Českotřebovský deník 368/2018 (29/12)
Železniční trať Česká Třebová - Brno bude mít 1. ledna 170. narozeniny

Dne 1. ledna uplyne již 170 let od zahájení provozu na trati z České Třebové do Brna. Její stavba byla započata v roce 1843 u Obřan jako výsledek jednání českých stavů o přímé spojení Prahy s Brnem. Trať byla tehdy nazvaná jako spojovací trať. V prvních měsících stavby u Obřan se teprve vypracovávaly detailní projekty k jednotlivým úsekům trati. Stavba celé trati v délce 90 km byla zadána na základě veřejné soutěže dvěma podnikatelům. Stavebně náročnější úsek byl svěřen Felicemu Talachinimu. Jednalo se o úsek z Maloměřic do Blanska a zde musela armáda dělníků prorazit celkem 10 tunelů, z nichž nejstarší tzv. Novohradský měří 494 m. Dále zde musely být postaveny mosty přes Svitavu a několik kilometrů opěrných zdí okolo skal. Celý článek Pavla Stejskala najdete ZDE

Silvestrovské ohňostroje  jaké byly

Ten loňský Silvestrovský ohňostroj 2017
Nový rok 2018 začal oblevou, ohňostroj nebyl půlnoční, byl odpálen již v 19 hodin těsně po zdravici starosty Jaroslava Zedníka a jeho přípitku přání do nového všem Třebováků. Aby byl rok 2018 dobrým rokem a přinesl nám úspěchy a spokojenost.  Upořádání pro ohňostroj bylo po některých výtkách na ploše Starého náměstí změněno a myslím, že poměrně úspěšně. Ohňostroj byl odpálen poprvé z prostor před radnicí, před kterou byl vytvořen poměrně velký volný prostor. Tak velký, že se zde mohla konat třeba i nějaká ohňová "šou". Silvestrovský ohňostroj do hudby byl pěkný, chválený, jeho závěr se spontánním potleskem.  "Kéž by se nám ve Třebové tak jako ohňostroj vydařil celý rok 2018", napsal Českotřebovský zpravodaj 1. ledna 2018.

Silvestrovský ohňostroj 2016 - Toto Luboš Kozel


Silvestrovský ohňostroj 2015 - Foto Jiří Štembírek (od Lidické ulice)

Silvestrovský ohňostroj 2014  Fotky a také video Jana Dolečka  Najdete zde Půlnoční byla v Ústí nad Orlicí dvakrát, tradičně bylo plno...


Odpolední „půlnoční“ Mše Svatá se sloužila tradičně od 15.30 hodin především pro rodiče s dětmi. Zároveň si návštěvníci mohli v kostele prohlédnout velké betlémy. Půlnoční Mše Svatá je sloužena o půlnoci z 24. na 25. prosince. Tradičně si jedinečnou atmosféru této mše si nenechala ujít také široká veřejnost a v kostele se tradičně sešly stovky lidí. Na svátek svatého Štěpána, 26. prosince, se konal tradiční Živý betlém připravený Římskokatolickou farností Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí a tanečním oddělením ZUŠ Jaroslava Kociana. Odpolední program začal, letos poprvé, v novém parku za kostelem nejen představením scénického tance dětí ze ZUŠ. Následoval průvod tří králů do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Za zvuku trubačů se zaplnil kostel do posledního místa. Tříkrálová scénka doprovázená vánočními písněmi vytvořila krásnou betlémskou atmosféru. V rámci programu se také konala sbírka určená na adopci na dálku.

 

Vandalové se zaměřili na dopravní značky.


Konkrétně na značku Zákaz vjezdu do jednosměrné ulice. Po Vánocích bylo s touto značkou cloumáno na v Lidické ulici na Zámostí, kde se značku podařilo jakž takž narovnat, podruhé  u kapličky v ulici Moravské. Ozdobu nedělají ani ohnuté sloupy veřejného osvětlení v moravské ulici, chybějící vyvrácený sloup v ulici Hýblově. město by mělo mít nějaký tako sloup v zásobě, aby po nehodě byla možnost rychlé výměny.

 

Nový závod Techplastu nyní hlídá vjezd do České Třebové.


Už zde není žádné dopravní omezení, silnice je upraveny a je dokončeno i dopravní značení. Vjezd do města je poměrně impozantní, od řady návštěv jsem dostal dotaz, co to máme za novou fabriku. 

 

Osvětlení vánočního stromu na Trávníku u odbočky k Bille se porouchalo


Bohužel ještě před Vánoci, je to škoda. Příprava dala tolik práce a efekt není velký, spíše naopak.