Českotřebovský deník 283/2018 (3/10) 

Poslední hlasování zastupitelů


Dnes odpoledne se v 15 hodin na krátkou chvilku sešli naposledy zastupitelé 7. volebního období po sametové revoluci, aby odsouhlasili všechno přesně tak, jak má být pro poskytnutí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na projekt " Park s hřištěm na sídlišti Trávník".  Jednalo se o dvě usnesení, v tom druhém pak zastupitelé SFRB slíbili, že  nástupci doplatí zbývající prostředky tak, aby se akce mohla uskutečnit. Zastupitelů přišlo 18, tedy dostatečný počet na to, aby bylo zasedání usnášeníschopné.  Všichni přítomní zastupitelé hlasovali jednomyslně pro podané návrhy.  Obdobné usnesení již bylo schváleno v červnu, ovšem v textu bylo uvedeno, že jde o "projektový záměr". Nyní je vše podle regulí, dotace (ve výši 50% ceny z uznatelných nákladů projektu) by nás neměla minout.


Hledáme nájemce provozovny restaurace ve spolkové chatě ZO ČZS Hliníky.
V budově jsou dvě oddělené místnosti, vybavená kuchyňka, sklad a sociální zařízení.
Vytápění je etážovým topením s krbovými kamny. Uvnitř je cca 60 míst k sedění.
K dispozici je venkovní posezení s grilem a tanečním parketem s přístřeškem pro hudebníky.
Nájem činí  4750,- Kč měsíčně + energie.  Jako bonus nabízíme  na vytápění objektu pro  první sezonu dřevo zdarma. V případě zájmu volejte – 736 607 707. Rádi Vás provedeme restaurací a vše ukážeme.

Výstava Příběhy bláznovství  

Ve dnech 24.9. – 27.9.2018 se mohli studenti gymnázia v České Třebové seznámit s výstavou Příběhy bláznovství. Jde o putovní výstavu o duševní nemoci a životu s ní, kterou vytvořily medičky ze studentské organizace IFMSA v Brně (). Výstava popisuje různá duševní onemocnění, ale hlavně životy těch, kteří se s těmito problémy potýkají. Krátké texty o 9 diagnózách jsou doplněny grafikou Karolíny Kryštofové. Výstava má pomoct odstranit mýty, které jednotlivé nemoci obestírají. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat řediteli gymnázia Mgr. Menšíkovi za to, že nám vyšel vstříc a umožnil výstavu v krásných prostorách gymnázia zrealizovat. Tato akce se konala v rámci Týdnů duševního zdraví.
Bc. Lucie Šumberová


Mezinárodní den seniorů 1. řijna

Mezinárodní den seniorů je věnován se letos konal po sedmé našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit s čím se musí potýkat senioři, jedná se o mnoho překážek a schody do obchodního domu jsou v některých případech tím nejmenším. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří. 
Den 1. října patřil Mezinárodnímu dni seniorů. Naše město při této příležitosti uspořádalo pro seniory oslavu. Ti se sešli tento den  odpoledne ve velkém sále Kulturního centra.  Úvodní slovo měl starosta města pan Jaroslav Zedník, který předal kytici předsedkyni  paní  Kroftové. Další poděkování bylo od místostarostky ing. Žáčkové.
Následoval koncert žáků ZUŠ. Milada Hamplová doprovázela svoje flétnistky – Hanu Tomšovou, Štěpánku Petrovou, Annu Klimešovou. Milan Špičák tam měl 2 saxofonisty – Dominika Stránského a Terezu Tesařovou, kteří hráli s reprodukovaným doprovodem, z třídy MgA. Biohuslava Mimry se tam představil Adam Janíček za klavírního doprovodu své spolužačky, Marie Vomáčkové, žákyně Miluše Mimrové. Program ještě doplnily dvě recitátorky ze třídy p.učitelky Habrmanové – Tereza Kubištová a Lucie Vargová.  Ke konci koncertu byly zazpívány tři krásné, české písně /Ach synku synku, Ta naše písnička česká a Teče voda teče/, kde nezůstalo dojetím nad krásným zpěvem, oko suché. Na závěr všechny babičky zaujaly zarecitované básně...
Z velkého sálu se senioři přemístili do malého sálu KC, kde si někteří senioři udělali mýdlo s různými esencemi, pod dozorem pracovnice DDM. Poté si vzali občerstvení z připraveného, velmi bohatého rautu. K tomu jim zahrálo Jabkancové  Šlapeto. Ti zahráli starou dobrou českou klasiku a za chvíli zpíval celý sál. Dokonce se ke kapele přidala i jedna seniorka, která na pódiu  skvěle se zpěvem pomáhala.  V 18 hodin akce skončila a senioři odcházeli, ač neradi,  do svých domovů.  Více ve zvláštním článku s fotografiemi  ZDE  MK
Kohouti v Moravské Třebové prohráli

Velmi dobře rozehrané Třebovské derby ztratili Kohouti v závěru první a na začátku druhé třetiny, kdy během tří minut inkasovali tři branky. Domácí Slovan se radoval z vysoké a zasloužené výhry 6:2. Naše góly vstřelili Prachař se Schejbalem.

 

Ústí nad Orlicí: Centrální příjem, investice v bývalé Perle a opravené silnice.
Spolupráce s městem byla vždy špičková, říká hejtman Netolický

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil ve středu Ústí nad Orlicí, kde se starostou města Petrem Hájkem projednával především stav příprav výstavby centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici, záležitosti krajských investic do dopravní infrastruktury nebo rozvoj území bývalé Perly, kde kraj plánuje vybudovat ateliéry uměleckoprůmyslové školy.
„Ústí nad Orlicí patří z mého pohledu mezi města, která s krajskou samosprávou komunikují dlouhodobě velmi aktivně a korektně. Proto také můžeme společně řešit nejen drobné, ale především velké projekty, mezi které jednoznačně patří vybudování centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici a obecně rozvoj místní nemocnice, která byla první, kde vznikl nadační fond pomáhající zlepšování vybavení. Pozitivně vnímám také aktivitu města v případě brownfieldu bývalé textilky Perla, kde hrozilo velmi reálně, že dopadne jako Vitka v Brněnci,“ uvedl hejtman Netolický.
Centrální příjem v Orlickoústecké nemocnici
Jednou z krajských priorit v oblasti zdravotnictví patří vybudování centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. „V minulých dnech začala demolice staveb dispečinku a garáží v místech, kde budeme následně budovat nový centrální příjem. Je to první etapa, která je stavebně i legislativně oddělena od samotné stavby. První etapa, která byla zahájena demolicí, bude dokončena v příštím roce. V něm bude zahájena druhá etapa, která zahrnuje výstavbu samotné hlavní budovy centrálního příjmu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. "Nyní byla ukončena lhůta pro podávání námitek v rámci stavebního řízení a bude probíhat jejich vypořádání,“ sdělil hejtman.
Rozvoj areálu bývalé Perly
Jedním ze stěžejních rozvojových projektů města v následujícím období je rozvoj areálu bývalé Perly, která byla v průběhu letošního roku zbourána, což byl nezbytný předpoklad pro zvelebení této velmi zajímavé městské lokality. V současné době plánuje město vybudovat v areálu objekt domu dětí a mládeže, avšak s dalšími kroky se bude čekat na ustanovení nového zastupitelstva. I Pardubický kraj má v rámci uvolněného areálu připraven projekt se zaměřením na školství. „Již v minulosti jsme debatovali o záměru vybudovat v bývalé Perle ateliéry uměleckoprůmyslové školy, protože současné ateliéry školy ve Špindlerově ulici již nevyhovují a musely by se tam investovat desítky milionů korun a stejně bychom se nevyrovnali nové budově. Projekt je v současné době naplánován na částku 77 milionů korun s tím, že bychom jej chtěli začít realizovat nejpozději v roce 2020,“ řekl hejtman Netolický.
Doprava
Mezi významné akce, které se na území města konají, patří jednoznačně Ústecká 21. V roce 2016 byl závod obnoven po čtyřleté přestávce. Obnovení tradice umožnila oprava silnice na Andrlův chlum, která je místní komunikací v majetku města. Nyní kraj s městem budou jednat o další obnově jednoho z úseků. Druhou možnou investicí je obnova povrchu Cihlářské ulice, která je v majetku kraje. „Komunikace je důležitou spojnicí směrem na Letohrad, a proto je velmi zatěžovaná. V průběhu letošního roku zahájíme projekční práce, které budou vycházet z diagnostiky současného stavu. Podle toho se rozhodneme, jak rozsáhlá modernizace této silnice bude. Samotnou stavbu bychom chtěli zahájit v příštím roce,“ řekl hejtman Netolický, který společně s ředitelem Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslavem Němcem seznámil starostu s dalšími 13 dopravními stavbami v širším okolí města. Řeč byla také o připravenosti dalších staveb včetně přivaděčů k dálnici D35.
 

Zámek Litomyšl 1568 - 450 let od položení základního kamene


29. září – 4. listopad. Výstava k 450. narozeninám litomyšlského zámku – svého druhu ojedinělá a doposud v daném rozsahu nikdy nerealizovaná – představí zámek v širokém úhlu pohledu. Zaměří se na zajímavosti, skutečnosti méně známé či širší veřejnosti dosud zcela utajené.
Výstava připomene zakladatele zámku, stavitele i další osobnosti a okolnosti, které se podílely na vzniku této výjimečné renesanční památky. Pro expozici byly vybrány archeologické nálezy, originální archivní dokumenty a další pozoruhodné předměty vážící se k historii zámku.  Kromě doby Vratislava z Pernštejna a dědictví jeho potomků z rodu zubří hlavy nebude opomenuto ani dílo rodů Trautmansdorfů, Valdštejnů a Thurn-Taxisů, které zámek udržovaly a zvelebovaly v následujících stoletích. Na závěr materiály z konce 19. a z 20. století přiblíží období, kdy zámek přestal být využíván jako šlechtická residence a postupně nacházel novou roli obdivované památky a místa pro kulturu a kdy byl restaurován do své dnešní podoby. Zvláštní část výstavy představí výběr většinou dosud nepublikovaných zajímavostí z historie jednotlivých budov a míst na zámeckém návrší i méně známých zákoutí samotného zámku.
Autorkou výstavy je Ing. arch. Eliška Racková, která se dlouhodobě zabývá dějinami a památkovou obnovou litomyšlského zámku. Projekt vznikl ve spolupráci Státního zámku Litomyšl a Regionálního muzea v Litomyšli, s finanční podporou města Litomyšl a Ministerstva kultury ČR. Výstava se koná pod záštitou Romana Línka, prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje, který připomněl: „U příležitosti 450. narozenin litomyšlského zámku bude zajímavé nahlédnout hlouběji do jeho dlouhé historie. Dnes patří celý zámecký areál k nejvýznamnějším architektonickým skvostům v České republice a je zatím jedinou památkou UNESCO na území Pardubického kraje.“
Výstava je součástí celoměstského projektu oslav Světového dne architektury ve dnech 27. 9. – 1. 10. 2018, v Litomyšli již tradičně nazvaného ArchiMyšl.
 
  •       

  •