Českotřebovský deník #3/2018 (3/1) 
Tříkrálová sbírka začala - pomůže panu Františku Kovářovi,
Třebovákovi bez domova?

Účast občanů na již tradiční Tříkrálové sbírce je spontánní, jde skutečně o vydařenou akci, která přináší konkrétní výsledky a věřím, že je přinese i v roce letošním. Tříkrálová sbírka má mezi svými uvedenými cíly také přímou pomoc a větší část vybraných prostředků jde na projekty oblastní charity tedy do našeho okresu. V této souvislosti bych rád požádal organizátory sbírky, aby s vybranými prostředky nezapomněli na našeho nešťastného člověka, Třebováka bez domova, pana Františka Kováře (*1952).
Je to člověk jistě paličatý, ale člověk, který se pere se svým osudem. Nikomu nic zlého neudělal, díky své povaze nekomunikoval s úřady. To se mu vymstilo. Ačkoliv nebyl nikomu dlužen (jen VZP) - přišel o domov, dům mu prodali v dražbě, podcenil co všechno může úřední moc zařídit. Staral se o své rodiče. Odpracoval předtím 23 let, což mu nyní v jeho 65 letech na důchod nestačí a nemůže ani dostat dávky v hmotné nouzi, odmítá převzít zbytek peněz získaných dražbou jeho domku. Zástupci města říkají, že mu nemohou pomoci neboť jejich pomoc odmítá.  Současně tím ovšem pana Kováře odsuzují k tomu, aby byl závislý jen na milosrdenství ostatních lidí. Přitom pan Kovář nežebrá, nepije, nekrade, neobtěžuje. Má jen "tvrdou palici" a je přesvědčen, že když převezme prostředky z prodeje domu, tak tím jen potvrdí správnost provedené exekuce, se kterou bytostně nesouhlasí.  Na jejím provedení už bohužel nemůže nic změnit, což se mu však moc těžko vysvětluje. Poslední měsíc jednám se mnoha lidmi, kteří pana Kováře znají, a i z osobního kontaktu zjišťuji, že s ním nebude jednoduché pořízení.
Domnívám se však, že první co je třeba je rychlá pomoc - ten člověk nemá domov, strádá a venku mrze.  Nebavme se tedy o penězích, o tom že to nejde, ale pomozme. Mnoho lidí mu pomáhá a nic za to nechce. Jen z radnice nic takového nepřichází a přitom je míč na jejich straně hřiště.  Rozlišuji názor úředníků, kteří opravdu pomoci nemohou, musí vše dělat podle předpisu.  Samospráva však může odsouhlasit a zajistit pomoc v nouzi. A když někdo spí v mrazu venku tak jistě v nouzi je. Kdyby byl něčí blízký příbuzný, byla by možná ochota a pochopení problému větší. Když někdo z občanů obce přijde o střechu nad hlavou, je povinností samosprávy zajistit jeho přežití. Připomeňme požáry nebo povodně. A nikdo nezkoumal, kolik mají postižení někde na účtech. Také letos na hřbitově vichřice nadělala škodu na hrobech. A město odhlasovalo postiženým určitou pomoc všem a také nezkoumalo, kolik mají peněz na účtech. Pro našeho Českotřebováka bez domova jsou jeho prostředky svým způsobem nedobytné. Prozatím se s tím  smiřme. Nikdo je nevytuneluje. František Kovář prodělal hluboké trauma, to co se stalo považuje za nepřekonatelnou nespravedlnost. Zatím je to tak, že dovedeme léčit všelijaké zdravotní potíže, ale napravit hlavu není jen tak jednoduché. Měli bychom se ale pokusit o změnu a v první řadě změnit jeho současnou situaci.
Je zima a venku mrzne. Výmluvy, že nemůžeme pomáhat když nechce považují za ubohé. My totiž musíme pomoci. Máme na to prostředky a musíme se tedy o to pokoušet každý den. 
Když budeme zachraňovat tonoucího, tak pomůžeme, i kdyby pořád říkal, že nechce pomoci. Jinak se utopí.  Nyní máme člověka v nouzi, který nechce pomoci.  Pomoci musíme, nebo zmrzne. Protože jsme nepomohli.
Výmluvy typu "nemůžeme pomáhat, když nechce" si nechme pro jiné příležitosti.  (mm)
Hlavní pošta opět v provozu - zatím to je ovšem spíš tragédie

Prostory poštovní pobočky Česká Třebová 2  jsou nově upravené, světlé, čisté, s moderní technologií. Nicméně prostor uvnitř budovy  se nijak nezvětšil, pouze byly probourány některé stěny. Co hlavně chybí, je především větší počet pracovníků za přepážkami. Hned první den v provozu to především v odpoledních hodinách bylo hodně špatné. V provozu v denní špičce jen 2 přepážky, "v čekárně", byť příjemné avšak pouze s několika místy k sezení bylo však trvale více než dvacet lidí, a to mnoho dalších odcházelo s tím, že prostě čekat nebudou.
Nový systém odbavování  se jistě vžije, nicméně pošta musí vyřešit základní problém, tedy otevřít všechny vybudované přepážky. Je jich zde nyní pět, dříve jich bylo dokonce sedm. Vzniklo informační vakuum, nikdo neví jaká je vlastně aktuální provozní doba na dalších poštách, kdy tam zavírají. proto ,mnozí opouštěli frontu na hlavní poště s nadějí, že v Klácelově ulici bude lépe. Na Parníku na poště ještě v sobotu 30.12. před uzavřením pobočky o desáté dopolední nebyla o tom, jaká bude otevírací doba v úterý po novém roce žádná zprávička.
Těšili jsme se na novou poštu a zatím z ní moc velkou radost opravdu nemáme. Možná je na hodnocení po prvním dnu brzo, ovšem vedení východočeské oblasti by si mělo být vědomo, že s tak malým obsazením poštovních přepážek kladou na zdejší pracovníky obrovskou zátěž. Jde o práci náročnou o práci s penězi  a zásilkami, pošta musí zajistit, aby se situace z prvního dne 2. ledna už neopakovala.  (mm)
Foto - dlouhé čekání

Chlapeček v orlickoústeckém babyboxu

Prvním letošním dítětem nalezeným v babyboxu je chlapec, někdo ho v noci na úterý odložil do babyboxu v Orlickoústecké nemocnici. Je to už čtvrté dítě, které bylo to schránky ve stěně orlickoústecké nemocnice nalezeno.  Naposledy se tak stalo v září 2016.Celkově bylo v ČR takto zachráněno již 163 dětí.  Chlapeček se jistě narodil na Nový rok, ale do babyboxu Orlickoústecké nemocnice vstoupil až v noci  na 2. ledna, vážil jen 2200 gramů Dostal jméno Petr Nový.
  

Zaniklá poselství lip republiky objevuje skupina odborníků 

V rámci celonárodních oslav vzniku Československé republiky začali nadšenci mapovat jubilejní stromy, aby zachránili jejich vzkaz pro další generace. Zároveň zpřístupnili návody, jak postupovat při výsadbách pamětních lip v roce 2018.
Náš národní strom lípa je často vysazována na počest výročí vzniku republiky, aby připomínala důležitou událost našich dějin. Pokud však tyto stromy nejsou označeny, tak se jejich poselství vytrácí či dokonce mizí. 
Mapujeme lípy republiky. Přidejte i tu vaší! 
Do hledání stromů republiky se může zapojit každý. „Založili jsme speciální webové stránky Lípy republiky – www.lipyrepubliky.cz, které jsou nositelem databáze těchto jubilejních stromů a budeme rádi, když se k našemu nadšení připojíte a budete s námi objevovat dřeviny ze kterých dýchá historie,“ říká dendrolog Aleš Rudl. 
Z dosavadního pátrání vyplývá, že lípy republiky byly nejčastěji sázeny na počest výročí v letech 1919, 1928, 1968, ale i 1998.   
Myšlenka projektu vznikla při hledání významných stromů Prahy v roce 2013. Tehdy byla znovuobjevena ústřední lípa republiky na Petříně, která byla vysazena 28. října 1968 na výročí 50. let od vzniku ČSR. „Aktéři někdejších výsadeb mě vyzvali k zapojení do pátrání po jubilejních lípách nejen v Praze, ale i v celé ČR v souvislosti s rokem 2018“, popisuje garant webu Lípy republiky Aleš Rudl. Tehdy bylo vysazeno několik tisíc lip po celém Československu. 
Nepodceňte výsadbu nových jubilejních lip
Řada obcí a měst se chystá vysadit 28. října strom republiky. Před samotnou výsadbou pamětního stromu je potřeba vše pečlivě naplánovat. „Důležité je promyslet vhodné stanoviště, aby měl strom příhodné podmínky a vydržel na svém místě co nejdéle. Dále by se mělo připravit stabilní označení či zvážit instalaci ochranných prvků,“ doporučuje členka týmu Jana Říhová. 
Při jubilejní výsadbě se rovněž neobejdeme bez vhodně zvoleného kvalitního školkařského výpěstku. „Správně provedená výsadba i následná péče je základem úspěchu, aby se ze stromu mohli těšit i naši potomci,“ doplňuje pracovník péče o zeleň a člen týmu Lukáš Sykáček. Podrobné návody jak naplánovat a jakým způsobem postupovat při výsadbách jsou umístěny na webu Lípy republiky – www.lipyrepubliky.cz. 
Foto:
Ústřední lípa republiky na Petříně v Praze vysazená 28. října 1968, která je „matkou“ lip republiky sázených v roce 1968.
V roce 1968 byla také vysazena "Lípa republiky" také v České Třebové na Novém náměstí, tehdy označena jako "Strom republiky". Vysázeli ji českotřebovští skauti 27. 10. 1968. Dnes je označena tabulkou. Stalo se tak v roce 2015 z iniciativy Ing. Jana Peringera, který existenci památného stromu dal do souvislostí s projektovými záměry na úpravu Nového náměstí, prezentovanými na jaře roku 2015. Vyzval k pokoře před historií a přírodou, kterou nemůže nahradit sebelépe vydlážděná (vlastně nepotřebná) plocha, doplněná  byť zajímavými prvky.
Lípu republiky je třeba zachovat. Instalovaná tabulka tomu napomůže. ( Více ZDE co se o tom psalo v roce 2015)


Nové informační postupy ve zdravotnictví v našem kraji

Několik systémových řešení v podobě nových informačních postupů v oblasti zdravotnictví připravuje zavést Pardubický kraj. Řešení by měla usnadnit práci zdravotnickému personálu a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. 
Jedná se tři projekty takzvané eHealth, tedy elektronického zdravotnictví. Jejich celková hodnota činí zhruba 45 milionů korun a kraj na ně získá velkou část financí z Integrovaného regionálního operačního programu,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, který současně oznámil: „Vedle těchto dílčích eHealth projektů kraje pak sama akciová společnost Nemocnice Pardubického kraje souběžně připravuje rozsáhlou systémovou nadstavbu v podobě jednotného nemocničního informačního systému, tzv. NIS.“
Konkrétně chce vedení kraje nyní ve svých zdravotnických zařízeních zavést elektronizaci zdravotnické dokumentace, sdílení zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotnických služeb a modernizaci stávajících systémů pro zobrazení a sdílení obrazové dokumentace.
Naším zájmem je, abychom co nejvíce ulehčili práci zdravotnickému personálu. Informační systémy by měly být čitelnější a univerzálnější. Doktor z jedné nemocnice se tak například bude moci jednoduše podívat na zdravotní dokumentaci pacienta, který byl ošetřen v jiné nemocnici,“ vysvětlil Ladislav Valtr a dodal: „Věřím, že větší efektivita práce, kterou přinesou projekty eHealth, bude jedním z faktorů, které dílem také napomohou řešit problém nedostatku personálu ve zdravotnictví.“
V rámci elektronizace zdravotnické dokumentace kraj pořídí a nechá zavést informační systémy a pořídí také potřebné hardwarové i softwarové vybavení. Další projekt by měl přinést výměnu a sdílení informací o zdravotní péči mezi všemi relevantními poskytovateli zdravotnických služeb v kraji a tím přispět ke snížení nákladů, zvýšení efektivity a kvality poskytnuté péče a snížení rizika negativních dopadů na životy a zdraví pacientů. V plánu je také modernizovat systémy pro zobrazení a výměnu obrazových informací například z rentgenu, ultrazvuku, CT a podobně. „Všechny tři krajské projekty by měly být realizovány postupně v průběhu třinácti měsíců. Implementace hlavního informačního systému zajišťovaného přímo NPK bude samozřejmě náročnější,“ dodal radní Valtr.