Českotřebovský deník 251/2017 (14/9)
Bikepark Peklák pokračuje o víkendech až do 8. října                                       

Až do 8.10. se na Vás těšíme každou sobotu a neděli vždy 10-17 hodin. Bike park, terénní káry, pújčovna, bufet…. vše v provozu.
28. a 29. 9. otevřeno 10-17 hodin. …… na shledanou na Pekláku.
Dorazte s partou na Peklák, budete si užívat ježdění s výraznou slevou: budete-li 3, zaplatí každý za ježdění pouze 300 Kč/den, budete-li 4 už to bude jen 270 Kč/osobu a den a bude-li vás 5 a více, zaplatí každý pouze 250 Kč/den !!!!
Platí od 16.9. do 8. 10. 2017


Krytý bazén Česká Třebová zahajuje po odstávce 16/9 provoz 

OTEVŘENO od 16.9.  Pozor změna - 28. a 29. září bude otevřeno 9.00 – 21.00 hod

Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek od 5.30 do 8.00 hod. (mimo 28.9.)
Po 10.00– 18.30 hod
Út 5.30– 8.00 a 12.00– 17.30 hod
St 12.00– 21.00 hod
Čt 5.30– 8.00 , 12.00– 16.00 a 18.00- 2100 hod
Pá 12.00– 21.00 hod
So 8.00– 21.00 hod
Ne 8.00– 21.00 hod
Provozní doba solária: úterý, pátek 12.00 – 20.00 hod, v ostatní dny na telefonické objednání
telefon  solárium 734 351 310 kosmetika 606447497 
modeláž nehtů 731518817 masáže 737306148 kadeřnictví 736541357               

Světový den první pomoci v České Třebové

Seriál prezentací putující po větších městech okresu dorazil i do České Třebové. Akci pořádal Český červený kříž a složky Integrovaného záchranného systému v klidové zóně českotřebovského Starého náměstí.
Byla to akce určená především mateřským a základním školám, navštívili ji také i další zvědavější občané. Ke shlédnutí byla vozidla SDH Česká Třebová, HZS SŽDC Česká Třebová, Červeného kříže, Záchranné služby, Vodní záchranné služby Pastviny, Policie ČR a Městské policie, byly zde i soutěžní programy  pro děti a ukázky činnosti Červeného kříže spojené s nácvikem poskytování první pomoci. Za úspěšnou zkoušku resuscitace dostaly děti odměnu.

Ulice T.G. Masaryka v Ústí nad Orlicí má nový pomník s reliéfem "Prezidenta Osvoboditele"

K výročí úmrtí prezidenta T.G. Masaryka  byl v Ústá n.O. odhalen pomník - žulový monolit s bronzovým reliéfem T.G. M.  Nachází se  na křižovatce naproti nové fontáně na začátku ulice Příkopy. Reliéf je dílem sochaře Jaroslava Tschöpa z Letohradu, který jej  městu Ústí n.O. již před 25 lety. Byl umístěn na radnici, po rekonstrukci byl přemístěn do depozitáře muzea.  Očištění, patinování a konzervaci díla provedl umělecký kovář František Bečka.  Prezident Masaryk, který  obdržel čestné občanství města Ústí nad Orlicí již v prvních dnech republiky 27. prosince 1918 dosud neměl v Ústí nad Orlicí žádnou sochu nebo bustu. V České třebové byl T.G. M. uctíván a svou sochu měl na čele Parku legií. Byla odstraněna po nástupu německé moci na začátku okupace a bohužel se nezachovala.  Na jejím místě byla pak odhalena busta, která však také byla po nástupu normalizace v roce 1970 v noci tajně odstraněna  a přemístěna do městského muzea.  Definitivně byla umístěna 7. března roku 1990.  Další busta  T.G. M. zde byla umístěna za I. republiky na Parníku a má také podobný pohnutý osud Více o českotřebovských bustách TGM ZDE
 
Peníze pro zdravotní sestry putují do lůžkových zařízení

Na konci pololetí letošního roku vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví dotační program, který má napomoci lepšímu finančnímu ohodnocení zdravotních sester v lůžkových zdravotnických zařízeních. Zdravotní sestry ve směnném provozu přitom v Pardubickém kraji na inkaso této dotace čekat nemusely, dostávají zde příplatek v hodnotě dvou tisíc korun již od 1. července. Pardubický kraj se mezi prvními do ministerského programu přihlásil a získal na toto navýšení mezd neinvestiční dotaci přesahující 20 milionů korun. Tu kraj nyní převede na své příspěvkové organizace, kterých se zvýšení mezd týká. Rozdělení prostředků schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém pondělním jednání.
Řešili jsme problém, jak transformovat programovou dotaci Ministerstva zdravotnictví na reálné peníze, které získají poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče na našem území,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr s tím, že Pardubický kraj se nakonec rozhodl pro nejrychlejší cestu  individuálních žádostí. Všichni poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče v našem kraji tak byli včas informováni o možnosti požádat o dodatečné zdroje, což všichni učinili.
Výplatu příspěvku zdravotním sestrám v lůžkových zařízeních jsme v našem kraji spustili hned od 1. července s tím, že z ministerské dotace bude vše do koruny našim zdravotnickým zařízením proplaceno. Potřebnou částku tedy nyní převádíme, a to nejen mezi všechny příspěvkové organizace zřizované Pardubickým krajem, kterých se dotace týkala, ale i další poskytovatele lůžkové zdravotní služby na území kraje,“ uvedl radní Valtr.
Personální situace je jeden z nejpalčivějších problémů zdravotnictví. Zvýšení platů sester proto vítám a jsem rád, že v našem kraji podařilo vyčlenit finanční prostředky v nejkratším možném termínu s tím, že vyrovnání se zdravotnickými zařízeními za celé druhé pololetí právě probíhá,“ uzavřel Ladislav Valtr.
 
DDM KAMARÁD uspořádal letos 7 příměstských táborů

Jako každý rok, tak i letošní letní prázdniny byly na našem Domě dětí a mládeže Kamarád v České Třebové ve znamení příměstských táborů. Byl o ně opravdu velký zájem, což nás velice těší. Konalo se jich celkem 7 pod naším domečkem. Pět jich probíhalo v České Třebové a dva v Březové nad Svitavou.
Příměstský tábor prázdninové hrátky se zvířátky se konal 3x. Tento tábor byl pro děti od 6 let do 13 let a každý den byl jiný zajímavý program. V pondělí jsme se seznámili hrami v DDM a v parku Javorka a i trochu tvořili. Druhý den se cestovalo do Březové nad Svitavou, kde bylo překvapivě mnoho zajímavých aktivit – exkurze do mlýna nebo předvedení výcviku psů, lanový park, zajímavé vodní království a rozhledna Járy Cimrmana. Ve středu se uskutečnil výlet na kolech do Cakle, kde se mohly děti projet na raftu či si zastřílet z luku. Čtvrtý den jsme jeli na velký výlet na slavný hrad Karlštejn a v pátek jsme si užili zvířátka a poznávali bylinky v ekocentru Paleta v Pardubicích. Jelikož nešlo vše uspořádat stejně, jednotlivé příměstské tábory měly program proházený a dokonce na třetím běhu bylo špatné počasí v době konání cyklo – výletu, a tak byl náhradní program v tělocvičně na ZŠ Ústecká. Každý si mohl najít v průběhu „příměšťáku“ něco, co by ho bavilo. Děti byly super a vedoucí také.
Na DDM také proběhl v červenci příměstský tábor – POZNÁVÁME ŘEMESLA. Děti mohly každý den poznávat nové kreativní techniky a každý den si i něco vyrobit. Někdy za dobrodružstvím cestovaly a někdy zůstaly v místě. Vyzkoušely si  techniku tkaní, řezbářství, košíkářství, malování na porcelán, výrobu razítka a prázdninového deníčku. Vyzkoušely si drátkování a výrobu loutky. Užily si, vyráběly a možná se naučily i něco nového a inspirovalo je to k vlastní budoucí tvorbě.
Velmi zajímavý a plný zábavy byl i příměstský tábor – OD VŠEHO TROCHU, který proběhl na přelomu července a srpna. Děti si užívaly letní pohodu v České Třebové. Hrály spousty her, vařily si. Například si každý upekl houstičku na vlastního hamburgera. Tvořily marcipánové dobrůtky, ale tvořily i dobrůtky šité na ozdobu. Hrály v tělocvičně i venku Kin-ball a dozvěděly se něco o masírování a samy si ho vyzkoušely na sobě a zjistily něco o svém těle.
 
Při obnově památek kraj doplňuje péči státu

Rada Pardubického kraje schválila novou Koncepci podpory památkové péče na území Pardubického kraje na léta 2017–2020.  Ta navazuje na státní politiku památkové péče a doplňuje ji. Na území našeho kraje se nachází přibližně 2 200 nemovitých kulturních památek, 14 národních a jedna památka UNESCO.
„Pardubický kraj každoročně ze svého rozpočtu podpoří více než stovku akcí obnovy památek prostřednictvím dotací. Např. v roce 2016 uvolnil ze svého rozpočtu částku 13 milionů korun a vlastníci těchto objektů v kraji obdrželi ze státního rozpočtu částku přesahující 46 milionů. Velmi potěšující je stoupající tendence uvedených částek,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Koncepce mimo jiné předpokládá zachování dotačních titulů včetně finančních objemů (nebo jejich zvýšení), dále aktivní podíl kraje na tvorbě právních norem v oblasti památkové péče, zajišťování servisu informací pro vlastníky památek, zvyšování profesní způsobilosti odborných pracovníků, zvýšení vlivu samospráv obcí při obnově památek nebo větší spolupráci se subjekty v oblasti cestovního ruchu.
„Aktuální stav kulturních památek v kraji je velmi rozdílný: od památek ve výborné kondici, přes památky v optimálním stavu až po památky zchátralé nebo ohrožené. Jednou z častých příčin neutěšeného stavu je nevhodné využití nebo ztráta využití objektu,“ podotkl Línek a pokračoval: „Naši odborníci mohou vlastníkům kulturních památek pomoci při hledání cesty k údržbě, obnově i prezentaci kulturního dědictví. Na našich webových stránkách pak majitelé získají nejen informace o právech a povinnostech vlastníků kulturních památek, ale také o možnostech získání finančních prostředků na obnovu památkově chráněných nemovitostí. Složité bude změnit někdy neprávem akcentovaný negativní postoj veřejnosti k památkové péči. Lidé mají rádi památky, ale nemají rádi památkáře.“ PhDr. Zuzana Nováková

Vyhlášení stavby roku 2017 Pardubického kraje


Uskuteční se v úterý 19. září od 16:30 hodin v sále Jana Kašpara na Krajském úřadu Pardubického kraje (v bývalé reálce).
Promítány budou  prezentace přihlášených staveb, výstava, beseda s tvůrci . Přítomni budou členové poroty, tvůrci přihlášených staveb, zástupci měst, kde stavby sídlí, a zastupitelé Pardubického kraje.

190 let uplynulo od chvíle, kdy bratranci Veverkovi vynalezli ruchadlo

Proto se v jejich rodné obci Rybitví uskutečnily oslavy, jejich součástí se stal 3. ročník otevřeného mistrovství Pardubického kraje v orbě. Obec zároveň oslavila 640. výročí od prvních zmínek o jejím založení.  Slavnosti ani soutěž si nenechal ujít krajský radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.
 Součástí dne byly kromě mistrovství i ukázky starých řemesel nebo prohlídky Památníku bratranců Veverkových. Ti svůj slavný vynález dokončili v roce 1827, po třech letech pokusů. Ruchadlo, na rozdíl od dosavadních pluhů, půdu rozrušovalo, drolilo i obracelo a zemědělcům značně usnadnilo práci. Při příležitosti oslav se dopoledne uskutečnil již třetí ročník otevřeného Krajského mistrovství Pardubického kraje v orbě. To bylo přípravou na 44. ročník Mistrovství České republiky v orbě, které proběhne na konci září. Mistrovství Pardubického kraje se zúčastnilo celkem osm soutěžících. „Soutěž se opravdu vydařila, účastníci měli dobré podmínky. Ačkoli se jednalo o mistrovství otevřené všem zájemcům, nakonec se mezi soutěžícími neobjevili žádní začátečníci a bylo se tak opravdu na co dívat,“ zhodnotil Václav Kroutil, který společně se starostou Rybitví Radimem Voltrem předal ceny. Mistrovství hodnotila odborná porota, která posuzovala například rovnost nebo hloubku vyorané brázdy.
Na soutěž v orbě v odpoledních hodinách volně navázaly oslavy 640 let od první písemné zmínky o obci Rybitví, jehož součástí byl i pestrý doprovodný program.
 
Nový ročník ankety Alej roku

Spolek Arnika letos už sedmým rokem hledá nejkrásnější stromořadí České republiky. Lidé zatím v anketě nominovali patnáct alejí z osmi krajů. Anketa Alej roku sbírá nominace do 31. října 2017.
V letošním ročníku ankety Alej roku se zatím sešlo patnáct nominací z celé České republiky. Lidé mohou i nadále nominovat svá oblíbená stromořadí na webu www.alejroku.cz/nominace do 31. října 2017. Každý může zaslat jednu až tři fotografie, ke kterým připojí stručný popis a důvod, proč si alej zaslouží pozornost. Veřejnost začátkem listopadu následně vybere nejpopulárnější alej hlasováním na internetu.
“Letos se mezi nominacemi objevují nejen vzrostlá majestátní stromořadí, ale také aleje, které byly vysázeny teprve nedávno. Ovšem co do krásy a kouzla nemohou svým předchůdkyním zatím konkurovat,” říká Natálie Pivoňka Faltýnová, koordinátorka ankety Alej roku a dodává: “Mnoho historických alejí dožívá. Lidé však svými nominacemi potvrzují, že s alejemi počítají i pro další generace, z čehož máme obrovskou radost.” Nejvíce nominací má letos dosud kraj Vysočina, ze kterého se sešlo šest favoritek. V Pardubickém kraji o pomyslný titul miss alejí bojuje zatím Alej filozofů v Jiráskově ulici pojmenovaná podle díla Filosofská historie na počest Aloise Jiráska, který v Litomyšli působil 14 let jako gymnaziální profesor dějepisu a zeměpisu. V loňském roce lidé v kraji přihlásili sedm stromořadí, přičemž regionální vítězkou se stala lipová alej na Mariánské hoře.
Stejně jako v předchozích ročnících se soutěží ve třech kategoriích. Po ukončení hlasování Arnika v prosinci vyhlásí nejoblíbenější alej celé České republiky a také vítězná stromořadí v jednotlivých krajích. Odborná porota mezitím zvolí nejkrásnější fotografii. Jako hlavní cena čeká na autora vítězné nominace let balonem, vítěz fotografické soutěže se může těšit na tiskárnu značky Epson.
 
Hlavní pošta u nádraží je uzavřena - zbývající pošty mají prodloužené doby otevření.

Jejich služby jsou specializovány: Výdej listovních zásilek a balíků je na poště 03, výdej finančních částek na poště 01

Integrační setkání osob se zdravotním postižením a veřejností

Kdy: 26. září 2017 10:00 - 16:00 hodin
Místo konání: Mírové náměstí  Ústí nad Orlicí
Pořádá: Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením - Komunitní plánování sociálních služeb Ústí nad Orlicí
...aneb JAK SE ŽIJE LIDEM S POSTIŽENÍM... Přijďte mezi nás! Již POŠESTÉ si můžete vyzkoušet chůzi se slepeckou holí, jízdu na invalidním vozíku nebo speciální obleček, ve kterém si budete rázem připadat jako senior. 
Poskytovatelé různých sociálních služeb budou prezentovat svoji službu, budou připravené soutěže pro děti a veřejnost a další zájemce.
Soutěže pro děti chystají studenti Střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí. Soutěže budou i u stánků poskytovatelů. Děti si tak během soutěžení vyzkouší, s jakými obtížemi se osoby se zdravotním postižením potýkají.
Akci zahájí Jiří Preclík, I. místostarosta města, který převzal nad akcí záštitu.
Program bude doplněn o kulturní vystoupení klientů ze zařízení sociálních služeb.
10:00 hod. Zahájení Integračního dne, vystoupení Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí
11:00 hod. A centrum Česká Třebová
12:00 hod. Hudební soubor Studánka, Anenská Studánka
13:00 hod. Barbušáci, Domov pod hradem Žampach
14:00 hod. Stacionář Ústí nad Orlicí
15:00 hod. Canisterapie s Luckou a Teylou
15: 30 hod. Honorata Letohrad, skupina historického šermu
16:00 hod. Zakončení Integračního dne
Propagováno bude i Komunitní plánování sociálních služeb ve městě.  Účast přislíbila většina místních mateřských, základních, středních škol, a středních a vyšších odborných škol z okolních měst Akce bude po celý den moderovaná pořadatelem.
KONCERTY CYKLU ROCK IS NOT DEAD

3.11.2017 TATA BOJS & NIL ÚSTÍ NAD ORLICÍ  https://www.facebook.com/events/749534951915511/

10.11.2017 PEKAŘ & JAKUB DĚKAN BAND ČESKÁ TŘEBOVÁ  https://www.facebook.com/events/1433127780059158/

11.11.2017 ALEŠ BRICHTA PROJECT / LIMETAL / OUR A.S. / REGEN ÚSTÍ NAD ORLICÍ
https://www.facebook.com/events/356074394792732/

17.11.2017 AC/DC CZECH REVIVAL / NIRVANA REVIVAL ČESKÁ TŘEBOVÁ
https://www.facebook.com/events/138637563334063/

18.11.2017 MIG 21 ÚSTÍ NAD ORLICÍ  https://www.facebook.com/events/591061331084261/

25.11.2017 DEBUSTROL / MALINGANT TUMOUR / SHATTER / UNHOLY ONES / DEADKILLERS ČESKÁ TŘEBOVÁ
https://www.facebook.com/events/1238950722861568/

29.11.2017 NA STOJÁKA & LUKÁŠ PAVLÁSEK / KAREL HYNEK / ARNOŠT FRAUNBERG ČESKÁ TŘEBOVÁ
https://www.facebook.com/events/165960377307747/

1.12.2017 HORKÝŽE SLÍŽE 25 ROKOV TOUR + ZAKÁZANÝ OVOCE / MEAN MESSIAH ÚSTÍ NAD ORLICÍ
https://www.facebook.com/events/1161071913969557/

9.12.2017 SPS / E!E / EXISTENCE NOVÉ DOBY / UPSIDE DOWN! ČESKÁ TŘEBOVÁ
https://www.facebook.com/events/1164610923608010/