Českotřebovský deník 43/2018 (8/2)   
Dnes ve čtvrtek dne 8. února byla ve výstavní síni Kulturního centra zahájena nová únorová výstava s poněkud komplikovaným názvem "Díky Janům, Václavovi, Jiřímu, Vladimírovi"..." Nejsem si jist, zda byl při vernisáži tento dost zajímavý název vysvětlen. Zato jsem vysvětlení našel ve výstavním katalogu. Vím však velmi jistě, že výstavu připravilo Kulturní centrum pro Michal Horáka (*1963) pro svého blízkého spolupracovníka jako gratulaci  k jeho (půl)kulatému jubileu. Michala Horáka si velmi váží jako spolehlivého spolupracovníka všichni, kteří se nějak točí kolem kulturního dění a reklamy, je to člověk velmi pracovitý a takto byl také oceněn ve vernisážové řeči PhDr. Ludmily Kesselgruberové, PhD.  Více v samostatném článku....

Jak se ubránit „šmejdům“?
Dozvíte se v Kulturním centru Česká Třebová

22. a 29. březen a 5. duben 2018 od 15 hodin bude v Kulturním centru Česká Třebová ve znamení cyklu přednášek „Jak na šmejdy“. Přednášet přijede známá psycholožka PhDr. Romana Mazalová, Ph.D., která se problematice podvodného jednání věnuje již mnoho let, přičemž je spoluautorkou známého dokumentárního filmu Šmejdi (režie Silvie Dymáková). Akci spolupořádá českotřebovská pobočka organizace Rytmus Východní Čechy, o.p.s.
V rámci přednášek se velmi podrobně dozvíte o nekalých praktikách „šmejdů“ na telefonu, v televizi, na ulici, i jinde okolo nás. Zjistíte, jak se jim ubránit, i co dělat, když už se dostanete do jejich spárů. Přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost, bez ohledu na věk či znevýhodnění. Přístup je bezbariérový. Přihlásit se lze u Petry Snohové: snohova@rytmusvychod.cz, 730 518 510.
Těšíme se na viděnou!
Novinky na Pekláku 

Provoz startujeme v pátek 9.2.2018 v 17 hodin večerním lyžováním na hlavním svahu, malá sjezdovka Zahrádky s lyžařskou školou v provozu od soboty 10.2.2018.


Zemřel  Václav BERÁNEK, malíř, grafik, ilustrátor a výtvarný redaktor

čtyři dny před dovršením 86 let


Narodil se v rodišti matky, ve vesničce Zhoř u České Třebové. Jeho otec pracoval jako soustružník v Armaturce na Parníku. První tři roky chodil Václav do školy ve Zhoři, základní školu dokončil na Parníku, kam se rodina přestěhovala. Následovalo studium na českotřebovském gymnáziu a výtvarné katedře pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (profesoři Bělohlávek, Beran, Navrátil, Kučera).

Po absolutoriu krátce působil jako učitel na základní devítileté škole v Havířově. V roce 1957 nastoupil do Krajského nakladatelství v Ostravě, později nakladatelství PROFIL, kde pečoval o výtvarnou podobu publikací. Tehdy získal k ilustrační či typografické spolupráci celou řadu známých umělců (A. Born, Vl. Tesař, L. Ševčík, V. Táborská – Kabátová, typograf O. Hlavsa …). V té době už měl pověst nadějného portrétisty a brilantního kreslíře.

Jeho lavírované kresby se začaly objevovat v časopisech Květen, Výtvarná práce, Kulturní tvorba a od poloviny šedesátých let také v kulturním časopise Červený květ. S tímto časopisem úzce po tři roky spolupracoval. V osmdesátých letech objevil nový způsob sebevyjádření, jakousi malovanou koláž, kterou nazval fotoplátnem.

Tématem jeho prací jsou figurální i krajinné motivy, akty a portréty. Krátce se také zabýval nefigurálním projevem, nacházejícím se na pokraji abstraktního lyrismu. Byl také ilustrátorem a autorem grafických úprav knih, plakátů i několika realizací v architektuře. Do roku 1970 byl členem Svazu českých výtvarných umělců tvůrčích skupin Ostrava a Kontrast. Od roku 1990 je členem Unie výtvarných umělců.

Beránkovo výtvarné dílo má mnoho obdivovatelů. Svými obrazy a grafikami je zastoupen v četných soukromých a státních sbírkách doma i v zahraničí. Vystavoval v Polsku, ve Španělsku, v Itálii, Holandsku, USA, v Kanadě, ve Velké Británii a také na desítkách samostatných nebo kolektivních výstavách v České republice. Na studijních cestách navštívil Polsko, NDR, Belgii, Holandsko, Řecko a na stipendium SČSVU Maďarsko. Jeho životní osudy nebyly jen příznivé. Po srpnu 1968 byl diskriminován a nakonec vyloučen ze Svazu výtvarných umělců. Téměř přes noc se stal malířem na „ volné noze“. V posledních letech se ozvala i nemoc. Prostřednictvím Českotřebovského zpravodaje byl v kontaktu s městem svého mládí. Čest jeho památce!                              Milan Mikolecký


Vysokomýtská stavební škola otevřela novou tělocvičnu

Hodiny tělesné výchovy budou pro studenty Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto zase o něco příjemnější. Ve středu zde totiž byla po stavebních úpravách slavnostně otevřena tělocvična, a to za účasti zástupců Pardubického kraje i stavební firmy Stafi Finalizace Staveb, která projekt realizovala. Cílem stavebních prací, které probíhaly v rámci evropského projektu „Realizace úspor energie“, bylo snížení spotřeby energie na provoz a vytápění ve školní tělocvičně. „Celkové náklady na projekt činily 8,4 milionu korun. Z toho 1,5 milionu jsme získali z evropských fondů, zbytek, tedy přibližně 6,9 milionu financoval Pardubický kraj ze svého rozpočtu,“ informoval radní pro školství Bohumil Bernášek, který se otevření zúčastnil. Budova tělocvičny procházela stavebními úpravami od června do prosince minulého roku. Došlo k zateplení obvodových zdí i otvorových výplní s izolačními dvojskly nebo trojskly, včetně žaluzií. Renovací prošla také střecha, okapy, hromosvody, podlaha a další. Tělocvična i sousedící posilovna se dočkaly účinné cirkulace vzduchu.
Na původní tělocvičně bylo znát, že je ze 70. let, čemuž odpovídalo i vytápění nebo stav podlahy, navíc byla energeticky velmi ztrátová. Jsem proto rád, že nová moderní tělocvična odpovídá současným požadavkům,“ řekl ředitel školy Pavel Vacek.
Volný sociální byt  1 + 2 na Semanínské ulici

Město Česká Třebová  podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny  vyhlašuje k pronájmu 1 volný byt č. 15 o velikosti 1+2 na Semanínské ulici v čp. 2085 v České Třebové:
Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději v úterý 13.03.2018.
V České Třebové dne 8. února 2018                   Ing. Jiří Smrčka v. r. vedoucí odboru majetku města
Nové strojní vybavení pro chrudimskou průmyslovku

V příštím školním roce už se budou studenti Střední průmyslové školy Chrudim učit pracovat na nových obráběcích strojích. V rámci Integrovaných územních investic (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace bylo ve středu oficiálně předáno staveniště, na jehož místě vyrostou moderně a účelně vybavené školní dílny.
Letošní rok je pro Pardubický kraj významný v oblasti investic do školství, kam půjde zhruba 500 milionů korun. Celkové náklady na projekt na chrudimské Střední průmyslové škole činí 19,5 milionů, z čehož stavební práce budou stát 4,9 milionu,“ řekl radní pro školství Bohumil Bernášek a pokračoval: „Většina peněz potom bude investována do strojního vybavení pro výuku soustružení a frézování v učebních oborech Zámečník a Obráběč kovů a v maturitních oborech Strojírenství a Elektrotechnika – Mechatronika.“
Stavební práce, které předcházejí dodávce a usazení strojů, zahrnují především rekonstrukce podlahy, provedení nové základové konstrukce pro stroje, rekonstrukci vnitřních omítek a povrchů, provedení nových maleb a nátěrů, rekonstrukci rozvodů, modernizaci osvětlení nebo zateplení fasády v řešené části objektu. Stavební část by měla být hotová do konce dubna, od května nastoupí firma, která dodá obráběcí stroje, jako jsou například soustruhy či frézy.
Moderní vybavení školy je nepochybně obrovským přínosem při oslovování potenciálních studentů a jejich rodičů,“ uvedl ředitel školy František Mihulka. „Vývoj jde neustále dopředu, a abychom mohli studenty učit v souladu se současným stavem v průmyslové sféře, je nutné naše technické  vybavení inovovat,“ dodal ředitel.

Jana Mimrová v Brně


V pátek 9. února se v Besedním domě v Brně koná koncert Moravské filharmonie Olomouc, který je určitě velmi zajímavý i pro Českotřebováky.  Jde totiž o absolventský koncert Jany Mimrové, studentky 3. ročníku Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze absolventky naší českotřebovské ZUŠ ve hře na klavír (ve třídě BcA. Miluše Mimrové) a absolvemntky pardubické konzervatoře. Zajímavý je ovšem také samotný program koncertu, který Jana Mimrová s tak významným orchestrem nastudovala. Škoda, že není možné tento koncert zopakovat ještě jednou v České Třebové, např. v rámci festivalu Bennewitz 2018. Tento festival, který se uskuteční v dubnu 2018 má již nyní přesně určený program. A také velmi zajímavý.

 
Nová podniková kolektivní
smlouva na SŽDC

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 byla na SŽDC uzavřena nová Podniková kolektivní smlouva na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019. Při promítnutí nového systému tarifních mezd a nového osobního příplatku dochází u všech zaměstnanců k nárůstu mzdy v průměru o 4,4 %, z toho u nejnižších tarifních stupňů až o 8 %. V návaznosti na novou výši minimální mzdy od 1. 1. 2018 došlo k významné změně u nejnižších tarifních mezd. Současně se upravila nominální hodnota stravenek na 110 Kč, 90 Kč a 55 Kč. Dále bylo dohodnuto vyplacení mimořádné odměny ve výši 5000 Kč.   (Obzor)