Českotřebovský deník 48/2018 (13/2) 
Šňůra zaparkovaných aut ve Slovanské ulici neumožňuje obousměrný provoz

Slovanská ulice patří k těm frekventovaným a projíždí zde také objemná vozidla, autobusy. Díky ohleduplnosti a toleranci řidičů zde zatím nehody neregistrujeme.  Pokud však stojí po jedné straně vozidla v souvislém pásu od "svářečské školy" až po železniční polikliniku, je zde míjení vozidel velmi problematické. Jde přitom o zónu zákazu stání s povolením jen pro rezidenty. U polikliniky jsou navíc vymezena parkovací místa pro časově omezené stání, které souvislou řadu parkujících vozidel ještě prodlužují. Žasnu nad tímto rozhodnutím, zřízení parkoviště musel dovolit Dopravní inspektorát, i když šířka komunikace není pro stání vozidel podle §25 zákona 361/2000Sb dostatečná, vedle stojících vozidel nevzniknou dva jízdní pruhy s šířkou 3m.
Další parkovací plocha pro krátkodobé stání s kapacitou až 23 vozidel je přece nedaleko "přes ulici"  u  nádražní pošty ta by mohla pro polikliniku stačit. Řešení, které by zkrátilo řadu stojících vozidel je tedy realizovatelné. Také by měla být  někde uprostřed úseku alespoň dostatečně dlouhá "žlutá čára" se zákazem  zastavení, aby se zde mohla protijedoucí vozidla  vyhýbat. (mm)
 
Malířka  a spisovatelka Tereza Límanová v České Třebové

Pražská malířka a prozaička Tereza Límanová (1965) se poprvé představí českotřebovské veřejnosti výstavou olejů v Kulturním centru, která bude mít vernisáž ve čtvrtek 8. března v 17.00. Obrazy jsou inspirovány interiérem malostranského domu, v němž autorka prožila dětství a který trvale ovlivnil celý její následující život i dílo. Dům byl – dle jejích slov – „plný temných, křivých zákoutí a podivných úhlů“ a „byl (…) zcela zásadní pro mé estetické vnímání tvarů, barev, světel a stínů.“
Sžívání s tímto domem (a posléze jeho ztráta) je rovněž tématem autorčiny prozaické prvotiny z roku 2014 Domeček, která má – snad nevyhnutelně – též výrazné kvality výtvarné; autorka maluje slovy totéž, co barvami na plátno či papír. Ostatně verbální i výtvarný projev jí samé splývají, obojím se snaží vyjádřit identické významy.
Na vernisáži autorka přečte několik stručných pasáží z Domečku, které se přímo vztahují k vystaveným obrazům. Její velké autorské čtení z této knihy se uskuteční v českotřebovské knihovně, kde bude dalším hostem cyklu Blanka Kostřicová uvádí – v pátek 6.dubna  v 18.00.  Blanka Kostřicová
 
Úmrtí 

Adéla Pirklová, 49 let Česká Třebová U Javorky 556
Josef Falta, 88 let, Česká Třebová Masarykova 2100
Pavel Rybka 56 let, Česká Třebová Ústecká 458
Libuše Sklenářová 93 let, Rybník 163
 

Další krajská silnice se dočká rekonstrukce

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila výběr dodavatele na modernizaci silnice II/311 Nepomuky – Horní Čermná. Jedná se o další krajskou investici do silnic nižších tříd, která bude spolufinancována z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládaná cena dle projektové dokumentace činila více než 12 milionů korun bez DPH. Vítězný subjekt nabídl částku o téměř dva miliony korun nižší při době realizace stavby 95 dní.
„Postupně pokračujeme v zahajování zadávacích řízení na modernizace silnic nižších tříd, u kterých máme schválenou finanční spoluúčast z evropských fondů, konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu. Tato modernizace naváže na rekonstrukce úseků Lanškroun – Nepomuky a Horní Čermná – Dolní Čermná, které jsme dokončili v letech 2013 a 2014,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nadále u dopravních staveb uplatňujeme druhé hodnotící kritérium pro výběr dodavatele a neřešíme tak při hodnocení nabídek pouze ekonomickou výhodnost, ale také termín dokončení stavby. V tomto případě nabídl vítězný dodavatel nejen nejnižší cenu, ale také dokončení stavby za 95 dní, zatímco nejdelší termín byl navržen na 140 dní. Znovu se tak ukazuje, že naše rozhodnutí bylo správné,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Důležitost rekonstrukce této silnice zdůrazňuje náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Jedná se o velmi důležitou spojnici Lanškrouna a Jablonného nad Orlicí. Tento konkrétní více jak kilometrový úsek není v současné době svým stavebně-technickým stavem vyhovující pro dopravní zátěž, která v území dlouhodobě je. Okraje silnice ztrácí pevnost a vozovka je na mnoha místech velmi poškozena, což zhoršuje také bezpečnost silničního provozu,“ sdělil Michal Kortyš. „Předání staveniště dodavateli je plánováno na nejpozději druhého února s tím, že do 14 dní od předání staveniště musí být zahájeny stavební práce. Dle předložené nabídky musí být dokončeny do 95 dní od předání a převzetí staveniště,“ doplnil náměstek hejtmana Michal Kortyš. 
 
Vysokomýtské muzeum: karoserie, technika i archeologie

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě postupně vylepšuje a zatraktivňuje expozici Muzea karosářství. Jeho odborníci mimo jiné zpracovávají bohaté archeologické nálezy na Orlickoústecku. Při pracovní návštěvě muzea se 1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek setkal s profesorem Martinem Biborskim z Jagellonské univerzity v Krakově, který je předním odborníkem na dobu římskou a pomáhá muzeu určit některé nalezené předměty.
Vysokomýtské muzeum chystá s Jagelonskou univerzitou dohodu o partnerství. „Velmi rádi do Vysokého Mýta jezdíme, pokaždé nás tu čeká mnoho velmi zajímavých objevů, které se v Polsku v takové míře nevyskytují,“ vysvětlil profesor Biborski.
Pardubický kraj má v každém okrese jedno regionální muzeum. To ve Vysokém Mýtě se prioritně zaměřuje na techniku a karosářství. „Čeká nás ještě dořešit vztah s městem, pro které nyní kraj zajišťuje expozici v Muzeu karosářství, a to včetně stálých exponátů, tak i tematických výstav,“ uvedl Roman Línek a pokračoval: „Do dalších let chceme vytipovat možnosti rozvoje technických expozic, což je v souladu s naší představou specializovat muzea tak, aby každé z nich bylo pro veřejnost zajímavé něčím osobitým. To samozřejmě nic nemění na tom, že muzeum bude i nadále plnit své základní regionální funkce.“

Slavnostní otevření tvůrčího ateliéru Východočeské galerie v Pardubicích  v č. p. 49 na Pernštýnském náměstí.
Uskuteční se ve čtvrtek 15. února v 10 hodin. Přítomní budou 1. náměstek hejtmana Pk Roman Línek, ředitelka VČG Hana Řeháková a odborní pracovníci VČG Pavla Široká, Oliver Vršanský a Alena Novotná

Východočeská galerie má staronovou ředitelku

Rada Pardubického kraje potvrdila ve funkci na dalších pět let dosavadní ředitelku Východočeské galerie v Pardubicích Hanu Řehákovou, kterou doporučila výběrová komise. „Hlavním úkolem vedení Východočeské galerie bude nyní připravovat možný přesun této instituce do nových prostor v automatických mlýnech od architekta Josefa Gočára. S tím bude souviset nové pojetí a koncepce výstavní činnosti v dalších letech,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek. „Na hlavních principech se už Hana Řeháková shodla jak se současným majitelem mlýnů, architektem Lukášem Smetanou, tak s architektem Petrem Všetečkou, který projekt rekonstrukce připravuje.“
Pokud zastupitelé kraje v dubnu schválí odkup hlavní budovy mlýnů a jejich rekonstrukci s pomocí evropských fondů, nastane pro Východočeskou galerii zcela nová etapa. „Přesun sídla galerie do budovy bývalých automatických mlýnů je mimořádnou příležitostí pro koncepční rozvoj této instituce. Galerie se bude podílet na naplnění vize vlastníka areálu, který zde chce vytvořit nové centrum kultury a kreativity. Moje představa vychází z úcty k výjimečné Gočárově architektuře. Proto by v budově mlýnů měly být zachovány některé autentické prvky, které připomenou industriální minulost a  do tohoto kontextu by měly být zapojeny ryze současné moderní architektonické detaily. Budoucí výstavní sály mají příjemnou proporci a dostatečnou výšku, aby zde mohla být prezentována i rozměrná díla, která bylo dosud složité vystavit. Chci, aby budova žila a stala se přirozenou součástí kulturního života města a nalezli k nám cestu jak obyvatelé Pardubic, tak milovníci moderního umění, “ řekla Hana Řeháková.
 
Ve Svojšicích mají gotickou tvrz ze 14. století. Kraj by mohl přispět na její záchranu

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v úterý region Chvaleticka. První zastávkou hejtmanské cesty byla obec Svojšice nedaleko Chvaletic.
Obec je široké veřejnosti známá především díky kulturnímu areálu, ve kterém se přes letní měsíce koná velká řada kulturních akcí včetně koncertů významných českých interpretů. Hejtman se starostou Petrem Joštem a místostarostou Miroslavem Lachmanem řešil mimo jiné krajské dotační programy a aktuální problémy obce včetně problematiky zákona o střetu zájmů. „Svojšice jsou příkladem obce, která byla úspěšná v žádosti na pořízení dopravního automobilu z dotačního programu, který vytvořilo generální ředitelství HZS ČR a Pardubický kraj se k němu již třetím rokem finančně připojuje.
V obci se nachází také gotická tvrz, jež byla založena roku 1365 vladykou Mikšíkem ze Svojšic. Roku 1634 vypálilo vojsko císaře Ferdinanda II. Od té doby již nebyla obydlena a postupně pustla. O první záchranné práce na této historické památce se přičinili členové Klubu českých turistů a Volného sdružení přátel svojšické tvrze někdy ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století, zásadní opravy za téměř jeden milion korun se však zřícenina tvrze dočkala až v roce 1995. „Pan starosta mne seznámil s plánem záchrany této významné kulturní památky. V rámci našich dotačních programů na podpory kultury a památkové péče můžeme tento projekt podpořit, jelikož význam památky, o které dnes mnoho lidí neví, je skutečně velký. V obci se navíc narodila také manželka Karla Havlíčka Borovského Julie, která má v blízkosti tvrze svoji bustu,“ uvedl hejtman Netolický.
 
Turkovice trápí stav místních komunikací a udržení základních služeb včetně obchodu a pošty

V průběhu úterního dopoledne zavítal hejtman Martin Netolický v rámci cesty po regionu Chvaleticka také do Turkovic. Se starostou Zdeňkem Vítkem a místostarostkou Soňou Vášovou hovořil především o zachování služeb pro občany v obci včetně obecní prodejny či poštovních služeb, ale také rekonstrukci místních komunikací, památníku či dotačních možnostech v rámci krajského Programu obnovy venkova.
Stejně jako Svojšice využívají Turkovice krajskou dotaci na venkovské a pojízdné prodejny. „V loňském roce byla podpora v hodnotě 19 tisíc korun, což není velká částka, ale pomůže například při nákupu techniky či proplacení energií. I díky tomu, že obec nepožaduje po provozovateli nájemné, tak může prodejna dále fungovat,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Vzhledem k tomu, že se obec sestává ze tří částí, propojuje je téměř pět kilometrů místních komunikací a jejich stav je velmi špatný. „S ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou máme záměr, aby byl státní dotační titul na rekonstrukci místních komunikací převeden administračně na kraje, které by přidaly obdobnou částku, kterou dává stát, což je řádově 250 - 300 milionů korun. Dalších 50 procent bychom požadovali po obcích. Celkově se tak můžeme dostat na částku až 1,2 miliardy korun na rekonstrukce místních komunikací v celé republice,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že stropem pro dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR je jeden milion korun.

Nabídka zaměstnání

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, příjme na poloviční pracovní úvazek zaměstnance na pozici
Pracovní pozice je na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2019. 
Bližší informace podá vedoucí kanceláře p. Rosenberger Karel,  tel: 605 547 064