Českotřebovský deník 321/2018 (9/11)
Sociální služby Domov pro seniory přijmou do pracovního poměru PPOP (pečovatelku). Nástup možný ihned. Možnost doplnění vzdělání při zaměstnání. Bližší informace zdravotni@socialnisluzbyct.cz, p.Drvoštěpová Dagmar 465 503 400,739344576.

Žádost o povolení casina San Marco již byla podána

Od napsání posledního článku neuteklo v Třebovce mnoho vody a žádost o povolení hracího prostoru již na českotřebovskou radnici dorazila. Společnost 3E PROJEKT, a.s podnikající v oboru v po celé České republice, splnila všechny potřebné podmínky a předložila žádost, kterou bude muset příslušný odbor MěÚ v rámci tzv. "přenesené pravomoci" potvrdit. Vydané povolení bude mít platnost tři roky. Městská samospráva nepříjala do dnešního dne žádnou obecně závaznou vyhlášku, která by nějakým způsobem omezovala činnost heren nebo kasín na území města Česká Třebová. Za vydání povolení uhradí žadatel správní poplatek, který je příjmem do městské pokladny a z činnosti provozovny San Marco bude platit daň z hazardu. 

Základem daně z hazardu je částka, o kterou úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher u hazardních her. Pro každou hazardní hru se stanovuje samostatný základ daně. Nejvyšší sazba ve výši 35 % je aplikována na technické hry, které jsou vnímány společností jako nejvíce škodlivé a s největším rizikem vzniku závislosti hráčství. Zde je  zavedena i minimální daň, která činí částku ve výši 9.200,- Kč za kalendářní čtvrtletí. U živých her, loterií a bing je navrhována sazba ve výši 30 %. Zdaňovacím obdobím daně z hazardních her je kalendářní čtvrtletí.

Letos dárky naděluje Mikuláš!
Benefiční aukce Rytmusu proběhne od 1. do 4. prosince

Hledáte inspiraci k nákupu vánočních dárků? A rádi byste při jejich nákupu podpořili dobrou věc? Pokud je Vaší odpovědí ANO, zapojte se od 1. do 4. 12. do benefiční internetové aukce Mikulášská dražba na adrese aukce.rytmusvychod.cz .
Vydražit můžete například vstupy do Dětské ZOO v České Třebové, poukaz na ochutnávku piv Žambereckého kance, kompletní proměnu vizáže ve Studiu Tajemství krásy, či CD od hvězdy momentálně probíhající talentové soutěže, DJe Guye-G.
Výtěžek letošní Mikulášské dražby poputuje na nákup služebního vozu pro Rytmus Východní Čechy, který má jednu ze svých dvou poboček právě v našem městě. Tím budou terénní sociální služby poskytované touto organizací zase o něco dostupnější nejen samotným občanům České Třebové, ale i lidem ze vzdálenějších míst regionu.
Krajská Logická olympiáda: Michal Urban vyhrál kategorii C

Krajské kolo 11. ročníku Logické olympiády pořádané Mensou ČR se konalo v sále Jana Kašpara Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích. Ve třech kategoriích se utkalo 135 regionálně nejúspěšnějších soutěžících, kteří v nominačním kole obstáli v tvrdé konkurenci 2 697 dětí z celého Pardubického kraje. Dětem přišel pogratulovat i radní Pavel Šotola.
V kategorii A (3. – 5. třída základních škol) zvítězil Jindřich Morávek z Vysokého Mýta. První místo mezi žáky druhého stupně základních škol soutěžícími v kategorii B si vybojoval Jáchym Krampera z Hlinska. A v neposlední řadě Michal Urban z České Třebové v kategorii C (střední školy).
Všichni krajští semifinalisté se potkají na celorepublikovém finále soutěže konaném v pondělí 26. listopadu 2018 již tradičně v Míčovně Pražského hradu. Soutěž je podpořena Nadací The Kellner Family Foundation, školou Open Gate, MŠMT a dalšími partnery, v našem kraji je to Pardubický kraj a město Pardubice.
Soutěž Logická olympiáda je založena na logických úlohách, nerozhodují zde naučené znalosti, ale přirozené rozumové schopnosti. Olympiáda si klade za cíl jak odhalovat skryté talenty a pěstovat v žácích samostatné a kreativní myšlení, tak upozorňovat veřejnost na to, že tento typ myšlení je prospěšný celé společnosti a měla by mu být věnována náležitá pozornost.
Mensa je mezinárodní nevládní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Česká pobočka Mensy existuje od roku 1991 a nyní má již téměř 5 700 členů. Zabývá se mimo jiné vzděláváním dětí, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, organizuje Logickou olympiádu, zřizuje Kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti, pořádá letní tábory a jiné akce pro děti a jako jediná Mensa na světě zřizuje vlastní Mensa gymnázium – osmileté gymnázium pro nadané studenty.

Hledáme nové kolegy

ZŠ Česká Třebová, Ústecká ulice přijme od 1. 11. 2018 ASISTENTA PEDAGOGA na úvazek 20 hodin týdně.
ZŠ Česká Třebová, Ústecká přijme UČITELE/-KU ANGLIČTINY s předpokládaným nástupem od března 2019.
Bližší informace: reditel@zs-ustecka.cz nebo tel. 465 531054 nebo 605 717350.
 
ADVENT NA TRAFAČCE

Zahájení 30. listopadu 2018 v 16 hodin a rozsvícení trafačky v 18 hodin. Těšit se můžete na dobré jídlo, tradiční zvyky a vánoční atmosféru.  Zajímavý hudební program. Více informací získáte na našich facebookových stránkách "Na trafačce - točená zmrzlina" nebo v příštím zpravodaji.


Novým starostou Litomyšle je Daniel Brýdl

Měsíc po volbách má Litomyšl nové vedení města. Zvolilo jej zastupitelstvo na ustavujícím zasedání ve čtvrtek 1. listopadu. Starostou pro následující volební období je Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. (Generace 89), místostarostou Radomil Kašpar (KDU-ČSL).
Lídři čtyř nejsilnějších stran domluvili na podmínkách „velké koalice“ na konci října. Usednou v ní zástupci Generace 89 (šest mandátů), KDU-ČSL (pět mandátů), ODS (pět mandátů) a Nestraníků (čtyři mandáty). Dva zastupitelé ČSSD a jeden za KSČM zůstanou stejně jako v minulém volebním období v opozici. Nová koalice bude mít 20 zastupitelů z celkového počtu 23. V nové sedmičlenné radě města usednou dva zástupci Generace 89, stejný počet mandátů pak připadne také KDU-ČSL a ODS, sedmým radním bude zástupce Nestraníků. Nové vedení města chce co nejdříve začít plnit volební program. „Nechceme dělat revoluci, ale spíše by mělo jít o evoluci. Určitě se shodneme na velkých investičních akcích, a to i s opozicí, protože jsme je měli všichni v programech. Jde například o řešení parkování v centru města a u nemocnice, hledání financí na stavbu nového domova pro seniory a zvýšení nabídky na možnost individuální výstavby i nájemních domů. Za mě osobně bych rád vnesl do komunikace s občany moderní prvky a větší otevřenost – participativní rozpočet, zpřehlednění webu, využívání aplikací a podobně. Litomyšl musí být atraktivní i pro mladé lidi, aby neodcházeli do velkých měst,“ představuje svoji vizi rozvoje Litomyšle Daniel Brýdl.
Místostarosta Radomil Kašpar v hodnocení povolebního vyjednávání vyzdvihuje politickou kulturu v Litomyšli: „Jako ješitnému chlapovi mi udělalo radost, že jsem od voličů získal nejvíce preferenčních hlasů, jako lídra KDU-ČSL mě mrzelo, že jsme nevyhráli, ale voličům děkuji jak za hlasy, tak za účast u voleb. Pro Litomyšl je pozitivní, že staronová koalice bude mít v zastupitelstvu dvacet ze třiadvaceti hlasů, což je velice silný mandát a jasný signál od voličů, že byli s našimi předchozími kroky spokojení. Povolební vyjednávání bylo velice korektní a leckterá větší města by se od nás mohla v politické kultuře učit.
Hledáme nájemce provozovny restaurace ve spolkové chatě ZO ČZS Hliníky. V budově jsou dvě oddělené místnosti, vybavená kuchyňka, sklad a sociální zařízení. Vytápění je etážovým topením s krbovými kamny. Uvnitř je cca 60 míst k sedění. K dispozici je venkovní posezení s grilem a tanečním parketem s přístřeškem pro hudebníky.
Nájem činí  4750,- Kč měsíčně + energie.  Jako bonus nabízíme  na vytápění objektu pro  první sezonu dřevo zdarma. V případě zájmu volejte – 736 607 707. Rádi Vás provedeme restaurací a vše ukážeme.


 • Já jsem… Zdeněk Nejedlý

  Výstava v Městské galerii Litomyšl reaguje na vlnu emocí kolem sochy komunistického politika, ministra Zdeňka Nejedlého, která od roku 1978 stojí před jednou z místních základních škol. Po sametové revoluci v roce 1989 město sochu neodstranilo, ale připojilo k ní dodatkovou tabulku s následujícím citátem:  „Odmítám ty, kdož se rozhodli pro oslavu člověka, stejně jako ty, kdož se rozhodli jej tupit, mohu dát za pravdu jen těm, kdož v úzkostech hledají. B. Pascal“; a dovětkem: „Zdeněk Nejedlý (1878–1962) Rozmnožil i poškodil kulturu českou, přinesl poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré, zavrhuje špatné jeho skutky.“
  Ne všichni jsou s touto úpravou srozuměni, čas od času se derou na povrch emotivní reakce, které Litomyšl rozdělují: je dodatková tabulka dostatečná? Vyjadřuje to, jak o Nejedlém smýšlíme? Chceme odstranit, nebo ponechat sochu této kontroverzní osobnosti?
  Tato situace byla také hlavním důvodem ředitelky galerie k tomu zařadit tento projekt do výstavního plánu galerie a napomoci tak přenést emoce spjaté s Nejedlým – potažmo jeho sochou, do roviny poznání. Výstava je rozdělena do tří částí. První představuje Nejedlého jako litomyšlského rodáka, profesora, historika, muzikologa, propagátora Smetanovy hudby, ale také jako ideologa, politika a ministra komunistických vlád. Druhou, paralelní linií, je datová osa, zaznamenávající důležité okamžiky Nejedlého života, historické milníky litomyšlské a také obecně historické. Třetí část je věnována Nejedlého zobrazování ve výtvarném umění a příběhu jeho „druhého života v Litomyšli“, jehož ústředním bodem je postavení ministrovy sochy.
  Odbornou záštitu převzal a základním pilířem týmu je historik Jiří Křesťan. Dalšími členy týmu jsou regionální historik Martin Boštík, archivář a historik Stanislav Vosyka . Významnou roli zastává Hana Kábová, která opatruje Nejedlého pozůstalost. Kurátorsky, v rovině ideové koncepce a celkové vizuality, má výstavu na starosti ředitelka galerie Dana Schlaichertová, která je také hlavní koordinátorkou celého projektu a autorkou části zaměřené na výtvarné umění; její textovou část připravil historik Václav Nájemník.
  Komplexní obraz Zdeňka Nejedlého
  V rámci výše uvedených oddílů výstavy je Nejedlý v dobovém kontextu prezentován všemi dostupnými médii, ve snaze o co nejúplnější vykreslení této osoby. Návštěvník se setkává s jeho kresbami, knihami, či texty, k dispozici ke studiu dostane jeho publikace, jeho statě namluvené k poslechu, výběr zásadních projevů z archivu Českého rozhlasu, autentické vzpomínky pamětníků, které budou přístupné z tabletů apod. Součástí výstavy jsou umělecká zpodobnění Zdeňka Nejedlého. Žáci ZŠ Zámecká oslovili několik desítek náhodně zvolených občanů s otázkami týkající se osoby Zdeňka Nejedlého. Výstupy ankety jsou součástí expozice.
  Tímto projektem se Městská galerie Litomyšl připojila k „osmičkovému“ výročí republiky – i když trochu netradičně. Na mnohá z významných pozitivních i negativních výročí odkazuje: Nejedlého výročí narození (1878), výročí naší státnosti (1918), komunistický puč (1948), neopomenut není ani rok 1968. Cílem projektu nebyla snaha explicitně hodnotit Nejedlého život, ale přiblížit jej poutavým způsobem dnešním lidem, zejména mladé generaci.


  Litomyšlské gymnázium myslí na bezpečnost žáků

  Gymnázium Litomyšl připravuje své žáky na nebezpečí, kterému jsou každodenně vystavováni. Svědčí o tom dvě přednášky na téma kyberšikany, které se pro žáky uskutečnily tento ve čtvrtek. Jedné z nich se zúčastnil radní odpovědný za školství Bohumil Bernášek
  „Dlouhodobě spolupracujeme s Policií ČR. Pravidelně nás navštěvují její zástupci a přednáší o různých tématech z oblasti bezpečnosti. Je to pro studenty velmi přínosné a tyto aktivity doplňujeme dalšími souvisejícími přednáškovými a výukovými programy,“ sdělila ředitelka gymnázia Ivana Hynková.
  „Kyberšikana je bezesporu jevem, se kterým se může potkat kdokoliv, kdo se pohybuje na internetu. Všichni přítomní žáci ze sekundy gymnázia mají mobilní telefon a velká většina využívá různé sociální sítě. Některá nebezpeční, která na internetu hrozí, si bohužel žáci díky svému věku příliš neuvědomují“ sdělil tiskový mluvčí svitavské policie poručík Ondřej Zeman.
  „Přednášky o prevenci absolvuje velká většina žáků základních škol. U středních škol ale vnímám určité rezervy. Středoškoláci by měli být pravidelně informováni o rizicích, které jim život může nachystat. Vedle kyberšikany je to určitě drogová problematika. Žáci by se dále měli naučit chování v krizových situacích, získat informace o trestní odpovědnosti, apod. Snahou proto bude, aby se tímto typem prevence pravidelně zabývaly všechny námi zřizované střední školy. Z tohoto důvodu jsme například do programu porady ředitelů škol konané na Seči ve dnech 22. a 23. října, zařadili přednášku plk. Jana Záhorského z Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje věnovanou problematice bezpečnosti na školách, která se setkala s velkým ohlasem“ sdělil radní Bohumil Bernášek.