Českotřebovský deník 310/2018 (29/10)

Českotřebovský zpravodaj - listopad 2018 v prodeji a v distribuci.  Na 100 stranách listopadového vydání najdete  úvodník Karla Kubišty věnovaný  jednak částečně proběhlým volbám a jednak i Výročí Rychlých šípů a Jaroslava Foglara. zde není bez zajímavosti že právě přeně před 30 lety Jaroslav Foglar navštívil naše město a konkrétně absolvoval v malé scéně besedu moderovanou Jirkou Musílkem.... Volbám je věnována také další část zpravodaje. najdete zde nejen výsledky, ale také další důležité dokumenty, které  nejsou zveřejněny v žádném jiném tisku - tedy celý text podepsaní Koaliční smlouvy o povolebním uspořádání na českotřebovské radnici a tedy i to, že  od 31. října 2018 bude mít naše město Česká Třebová vůbec první starostku v historii a to Mgr. Magdalenu Peterkovou (Koalice pro Českou Třebovou). Novými místostarosty se stanou Ing. Dalibor Zelený (ČSSD)  a Mgr. Josef  Kopecký (ODS).   V listopadovém zpravodaji si také můžete prostudovat přijatý Koaliční program. 
Nejsou zde jen volby, ale řada dalších informací. V části věnované historii a osobnostem je např. nekrolog Aleny Zapletalové od Martina Šebely, učitelky a sokolky, který se vryla do paměti několika generací a ještě vzpomínka na předčasně zemřelého kazatele CASD Samuela Vaňka. Původní text Oldřicha Gregara se věnuje působení Františka Vrbického  v protinacistickém odboji. Ve sportovní části se věnujeme jak slavnostnímu otevření  nové tenisové haly, tak i dokončenému atletickému stadionu na Skalce. V kulturní rubrice se ohlížíme za říjnovým  Mezinárodním varhanním festivalem Zdeňka Pololáníka, věnujeme se aktivitám sboru Bendl a jeho koncertům v Semaníně, v Spišské Belé a v Levoči na Slovensku, stihli jsme zaznamenat ještě i příjezd italského sboru Il Rifugio..  Jaroslav Plocek v rozhovoru představuje aktéry listopadového koncertu KPH V říjnu byly i další zajímavosti: výstava "Náš kostelíček" v chaloupce U Kateřiny - sice jen dvoudenní, ale pěkně navštívená, nebo třeba literární čtení Blanky Kostřicové, při kterém nebyla v městské knihovně jediná volná židle....
A je toho ještě mnohem víc, třeba reportáž o tom, jak se sázel Strom svobody v parku Legií, o tom, jak Klub plastikových modelářů chystá další již 26. ročník akce "Českotřebovský vehikl" atd....  Listopadové číslo Českotřebovského zpravodaje stojí za zakoupení...
  

Fotopřipomínka sázení Lípy svobody 23.10.2018


Pozvánka na akce, které se budou konat v ekocentru Podorlicko

ISLAND S RODINOU Přednáška fotografa Ondřeje Kováře
Čtvrtek 8. 11. od 18,00    Island býval považován za destinaci pro otrlé a zkušené cestovatele. Dnes se už ovšem nabízí spousta možností, jak tento nádherný ostrov poznávat i s celou rodinou. Přednáška o cestě jedné rodinky do země ohně a ledu aneb jak ne(o)trávit dovolenou na lehátku u móóóře.  Vstupné dobrovolné.    Podpořeno Pardubickým krajem
 
GREEN + BLUE BE VOLUNTEER
Přednáška Filipa Novák a Marie Novákové Kovářové
Čtvrtek 15. 11. od 17,30   Prezentace neziskové organizace Prales dětem, která působí a pomáhá v daleké Indonésii, a to nejen finančně, ale především aktivně chrání deštný prales a oceán, vzdělává místní komunitu a zapojuje ji do ochrany bohatství jejich země.
Filip s Marií, kteří jako uvědomělí turisté přicestovali do Indonésie a nastartovali spolupráci s organizací Prales dětem, Vám představí projekty Green Life, Blue Life, zaměřené na ochranu divoké přírody. Klíčovou částí programu bude propojení obecně platných principů s konkrétními příklady a zkušenostmi z praxe. Interaktivní prezentace bude prokládána množstvím fotek, které ukazují krásy indonéské přírody a smysluplnost celého projektu.
 
SBĚRATELSKÁ VÝMĚNNÁ BURZA ČAJOVÝCH PŘEBALŮ
Sobota 17. 11. a neděle 18. 11. 2017  od 9 do 17,00
VÝSTAVA BYLINKOVÝCH ČAJOVÝCH PŘEBALŮ
Sobota 17. 11. až pátek 23. 11. 2017  vždy  od 10 do 17,00
Uvidíte více než 15000 čajových přebalů ze všech koutů světa tematicky zaměřených na bylinky. Dále bude k vidění ukázka ze sbírky čajových visaček a krabiček, vyzkoušíte si teabags folding  tj. čajové skládání, objevíte drobnosti spojené se sběratelstvím.
Vernisáž výstavy je v sobotu 17.11. v 10,00. 

Novinka v datových schránkách od 1. listopadu

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky po 31. říjnu 2018 činí 50 MB. Nově je přípustný formát „txt/csv (prostý text)“.
Vyhláška č. 216/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů je s výjimkami (§ 2 a 3) účinná od 1. listopadu 2018.
Novela vyhlášky např. stanoví, že pro přihlašování do datové schránky lze dále použít elektronický prostředek, který je spojením mobilního zařízení a mobilní aplikace poskytované Ministerstvem vnitra. Takový elektronický prostředek musí splňovat technické specifikace a postupy stanovené pro vlastnosti a formu prostředků pro elektronickou identifikaci, autentizaci a technické kontroly přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci, a to alespoň pro značnou úroveň záruky.
Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky, která byla zřízena podle § 6 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů po 31. říjnu 2018, činí 50 MB.
Novým přípustným formátem datové zprávy dodávané do datové schránky je formát „txt/csv (prostý text)“.

Senioři potřebují i v 21. století hlavně sounáležitost a informace

Krajský úřad Pardubického kraje uspěl se svým projektem „Služby pro seniory v 21. století v Pardubickém kraji“ v dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Až do konce letošního roku se s tímto názvem setkají občané na řadě akcí pro seniory, jejich blízké a pečující osoby na různých místech kraje. Projekt za 770 tisíc korun dotuje ministerstvo zhruba půlmilionovou částkou, zbytek financuje Pardubický kraj.
„Cílem všech těchto aktivit je podpořit u široké veřejnosti změnu vnímání terénních a pobytových služeb sociální péče,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračuje: „Aby věděli, co to je pečovatelská služba, osobní asistence, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, nebo co jsou odlehčovací služby. Díky projektu můžeme představit moderní a profesionální tvář služeb sociální péče čtyřmi regionálními konferencemi doplněnými praktickými ukázkami a komentovanými prohlídkami zařízení. Minulý týden jsme začali v Centru sociální péče v Žamberku.“
Dalšími výstupy projektu budou příští rok funkční webový portál životních situací pro seniory, který bude součástí internetových stránek Pardubického kraje, tištěná informační brožura a letáky se stručnou informaci, kdy je správný čas požádat o terénní/pobytovou sociální službu.
„V dnešní době plné roztříštěných informací chceme vše potřebné pro péči o seniory soustředit na jednom místě, kde to bude jednoduše dohledatelné. Senioři a jejich blízcí musí mít možnost snadno a srozumitelně zjistit, na co mají právo a kde se nenechat odbýt. Kromě toho víme, že seniorům chybí pospolitost a sounáležitost, často jsou osamělí. Z toho vycházeli i takzvaní šmejdi, kteří je zvali na výlety spojené s předraženými prodejními akcemi. Proto podporujeme spolek Hurá na Výlet a společně s ním jsme letos na podzim připravili tři kulturně-osvětová odpoledne. V Chrudimi se už úspěšně uskutečnilo, další budou v Ústí nad Orlicí (29. 11.) a Jevíčku (4. 12.),“ dodává Pavel Šotola.
První setkání bylo v Žamberku, kulturní program v Chrudimi
Setkání v Centru sociální péče v Žamberku se zúčastnilo na 60 zájemců z řad široké veřejnosti, kteří v dopolední části vyslechli čtyři tematické bloky s následnou diskuzí, mimo jiné na téma sítě sociálních služeb na Žamberecku, podpory neformálních pečujících nebo bazální stimulace a aktivizace u seniorů s Alzheimerovou chorobou. Odpoledne si účastníci prohlédli Centrum sociální péče v Žamberku a zúčastnili se prezentace moderní zvedací techniky Domova důchodců Ústí nad Orlicí.
Pečovatelská služba v Žamberku je odbornou veřejností vysoce hodnocena a v poslední době spolupracuje na strategických rozvojových projektech v oblasti vzdělávání neformálních pečujících a vývoji pilotních modelů sociálních inovací.  Další setkání se uskuteční tento týden v Hlinsku. Domov u fontány v Přelouči bude hostit zájemce 21. listopadu a v Ústí nad Orlicí se sejdou účastníci 29. listopadu v ZUŠ Jaroslava Kociana.
Kulturní program pro seniory v Chrudimi připravil spolek Hurá na Výlet.  Za doprovodu country kapely a s vystoupením herce Václava Vydry spojil besedy s pracovníky Farní charity. Seniory potěšilo i vystoupení dětí z mateřské školy Svatopluka Čecha. Obdobný program budou mít i setkání v Ústí nad Orlicí a Jevíčku. (Fotografie z akce v Žamberku)

Novým tématem spolupráce s regionem Centre Val de Loire se stane kultura a umění

Partnerská spolupráce Pardubického kraje a francouzského regionu Centre Val de Loire trvá v různé intenzitě od roku 2002, tedy 16 let. V posledních čtyřech letech se věnovala především sociální oblasti, což i nadále velmi intenzivně pokračuje. Po návštěvě francouzské strany se začala nově rozjíždět i spolupráce v oblasti kultury.
Sociální podnikání čerpá z francouzských zkušeností
Tématy dobře fungující spolupráce a výměny v sociální oblasti jsou především sociální podnikání, podpora neziskového sektoru, systém náhradní rodinné péče a dobrovolnictví. „Potenciál sociálního podnikání dokázali Francouzi i v letech ekonomické krize dobře zužitkovat, v tom jsou pro nás velkou inspirací,“ říká radní pro oblast sociální péče a neziskového sektoru Pavel Šotola. „Je paradoxem, že na sociální podnikání u nás mohou firmy čerpat evropské dotace, ale zatím u nás není zakotveno v legislativě. Právě s pomocí francouzské strany ho pomáháme definovat a také rozvíjet. Tentokrát jsme je vzali do družstva Ergotep v Proseči, které je lídrem na poli sociálního podnikání v České republice. Poté jsme jim představili i další sociální podniky, které jsou menší a působí například v krajském zařízení v žambereckém Albertinu, nebo cukrárnu Čistá duše v Hlinsku, kde nalezlo práci několik osob se zdravotním postižením a cukrárna velmi dobře funguje.“
Zástupci Pardubického kraje měli v minulých letech možnost se seznámit se systémem náhradní rodinné péče i se službami, které pomáhají rodinám překonávat různé těžké životní situace a sociální problémy. V oblasti dobrovolnictví se uskutečnila na přelomu minulého a letošního roku osmiměsíční výměna tří dobrovolníků, což byla velká zkušenost jak pro organizátory, tak pro samotné účastníky. 
Zahrady, současné umění i prezentace kulturních památek
„V letošním roce jsme se rozhodli využít velké zkušenosti tohoto regionu se zámky na Loiře a s mnoha kulturními institucemi pro spolupráci i v této oblasti. Proto do Pardubického kraje přijela tentokrát i radní pro kulturu, paní Agnes Sinsoulier-Bigot,“ vysvětluje 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračuje: „Seznámili jsme Francouze s našimi projekty ve Winternitzových mlýnech, na Zámku Pardubice a také jsme jim ukázali rozvoj Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, o kterém se nyní rozhoduje, zda bude zapsán na listinu památek UNESCO. Naopak od nich bychom mohli čerpat zkušenosti z prezentace jejich světoznámých památek UNESCO. Naše Východočeská galerie by pak mohla spolupracovat s jejich Regionálním fondem současného umění (FRAC).


Volný sociální byt na Semanínské ulici

Město Česká Třebová podle čl. ll Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro Sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 1 volny' byt č. 6 o velikosti 1+0 na Semanínské ulici v čp. 2089 v České Třebové: Žádosti o byt si mohou Zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a Zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěU nejpozději v pátek 30.11.2018.
V České Třebové dne 30. října 2018                                                       Ing. Jiří Smrčka v. r. vedoucí odboru majetku města
  •