Českotřebovský deník 282/2018 (2/10) 
Program oslav 100. výročí vzniku
samostatného státu Čechů a Slováků

Plakát s programem oslav
najdete na dále uvedeném odkazu ZDE.
V programu slav uvedeným v říjnovém vydání Českotřebovského zpravodaje došlo k záměně místa slavnostního koncertu Bendla a italského sboru Il Rifugio. Ve zpravodaji byl v rubrice Kulturního centra byl nesprávně uveden velký sál KC, na plakátech oslav a jak jsem si ověřil, tak ve zdrojovém textu je skutečně správně napsána Malá scéna. Program oslav je také uveden o 3 stránky dále na programové stránce Městského muzea a tam je Malá scéna uvedena správně.  Vzniklo tedy nedorozumění.  Osobně se umístění Slavnostního koncertu k tak slavnému výročí do přece jen menších prostor Malé scény divím, vstup je volný, italský sbor má v České Třebové spoustu příznivců, dá se předpokládat, že Malá scéna bude na tuto akci skutečně malá. Také zázemí pro až 50 aktérů koncertu je v Kulturním centru podstatně prostornější a na vyšší úrovni. Pro takové slavnostní příležitosti bychom měli použít největší a nejlepší sál ve městě, který máme. Snad proto jsem ani na vteřinu nepochyboval o tom, že se  takový slavnostní koncert  uskuteční ve velkém sále Kulturního centra. A jak sem zjistil v diskuzi např. na koncertu KPH, tak podobně uvažuje i více příznivců Bendla.

Sociální služby - Domov pro seniory přijme do pracovního poměru PPOP( pečovatelku). Nástup možný ihned. Kontakt Drvoštěpová D 739344576  zdravotni@socialnisluzbyct.cz

25. ročník Přehlídky středních škol a zaměstnavatelů na Skalce

Podzimní období je pro vycházející žáky 9. ročníků základních škol jedním ze zásadních, vzhledem k tomu, že si vybírají své budoucí povolání a v té souvislosti i vhodnou školu pro další studium. Jednou z možností, která může být pro žáky inspirací právě k volbě povolání je návštěva Přehlídky středních škol a zaměstnavatelů.
Budoucím středoškolským studentům, učňům i jejich rodičům se na této akci představí školy různého zaměření převážně z regionu Ústeckoorlicka. Získají komplexní informace o studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení, aktivitách školy a následného uplatnění absolventů na trhu práce.
Společně se školami se přehlídky účastní i významní zaměstnavatelé regionu Orlicko, kteří budou prezentovat své výrobní programy a od kterých mohou rodiče a žáci získat cenné informace o budoucí poptávané pracovní síle.
25. ročník Přehlídky středních škol a zaměstnavatelů proběhne 10. 10. – 11. 10. 2018
v prostorách Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové.
Přístupná bude pro veřejnost 10. 10. 2018 od 12:00 do 17:00 hodin, 11. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hodin.
Přehlídka škol je rovněž určena i pro širokou veřejnost, jelikož celoživotní vzdělávání je důležitou součástí aktivního přístupu jednotlivce jak ke změnám profesí na trhu práce, tak i zvýšeným požadavkům zaměstnavatelů na pracovní sílu. Školy tak mohou nabídnout vzdělávání nejen žákům, ale také široké populaci.
Přehlídku realizuje Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394 Tel.: 950 172 445

Pronajmu garáž v ulici Lučni, cena dohodou, v případě zajmu bližší informace na tel. 604 201 084  

Slovo k volbám: výběrem jednotlivců voliči svůj hlas rozmělní 

Lidé se mylně domnívají, že v komunálních volbách si mohou sestavit křížkováním kandidátů vlastní zastupitelstvo. Systém totiž přeje spíš stranám než jednotlivcům, upozornil v rozhovoru pro Právo profesor ústavního práva Jan Kysela.

V komunálních volbách je odlišné to, že volič není vázán kandidátkou jedné politické strany, tak jako je tomu u jiných voleb. U těch komunálních je na voliči, aby zvážil, zda zakřížkuje jednu kompletní politickou stranu, nebo bude vybírat kandidáty napříč listinami tak, aby jejich počet odpovídal počtu členů zastupitelstva, nebo označí partaj a kandidáty z listin jiných stran.

Když chci kumulovat efekt, tak jde o jeden křížek nahoře na kandidátce politické strany. Když označím stranu a jména kandidátů na téže listině, tak se k těmto hlasům nebude přihlížet. Lístek jako takový pro stranu ale platný bude. Jakmile nezakřížkuji jednotlivou stranu a pracuji jen s jednotlivými kandidáty, tak svůj hlas rozmělňuji – aby se k mé preferenci přihlíželo, tak nejdřív musí daná politická strana, za kterou uchazeči kandidují, získat pět procent. Tyto „malé“ hlasy se mohou poměrně snadno ztratit.

To, že voliči si takto mohou sestavit vlastní zastupitelstvo je zcela iluzorní. Volební experti upozorňují, že tomu tak úplně není. Ve chvíli, kdy zaškrtnete politickou stranu, a nikoliv jen jednotlivé kandidáty, tak to ve větší míře svědčí politické straně. Ve chvíli, kdy pracuji s jednotlivými kandidáty, dochází k rozmělnění mého hlasu.  Nejsem totiž schopen zajistit, že mí preferovaní kandidáti se do zastupitelstva dostanou, protože se nesčítají hlasy jim, ale primárně jejich stranám. Teprve když stranická kandidátka dostane více než pět procent hlasů, tak se do hry může dostat váš preferovaný kandidát. Z toho plyne, že disciplinovaní voliči, kteří křížkují jen jednu stranu, mohou ty, co vybírají jednotlivce, převálcovat. (podle webu seznam.cz)

Kolik stojí distribuce volebních obálek s hlasovacími lístky

Jaká částka má být vyplacena fyzické osobě za distribuci volební obálky? V minulosti byla jednotná cena 3,50 Kč. - S nabytím účinnosti Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-6629/2018/1203 ze dne 30. srpna 2018, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb (tzn.  dnem jejího vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí) je od 10. září 2018 navýšena částka na zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům dle Čl. I odst.2 písm. i) z 3,50 Kč na 5,54 Kč bez DPH na jednoho voliče.

Důvodem úpravy této částky bylo zvýšení ceny dohodnuté Ministerstvem vnitra s Českou poštou, s.p., za distribuci hlasovacích lístků od 1. 1. 2018 na 6,70 Kč včetně DPH. Vzhledem k vzniklému rozdílu cen za distribuci hlasovacích lístků zajišťovanou Českou poštou a obcemi, k níž od 1. 1. 2018 došlo, byla navržena úprava ceny za distribuci hlasovacích lístků zajišťovanou obcemi tak, aby byla shodná s cenou dohodnutou Ministerstvem vnitra s Českou poštou, sníženou o DPH.

Pokud zajišťuje distribuci hlasovacích lístků obec prostřednictvím dohod o provedení práce s fyzickými osobami, pak bude za distribuci hlasovacích lístků na jednoho voliče vyplacena částka  5,54 Kč. Bude-li distribuce hlasovacích lístků voličům zajišťována prostřednictvím držitele poštovní licence, tzn. prostřednictvím České pošty, s.p., bude výdaj za poštovné v částce 6,70 včetně DPH na jednoho voliče, která byla dohodnuta Ministerstvem vnitra s Českou poštou.

Dle ustanovení dle Čl. I odst.2 písm. i)  směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 je pro určení částky za distribuci hlasovacích lístků rozhodující, kým je tato služba zajišťována.

MŠMT a MMR podpoří obnovu a výstavbu sportovních zařízení na rok 2019

Oba resorty vyhlásí v polovině října investiční programy na rok 2019 s celkovou alokací 1,1 mld. Kč.  MŠMT bude podporovat větší sportovní projekty měst a obcí nad 10 tis. obyvatel a to zejména obnovu městských hal a stadionů. Sportoviště budou muset splňovat technické parametry soutěží. V projektech bude nutná minimální spoluúčast 60 %, celková alokace činí 500 mil. Kč. MMR se zaměří na malé obce do 3 000 a do 10 tis. obyvatel, sportovní zařízení sloužící veřejnosti pro pohybovou rekreaci, školní hřiště a také tělocvičny. V projektech bude nutná minimální spoluúčast 30 - 40 % dle velikosti obce a celková alokace je 600 mil. Kč.
Obě výzvy budou vyhlášeny v polovině října letošního roku, aby měla zastupitelstva po volbách dostatečné množství času na vyplnění žádosti.
Pečuj doma v České Třebové na začátku listopadu

Diakonie ČCE pořádá od 9. listopadu v České Třebové cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Je určen laickým pečujícím z rodin, kteří se starají zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti a prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi. Cyklus je pro účastníky je zdarma.
Program kurzů:
  • 9. 11. 2018, 8.00 – 14.00 h, Ošetřovatelský kurz.
  • 9. 11. 2018, 14.00 – 17.00 h, Praktický a nácvikový kurz 1.
  • 10. 11. 2018, 8.00 – 11.00 h, Praktický a nácvikový kurz 2.
  • 10. 11. 2018, 11.00 – 17.00 h, Péče o člověka s demencí.
  • 11. 11. 2018, 8.00 – 14.00 h, Fyzioterapeutický kurz.
  • 23. 11. 2018, 8.00 – 14.00 h, Kurz komunikace.
  • 23. 11. 2018, 14.00 – 17.00 h, Sociálně-právní kurz 1.
  • 24. 11. 2018, 8.00 – 11.00 h, Sociálně-právní kurz 2.
  • 24. 11. 2018, 11.00 – 17.00 h, Doprovázení v závěru života.
Kurzy se uskuteční v Městském muzeu Česká Třebová, na adrese Klácelova 11, Česká Třebová 2. Vzhledem k omezené kapacitě se prosím přihlaste co nejdříve na adrese: http://www.pecujdoma.cz/akce-a-kurzy/kurzy-pecuj-doma-v-ceske-trebove-9-11-24-11/ Přihlášky také: Bc. Magdaléna Grünbecková, telefon: 604 299 659, e-mail: magdalena.grunbeckova@diakonie.cz
 
Podpora regenerace brownfiedů

Mezi úplně nové a starosty velmi žádané dotační tituly patří například Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Půjde o dotaci na zanedbaný, opuštěný a nevyužívaný areál či objekt. Např. staré JZD, areál bývalého výrobního družstva nebo zchátralý kulturní dům, kde jsou budovy v havarijním stavu, apod. Dotace na projekt může činit až 30 milionů korun. Celkově půjde na program 390 milionů.

V Chrudimi má škola nové dílny na bývalé půdě

Jednou z osmi škol, která zvelebila své dílny na odborné předměty z evropských fondů určených pro hradecko-pardubickou aglomeraci, je Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb v Chrudimi. Přestavbou půdních prostor zde byly vytvořeny dílny odborného výcviku oborů Kuchař, Cukrář a Gastronomie.
Slavnostního dokončení projektu se zúčastnila také radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová. „Musím říci, že nápad využít půdní prostory byl vynikající. Projekt i dotace dobře dopadly, stejně jako následná realizace. Výsledkem jsou moderní prostory, ve kterých se budou žáci připravovat na své povolání. Vznikly tu zóna praktického vyučování, demonstrační zóna, zázemí pro vedoucí praktického vyučování a také příruční sklad. Všechno je navíc vybavené novými technologiemi. Evropská dotace projektu tady byla 5,5 milionu korun,“ konstatovala radní.
Škola se nachází v krásném parku a nabízí příjemné prostředí. Žáci a studenti, kteří si k danému oboru vytvoří vztah, tu mají veškeré možnosti rozvoje i bohatou nabídku praxí. „Pardubický kraj celkem na projekty osmi středních škol v aglomeraci získal v této etapě 75,6 milionu korun,“ dodala radní Štěpánová.

  •