí dosavadní divoký růst dřevin, který býval upraven až jednorázově na podzim před Jabkancovou poutí.  Dá to jistě více práce, ale vyplatí se to. Románská rotunda je nejstarší památkou východních Čech a měla by mít tedy nejen dobrou propagaci, ale i upravený přístup a okolí.
Návrhy a plány jsou připraveny, ale nemohou být zveřejněny, nejde ještě o schválená řešení.  (mm)
Poznámka - co je CORTEN   COR-TEN (též Corten) je speciální druh oceli, který je schopen odolávat povětrnostním podmínkám. Jedná se u skupinu ocelových slitin, které zamezují vzniku atmosférické koroze. Na Corten tudíž není nutné používat nátěrové hmoty. Například pokud je Corten plech několik let vystaven povětrnostním vlivům, získává jeho povrch stálou, charakteristickou a velmi působivou rezavou patinu. Fakticky se na povrchu výrobku z Cortenu díky působení počasí vytvoří speciální ochranná vrstva, která zpomaluje korozi. Je-li výrobek z Cor-tenu vystaven nepříznivým povětrnostním vlivům, tato ochranná vrstva se neustále vyvíjí a obnovuje. Zjednodušeně řečeno - ocel nebo plech se nechává korodovat, aby si vytvořila ochrannou vrstvu. (V České Třebové jsou z Cortenu vyrobeny nádoby pro zeleň umístěné v rekonstruované Nádražní ulici)
 
Letní in-line hokejová liga skončila

Dne 20. 7. 2017 proběhne na Zimním stadionu Česká Třebová slavnostní vyhodnocení
„3. ROČNÍKU ILHL “ Vyhodnocení soutěže zahájíme v 19:30 hodin.
Od 18:00 hodin se odehraje zápas vítěze ILHL proti výběru hráčů ostatních týmů. VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME.
Statistiky nejlepších
pořadí Jméno Příjmení Narozen Tým Průměr Gó. As. Body Tresty
1 Drobný  Jiří ml. 20.12.1996 KOB 7,2 11 54 25 79 6
2 Dvořák Ondřej 22.6.1991 KOB 5,7 11 37 26 63 3
3 Morkes Radek 12.3.1979 HELP 3,7 10 15 22 37 0
4 Váně  Miroslav 18.10.1991 BAN 4,1 8 14 19 33 0
5 Teplý Libor 6.4.1981 HELP 3,1 10 23 8 31 3
5 Čevora Oldřich 30.11.1970 KRJ 2,8 11 17 14 31 14
7 Voleský Martin 10.5.1991 HELP 3,5 8 16 12 28 4,5
7 Budina Michal 4.5.1978 KOB 4,0 7 18 10 28 0
9 Večeř Filip 24.6.1981 HET 3,0 9 10 17 27 0
10 Hynek Josef 5.6.1992 BAN 2,8 9 13 12 25 11,5
 
Návrh na vymezení ochranného pásma kolem nemovité kulturní památky rotundy sv. Kateřiny

Návrh je vydán formou veřejné vyhlášky, její text byl 27/6 zveřejněn na webové stránce města. Součástí byly i mapové podklady. Navržené ochranné pásmo zahrnuje oblast za Podbranskou ulicí, ulicí Chmelnice, celé návrší u Kostelíčka po ulici Lidickou a část Zámostí.  Co vyhlášení ochranného pásma bude znamenat bude vysvětleno na veřejném shromáždění, které se k tomuto účelu bude konat dne 30. srpna 2017 od 14 hodin v malém sále Kulturního centra. Problém se dotýká poměrně velkého počtu občanů, jejich seznam zabírá 4 strany A4. Správní řízení, jehož cílem má být vymezení ochranného pásma, zahájil odbor rozvoje města a investic MěÚ Česká Třebová jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče na návrh Pardubického kraje.
Problematice ochranného pásma se věnuje článek  JUDr. Magdalény Peterkové  zveřejněný dne 17/7 ZDE. Vybízí občany, kterých se problém týká, aby se výše uvedeného veřejného shromáždění dne 30/8 v KC zúčastnili, je to v jejich zájmu. Je to samozřejmě správně, bude zde možnost osobního kontaktu s navrhovateli, bude možné se seznámit s problematikou významu ochranného pásma a jeho budoucí aplikací do praxe. Čemu ale nerozumím : Na jedné straně paní radní naléhavě žádá občany o účast, a na druhé straně město z webových stránek veškeré informace o návrhu na vymezení ochranného pásma kolem rotundy sv. Kateřiny včetně mapových podkladů stáhlo a na webu města nyní již nejsou k dispozici. Jako by levá ruka nevěděla co dělá ruka pravá. Chybějící informace na webu města o této problematice by se jistě daly obratem obnovit. (mm)
 
Integrační setkání osob se zdravotním postižením a veřejností

Dne 26. září 2017  se do 10:00 do 16:00 hodin uskuteční  na Mírovém náměstí  v Ústí nad Orlicí  integrační den, který pořádá
pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením - Komunitní plánování Města Ústí nad Orlicí
Název vysvětluje všechno: INTEGRAČNÍ DEN...aneb JAK SE ŽIJE LIDEM S POSTIŽENÍM... Přijďte mezi nás! Již pošesté si můžete vyzkoušet chůzi se slepeckou holí, jízdu na invalidním vozíku nebo speciální obleček, ve kterém si budete rázem připadat jako senior.  Poskytovatelé různých sociálních služeb budou prezentovat svoji službu, připravené budou soutěže pro děti a veřejnost a další zájemce. Program bude doplněn o kulturní vystoupení klientů ze zařízení sociálních služeb. Propagováno bude i Komunitní plánování sociálních služeb ve městě. Akce bude po celý den moderovaná pořadatelem. Srdečně vás zveme! Akci finančně podpořilo město Ústí nad Orlicí.  Za skupinu KPSS pro osoby se zdravotním postižením  Iva Sedláčková
 
Připravuje se modernizace silnice III/36012 (ul. Kubelkova)

Jde o stavby SO 301 - Dešťová kanalizace v délce 1040 metrů SO 302 - přeložka vodovodu v délce 74 metrů úseku Kubelkovy ulice, t.j. silnice III. třídy III/36012 v katastrálním území Česká Třebová a Parník Dnem 21. 6. 2017 bylo zahájeno územní řízení.
Odbor výstavby Městského úřadu v České Třebové, jako příslušný stavební úřad oznamuje, že k této věci nařídil ústní jednání na den
14.08.2017 (pondělí) v 9:00 hodin  se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Městského úřadu Česká Třebová.
 
Dražba pronájmu volného bytu  1+1 na Trávníku

 • Adresa bytu: ulice Trávník číslo popisné 1982 číslo bytu 10, Česká Třebová Velikost bytu: 1+1 Podlahová plocha dle § 2 odst. d) zák. č.107/2006 Sb.: 37,96 m2 Kuchyň 13,95m2 Pokoj č.1 16,05m2 Předsíň 2,60m2 Koupelna 1,98m2  WC 0,98m2 Sklep 4,80m2  Aktuální měsíční nájemné: 1.972 Kč (51,95 Kč/m2)  Vyvolávací cena: 47.000 Kč Záloha na teplo: 793 Kč Záloha na OTUV: 300 Kč. Měsíční zálohy na další služby spojené s užíváním bytu 211 Kč. Prohlídka bytu se uskuteční: po dohodě s paní Kostroňovou (TEZA s.r.o.), tel. 465 500 532 Dražba se koná ve velké zasedací místnosti městského úřadu v I. patře dne 31. července 2017 v 17:00 hodin.
 • Jedná se o II. kolo dražby Datum posledního dne, kdy je možné podat přihlášku do dražby: 26.07.2017
 •  
  Kraj postaví u pevnosti Bouda provozní budovu z vlastních prostředků

  Podmínkou rozvoje cestovního ruchu na území Pardubického kraje je nejen mít zajímavá místa pro turisty, ale také jim nabídnout potřebné služby. V tomto ohledu se situace v příštím roce významně zlepší u dělostřelecké tvrze Bouda v Králické pevnostní oblasti, kde vyroste nová provozní budova. Po problémech s projektantem a odstoupení polského partnera bude kraj financovat celou stavbu ze svého rozpočtu. V provozu by měla být od konce příštího roku.
  „V minulých letech jsme zaznamenali zvýšený zájem o pevnostní turistiku na Králicku, ročně se v oblasti pohybuje kolem 50 tisíc lidí, ale se zázemím je to v této hornaté části kraje složitější. Nedávno se nám podařilo nově elektrifikovat tvrz Bouda, která je v našem majetku, a nyní jsou podmínky i pro rozvoj dalších služeb,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Původně jsme plánovali vybudovat provozní budovu již v letošním roce. Kvůli problémům s projektantem a nutnou změnou ve financování musíme zahájení stavby odložit na příští rok. Projekt bude kompletně hrazen z našeho rozpočtu, jelikož se kvůli odstoupení polského partnera nepodařilo záměr zařadit do společného česko-polského projektu a získat evropské prostředky. V rozpočtu kraje je na stavbu připraveno deset milionů korun,“ dodal hejtman Netolický.
  „Chceme, aby stavby byla nízkoenergetická, přístupná i návštěvníkům s omezenou pohyblivostí a aby svým charakterem a použitým materiálem dobře zapadala do horského prostředí,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro investice Roman Línek při schvalování investičního záměru.
  Objekt bude mít v suterénu technickou místnost a sklad, v přízemí pokladnu, sociální zařízení, čekárnu, kuchyň, dílnu, garáž, sklady a prostory pro dobrovolníky, kteří zde pracují. Podkroví by mělo být vybaveno pokojíky na přespání provozního personálu.
  „Rádi bychom začali se stavbou už v březnu příštího roku a vše měli hotové do konce listopadu 2018,“ dodal Línek.
   
  Budova moderní psychiatrie v Pardubické nemocnici získá podporu EU

  Více jak 220 milionů korun získá Pardubický kraj z Evropského fondu pro regionální rozvoj na vybudování nového moderního pavilonu psychiatrie v Pardubické nemocnici. Uspěl tak se záměrem, který předložil v rámci 54. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu a zařadil se tak mezi osm úspěšných žadatelů.
  „Psychiatrie byla v našem prostředí dlouhá léta tabu, o kterém se de facto nemluvilo. Úroveň služeb, kde se měli léčit pacienti s psychickými problémy, byla často až tragická. Moderní medicína klade na tuto oblast daleko větší nároky a to jak v kvalitě samotné péče, tak prostředí, ve kterém se pacienti pohybují,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Po stavbě moderního pavilonu ve Svitavách přichází na řadu Pardubice, což považuji za velký úspěch, protože se i naše krajská nemocnice dočká moderního psychiatrického pavilonu, který si zaslouží. Díky kvalitně podanému projektu bude rozpočet kraje touto investicí zatížen pouze deseti procenty z celkové částky, což řádově odpovídá 20 milionům korun,“ dodal Netolický.
  „Mezi osmičkou podpořených projektů v rámci 54. výzvy týkající se deinstitucionalizace psychiatrické péče patří projekt Pardubického kraje mezi tři největší co do objemu investičních prostředků. Cílem výzvy je zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
   
  Kraj přispěje na rekonstrukci mostu přes Labe ve Valech

  Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání pověřila Správu a údržbu silnic Pardubického kraje uzavřením smlouvy s Ředitelstvím vodních cest ČR o spolupráci na financování rekonstrukce mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi. Celkové předpokládané náklady celé stavby přesahují 200 milionů korun. Finanční podpora kraje nepřesáhne dle smlouvy 47 milionů korun.
  Investorem stavby je Ředitelství vodních cest ČR. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi důležitou stavbu, která pomůže propojení obou břehů Labe, rozhodli jsme se uvolnit finanční prostředky na nezbytnou rekonstrukci. Po ukončení realizace projektu bude most převeden do majetku kraje,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Smlouvou se zavazujeme k uvolnění prostředků až do výše necelých 47 milionů korun s tím, že konkrétní výše finanční spoluúčasti bude upřesněna na základě ceny díla, která bude stanovena až na základě výsledků zadávacího řízení na zhotovitele stavby,“ dodal Michal Kortyš.
   
  Tour de aleje, pořádaná spolkem Arnika, úspěšně dojela do cíle v Přibyslavi. 

  I přes nepříznivé počasí přilákal první ročník benefiční cyklojízdy desítky milovníků sportu a přírody. Vysočina je bez nadsázky krajem stromořadí, a pečlivě naplánovaná trasa zavedla účastníky pod koruny těch nejkrásnějších - například památné aleje u Žižkova Pole, Ranské aleje nebo březové aleje mezi Ždírcem a Sobíňovem. Vedle představení méně známých půvabů Vysočiny měla Tour de aleje za cíl podpořit kampaň Zachraňme stromy. Přírodní dědictví české a moravské krajiny totiž na mnoha místech republiky ohrožují stavební práce nebo špatná údržba stromů.
  „Aleje podél silnic jsou nejen krásné, ale chrání také poutníky či cykloturisty před sluncem, větrem i deštěm. Na vlastní kůži jsme to zažili na trase, kde nás stromy ochránily před největším lijákem. Bez těchto zelených koridorů by cesty naší krajinou přišly o své kouzlo“, říká Natálie Pivoňka Faltýnová, organizátorka  Tour de aleje.
  „Místní lidé i přespolní turisté často alejemi pouze projíždějí cestou k architektonickým památkám a dalším cílům. Cesta lemovaná stromy však může být stejným zážitkem jako přírodní koupaliště, historický skvost nebo skvělá hospoda. Stromořadí podél silnic mají i ryze praktický význam: šetří náklady správců silnic, zlepšují atraktivitu místa k bydlení, mírní dopady extrémních teplot nebo poryvů větru. Také proto je musíme v naší krajině uchovat i pro příští generace,“, vysvětluje RNDr. Marcela Klemensová, vedoucí kampaně Zachraňme stromy spolku Arnika.
  První ročník Tour de aleje nebyl pojat jako závod, ale cyklistická vyjížďka, při níž se účastníci dozvěděli zajímavosti z historie nejkrásnějších alejí. Například alej vedoucí kolem mohyly Jana Žižky u Žižkova Pole by už nestála, nebýt úsilí Arniky a řady dobrovolníků. Ti v roce 2010 natřeli kmeny stromů bílou reflexní barvou, zvýšili tím bezpečnost silničního provozu a odradili krajskou silniční správu od plánu na kompletní vykácení lip, z nichž některým je i přes 300  let. Později byla alej vyhlášena za památnou a ochráněna zákonem.