Českotřebovský deník 291/2018 (9/10)
Bendl v Semaníně... aneb koncert, na který se ve víru voleb málem zapomnělo

V pátek 5. října, v podvečer prvního volebního dne, přijal pěvecký sbor Bendl pozvání starostky Semanína JUDr. Marie Chalupové, aby zde v nově zrekonstruovaném kulturním sále zazpíval. 
Během asi třičtvrtěhodinového vystoupení zazněly především světské skladby, úpravy lidových a umělých písní a operní sbory, a to pod vedení obou současných sbormistrů - Josefa Menšíka a Davida Lukáše. Semanínské publikum doplněné o řadu českotřebovských turistů vytvořilo v sále příjemně uvolněnou atmosféru. Po koncertě připravili Semanínští v čele s paní starostkou pro sbor milé pohoštění, při které se také ve zpěvu pokračovalo.
Pro Bendl to byl letošní podzim již druhý koncert. A tím podzimní sezóna rozhodně nekončí. Bendl v nejbližších dnech čeká koncertní zájezd do slovenské Levoče a Spišské Belé, kde spolu s vysokomýtským Otakarem a Litomyšlským symfonickým orchestrem předvede na dvou koncertech české operní sbory.
Koncem října pak bude Bendl hostit spřátelený mužský sbor Il Rifugio z Italského Seregna, se kterým vystoupí v sobotu 27. října v Kozlově a v neděli 28. října na slavnostním koncertě k výročí 100 let od založení Československa. Všichni příznivci Bendla jsou na plánované koncerty srdečně zváni!                                                                                              Pavla Skopalová

Sociální služby - Domov pro seniory přijme do pracovního poměru PPOP( pečovatelku). Nástup možný ihned. Kontakt Drvoštěpová D 739344576  zdravotni@socialnisluzbyct.cz

Obnova unikátní polygonální stodoly v Trstěnici

V Trstěnici nedaleko Litomyšle byla v sobotu slavnostně otevřena zrekonstruovaná polygonální stodola s doškovou střechou. O záchranu památky se zasloužil Spolek archaických nadšenců. Finanční prostředky v hodnotě jednoho milionu korun na obnovu památky poskytl také Pardubický kraj
Polygonální stodola pochází ze 17. století. V druhé polovině 19. století došlo k úpravám konstrukce krovu, se kterými souvisela i změna původního sklonu střechy. Roubená konstrukce stavby byla usazena na opukové podezdívce, jejíž výška vyrovnávala svažující se terén. Vnitřní prostor byl trojdílný. Ve středu umístěný mlat doplňovaly po stranách přístodůlky oddělené od mlatu průběžnými prahy. Vnitřní prostor byl navíc rozdělen dřevěným patrem. Sedlovou střechu stavby v poslední fázi kryly betonové tašky, které výrazně zatížily konstrukci krovů.
Součástí akce byla také výstava fotografií známého českého fotografa Jindřicha Štreita, vystoupení Cimbálové muziky Bača nebo ochutnávky jídel podle starých receptů z brambor, řepy a ovoce.


Pokračuje posuzování krajiny hřebčína v Kladrubech ze strany UNESCO

 Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem postoupila do dalšího kola projednávání pro zápis na seznam UNESCO. To pokračovalo oficiální návštěvou expertky Mezinárodní rady pro památky a historická sídla (ICOMOS), která se uskutečnila v Kladrubech koncem srpna. Rada památky hodnotí tuto pracovní návštěvu dobře a zajistila doplnění všech požadovaných dokumentů.
„Návštěva expertky trvala dva a půl dne a byla velmi podrobná. Paní komisařka na ní byla velmi dobře připravená a předem si vyžádala i některá doplnění,“ uvedl Roman Línek, předseda Rady památky, ve které zasedají zástupci ministerstev zemědělství, kultury a životního prostředí, Národního památkového ústavu, Českého národního komitétu ICOMOS a samotného hřebčína. Právě moment, že nominace má všeobecnou podporu veřejné správy i místních samospráv v okolí, je pro nominaci velmi důležitý. Kromě toho se experti zaměřují na autenticitu památky přímo na místě, na její neporušenost a efektivní správu, která jí zajistí budoucnost ve stejné kvalitě.
Dvě terénní prohlídky expertky doplnily dva diskusní panely rozdělené na tematické bloky. Na přání ICOMOS do nich byli přizvání také pracovníci, kteří mají na starost péči o krajinu a les, plemenitbu, výcvik koní, rostlinnou výrobu, péči o návštěvníky a ochranu přírody. ICOMOS si vyžádal také aktuální stav připravovaných projektů – jako parkoviště v hospodářském dvoře hřebčína, obnova a využití bývalé zámecké zahrady, rehabilitace parku v Mošnici a další. „Vše jsme písemně zpracovali do dodatků k dokumentaci, včetně popisu tradičních řemesel provozovaných v hřebčíně jako jsou kováři a sedláři, programů péče o přírodu a dalších aktuálních iniciativ. Paní komisařka na vlastní oči viděla třeba bourání bývalých socialistických kanceláří a jídelny před budovou zámku, ale i další projekty,“ dodal Línek.
Počítá se s tím, že po této jediné oficiální návštěvě mohou přijít i další, už anonymní návštěvy. V závěru roku se na platformě ICOMOSu uskuteční panelová diskuze, kde 30-40 expertů seznámených s podrobnou dokumentací bude diskutovat s komisařkou, která tu byla osobně přítomna. Společně posoudí, zda jedinečnost této památky je dostatečná na zápis do listiny UNESCO. „Důležitý bude výsledek, zda z jednání vzejde doporučení, nebo nějaká žádost o doplnění či případně nedoporučení.  Ten bude znám zřejmě v únoru příštího roku. Následně v roce 2019 by mohla nominace doběhnout, nebo být případně z nějakých důvodů rozložena do delšího časového prostoru,“ vysvětlil Línek.
Rada památky zřídila dvě nové pracovní skupiny, které se zaměří na posílení správy památky a na cestovní ruch. V té druhé jmenované mají silné zastoupení i okolní obce a také Pardubický kraj.
Významnou otázkou pro příští roky bude i výstavba nového mostu na silnici III. třídy z Řečan nad Labem do Kladrub nad Labem, který by nahradil současný dožilý most v majetku kraje. Nový most musí splňovat několik kritérií – využití pro místní dopravu včetně obslužnosti autobusy, měl by na něm být chodník pro pěší a stezka pro cyklisty, musí zachovat průplavnou výšku na Labi a zároveň neohrozit vzhled krajiny a nenabízet rozvoj tranzitní dopravy přes toto území. Na jeho realizaci se bude muset spojit několik subjektů.
„Věřím tomu, že se i toto podaří dovést ke zdárnému konci. Vidím v tomto území opravdu velkou soudržnost všech dotčených partnerů i místních samospráv, a to rozhodně není běžné. Chtěl by jim všem za to, že táhnou za jeden provaz, moc poděkovat,“ řekl na závěr Roman Línek.

Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M. R. Štefánika 234

tel.: 606 748 616     www.ckm-tour.cz
pojeďte s námi autobusem do Drážďan na nákupy v Primarku, lze i prohlídka města s průvodcem
jedeme v sobotu 24.11.2018  z ÚO a ČT, cena Kč 680,-/osoba
______________________________________________________________________________________
zveme vás do termálních lázní v Maďarsku, Bukfurdó hotel Répce Gold 4* s polopenzí a autobusovou dopravou z ÚO a ČT
v termínu: 14.2. - 17.2.2019 (3 noci)
cena : Kč  5 690,-/osoba  (cena zahrnuje 3x ubytování s polopenzí /šv. stoly/, neomezený vstup do termálních lázní i zážitkové části, zapůjčení županu, pobytovou taxu, dopravu autobusem)
vhodné i jako vánoční dárek
 
Hlavním město slivovice - Biskupice u Jevíčka

V Biskupicích u Jevíčka v oblasti Malé Hané se v sobotu uskutečnil jubilejní 20. ročník festivalu slivovice s názvem Biskupické kaléšek.
Současně s tím se uskutečnil také 17. ročník jízdy historických velocipedistů od pálenice k pálenici.  
„Přestože Biskupice patří z historického hlediska již na Moravu, tak dle současného územního členění jsou v našem kraji a já jsem za to nesmírně rád, a to nejen z důvodu této úspěšné akce. Každý rok se těším na rodinnou atmosféru a setkání s mnoha přáteli, kteří si tradiční festival spojený se slivovicí nenechají ujít. Jsem rád, že jsou naše města a obce aktivní a snaží se nejen pro své občany, ale i návštěvníky ze širokého okolí připravovat kvalitní akce, ať už kulturní, sportovní či společenské. Díky tomu náš venkov žije a bude žít dál,“ řekl hejtman Martin Netolický.