Českotřebovský deník 352/2018 (11/12)
Se školou a OT do O2 Arény!

Florbalové Mistrovství světa mužů letos v termínu 1. – 9. prosince hostila Česká Republika. Šestnáct nejlepších reprezentačních výběrů z celého světa zavítalo do Prahy, kde bojovalo o cenné kovy. Český florbal připravil pro všechny žáky a studenty základních a středních škol volné vstupenky, aby mohli prožít a vytvořit tu správnou atmosféru na tribunách O2 Arény a Arény Sparta v Praze.
V pondělí 3.12. jsme jako klub FbK Orlicko-Třebovsko pro 110 žáků z našich partnerských škol vypravili hned 3 autobusy do O2 Arény! Společně vyrazily školy z České Třebové, a to ZŠ Ústecká, ZŠ Nádraží, ZŠ Habrmanova a Gymnázium, dále autobusy pokračovaly směrem do Ústí nad Orlicí, kde přistoupila ZŠ Třebovská a Gymnázium. Posledními nabíranými byli žáci ze ZŠ Libchavy a ze ZŠ J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí.
K vidění pro nás byly zápasy skupiny B. Jako první jsme mohli vidět hrát tým z Finska, který se později ukázal jako vítěz celého mistrovství, proti Dánsku, které podlehlo poměrem 1:7. Následovalo utkání Švédsko vs. Norsko, kde později stříbrné Švédsko dokázalo nastřílet 9 branek a tím vyhrát s výsledkem 9:1.
V průběhu celého dne byl pro všechny žáky připraven bohatý doprovodný program, jak po chodbách Arény jako rychlost střely, fotokoutek, aj., tak i mezi třetinami přímo na hrací ploše. Dokonce se jednomu žákovi ze ZŠ Ústecké poštěstilo a byl vybrán si zasoutěžit přímo na hrací ploše. Rychlým slalomem se mu podařilo vyhrát a domů si odvést zajímavou cenu.
I přes to, že návrat byl ve velmi pozdních hodinách a další den opět všichni museli usednout za školní lavice, děkujeme, že se školy rozhodli s námi vydat do Prahy a zažít s žáky chuť Mistrovství světa ve florbale mužů. Jako klub jsme rádi, že můžeme vytvářet zážitky nejen pro naše členy!  By Fárníková Lucie
 
Ostře střežený přechod

Dne 13.3. 2018 jsem zaparkoval auto 1 m před přechodem a šel jsem koupit vnukovi penál do 30 m vzdálené prodejny. Celá záležitost netrvala déle než 10 minut. Po příchodu k vozu už Městská policie pořizovala fotodokumentaci. Vyměřila mi pokutu 200 Kč s  odůvodněním, že přijeli na udání. Nezpochybňuji, že by nešlo o přestupek ani práci Městské policie. Na udání musí pochopitelně jednat. Vědom si toho, že Městská policie byla primárně zřízena za účelem zachování pořádku ve městě, vydal jsem se na Odbor dopravy města. Bylo se mnou zavedeno správní řízení.  Celý článek ZDE
 
Poděkování

Děkuji touto cestou paní JUDr. Magdaléně Peterkové ml. a panu Ing. Orlichovi za nevšední péči, se kterou se mi věnovali po té, co jsem utrpěla velmi nepříjemný úraz po pádu na chodníku.  Velice vám děkuji a přeji Vám krásné Vánoce a klidný nový rok.  M. Kaplanová
 
Poděkování

Chtěla bych moc poděkovat panu Miroslavu Dostálkovi za krásný článek v listopadovém čísle Českotřebovského zpravodaje "Odešel Ota Neruda, dobrý člověk a kamarád". Otík, jak jsme mu v rodině říkali, se rád do Třebové vracel za spolužáky, když připravovali jejich různé akce a tzv. "přípravné výbory" Rád se také vracel do rodného domu, ve kterém jsme se vždy všichni tři sešli , povídali si a vzpomínali. Teď už si s bratrem Zdeňkem povídají "tam nahoře". Děkuji za účast všem jeho spolužákům  na smutečním obřadu. Jarmila Zemanová, sestra.
 
Výběrové řízení na místo referentky odboru majetku MěÚ

Výběrové řízení bylo vyhlášeno na webové stránce města Česká Třebová ZDE
 
Malí muzikanti ze ZŠ Nádražní hráli a zpívali seniorům

V úterý 11. prosince se s aule českotřebovského Domova pro seniory v Bezděkově konalo adventní hudební matiné, na kterém vystoupila skupina mladých muzikantů ze ZŠ Nádražní ulice. Byly to děti z 1. - 3. tříd školy, které pod vedením paní vychovatelky Marie Markové předvedli  pásmo koled a dalších nacvičených skladeb, aby obohatili adventní program v Domově pro seniory. 
Vystoupení dětí uvedla Marie Marková, představila děti, se kterými dokázala změnit podmračené odpoledne na slavnostní předvánoční chvíli. Podobně již tato skupina malých muzikantů vystoupila 4. prosince odpoledne na  vernisáži vánoční výstavy v Kulturním centru a v jejím dalším programu je hudební vystoupení na  úterním odpoledním předvánočním jarmarku a hudební kavárničce v základní  škole na Komenského ulici dne 18. prosince. Vystoupení navazují na tradici, která byla vytvořena na této škole již v minulých letech. Paní  vychovatelce Marii Markové patří za její každoroční iniciativu velké poděkování.  (mm)
 
O financování sociálních služeb v příštím roce

Komise Rady Asociace krajů České republiky pro sociální záležitosti se minulý týden sešla v Dřítči u Pardubic. Jedním z důležitých bodů jednání bylo i financování sociálních služeb v příštím roce.  Současná podoba vládního návrhu státního rozpočtu České republiky vytváří podle radního Pardubického kraje a místopředsedy Komise Rady AK ČR Pavla Šotoly značnou nestabilitu.
 „Některé služby sociální prevence již nebudou v dalším období financovány z evropských zdrojů. Přestože Ministerstvo práce a sociálních věcí částku na pokrytí deficitu nárokovalo, ve vládním návrhu státního rozpočtu není zohledněna. To ohrožuje stabilitu sociálních služeb ve všech krajích, a to nejen po stránce finanční, ale i personální. Při nedostatku pracovních sil v jiných odvětvích s často lepším ohodnocením hrozí odchod pracovníků ze sociální oblasti právě tam. Zároveň je třeba ve státním rozpočtu schválit potřebnou částku na celý rok, neboť tzv. dofinancování v průběhu roku přináší velkou nejistotu poskytovatelům sociálních služeb, zda budou mít na úhradu platů zaměstnancům na celý rok. Zdlouhavý proces je pak i velkou administrativní zátěží jak pro poskytovatele, tak i pro kraje," uvedl radní Pavel Šotola.
Přestože se kraje na financování sociálních služeb každoročně podílejí, nejsou schopny sanovat případné výpadky ve financování ze strany státu v souvislosti s navýšením platů i výpadků financování z evropských zdrojů, neboť se jedná o desítky až stovky milionů korun, a to podle velikosti jednotlivých krajů.
Komise Rady AK ČR pro sociální záležitosti konstatovala, že vládní návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2019 ve výdajích na sociální služby nezohledňuje navýšení platových tarifů u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků o 7 % dle aktuálního znění nařízení vlády o platových poměrech ve veřejných službách a státní správě a nezohledňuje ani celkový deficit ve financování sociálních služeb v roce 2019 ve výši 800 mil. Kč. 
„Komise Rady AK ČR pro sociální záležitosti proto žádá poslance Parlamentu ČR, aby podpořili pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2019, které přispějí k navýšení částky na sociální služby, a to s ohledem na výše uvedené skutečnosti,“ řekl místopředseda Komise Rady AK ČR pro sociální záležitosti Pavel Šotola.

 

Nový program MMR: Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Obce i kraje mohou žádat o podporu na regeneraci území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce.
Ukončení přijmu žádosti je 31. května 2019. Celkem má ministerstvo pro tento program připraveno 200  milionů korun.
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Maximální výše dotace je pro obce od 10 001 obyvatel   - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů, Kraje     - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.