Českotřebovský deník 338/2018 (27/11)

Vychází prosincové vydání Českotřebovského zpravodaje.

V podeji bude od čtvrtka 29. listopadu 2018, ve středu proběhne distribuce doručovatelům, která je nyní komplikovanější, neboť dovnitř je nutné zajistit vkládání šeků na úhradu předplatného příští rok 2019, který bude pro Českotřebovský zpravodaj jubilejním 50. ročníkem jeho existence. První číslo vyšlo  1. února 1970 v nákladu pouhých 800 výtisků. Toto prosincové číslo tedy dokončuje 49. ročník tohoto časopisu,  je to 586. číslo od jeho zahájení, nepočítaje v to další mimořádná čísla, která vyšla k různým výročím škol nebo podniků ve městě, také kalendáře, které dříve nemohly vycházet jinak než jako mimořádné číslo zpravodaje...

Dotace na park s hřištěm na Trávníku byla zamítnuta

V rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích rozdělil Státní fond rozvoje bydlení  všechny dotace pro letošní rok. V programu Regenerace sídlišť bylo v letošním roce schváleno 18 žádostí za 99 070 927 Kč. Zamítnuto bylo 51 žádostí v celkové hodnotě 253 725 148 Kč. Ze zamítnutých bylo 13 žádostí zamítnuto z důvodu nesplnění podmínek a 38 z důvodu nedostatečné alokace. O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce roku 2018. Česká Třebová patří právě do té první "skupiny 51 zamítnutých". Žádost o dotaci byla podána v termínu do 4. září, předcházelo jí veřejné projednávání, které se konalo o prázdninách v městské knihovně. Potřebná usnesení byla schválena v červnu. K řešení této žádosti se pak sešli  "staří zastupitelé" ještě jednou dne 3. října tři dny před volbami, aby odhlasovali správné znění usnesení, která měla být součástí žádosti. Byla však s největší pravděpodobností dodána bohužel až dodatečně, tedy později než se mělo, proto patří projekt mezi ty, které Státní fond rozvoje bydlení zamítl.  Více ZDE
 
Městská doprava v Ústí nad Orlicí od prosince s novým autobusem

Na základě podnětů bude občanů - cestujících od 1. 12. 2018 nasazen na linku městské autobusové dopravy v Ústí nad Orlicí prostornější autobus IVECO Rošero s bezbariérovou úpravou a  kapacitou 24 sedících (včetně sklopných sedaček) a 14 stojících pasažérů (oproti současným 15 a 7). V měsíci říjnu využilo služby městské autobusové dopravy 7699 osob. Trasa linky MHD zůstává nezměněna, zdá se že se zavedení MHD v Ústí nad Orlicí osvědčilo.  Jen např. v říjnu využilo služby městské autobusové dopravy 7699 osob. Od 9. prosince bude nový jízdní řád.
 
Peklák před 10 lety: staví se pergola a vznikly podmínky pro dětskou sjezdovku

Eko Bi během letoška (t.j. 2008 - pozn. red) získalo novou plochu vpravo od příjezdové cesty, která bývala zahrádkářskou kolonií. Nyní připomíná především džungli, která je nyní právě postupně likvidována.  Plochu s rozměrem cca 120 x 40 metrů tvoří zatím územní rezervu pro rozvoj areálu Peklák. Přesné využití dosud nebylo schváleno, mohl by zde být např. dětský vlek, kde by mohli lyžující rodiče ponechat své malé děti lyžovat bezpečně pod dozorem na mírném svahu. To zatím v areálu Peklák chybí, ale jak je vidět, tak se na tom pracuje.  Záleží ovšem také na tom, jaká bude zima. Aby se mohl areál rozvíjet, potřebuje také nějaké ekonomické výsledky.
Aby se zlepšily podmínky pro návštěvníky areálu také za horšího počasí, začala také výstavba zastřešené pergoly v prostoru nad bufetem. Umožní posedět a schovat si pod střechou své věci i při zhoršeném počasí  ať již v létě či v zimě. Jde o schválenou investici města v hodnotě cca 400 tis. Kč. Letos zahájila první etapa, měla by být do zimy dokončena, příští rok může (ale nemusí) pokračovat, pergola by podle původního záměru měla být ještě dále rozšířena.  (Českotřebovský deník 21.11 2008)
Povinná evidence skutečných majitelů právnických osob

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.
Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti zbylá ustanovení novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, označovaného někdy také jako AML zákon. Ustanovení vstupující v účinnost uvedla v život tzv. evidenci skutečných majitelů právnických osob, která slouží k evidenci fyzických osob, které mají faktický či právní vliv na právnickou osobu povinnou tyto fyzické osoby do evidence nahlásit. Do evidence mají přístup vybrané orgány státní moci včetně obcí při provádění kontroly v oblasti čerpání dotací, nikoliv však v otázkách spojených s veřejnými zakázkami, jako tomu je na Slovensku.
Právnické osoby vlastněné či zřizované obcí zapíší do evidence skutečných majitelů svého ředitele v případě příspěvkové organizace, jednatele v případě společnosti s ručením omezeným či například představenstvo u akciové společnosti.
 
Galerie Ještěr byla (podruhé) otevřena před 10 lety 5/12 2008

Galerie tu  už jednou byla a byla úspěšná, nasadila vysokou laťku a pod patronátem rektora  AVU prof. Kotalíka jsme mohli v České Třebové vynikající výstavy  nejprestižnějších výtvarných umělců. po letech výstavní činnost postupně ochabla, obrazy se v České Třebové moc neprodávaly a tak pořádání náročných výstav v nijak nedotované soukromé výstavní galerii bylo ekonomicky nerentabilní.  Karel Šiller se však ukázal jako člověk, který dokázal podpořit činnost našeho gymnázia, ekologů, takže se zde konala řada výstav, aniž za to majitel požadoval jakoukoliv úhradu. Za  realizaci galerie a její provoz je třeba  Karlu Šillerovi poděkovat, udělal pro Město velký kus práce.
Po poměrně relativně krátkém přerušení činnosti, kdy měla prostory galerie pronajata soukromá firma se letos Karel Šiller k myšlence stát se galeristou zase vrátil. Má spoustu  známých mezi vynikajícími výtvarnými umělci a výtvarné umění nakonec vtáhlo  tak silně, že začal také sám malovat. A tak firmu na plastová okna opět vystřídá  "Galerie Ještě R", tedy téměř foneticky identického názvu, jako "starý" Ještěr. 
V době, kdy v rodinách chodili Mikuláši a čerti se v pátek 5. prosince podvečer se Galerie Ještě R Karla Šillera zcela zaplnila příznivci Karla Šillera a též výtvarného umění. Po krátkém a upřímném vystoupení galeristy, ve kterém se vyznal ke své celoživotní lásce k výtvarnému umění,  zahráli členové Barok jazz quartetu  Eduard Spáčil (klavír) a Jaroslav Šolc (saxofon, flétna) krásné jazzové skladby a návštěvníci se snažili rozluštit podpisy autorů vystavených děl, protože (zatím) chyběly popisky stejně jako informace kolik co stojí. Za tím budete muset přijít do galerie ještě jednou znovu a prohlédnout si vystavené práce znovu a v klidu. Vystavená díla patří asi dvacítce výborných českých autorů,  rozhodně nejde o žádné krajináře, ale spíše provokující umělce a proto také najdeme provokující díla, hodně barevná, ale také jemná intimní, také erotická.  Mezi autory je Růžička, Lamr, Jirků, Ogoun, také Uždíková, Komárek, Andrle, Kaloč, z Třebováků poznáte Láďu Šicha a snad je zde také (pod pseudonymem) skryt sám galerista.  Skladba vystavených obrazů se bude postupně obměňovat,  záleží také na tom, jak moc se budou obrazy kupovat. Mimo vystavených prací je v galerii ještě dostatečná zásoba dalších prací  v depozitáři. V galerii se budou čas od času konat  nejrůznější promo akce,  pro pozvané zájemce ale i pro veřejnost. Především tehdy, bude-li proto, nějaký mimořádný důvod, uskuteční se třeba aukce některého obrazu pro benefiční účely, setkání s autorem,  tak aby galerie byla stále zajímavá a na očích veřejnosti .  Je to unikát, který nemají nikde v okolí,  nejen v Ústí či Lanškrouně, ale ani v Litomyšli.
V rámci zahájení  činnosti galerie, připravil galerista tři keramické kachle, které byly prodávány v aukci s vyvolávací cenou 1000 korun.   "Buď si to někdo vydraží, nebo je rozbiju", řekl Karel Šiller a začala aukce. První dva, symbolizující samotnou galerii se podařilo prodat, ale o třetí kachel, který byl připraven se symbolem města jako prvku Evropské unie ( galerista při jeho přípravě myslel na starostu Jaroslava Zedníka)  neměl nikdo z přítomných zájem a zástupci města "jako na potvoru" chyběli. Karel Šiller tak splnil svůj slib a za ohromení přítomných pak ze své asi dvoumetrové výšky připravený kachel pustil na  dlaždice podlahy, kde se rozletěl na mnoho kousků....
Nyní nastanou všední dny galerie. Je také předvánoční čas, který vybízí k nákupu dárků. Především netradičních. každý možná už všechno máme, nikoliv však obraz z Šillerovy galerie, opravdový unikát, který bude dále jen stoupat v ceně, protože umělci, kteří zde vystavují stále míří výše do uměleckých výšin.   přijďte se podívat, okouknout. koupit přece nemusíte, ale uvidíte, že o tom budete aspoň přemýšlet. Přijeďte i Oušťáci či Litomyšlané, ať jste z Pardubic či z Hradce, protože takovou galerii a takové obrazy nemáte ani tam u vás!  (mm, 5.12. 2008)
 
Poznámka:

V roce 2019 uplyne právě deset let od toho, co Karel Šiller není s námi.  Stojí to jistě za připomínku a věřím, že bude odpovídající významu Karla Šillera - fotografa, galeristy a taky i malíře, který  toho pro Českou Třebovou tolik udělal a tolik ještě chtěl udělat. Díky dobrým lidem byly z odpadu zachráněny i  dosud neznámé práce, negativy jeho fotografií, je spousta záznamů o jeho činnosti, Karel měl hodně kamarádů. Věřím, že společně všichni přispějí k tomu v roce 2019 vznikne zajímavá výstava a třeba i další akce.... Třeba právě v Galerii Ještěr.(To zas bude narváno...)

Pravou vánoční atmosféru navodí v Letohradu na náměstí nový betlém    

O první adventní neděli bude na náměstí při rozsvícení vánočního stromu představen nový dřevěný betlém. Biblický příběh ztvárnil letohradský řezbář Martin Petr.   
„Na náměstí býval dlouhá léta hezký betlém od betlémáře Stanislava Vacka. Figury vytvořil z dřevotřískových desek, takže jsme věděli, že životnost pomalu dochází. Obrátili jsme se proto na vedení města, jestli nás podpoří, a vznikla z toho zakázka pro kunčického betlémáře,“ přiblížil ředitel KCL Jaroslav Moravec, kdy se zrodil nápad na zhotovení nového betlému. Zadání bylo podle řezbáře Petra ze začátku poměrně jednoduché: vytvořit konstrukci betléma s chlévem a postavami v životní velikosti. Tomu odpovídá svatý Josef, měří kolem sto šedesáti centimetrů, ostatní sochy jsou o něco menší. Nakonec se ukázalo, že tvorba byla o něco náročnější, než se z počátku zdálo.
Výrobě betlému předcházela dlouhá vyjednávání o podobě stavby, počtu figur a jejich stylu, jichž se účastnil za město místostarosta Jiří Chalupník. „Vymysleli jsme nakonec variantu betléma se vším všudy, tedy i s chlévem a osvětlením. Řešení je sice náročnější na realizaci, uskladnění a další manipulaci, ale určitě se stane dominantou náměstí a bude dobře vidět i ze silnice,“ je přesvědčený ředitel Moravec.   
Než se řezbář pustil do vyřezávání soch, snažil se představu „hodit na papír“, ale pro zadavatele byly skici komplikovanější pro představivost. „Některé věci prostě nevymyslíte hned na místě. Dílo vzniká postupně a za běhu se dolaďují drobnosti, protože nikdy to nenaplánujete do detailu. Další nápady přicházejí při tvorbě,“ ohlédl se za rokem intenzivní práce Martin Petr. Nejprve se pustil do Ježíška, pak následovaly postavy Josefa, Marie, osla, volka a tří králů.
Na celou stavbu padlo devět topolů, jejichž skácení v Šedivské ulici doporučili dendrologové. „Vybíral jsem ty největší kusy, aby řasení na pláštích postav vypadalo pohledově dobře,“ uvedl řezbář. Také podezdívka salaše včetně pilířů, které ohraničují prostor betléma, se jeví jako kamenná. Základem je opět opracované dřevo z topolu, nejvhodnějšího materiálu pro danou zakázku, neboť je lehčí na manipulaci, dobře se opracovává a nepraská jako třeba lípa. I tak se dá odhadovat, že jedna socha váží v průměru okolo metráku.
Nový betlém na náměstí má na šířku 2,5 metru, na délku 3,6 a vysoký je 3,2 metru. Betlém zabere plochu 40 metrů. (na)
Foto Jaroslav Tichý


Okénko do Evropy

Nový informační portál Co dělá Evropa pro mě
Pomoct pochopit občanům výhody členství v EU má nový webový portál www.co-dela-evropa-pro-me.eu, který by měl lidem Unii přiblížit a ukázat, do jaké míry EU ovlivňuje každodenní život lidí a lépe je také informovat o konkrétních projektech EU. Uživatelé zde mohou najít konkrétní informace o tom, co EU dělá pro jejich region jako celek, pro jejich profesi nebo jejich koníčky a zájmy.
Evropští lídři jsou s výsledkem dohody o brexitu spokojeni, vyhráno ale ještě není
Lídři zemí Evropské unie přivítali zprávy o tom, že se EU a Londýn po jedenapůlročním jednání dohodly na podmínkách vystoupení Británie z EU. Podle hlavního vyjednavače EU o brexitu Michela Barniera ještě není konec. Plný text dohody o odchodu Británie – všech 500 stran – budou politici ještě pečlivě zkoumat. Barnier ale potvrdil, že zveřejněný návrh dohody je na této cestě velkým krokem vpřed.
Reforma telekomunikací přinese levnější volání nebo rychlejší internet
Evropský parlament definitivně schválil směrnici obsahující tzv. Kodex pro elektronické komunikace. Reforma telekomunikací se tak po několika letech blíží k cíli, součástí které je zlevnění cen mezinárodních hovorů, lepší přístup k rychlému internetu nebo efektivnější ochrana spotřebitele. Dále obsahuje změny tísňové linky 112 a reformu pravidel pro rozdělování rádiového spektra. Nová legislativa zavádí od 15. května 2019 například cenový strop pro hovory do jiných členských států EU ve výši 19 centů za minutu, cena přeshraniční sms v rámci EU by měla být maximálně 6 centů.
Brexit má podle místopředsedy EK pedagogický efekt na Evropany
Podle prvního místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse má brexit "pedagogický efekt" na Evropany a v Británii kvůli němu nastalo vystřízlivění. Řekl to v rakouské televizi ÖRF. Připomněl, že v Británii nyní stoupla podpora Evropské unie.
Průzkum zveřejněný ukázal, že 54 procent Britů by si přálo setrvání své země v Evropské unii a vypsání nového referenda o odchodu Británie z EU by chtělo 55 procent dotázaných.                     (Poslal Pavel Svoboda)


Jak rozvěcují stromeček v Letohradě a  co nám přeji Tomášoví z Austrálie