Českotřebovský deník 293/2018 (11/10)
Pracovní místa na dráze musí být zachována

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a náměstek pro oblast dopravy Michal Kortyš jednali s novým generálním ředitelem Českých drah Miroslavem Kupcem a dalšími představiteli společnosti. Ti zástupce kraje seznámili s dalšími záměry národního dopravce, a to jak obecně, tak především se zaměřením na region. Kraj v současné době jedná o smlouvě na zajištění železniční dopravní obslužnosti na příštích deset let.
 „Vzhledem k tomu, že došlo k poměrně velkým změnám ve struktuře národního dopravce po nástupu nové vlády, tak mne zajímalo, jak bude tato organizace fungovat dál, a zda nebyl její chod paralyzován, a to i vzhledem k probíhajícím jednáním o novou desetiletou smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti v regionu. Byl jsem ujištěn, že k žádným funkčním změnám nedošlo a ani nedojde,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zajímal také o záležitosti prodeje nepotřebného majetku a pozemků ve vlastnictví Českých drah. „České dráhy patří mezi výrazného zaměstnavatele, a proto chceme mít jistotu, že například opravárenská činnost bude v regionu udržena a nedojde k jejímu vyvádění do jiných měst mimo kraj. O jednom ze záměrů jsme již v minulosti hovořili například v České Třebové a jsem rád, že se nám po řadě jednání povedlo pracovní místa zachovat,“ doplnil hejtman Netolický.
 Na setkání byla také řešena témata spojená s uzavřením nové smlouvy s dopravci. „V současné době vedeme jednání, a proto jsme chtěli, aby i nový generální ředitel měl konkrétní informace o jejich postupu. Jedná se také o modernizaci vlakových souprav nebo návaznost spojů v situaci, kdy jezdí více dopravců. Našim cílem je, aby cestující měl při cestování na železnici co největší komfort,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. Zástupci Českých drah ujistili představitele regionu, že chtějí s krajem jednat a považují krajské samosprávy za strategického partnera.

Hledáme nájemce provozovny restaurace ve spolkové chatě ZO ČZS Hliníky.
V budově jsou dvě oddělené místnosti, vybavená kuchyňka, sklad a sociální zařízení.
Vytápění je etážovým topením s krbovými kamny. Uvnitř je cca 60 míst k sedění.
K dispozici je venkovní posezení s grilem a tanečním parketem s přístřeškem pro hudebníky.
Nájem činí  4750,- Kč měsíčně + energie.  Jako bonus nabízíme  na vytápění objektu pro  první sezonu dřevo zdarma. V případě zájmu volejte – 736 607 707. Rádi Vás provedeme restaurací a vše ukážeme.

Výběrové řízení na pracovní pozice na českotřebovské radnici

Referent odboru životního prostředí  pro oblast vodního práva a myslivosti
Strážník městské policie
 
Druhá besídka Základní umělecké školy bude 16. října v Malé scéně
Plakátek na akci najdete ZDE
 
Komunální volby – ve vedení města budeme mít  nové lidi – a to je dobře

S radostí a nadějí jsem uvítal zprávu o vzniku nového městského zastupitelstva a následně nové městské rady, sestavené na základě výsledků nedávných komunálních voleb. Moc si přeji, aby nově zvolení zastupitelé a radní spolu jednali konstruktivně, vstřícně, slušně a tak tomu musí být i vůči občanům (voličům) České Třebové. Problémy nebo stížnosti řešili a nepřecházeli je mlčením či ignorováním.
V neposlední řadě přeji novému vedení šťastnou ruku při výběru a volbě členů dozorčích rad městských společností a komisí města. Věřím, že např. v komisi architekta města již nebudou „odborníci“ typu G. Dolečka  – jednatele městské společnosti TEZA s r.o., kteří „rozumí“ úplně všemu. Musí to být lidé zodpovědní, odborně zdatní a nezávislí, neboť jejich rozhodnutí či doporučení zanechají nevratnou stopu na „tváři“ města České Třebové – jako např. bývalý sirotčinec u „rotundy sv. Kateřiny“, tenisová hala nebo fasáda na jedné z dominant ČT  „Červeňáku“ - svévolné rozhodnutí právě G. Dolečka, při kterém porušil stavební zákon. DSnad se to vše také  odrazilo i na výsledku voleb. Zdeněk Neterda

Vyšší odborná škola a střední škola  zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí Smetanova 838

předpokládá přijmout ve školním roce 2019/2020  60 uchazečů denního studia 4letého oboru

                                                                         PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03

30 uchazečů denního studia 4letého oboru         Sociální činnost 75-41-M/01

otevřen 3letý obor VOŠ                                   Diplomovaná sestra 53-41-N/11

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

          03. 11. 2018 08:00 – 12:00 hodin (sobota)

          21. 11. 2018 14:00 – 17:00 hodin (středa)

          13. 12. 2018 14:00 – 17:00 hodin (čtvrtek)

          12. 01. 2019 08:00 – 12:00 hodin (sobota)

Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv.   www.szsuo.cz


Peníze z kraje pomohly zlepšit prostředí ve speciální škole

Investiční akce Pardubického kraje v oblasti školství se netýkají pouze mnohamilionových investic a velkých škol. Do Speciální základní školy v Litomyšli chodí padesát dětí, takže se dá říci, že se jedná o školu rodinného typu. Ty se mohou těšit z nově vymalovaných tříd a hlavně nového osvětlení.
Pardubický kraj, který je zřizovatelem školy, investoval do těchto oprav 700 tisíc. Školní budova byla původně přístavbou gymnázia. Vedení školy prostory postupně přizpůsobuje požadavkům  speciální výuky. V nynější se tak podařilo vyměnit kompletní zastaralé zářivkové osvětlení, které nebylo ideální ani pro zrak ani spotřebu energií. Výmalba kromě hezčího prostředí navíc znamená pro děti další motivační prvek v cestě za vzděláním. 
„Kraj zde připravuje další investice, rozpracovaný je projekt na rekonstrukci sociálních zařízení s bezbariérovým přístupem“, sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.   
Před několika lety hrozilo obdobným školám zrušení. Žáci s mentálním postižením začali být zařazováni v rámci tzv.“inkluze“ do hlavního vzdělávacího proudu.
 „Od určitého stupně mentálního postižení je nezbytné dítě vzdělávat ve speciální škole. Vyučování je přizpůsobeno stupni postižení těchto  žáků. Škola jejich potřeby  reflektuje i v rozvrhu, žáci mají více hodin pracovní a tělesné výchovy. Řada z nich se později dokáže vyučit v nějakém řemeslném oboru. V současné době už rušení není na pořadu dne. Speciální školy mají stále dostatek žáků. Velké problémy ale teď jsou  ve školských poradenských zařízeních, jejich pracovníci jsou doslova zavaleni prací,“ sdělil ředitel školy Jan Janypka.
V současné době panuje v okolí školy čilý stavební provoz. Opravuje se totiž blízká ulice 9. května. Ta má být hotova do půlky října. Tyto opravy, které realizuje město Litomyšl, budou mít také vliv na komfort žáků a jejich rodičů. Příjezd ke škole bude nově zjednosměrněn. Rodičům se tak bude lépe parkovat a vozíčkářům lépe vjíždět do školy.
Cestovní agentura Hana Vraspírová nabízí

Předvánoční zájezd do Prahy 8.12.  autobusem na muzikály
Čas růží za 750,- až 1350,- 
Muž se železnou maskou za 1050,-  Mefisto za 950,- 
Tři oříšky pro Popelku za 1140,- 
Osmý světadíl za 950,- a 1150,-  Sugar 980,-.
Slevy last minute, slevy first minute na léto 2019, zájezdy na lyže.    
V kanceláři Na Splavě pondělí a čtvrtek 9-12  14-16, na telefonu 723226287
a mailu  hvtour.ca@seznam.cz kdykoliv. 
 Hana Vraspírová
 
Bioplynka nově vytápí léčebný ústav Albertinum Žamberk 

Odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk je od dnešního dne vytápěn nedalekou bioplynovou stanicí společnosti Kavema. Projekt za 12 milionů korun byl podpořen z Evropské unie v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Díky tomuto novému způsobu vytápění bude léčebný ústav šetřit ročně částku 200 tisíc korun, kterou bude moci využít na investice do technologií a svého majetku.
„Již delší dobu se snažíme v našich zařízeních šetřit energie a následně investovat v rámci projektů EPC, které v Albertinu běží již 10 let, a pokud se bavíme o celorepublikovém měřítku, tak jsme jediným krajem, který se těmto projektům věnuje v takové míře. Tento způsob vytápění je však něčím novým a Albertinum se stává prvním zdravotnickým zařízením, které je kompletně vytápěné bioplynovou stanicí. Jsem rád, že k projektu přistoupila velmi vstřícně především společnost Kavema, ale i vedení ústavu, které je v těchto věcech velmi progresivní. Celkové náklady na projekt činí 12 milionů korun s tím, že se podařilo získat finanční prostředky z OPPIK. Návratnost vstupní investice se pohybuje na hranici osmi let,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Jedním z problémů při přípravě projektu bylo nalezení vhodné trasy teplovodu, jelikož mezi bioplynovou stanicí a léčebným ústavem se nachází řada vlastníků pozemků. Celková délka teplovodu přesahuje 1,5 kilometru. „Pro nás je velmi důležité, že se ukazuje další možnost, jak v našich zařízeních šetřit energie a finanční prostředky využít na další rozvoj technologií či pro investice do majetku našich zařízení. Životnost teplovodu je přibližně 15-20 let, což znamená, že se nám investice nejen vrátí, ale následně bude i výdělečná,“ uvedl krajský radní Ladislav Valtr. „Vedle posilování energetické bezpečnosti a ekonomických efektů pro Albertinum spatřuji v realizaci teplovodu také zajímavou symboliku ve využití ekologicky čisté energie a posláním našeho odborného ústavu v oblasti léčby plicních onemocnění,“ doplnil Valtr.
  • Senátorka Miluše Horská složila mandát zastupitelky města Pardubic

    Senátorka Miluše Horská, která se stala skokanem komunálních voleb, se rozhodla nekumulovat další funkce.  „Velmi si vážím důvěry občanů, kteří mě svými hlasy posunuli z 16. místa kandidátky na místo třetí, čímž jsem získala mandát v zastupitelstvu.  Po delším zvažování a posuzování svých časových možností jsem se nakonec rozhodla nekumulovat dvě zodpovědné politické funkce a pozice v zastupitelstvu města jsem se vzdala.  Věřím, že důvěru ve mne kladenou vrátím voličům v co nejlepší práci senátorky.“ Na místo zastupitele města se tedy posune náhradník z kandidátky Koalice pro Pardubice, lékař Vít Ulrych (KDU-ČSL)