Trampské muzeum ve stanu 

III. muzejní potlach Horní Jelení  5. - 7. 10. 2018 


Další informace byly dobrém ránu s Českou televizí v pátek 5.10. 2018 - najdete ZDE
V sobotu 6. října dopoledne navštívil  areál kempu v Horním Jelení hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a prohledl si expozici Mobilního trampského muzea Freda Jedličky. Zajím se o to především proto, že se jeho sbírky se mají stát podle projednávaného záměru záměru základem sbírek trampského muzea v České Třebové, financovaného z našeho městského rozpočtu. A to jako nová investice včetně její přípravy, tak po stránce výdajů na provoz. Vybudované muzeum má být součástí našeho městského muzea. Na dalších fotografiích si prohlédněte vystavené exponáty, uděláte si obrázek o tom, co by bylo vystaveno v nově postaveném trampském muzeu v České Třebové na horách. Na III. muzejním potlachu jistě bylo na výstavu připraveno ze sbírek mobilního muzea to nejlepší co má.
Všimněte si úzké spolupráce Mobilního muzea a českotřebovské skupiny Medvědi. Právě z této spolupráce vznikla myšlenka na vybudování trampského muzea s celostátní působností v České Třebové, která byla dovedena do stadia studie a bez oponentního hodnocení dále protlačena do stadia přípravy projektové dokumentace pro územní řízení.  Na to již byla schválena částka 950 tisíc korun. Muzeum by bylo jistě obohacením sbírek českotřebovského muzea, které by se tím dostalo na úroveň muzea regionálního, ale nikoliv po stránce financování.  Nedovedu pochopit proč je k výstavě trampských artefaktů (viz následující  fotografie) zapotřebí postavit novou betonovou budovu za 25 milionů korun. Obdobnou budovu - vyhovující a rozsáhlý kryt v Javorce - v majetku města máme, je plně pro tento účel využitelný i s letní scénou pro koncerty, trampské potlachy apod. i možností  zřízení občerstvení.  Podobné koncerty se konají v areálu Regionálního muzea "Tramping a příroda" v Jílovém, letos 30. června se zde konal již 13. ročník muzejního potlachu.  A nikdo se nijak neošklíbá nad tím, že se tento festival  koná vlastně v civilizaci a nikoliv  v přírodě.  Tady bychom využili co máme k dispozici a oživili letní amfiteátr, který po tom volá.
Trampské muzeum má být celostátní. Prohlédnete-li expozici "Příroda a tramping" v Jílovém, zjistíte, že je zaměřena na oblast Posázaví a oblasti jižně od Prahy. Návštěvnost odlehlé České Třebové a zejména vzdálené lokality Hory bude náhodilá a nebude ji možné zdaleka srovnat s návštěvností muzejní expozice v turistické lokalitě u Prahy.
Zvažme ještě, zda ve spolupráci s trampy nepodpořit vznik spolku nebo obecně prospěšné společnosti, tedy "neziskovkou" kterou by pak s kombinovanou podporou provozovali sami trampové, řada z nich je v důchodovém věku a rádi by tuto práci dělali.  Muzeum by pak nebylo pouze jednozdrojově financováno z rozpočtu města.
V podobném stylu  je zřízeno Esperantské muzeum ve Svitavách, pro který město vytvořilo podmínky a po vzniku již pracuje samostatně s podporou získanou z více zdrojů a není odkázané na městský rozpočet. Odpadl by problém  převodu soukromých sbírek do majetku města a jejich evidence, která by zaměstnala pracovníky muzea nadlouho. Je nyní čas v klidu zvážit všechny možnosti a problematikou trampského muzea  zabývat ještě znovu. Je třeba uvážit, že město není dojná kráva, je otázka, proč by mělo nehospodárně financovat skupinové záměry, lze-li zajistit na podobné úrovni expozici jiným způsobem. Když šlo před lety o možnost zřídit v České Třebové esperantské muzeum, tak žádné podobné úvahy nikdo neřešil, vše bylo rychle smeteno se stolu, i když sbírkový fond v muzeu pro tento účel existoval již od devadesátých let a existovala slíbená podpora od Českého esperantského svazu. Prozíravě pak nabídlo dobré podmínky město Svitavy.   (mm)
6.7. 2018 Horní Jelení