Na gymnáziu dokončují práce na velkém projektu             
Probíhá modernizace a nové vybavení odborných učeben, sociálního zařízení  včetně úprav zahrady

Projekt byl připravován od roku 2016, na podzim roku 2017 se zahájilo a nyní do konce listopadu 2018 budou dokončeny všechny stavební práce a úpravy.  Nejvíce práce se soustředilo do období letních prázdnin, kdy se ve škole pohybovalo mnoho pracovníků různých dodavatelů. Mimo klasické stavební práce probíhaly také montáže technických zařízení, rekonstrukce dešťové  kanalizace a instalace více než18 kilometrů nových datových sítí. Nově budou vybaveny odborné učebny fyziky a biologie, kde vznikne komplex na sebe navazujících moderně vybavených prostor (laboratoř, přípravna, kabinet, odborná učebna). Celkovou rekonstrukcí prošlo také sociální zařízení pro chlapce a dívky včetně zvláštního zařízení pro vozíčkáře, budova dostala nový výtah, vybudována byla i nová serverovna opatřená klimatizací. Stavební úpravy v budově mají ještě jeden přínos. Gymnázium bude bezbariérové. Celkový finanční objem prací je téměř 17 milionů korun, z toho 5,8 mil. z prostředků kraje, ostatní z evropského projektu IROP.

V učebnách ještě není nové vybavení plně nainstalováno a odzkoušeno, ještě je všude v místnostech mnoho roztříděných a otevřených krabic. Předání dokončeného projektu je nadohled a poté bude výuka odborných předmětů probíhat v nových podmínkách s novým vybavením a s novými možnostmi. Ředitel gymnázia Mgr. Josef Menšík velmi oceňuje přístup pedagogického sboru, který během prací na projektu musel občas improvizovat a  pracovat v podmínkách, které byly od  optimálních někdy hodně vzdálené. Všechno se však vyplatilo, škola omládne

Nejfotogeničtější úpravy proběhly na školní zahradě,  byť je nyní listopad  a to zpravidla není měsíc na prezentaci zahradních úprav nejvhodnější. Kdo však znal zahradu z předchozí doby, tak musí uznat, že se zde podařil velký kus práce. Nejde jen o kvalitní návrh a provedení úprav, ale také o nově využití těchto prostor, které budou umožňovat i výuku v exteriéru. Jsou zde připravena kruhová sezení pro skupiny studentů s vyučujícím a také zahradní jezírko s přemostěním a  poměrně složitou technologií umožňující při cirkulaci čistit a provzdušňovat vodu a pěstovat zde  ryby či vodní živočichy.  Má takovou hloubku, že v zimě nezamrzne. Bude tedy fungovat celoročně bez nutnosti zimního vypouštění a s tím spojených prací  navíc. Na zahradě bylo třeba vykonat mnoho další práce, neboť zde byla budována také hloubková kanalizace a odvodňovalo se základové zdivo. Pod plochou zahrady byla vybudována velká retenční nádrž 12 x 6 metrů na zadržení přívalových dešťových vod tak, aby nezahltily městskou kanalizaci.

V budově gymnázia probíhají změny již několik roků. Současný majitel objektu - Pardubický kraj dbá o řádnou údržbu budovy, každý rok se na omlazení stavebního stavu věnuje podstatná finanční částka. Budova gymnázia je kulturní památka a proto mají do úprav co mluvit památkáři. Výměna oken na budově je provedena asi z poloviny, zbývá ještě vyměnit okna právě na jižní stranu k nově upravené zahradě, další okna z chodeb a kabinetů směrem ke školnímu hřišti by měla projít repasí. Jde o dřevěná okna,  plastová zde být nesmí. Repase oken na chodbách mohla proběhnout i letos, ale do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Další akcí, která není na první pohled vidět, je celková rekonstrukce plynové kotelny. Ta proběhla k plné spokojenosti v loňském roce.

Příští rok bude  rokem oslav. Českotřebovské gymnázium bude  slavit 110. narozeniny, proto se vše připravuje tak, aby byly současné projekty ukončeny a  stavební práce v příštím roce neprobíhaly. Snad až po oslavách. Se svým příspěvkem přichází i město Česká Třebová, které za svoje peníze nově upravuje park přes školou na Tyršově náměstí tak, aby do oslav byl opět v nově upravený a osázený.
Budova českotřebovského gymnázia patří Pardubickému kraji, město budovu na kraj bezplatně převedlo. Dříve kraj platil za její využití městu nájem (cca 750 tis. Kč ročně) a město tuto částku pak dávalo na údržbu budovy. Někdy dokonce ani nebyla využita.  Změna vlastníka se městu jednoznačně vyplatila, díky dobré péči Pardubického kraje, který využívá i možností dotací  z fondů EU, bylo od převzetí do budovy investováno tolik, že by to město nebylo nikdy schopné zaplatit. A další úpravy budou v dalším období pokračovat. Jde o dotovanou investici do zateplení objektu, podobnou, jako se nyní rozběhne na vysokomýtském gymnáziu. Podle dřívějších předpisů nebylo možné zateplovat budovy, které jsou kulturními památkami. Nové předpisy to umožňují, jen vzhledem k památkové ochraně nedochází ke klasickému zateplení fasády, ale pouze k repasi všech dveří, oken, zateplení podlahy, stěn v půdním prostoru a stropu.
Ve středu 4. listopadu navštívil českotřebovské gymnázium i hejtman Martin Netolický, absolvent této školy. Při svém působení v úřadu dokazuje, že svou českotřebovskou "alma mater" nosí v srdci, účastní se školních akcí, maturit a spolupůsobí i při rozvoji zahraničních kontaktů školy, dnes pro formování osobností mladých lidí tak důležitých. Návštěva byla pracovní a opět posunula spolupráci školy a jejího zřizovatele  na vyšší úroveň.

MILAN MIKOLECKÝ

Čtěte také:

Řemeslníci se pohybují po  škole od půdy po sklep (červenec 2018)